Gaat de regering de BTW of de personenbelasting verhogen?

Het is een dilemma voor de Spaanse conservatieve minderheidsregering van de PP. Moet de Spaanse IVA (btw) wel of niet omhoog dit of komend jaar en moet de loonbelasting (IRPF) wel of niet omhoog om aan de strenge eisen van de Europese Commissie te voldoen. Spanje moet 5,5 miljard of gaan bezuinigen of binnenhalen. Voor de Spaanse regering zijn bezuinigingen geen optie maar ook het verhogen van de IVA en de IRPF wordt niet gezien als mogelijkheid. De Spaanse regering staat onder een grote druk vanuit Brussel en nu wil ook het Spaanse bedrijfsleven de BTW verhogen.

De conservatieve Partido Popular (PP) heeft voor de vorming van deze Spaanse regering van alle daken geroepen dat ze de Spaanse btw ofwel IVA (impuesto al valor agregado of impuesto sobre el valor añadido) en de personenbelasting IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) niet gaan verhogen.  Als de PP regering een van de twee zal verhogen dan verbreken ze voor de zoveelste keer een verkiezingsbelofte.

Het zal niet de eerste keer zijn dat de PP de beloften van voor de verkiezingen niet nakomt. Net na de winst in 2011 en de overname van de regering door de conservatieve volkspartij PP kondigde de kersverse premier Mariano Rajoy belastingverhogingen aan. Het excuus was toen dat de socialistische PSOE het land slechter had achtergelaten dan wat de PP wist op dat moment. Gedurende de laatste vier jaar heeft de PP het land geregeerd en lijkt het erop dat er niet veel veranderd is en dat het zelfs slechter is aangezien er misschien weer een IVA (btw) verhoging doorgevoerd moet wordenn. Dit keer kan de PP zich niet verschuilen achter de PSOE partij.

Toen de crisis in 2010 naar zijn hoogtepunt klom was de toenmalige premier José Luis Zapatero Rodriguez (PSOE) gedwongen om de crisis te accepteren en de algemene IVA te verhogen van 16% naar 18% en de gereduceerde IVA van 7% naar 8% terwijl de super gereduceerde IVA op 4% bleef. Slechts twee jaar later, in 2012 moest de PP regering van Mariano Rajoy weer de IVA verhogen, dit keer van 18% naar 21%, de gereduceerde IVA van 8% naar 10% terwijl de super gereduceerde IVA weer 4% bleef. Daarnaast werden sectoren die daarvoor een gereduceerde IVA hadden (cultuur, kapsalons, dierenartsen etc.) gedwongen van 8% naar 21% te gaan.

Nu zijn we vier jaar verder en lijkt het erop dat er niet veel is veranderd, de Spaanse regering zal of de belastingen moeten verhogen of flink moeten gaan bezuinigen. Hoe dan ook zal dit geen makkelijke taak gaan worden aangezien de PP een minderheidsregering heeft en niet zomaar alle beslissingen kan en mag nemen.

De Spaanse regering staat dus nu voor een dilemma aangezien zij niets willen verhogen terwijl er door de bedrijfssector in eigen land en vanuit Brussel veel druk wordt uitgeoefend. De PP zegt echter dat door de belastingen te verhogen het probleem niet weg zal gaan en er niet voldoende geld zal binnenkomen. Spanje is namelijk op Italië het Europese land waar het minste BTW wordt opgehaald. Het gemiddelde in Europa is 6,8% terwijl dat in Spanje 6,5% is en in Italië slechts 6,3%. Spanje verliest volgens Brussel veel geld door het blijven handhaven van de gereduceerde en super gereduceerde BTW tarieven.

Een van de belangrijkste sectoren binnen de Spaanse economie is de toeristische sector die een gereduceerd IVA (btw) percentage heeft van 10%, net zoals de horecasector die erg groot is in het land en gerelateerd is met het toerisme. Het probleem is echter dat mocht de Spaanse regering dat percentage omhoog (moeten) doen dan komt dat op 21% te staan en is Spanje niet meer concurrerend en aantrekkelijk wat betreft de prijzen in het toerisme met alle gevolgen van dien.

Huidige IVA (btw) tarieven in Spanje

Spanje kent op dit moment 3 tarieven, te weten  21%, 10% en 4%.

 • Het standaard tarief is 21% en is voor de meeste goederen en diensten.
 • Het verminderd/gereduceerd tarief van 10% is geschikt voor de aankoop van een nieuwe woning van een bouwfirma, transport van reizigers, enz.
 • Het super verminderd/gereduceerd tarief van 4% is geschikt voor basisproducten zoals brood, eieren, kaas, kranten en magazines.

Er is geen IVA (btw) op de volgende goederen en diensten: medische diensten, onderwijs, culturele en sportieve verenigingen, financiële en verzekerings transacties, de verhuur van woningen (uitgezonderd die gebruikt worden door bedrijven).

Huidige personenbelasting (IRPF) tarieven in Spanje

De personenbelasting is een directe belasting die gekoppeld is aan het inkomen van personen. Dit inkomen kan afkomstig zijn van werk als loontrekkende of zelfstandige. Het belastbaar inkomen is het verschil tussen het verdiende inkomen en de  aftrekposten welke toegelaten zijn volgens de Spaanse wet. Op dit moment lopen de IRPF percentages uiteen van 24,4% bij een salaris van minder dan 17.707,20 euro per jaar, 29,7% bij een jaarsalaris tussen de 17.707,20 euro en 33.007,20 euro en 39,8% bij een salaris tussen de 33.007,20 euro en 53.407,20 euro. Het hoogste IRPF percentage is 51,9% voor jaarsalarissen van 300.000.20 euro en daarboven.

 

 

Contant betalen is vanaf 2017 beperkt tot 1.000 euro per transactie

euro

Op de ministerraad van 2 december werden een aantal maatregelen goedgekeurd die de belastingfraude moeten tegengaan.

De eerste maatregel is het verlagen van het maximumbedrag dat men cash in één transactie mag betalen en dat bedrag ging van € 2.500 naar  € 1.000.

De tweede maatregel is de invoering van een nieuw beheerssysteem voor de BTW.  Dit systeem moet in voege komen vanaf januari 2017 en het systeem is ontworpen om het proces van BTW teruggaves te stroomlijnen.  Het is ook een real time data systeem en het zal zo een verbetering zijn wat de belastingcontroles betreft.  Het nieuwe systeem zal gebruikt worden door ongeveer 80 procent van diegenen die BTW moeten betalen.

Dit voorstel van de regering is het laatste voorstel om een einde te maken aan de laattijdige afrekening of zelfs de niet betaling van de BTW.

 

Het minimumloon in Spanje stijgt naar 707 euro bruto per maand

Voor de eerste maal in 30 jaar stijgt het Spaans minimumloon en dat is te danken aan een overeenkomst tussen de PP en PSOE partijen. Het minimumsalaris in Spanje zal met 8% of 52,40 euro per maand omhoog gaan waardoor dit salaris op 707,60 euro bruto per maand komt. Tot nu toe was dat minimumsalaris nog 655,20 euro bruto per maand maar dat gaat dus vanaf 1 januari omhoog.

De verhoging van het minimumloon van 655,20 euro naar 707,60 euro bruto per maand is niet wat de vakbonden en diverse politieke partijen wilden zien want zij wilden een verhoging tot tenminste 800 euro bruto per maand.  Dat maandsalaris wordt daarnaast 14 keer per jaar uitbetaald, iets wat vrij normaal is in Spanje voor iemand die acht uur per dag werkt.

Het is vooral goed nieuws voor zo’n 230.000 Spanjaarden dat het minimumloon (of Salario Mínimo interprofesional) omhoog gaat want zij verdienen dit minimumloon ook daadwerkelijk.  De meeste arbeiders verdienen meer dan het minimumloon.

Nu is het natuurlijk goed nieuws dat het Spaanse minimumloon stijgt maar het land staat niet zo best tussen de andere Europese landen.  De 707 euro is echter wel meer dan de 684 euro in Griekenland of 589 euro in Portugal maar het is veel minder dan de 1.923 euro in Luxemburg, 1.510 euro in Groot Brittannië, 1.508 euro in Nederland, 1.502 euro in België, 1.473 euro in Duitsland, 1.462 euro in Ierland en 1.458 euro in Frankrijk

Spaanse politie arresteert 34 mensen in schandaal rond matchfixing in het tennis

De Spaanse politie heeft 34 mensen gearresteerd die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij matchfixing in het tennis. Dat meldt het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken. De 34 betrokkenen worden verdacht van fraude, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het onderzoek draait om weddenschappen die zijn afgesloten rond zeventien verdachte tennispartijen in Spanje en Portugal. Bij de 34 verdachten zitten zes tennissers. Ze zouden zich allen tussen positie 800 en 1.400 op de wereldranglijst bevinden. Namen van tennissers en wedstrijden werden niet genoemd. Wel werd duidelijk dat toernooien in Porto (Portugal), Sevilla, Huelva, Madrid en Tarragona (allen Spanje) onderzocht worden.

“Via één speler zouden andere spelers, uitkomend op het Futures – en Challengerniveau, benaderd zijn geweest”, legde de woordvoerder van de Spaanse politie uit. “De spelers werd een bedrag van 500 tot 1.000 euro beloofd, maar vaak kregen ze uiteindelijk slechts 50 euro. Het zijn dan ook vooral de spelers zelf die het slachtoffer zijn van deze zaak.”

De politie startte het onderzoek in 2013 na een tip van de Tennis Integrity Unit, de anticorruptie-eenheid in de sport.

Rijden en drinken, een tip van de Guardia Civil

Onlangs heeft de Guardia Civil via zijn Twitter account het volgende kaartje verzonden en dat geeft in het kort aan wat men nog kan drinken als men met de wagen of de auto is.

Ongetwijfeld drinkt men beter niets maar bij de maaltijd is er soms moeilijk aan te ontkomen.

alcohol

In het kort gezegd kunnen we samenvatten:

 • bestuurders van een moto of een personenwagen 0,5 promille alcohol in hun bloed mogen hebben
 • bestuurders van vrachtwagens en nieuwe bestuurders tijdens de eerste 2 jaar van hun rijbewijs beperkt zijn tot 0,3 promille.

Op het kaartje staat dan in het kort wat men mag drinken om onder de limiet te kunnen blijven.

Zo mogen mannelijke moto en autobestuurders van 70 kg:

 • 2 pinten bier
 • 2,5 glazen wijn
 • 2 glazen whisky drinken.

Voor vrouwelijke moto en autobestuurders van 60 kg is het:

 • 2 pinten bier
 • 2 glazen wijn
 • 2 glazen whisky drinken.

Mannelijke nieuwe auto- en vrachtwagenbestuurders mogen:

 • 1 pint bier
 • 1,5 glas wijn
 • 1 glas whisky drinken.

Vrouwelijke auto- en vrachtwagenbestuurders mogen:

 • 0,5-1 pint bier
 • 1 glas wijn
 • 0,5-1 glas whisky drinken.

 

 

Spanje is een lawaaierig land

lawaai

Volgens een recente studie moet 70% van de Spaanse bevolking dagelijks een geluidsniveau van meer dan 70 decibel (dB) verdragen. De wettelijke grenswaarde bedraagt 65 decibel (dB), alles daarboven kan de gezondheid beïnvloeden. Daarmee komt Spanje op de tweede plaats op de lijst te staan van de meest luidruchtige landen ter wereld.  Op de eerste plaats staat Japan.

De hoofdoorzaak van het Spaanse lawaai is het verkeer. Zo wordt geluidsoverlast veroorzaakt door vrachtwagens en motoren, maar ook door vliegtuigen en spoorwegen. Dit wordt meteen gevolgd door bouwplaatsen, discotheken, doe-het-zelvers (klussers) en recreanten, vooral in de zomer.

Te veel lawaai kan gezondheidsklachten veroorzaken, wat begint met slechthorendheid en vervolgens tot doofheid leidt. Andere verschijnselen zijn nervositeit, concentratieproblemen en problemen met de bloedsomloop, zoals hoge bloeddruk en hartritmestoornissen.

Deze problemen kunnen vermeden worden en ze zijn gemakkelijk te controleren:  Maar men moet er dan voor zorgen dat de grenswaarden in acht worden genomen. Maar daartoe ontbreekt het bij de verantwoordelijke politici aan gevoel en die wetens en willens geen afdoende maatregelen tegen geluidsoverlast treffen.

In tegenstelling tot de politici is de bevolking zich terdege bewust van het probleem: 87% van de Spanjaarden weet, dat men in een te luidruchtig land leeft.

De bewoners van Madrid hebben te maken met de meeste geluidsoverlast, de minste klachten komen uit het Baskenland en Galicië.

 

Onderzoekers in Elche hebben 19 lammergieren gevolgd

lammergier

Het Departement voor Toegepaste Biologie van de Miguel Hernandez Universiteit in Elche heeft hiervoor samengewerkt met de Universiteit van Lleida.  Het is de eerste grootschalige studie die gebruikt maakte van GPS technologie en waardoor gedetailleerde informatie over de meest bedreigde Europese gier kon verkregen worden.

De gieren werden gevolgd tussen 2006 en 2014 en het onderzoek leverde meer dan 66.000 GPS locaties op. Het onderzoek vond dat plaatselijke volwassen vogels een klein gebied, 63 vierkante kilometer, bewoonden maar zij deden dit met respect voor andere vogels.

Een andere vondst van de studie wees uit dat de gebieden waar zij naar voedsel zochten buiten de beschermde gebieden lag.  Dit is in alle geval een risico voor de dieren omdat zij buiten dit beschermd gebied giftig aas kunnen vinden.

In Spanje zijn er momenteel 130 broedpaartjes en dat maakt 60 procent uit van de ganse Europese populatie.

Met de studie en het onderzoek hoopt men om betere beslissingen te kunnen nemen om de soort beter in stand te houden.

Niet zo propere handen bij Manos Libres

manos

Volgens een minister van de overheid in Gibraltar is de Spaanse vakbond “Manos Limpias” failliet.  Het is die vakbond die de zaak tegen prinses Cristina in de zaak Noos uitbracht.

Op een hoorzitting voor het Hoog Gerechtshof in Gibraltar werd  Manos Limpias beschuldigd dat zij de minister vals hadden beschuldigd om tabak en drugs gesmokkeld te hebben en daarenboven dat hij had meegewerkt aan witwaspraktijken.  Het Hoog Gerechtshof wees de minister een voorlopige schadevergoeding toe van € 36.000.

Daarna is de zaak doorverwezen naar een rechtbank in Madrid en deze rechtbank handhaafde de beslissing van Gibraltar.  Daardoor blijven de kosten verder oplopen en heeft de rechtbank beslist dat de secretaris generaal van Manos Limpias Miguel Bernard, die nu in de gevangenis zit op beschuldiging van corruptie, een deel van zijn pensioen aan de minister moet betalen.

Dit is dus het einde van de vakbond dat zijn deuren zal moeten sluiten.

Málaga wil over 3 jaar geen asieldieren meer doden

De gemeenteraadsleden van de Partido Popular en Ciudadanos in Málaga zijn het met elkaar eens geworden dat vanaf 2019 er geen honden en katten meer gedood zullen worden in de overvolle asiels. Het laten inslapen van op straat gevonden honden en katten gebeurt in Spanje nog dikwijls omdat de dieren soms te ziek of te oud zijn om verder te leven of omdat de asiels overvol zitten en er simpelweg geen plaats genoeg is.

Als het goed is zal vanaf 2019 geen enkele in een asiel opgevangen hond of kat in Málaga meer worden gedood. Er zal dus geen “sacrificio” meer plaatsvinden om plaats te maken voor andere dieren.

Er is nu door de gemeenteraadsleden in Málaga afgesproken dat er in alle gevallen een oplossing gezocht moet worden voor de opvang van een hond of kat die in een asiel is opgenomen. Zo moeten er meer manieren komen om de honden en katten ter adoptie af te geven en zouden er meer financiële middelen moeten komen om dat proces te bekostigen. Op dit moment heeft men voor de komende jaren een budget afgesproken van 1,7 miljoen euro maar kan dit eventueel verhoogd worden naarmate de streefdatum in 2019 zal naderen.

Catalaanse politici riskeren Spaanse sancties

kaart
Catalaanse gemeentes voor onafhankelijkheid
Onlangs deed het Spaans Hoog Gerechtshof uitspraak over een aantal stappen die Catalonië gezet had op zijn weg naar onafhankelijkheid.
Het Spaanse parlement had al een aantal stappen verboden die de Catalanen niet mochten nemen zoals het houden van een referendum en het Hoog Gerechtshof heeft dit nu bevestigd.De huidige rechtsgang werd enkel gesteund door de Partido Popular van eerste minister Mariano Rajoy’s Partido Popular.  Deze partij is trouwens een fel tegenstander van Catalaanse onafhankelijkheid.

Catalaanse politici riskeren nu een schorsing om een openbaar ambt te bekleden als zij blijven verdergaan met hun plannen voor onafhankelijkheid.

Volgens de woordvoerder van de Catalaanse regering is deze uitspraak aan aanfluiting van de wet omdat op deze manier gekozen politici kunnen geschorst worden zonder dat zij gehoord worden.  Volgens hem is het in een moderne maatschappij ondenkbaar dat dit kan gebeuren.

De vraag is nu of de pro-onafhankelijkheids politici, inclusief de voorzitter van het Catalaans parlament Carme Forcadell, durven verder gaan met hun acties.

Tulsa

tulsa

Tulsa is een Spaanse groep onder leiding van de singer-songwriter Miren Iza.

Voor de vorming van Tulsa maakte Miren Iza deel uit van de punk-rock groep “Riot Grrrl” en van de punk-rock en surf rock groep de “Electrobikinis”. Beide groepen zongen in het Engels.

De laatste groep stopte in 2002 en begon Miren zijn solocarrière. Samen met de gitarist, Alfredo Niharra, begon hij op te treden en hun repertoire was in het Spaans. Miren trok naar Madrid waar de groep ook zijn thuisbasis heeft.

In 2006 bracht de groep op Lucinda Records hun eerste CD op de markt. In 2007 volgde hun tweede album.

In 2010 kwam het derde album “Espera la Pálida” uit en de groep kreeg hier de medewerking van Anari.

Groepsleden:

 • Miren Iza (akoestische gitaar en zang)
 • Alfredo Niharra (gitaar)
 • Gabriel Marijuan (drum)
 • Miguel Guzmán (bas en gitaar)
 • Alberto Rodrigo (bas)
 • Charlie Bautista (toetsenbord)

Discografie

 • Tulsa (2006)
 • Solo me has rozado (2007)
 • Espera la pálida (2010)
 • La calma chicha (2015)

Een voorbeeld van hun muziek staat hierna:

Diego Galaz

diego

Diego Galaz is geboren in Burgos in 1976 en hij is een Spaanse muzikant. Hij is bekend als componist, violist en vertolker op andere onconventionele instrumenten zoals een zaag of op de viool-trompet.

Hij studeerde muziek bij de componist Alejandro Yagüe en viool bij Isabel Vilá. In 1996 kwam hij naar Madrid om er verder te muziek te studeren aan het Instituto de Música y Tecnología. Hij maakte van zijn aanwezigheid in Madrid gebruik om met tal van groepen mee te spelen.

Zijn carrière, vooral als violist, bestond uit mee spelen op albums en tijdens tournees van andere groepen of zangers zoals Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Revólver, M Clan, enz.

Hij maakte deel uit van de groep La Musgaña. Samen met de accordeonist Jorge Arribas nam hij het album Fetén Fetén op.

Hij organiseert in zijn geboortestad het Festival de Instrumentos Insólitos.

Twee aanvallen op religieuze plaatsen

klooster

De Nationale Politie heeft een onderzoek geopend naar twee afzonderlijke aanvallen op religieuze plaatsen in Velez Malaga en in Torre del Mar.

Op woensdag 9 november hebben vandalen het beschermglas gebroken dat voor de beelden van de Heilige Familie, gemaakt door Jose Casamayor, stond in het klooster van Las Carmelitas in het centrum van Velez.  Op vrijdag 11 november werd er graffiti op de deuren van de kerk van San Andres in Torre del Mar aangebracht.

Inwoners wekten de priester op vrijdagmorgen en zij waarschuwden hem dat de graffiti op de deuren was aangebracht.   Volgens de priester waren er geen religieuze motieven in het spel en was het de daad van enkele verveelde onruststokers.

De Nationale Politie heeft gezegd dat zij er alles zullen aan doen om de daders van deze twee feiten op te pakken.

Een boete voor de organisatoren van een stierengevecht op de Balearen

De organisatoren van een stierengevecht, wat bijgewoond werd door de minderjarige dochter van een prinses, hebben een boete gekregen van € 20.000 omdat zij een minderjarige in het gebouw hebben toegelaten.

Victoria, de 15-jarige dochter van prinses Elena, zuster van de Koning, werd tijdens de zomer gefilmd toen zij aanwezig was in de arena van Palma.  Daarmee was het bewijs geleverd dat de organisatoren personen onder de 16 jaar hebben toegelaten tot het stierengevecht.

Ongeveer 150 kinderen hebben het gevecht gezien en de boete was de hoogst mogelijke.  De boete komt op een slecht moment omdat het eeuwenoude stierengevecht zwaar onder vuur ligt en het door meer en meer mensen wordt beschouwd als een manier van het folteren van dieren.

Het stierengevecht is nu verboden op de Balearen en dat verbod kreeg de steun van enkele politieke partijen waaronder Mes, Podemos en de PSOE.  Men veronderstelde dat het stierengevecht van deze zomer het laatste seizoen in de geschiedenis was.

Maar een recente uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof maakt alles twijfelachtig.  Het hooggerechtshof vernietigde het verbod op het stierengevecht dat in Cataloniê in voege was.

Een gratis meldlijn voor gepeste kinderen

pesten

Sinds 1 november kunnen kinderen die gepest worden door leeftijdgenoten anoniem telefonisch contact opnemen met de speciale meldlijn. Het telefoonnummer 900.018.018 zal 24 uur per dag bereikbaar zijn en 7 dagen per week bemand zijn door speciaal getrainde telefonische medewerkers die gepeste kinderen te woord kunnen staan. Het nieuwe telefoonnummer is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs en heeft in het Spaans de naam “Teléfono contra el abuso y acoso escolar” gekregen.

Het pesten onder kinderen gebeurt steeds meer en steeds vaker niet alleen meer op het schoolplein maar ook via de sociale media en andere moderne manieren. Steeds meer kinderen krijgen te maken met een vorm van pesten en vaak kunnen of durven zij niet hun zegje te doen. Met het nieuwe telefoonnummer 900.018.018 wil het Ministerie van Onderwijs de kinderen tussen 0 en 18 (zoals in het telefoonnummer verwerkt) een kans geven om anoniem met een speciaal getrainde persoon over de problemen te praten.

Bij het callcenter zullen een twintigtal personen gaan werken die allemaal een achtergrond hebben als sociaal werker, juristen, psychologen en personen die gespecialiseerd zijn op het vlak van problemen bij kinderen. In principe is het bellen met deze meldlijn natuurlijk anoniem maar eventueel zullen ernstige gevallen  doorgegeven worden aan de bevoegde instanties waarna eventueel de politie, scholen en ouders geïnformeerd kunnen worden.

Ondanks het feit dat het hier om een goed initiatief gaat is er ook kritiek. Zo meent de bond van psychologen dat het personeel wat bij de meldlijn is neergezet zeker niet bevoegd is om de problemen van de kinderen op te vangen. Volgens hen moet een ieder die belt naar de meldlijn door een gediplomeerd persoon geholpen worden, iets waar schijnbaar niet naar gekeken is bij de sollicitatiegesprekken.

Daarnaast uitten de ouders ook kritiek op het feit dat er uiteindelijk niets gedaan wordt aan de problemen zelf. Zo zou er een compleet pakket moeten komen om het pesten op school de kop in te drukken

Economische sectoren geraken op ramkoers

mallorca

Britse touroperators geraken op ramkoers met de machtige hotelsector op Mallorca.

De Britten kregen duidelijk te verstaan dat zij moeten stoppen met de hotels te dwingen om hun prijzen voor 2017 te laten dalen omdat de waarde van het Britse pond sterk daalt.

Dit valt niet goed bij de hotelsector en zij dreigen ermee dat er ook in andere landen interesse is om naar Mallorca te komen en dat zij daar niet ruziën over de tarieven.

De hotels zijn naar de onderhandelingen met de touroperators gegaan met een voorstel van een prijsverhoging van 9 procent.  Onder deze touroperators zijn Thomas Cook en Jet2 maar hun aanbod zou de hotelsector nu aan Zweden, Frankrijk en Italië willen geven.

Op hun beurt hebben de touroperators de hotels gewaarschuwd om niet in de hand te bijten die hun voedert en dat zij de markt niet op een kunstmatige manier kunnen controleren.  Volgens hen staan Griekenland en Turkije volgend jaar terug in de markt en dat met competitieve prijzen.

Alhoewel Spanje de topbestemming is voor Britse toeristen zijn de Balearen meer gericht op de Duitse markt.   De overheid van de Balearen heeft zich altijd meer gericht op een meer verscheidene markt om niet alles op de Britten te zetten.

Lidl exporteert Spaanse producten

lidl

De Duitse supermarktketen Lidl doet het goed in Spanje. In 2016 was  Lidl een van de grootste stijgers wat betreft winkels en klanten en begint deze supermarktketen andere concurrenten achter zich te laten. Momenteel gaan er steeds meer Spanjaarden naar de Lidl voor hun wekelijkse of dagelijkse boodschappen en zo komen er ook steeds meer “Made in Spain” producten in de schappen te liggen.

De Lidl van enkele jaren geleden is niet meer te vergelijken met de Lidl van tegenwoordig. De winkels zijn compleet verbouwd of in de meeste plaatsen nieuwe gebouwd, producten zijn beter geworden en de presentatie van de artikelen gebeurt niet meer zoals vroeger op pallets maar netjes in de schappen, zoals een normale supermarkt.

Daarnaast is het aantal Spaanse producten in Lidl steeds hoger geworden, niet alleen in Spanje maar in heel Europa. In 2008 was slechts 38% van het assortiment afkomstig uit Spanje maar dat is tegenwoordig meer dan 70% waardoor de krant El Mundo schrijft dat de Lidl de supermarkt is die het meeste koopt in Spanje. De Lidl zal ongeveer op dezelfde hoogte staan als de Mercadona wat betreft aankopen van producten in Spanje.

Het vreemde is zelfs dat de Lidl voor ongeveer 3 miljard aan producten koopt in Spanje maar in het land zelf 2,7 miljard omzet op jaarbasis. Dat betekent dus dat een deel van deze producten gebruikt wordt in andere landen en die dus door Lidl geëxporteerd wordt. Zo zijn er in Spanje geproduceerde producten te vinden in Nederland, België, Duitsland, Italië en Groot Brittannië.

Spaanse jongeren zijn hun toekomst in het buitenland

Meer dan de helft van de jonge Spanjaarden denkt dat zij de volgende twee jaar het land moeten verlaten om aan werk te geraken.

Onderzoekers hebben 2013 jongeren tussen de 16 en 29 jaar ondervraagd over hoe zij hun toekomst zagen.  Het zijn de Spaanse jongeren die sinds 2008 de volle last van de economische crisis moeten dragen en zo is het percentage werklozen tussen de 20 en de 29 jaar opgelopen tot 35 procent.

De studie wees tevens uit dat drie op de vier jongeren geloven dat zij elke job moeten aanvaarden die hen een degelijk loon kan opleveren en dat dat voor gaat op een job die zij graag doen.

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren, 49 procent, denkt dat de toestand tijdens de volgende jaren niet zal verbeteren, 13,1 procent denkt zelfs dat de toestand nog zal verslechteren en 32 procent denkt dat de toestand zal verbeteren.

Loonverschillen in Spanje

geld

Volgens de gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) is het gemiddelde bruto jaarsalaris sinds 2014 met 0,7% gestegen naar 22.858,17 euro. Dat is echter niet het meest voorkomende bruto jaarsalaris want dat is minder en staat op 16.490,80 euro, een verschil van bijna 6.400 euro. Dit verschil is groot maar het is sinds 2013 wat kleiner geworden want toen was het meest voorkomende bruto jaarsalaris nog 15.500 euro.

Omdat er in Spanje steeds meer tijdelijke en niet vaste contracten zijn, is ook daar een verschil in salarissen. Zo heeft een arbeider die een tijdelijk contract heeft gemiddeld een jaarsalaris van 15.680,54 euro terwijl iemand die een vast contract heeft 24.746,47 euro zal verdienen. Er is ook een groot verschil tussen fulltime en parttime banen. Zo verdient iemand die fulltime werkt 26.965,35 per jaar en iemand die parttime werkt slechts 9.794,79 euro op jaarbasis.

Het gemiddelde uurloon is vastgesteld op 11,51 euro waarbij er een verschil is tussen fulltime werkers met 12,01 euro per uur en parttime werkers met een uurloon van 8,53 euro.

Daarnaast is er nog steeds een te groot verschil in de salarissen voor mannen en vrouwen waarbij de mannen gemiddeld nog steeds 23,2% meer verdienen dan de vrouwen. Het verschil gaat de laatste jaren de goede richting uit maar het verschil is nog steeds te groot.

Alhoewel we de cijfers van het Spaanse Bureau voor de Statistiek niet betwisten is de realiteit in het echte leven vaak anders. Er is in Spanje nog steeds een enorm verschil in salarissen, van extreem laag naar enorm hoog. Het merendeel van de ruim 18 miljoen werkende Spanjaarden zit op of onder het jaarlijks gemiddelde.

Een blog met klein nieuws over Spanje, de Spaanse keuken, de Spaanse bieren en informatie voor voor de overwinteraar en de immigrant