Category Archives: Nieuws – milieu

De werken aan de opkuis van het “dodend meer” bij Huelva gaan beginnen

Het Nyosmeer na de uitbarsting

Het Spaans Nationaal Instituut voor Geologie en Mijnbouw is begonnen met de werken om de afzetting van koostofdioxide te neutraliseren in het kunstmatig reservoir bij Huelva, in het zuidwesten van Spanje.

Het meer bevat 80.000 kubieke meter koolstofdioxide en het is daarmee het enige potentieel vernietigend waterreservoir in Europa.

Alhoewel het bekend staat als het “el lago asesino” , het dodend meer, in Puebla de Guzmán, lijkt het een idyllische plaats.

Maar het is wat op de bodem van het meer ligt dat een ramp kan veroorzaken, daar liggen 80.000 kubieke meter koolstofdioxide.

Deze afzetting werd veroorzaakt doordat het zure water van de oude mijnbouw in contact kwam met de carbonaten in de bodem.

Een studie uit 2016 van geologen beweert dat tot  2,5 liter koolstofdioxide opgelost is in een liter water van op de bodem van het meer.

Volgens Javier Sánchez España, een IGGE biogeochemist is er genoeg CO2 aanwezig in het meer om gevaarlijk te zijn.

De geologen willen een systeem installeren dat het gas zal scheiden van de bodem van het meer en aan dat project hangt een prijskaartje van meer dan €21 miljoen.

Het systaam zal zoiets zijn zoals een enorm rietje dat zo de koolstofdioxide naar boven zal brengen. Het is een pijp die in het water wordt geplaatst en die tot op de bodem van het meer gaat.  Het werk zou binnen de vijf maanden moeten voltooid zijn.

Volgens experten levert het CO2 in het water in normale omstandigheden geen gevaar op.

Maar een aardbeving zou wel gevaar kunnen opleveren omdat het koolstofdioxide plots vrij in de atmosfeer komt en dat is met catastrofale gevolgen.

Wat de experten het meest vrezen is dat er een limnische uitbarsting zal optreden.  Dat is een een natuurverschijnsel waarbij opeens een grote hoeveelheid koolzuurgas (of methaan) uit een meer omhoog komt.  Dit gas heeft zich in de periode ervoor opgehoopt in de diepten van het meer. Dit kan tot een natuurramp leiden waarbij mensen en dieren langs de oevers verstikt raken en soms op grote schaal overlijden.

Een dergelijke uitbarsting in 1986 in het Nyosmeer in Kameroen, veroorzaakt door vulkanische activiteit, doodde meer dan 1.700 mensen.

Vanaf 1 december gelden er voor het autoverkeer nieuwe milieuwetten in Barcelona

Enkele dagen geleden bleek het nog eens, de luchtverontreiniging in de Spaanse steden, maar hier niet alleen, is een groot probleem. Een aantal gemeentebesturen verkiest het om zijn kop in het zand te steken en enkele gemeentebesturen ondernemen actie.

In Barcelona is men recent wakker geschoten en heeft men nu ook een aantal maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  Een van die maatregelen is dat men vanaf 1 december niet zomaar de stad mag binnen rijden met oude vervuilende voertuigen.

Vanaf 1 december mogen automobilisten die geen speciale milieusticker (etiqueta ambiental) van de Spaanse verkeersdienst DGT hebben niet zomaar de stad binnenrijden op dagen dat er veel last is van luchtverontreiniging.

Auto’s die toch in de stad geflitst worden of die bij controles worden aangetroffen kunnen een boete verwachten van 100 euro of meer.

Volgens de gemeente gaat het niet alleen om aan deze maatregel geld te verdienen maar men wil zo autobestuurders bewust maken van het milieuprobleem.

De Guardia Urbana, de gemeentepolitie dus, kan boetes uitschrijven maar zij mogen in geen enkel geval de verontreinigende auto stilzetten.

Je kan op deze website van de gemeente Barcelona zien hoe de situatie momenteel is maar ook voor de volgende dagen is er een voorspelling opgenomen.

Vanaf 1 december 2017 treedt de nieuwe maatregel in werking maar alleen op die dagen dat er een hoge verontreiniging is en alleen tussen 7 en 20 uur op doordeweekse dagen. Deze toestand zou maximaal 3 maal per jaar voorkomen.

Auto’s die op benzine rijden en voor het jaar 2000 zijn gebouwd, auto’s die op diesel rijden die voor 2006 zijn gebouwd en minibussen die gebouwd zijn voor Euro1 (voor 1994) mogen de stad niet inrijden op dagen dat er teveel milieuverontreiniging is.

Bestelbussen, vrachtwagens, bussen en motoren zijn gedurende de eerste twee jaar uitgesloten van deze beperking. Vanaf 1 december 2017 zullen 48 speciale eenheden van de Guardia Urbana controles op de stickers uitvoeren.

De toestand veranderd nogmaals op 1 december 2019, vanaf dat moment mogen auto’s die voor 1997 gebouwd zijn en bestelbussen die gebouwd zijn voor 1994 de stad Barcelona en 40 andere gemeenten in de provincie niet meer inrijden.

Het is een van de vergaande nieuwe regels die de gemeente Barcelona en vertegenwoordigers van 40 gemeenten rondom de Catalaanse hoofdstad zullen gaan invoeren om de luchtverontreiniging terug te gaan dringen.

De vraag is natuurlijk, wat gebeurd er met die voertuigen die niet ingeschreven staan in de stad Barcelona of de ruim 40 randgemeenten van de Catalaanse hoofdstad. Mogen deze wel het centrum inrijden of niet.

Als het om Spaanse auto’s gaat in principe niet want alle milieuverontreinigende auto’s zouden in feite een sticker van de Spaanse verkeersdienst (DGT) moeten hebben.

In het geval van buitenlandse auto’s is dat een ander verhaal maar het is niet helemaal duidelijk wat de regelgeving is maar er zal waarschijnlijk gekeken worden naar de Europese aanduidingen van Euro1, Euro2, Euro3 en Euro4 modellen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

13 Spaanse gemeentebesturen worden beschuldigd om gevaarlijke luchtverontreiniging te verzwijgen

Een Spaanse milieugroepering beweert dat 16 Spaanse steden regelmatig te lijden hebben onder gevaarlijke niveaus van luchtverontreiniging en slechts drie van hen zeggen dit tegen hun inwoners.

Ecologistas en Accion beweert dat in A Coruña, Aviles, Bailen, Barcelona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Puertollano, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, Valencia, Valladolid en Zaragoza regelmatig de gevaarlijke uitstoot limiet aan PM10 van 50 microgram per kubieke meter overstegen wordt.

Volgens de groepering waarschuwen enkel Madrid, Valladolid en zeer recent Barcelona hun inwoners voor deze vervuiling en hebben zij verkeersbeperkingen ingesteld.

Vijf andere steden, Getafe, Guadalajara, Salamanca, Sevilla en Zaragoza, hebben gevaarlijke niveaus aan CO2 bereikt en hebben tot hiertoe nog geen enkele maatregel genomen om de luchtvervuiling in hun stad tegen te gaan.

Zij kritiseren de steden voor hun gebrek aan kort en langlopende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan en zij vragen onmiddellijke maatregelen om de situatie te verbeteren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn schadelijke luchtverontreinigende stoffen verantwoordelijk voor ongeveer 30.000 vroegtijdige sterftegevallen in het land.

Massale vissterfte in de rivier Segura in de regio Murcia

Duizenden dode vissen drijven weer rond in de rivier de Segura in Murcia.

De vereniging voor instandhouding van het erfgoed in Murcia (HUERMUR) heeft aangifte gedaan bij de Guardia Civil en bij het bevoegde waterschap.  Het gaat dan vooral over het hoge aantal dode vissen in de rivier die omringd zijn door schuim.

Inwoners merkten de dode vissen op toen zij langs de rivier over de  Manterola promenade wandelden.

De vereniging HUERMUR schreef op haar Twitter account: “Het is altijd hetzelfde met de Segura.  Elke maal het regent is er schuim en sterven er vissen.  We doen aangifte van de situatie.”

Volgens het waterschap is een van de verklaringen voor de hoeveelheid schuim de regenval van een paar dagen daarvoor.  Het is een verklaring die ze altijd geven.

In augustus gebeurde hetzelfde en het waterschap nam toen een aantal watermonsters voor analyse om zo te kijken of er een onderliggende reden was voor de sterfte bij de vissen.  Ook deze maal namen zij een aantal watermonsters.

De vorige testen slaagden er niet in om een oorzaak voor de schuimontwikkeling en de sterfte van de vissen aan te wijzen.

HUERMUR roept de overheid nu op om tot op de bodem te gaan want dit gebeurt toch te vaak.

Spaanse problemen met water worden steeds maar groter

Er zijn meer dan 1.800 rivieren in Spanje. De meeste zijn relatief kort en bevatten slechts water in bepaalde periodes van het jaar. Droge rivierbeddingen zijn gewoon geworden en de Spaanse overheid legt de laatste jaren pijpleidingen aan van het noorden naar het droge zuiden.

Vijf van de grote rivieren in Spanje monden uit in de Atlantische Oceaan en enkele zoals de Tajo en de Duero, vloeien nog door Portugal voordat zij de oceaan bereiken.

Andere rivieren, inclusief de Ebro, hebben hun monding in de Middellandse Zee.

Veel rivieren irrigeren vruchtbaar land zodat men er groenten en fruit kan telen. De rivieren worden ook gebruikt om hydro-elektrisch centrales aan te drijven en in een aantal gevallen zijn het gewoon transportwegen.

De Tajo is de langste rivier op het Iberisch schiereiland en heeft een lengte van meer dan 1.000 km.

Hij ontspringt in de Sistema Ibérico bergen bij Madrid en stroomt dan langs Toledo voordat hij de Portugese grens overschrijdt en zo verder naar Lissabon stroomt waar hij in de oceaan uitmondt.

Er staan maar weinig dorpen en steden langs de rivier, met Toledo als de grootste stad, maar de rivier vloeit vooral langs rotsachtige valleien die ongeschikt zijn voor bouwprojecten.

Het water van de Tajo loopt nu in een serieus gevaar om op te drogen en dat is het resultaat van o.a. het transport van water met pijpleidingen naar de drogere regio’s waaronder Almeria en Murcia. Daarnaast lopen de temperaturen steeds meer en meer op waardoor er ook meer en meer verdampt.

Problemen in de delta

De Ebro delta, bij Tarragona, bevat een van Europa’s grootste draslanden maar dit systeem komt zwaar onder druk te staan door het oppompen van water dat men gebruikt voor de teelt van groenten, fruit en rijst.

Dammen op de rivier bemoeilijken het transport van slib tot in de delta wat een potentieel gevaar oplevert voor de Spaanse voedselproductie. Minder water en minder vruchtbaar slib vormen een potentieel gevaar voor de Spaanse economie.

Spanje zet geiten aan het werk bij de brandweer

Hongerige geiten helpen om de bosbranden in Spanje te bestrijden. Een proefprogramma zet de dieren in Girona in risicovolle gebieden aan het werk.

De Pau Costa Foundation regelt het programma en zij zeggen dat zij een eeuwenoude landbouwmethode voor brandbestrijding in ere hebben hersteld.

Het plaatselijke ras, dat zeer geschikt is voor het terrein, wordt naar een gebied gezonden om er het overgroeide kreupelhout af te grazen.

Deze methode geeft dus minder brandstof aan het vuur, het limiteert zo het gebied dat kan branden en brandweermannen hebben een duidelijke weg naar het vuur zodat zij dichterbij kunnen komen en zo het vuur meer effectief kunnen bestrijden.

Landbouwers genieten ook van deze methode want het geeft hun product een uniek verkooppunt.

Nieuwe vergunningen voor windmolenparken in de provincie Almeria

Er is een vergunning afgegeven voor de bouw van 38 nieuwe windmolenparken doorheen de provincie Almeria.  Veertien parken komen er bij in het Los Balazos windmolenpark in Seron, waar men al sinds 2010 wacht op de nieuwe turbines.

Het is al vijf jaar geleden dat de overheid in Almeria, ondanks tal van beloften om in hernieuwbare energie te investeren, nog nieuwe windmolenparken heeft goedgekeurd.

Dat er iets moest gebeuren staat vast want duizenden inwoners in de provincie hadden regelmatig stroomonderbrekingen te verwerken.

Als de geplande installaties geplaatst zijn zal er genoeg elektriciteit geproduceerd worden voor de energievoorziening van 700.000 woningen en dat is ruwweg de ganse bevolking in de provincie.

Er is tevens een besparing van een halve ton koolmonoxide uitstoot, een equivalent van 200.000 wagens die van de weg gehaald worden.

De brand in Doñana is volgens de politie onder controle

De brand die een deel van de kuststreek rond Moguer, Mazagon en Matalscañas in Huelva, inclusief een deel van het Nationaal Park  Doñana, verwoestte is nu onder controle.

Een leger van meer dan 200 brandweermannen slaagde er in om het vuur te stoppen nadat de wind ging liggen en de temperatuur daalde.  De drie epicentra zijn onder controle maar alle vlammen zijn nog niet gedoofd.

Volgens Juan Pedro Castellano, directeur van Doñana, is het nationaal park nu veilig en er is slecht een klein gedeelte getroffen.  Hij moest wel toegeven dat een naaldbos, dat dienst deed als buffer, verdwenen is.

Milieuactivisten kijken ook naar de goede kant van deze brand en is er nu een goed moment aangebroken om nieuwe aanplantingen te doen maar dan niet alleen met dennen en een bioloog van het park zegt dat als er een goede herfst komt het herstel zeer snel kan gaan.

Uiteindelijk werden er tijdens het weekend ongeveer 2.000 mensen geëvacueerd waarvan er nu nog altijd 500 in een tijdelijke accommodatie in Moguer en Almonte verblijven.  Dit is niettegenstaande vorige maandag werd aangekondigd dat iedereen terug naar huis kon gaan.

Het wordt steeds duidelijker dat de brand werd aangestoken en Susana Diaz, presidente van Andalucia, zegt dat de politie en specialisten van de brandweer alles in het werk zullen stellen om de daders te pakken.

Hierna staat een filmpje dat met een drone werd opgenomen.

Stranden in Murcia verliezen hun blauwe vlaggen door een milieuverontreiniging

De autonome deelstaat Murcia is dit jaar 19 van de 40 blauwe vlaggen kwijtgeraakt vanwege de milieuverontreiniging langs de stranden van de Mar Menor. Terwijl er in heel Spanje juist vlaggen zijn bijgekomen en het aantal dit jaar is gestegen naar 579 blauwe vlaggen voor de stranden, is dat aantal in Murcia dus bijna met de helft gedaald.

De reden daarvoor is het feit dat de Mar Menor door toedoen van de mens verontreinigt is waarbij vorig jaar de stranden bezaaid waren met schuim, groen spul en ander rotzooi waardoor het zeker niet aangenaam was om in het water te zwemmen. Daarnaast was er in 2016 sprake van het gebrek aan zuurstof in het water van de Mar Menor waardoor er een explosieve groei was van algen en het water groen gekleurd was.

De Mar Menor is een lagune in het zuidoosten van de regio van Murcia. De lagune is gescheiden van de Middellandse Zee door een strook land, La Manga del Mar Menor genaamd, die 21 km lang is en haar breedte varieert van 100 tot 1200 meter. De stranden van de Mar Menor behoren tot de gemeenten San Pedro del Pinatar, San Javier (Santiago de la Ribera, gedeelte van La Manga, Lo Pagan en The Cuarteros), Los Alcázares en Cartagena (Los Urrutias, Los Nietos en een gedeelte van La Manga).

Nu is het hopen dat na het verlies van de blauwe vlaggen, en de impact op het toerisme in deze regio, lijkt het erop dat de situatie aan het verbeteren is.  Daardoor hoopt men dat de stranden of in ieder geval een deel daarvan in 2018 weer de blauwe vlaggen zullen ontvangen.

Is een hongerige rups de oplossing voor de vernietiging van de plastieken zakjes

Sommige ontdekkingen komen er na jaren van zorgvuldig onderzoek en andere verschijnen plots door puur geluk.

In dit geval, Federica Bertocchini van het Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria is in haar vrije tijd bijenhoudster.  Toen zij op een dag ontdekte dat haar bijenkorven besmet waren met rupsen die bekend staan als waxworms (geen Nederlands woord bekend) maar wij kennen een variant als snuitmotten.  Zij zijn liefhebbers van de was in de honingraten.

Zij reinigde haar bijenkorven van de rupsen en zij gooide zij in een plastieken zak.  Toen zij terugkwam waren er tal van gaten in de zak en de rupsen hadden hun weg naar buiten gevonden.

Met miljarden plastieken zakken die wij verbruiken is het haast onmogelijk om ze te vernietigen.  Tal van wetenschappers werken aan een oplossing om de zakken te vernietigen zonder het milieu te schaden en het is nu misschien mogelijk dat de oplossing per ongeluk gevonden is.

Alhoewel Federica normaal niet werkt met insecten of plastiek heeft zij nu beslist om dit verschijnsel te onderzoeken.  Was het een ongelukje dat de rupsen gaten in de plastiek maakten of kan er een methode uit gedistilleerd worden die het mogelijk maakt om zo plastiek te vernietigen.

Elke maal men rupsen van de grote waxmotten in een plastiek zak deed was de zak in twee tot drie uur verdwenen.  Dan heeft zij enkele rupsen geplet en dat papje smeerde zij op de zakken.  Het rare was dat deze zakken ook vernietigd werden.

Federica maakt nu deel uit van een groep biochemici in Cambridge en hun onderzoek richt zich nu op de vraag en het antwoord of er nu een echte oplossing gevonden is voor de vernietiging van de plastieken zakken en of het een toevalstreffer was die niet op grote schaal kan gebruikt worden.

 

Spanje blijft op de eerste plaats staan met 684 blauwe vlaggen voor zijn stranden en jachthavens

Spanje heeft in 2017 684 ‘blauwe vlaggen’ gekregen en daarmee heeft het land de meeste kwaliteitsvolle stranden in de wereld.

Spanje wordt op de lijst gevolgd door Griekenland, Frankrijk, Turkije, Italië en Portugal.

De jaarlijkse prijs is voor de kustgebieden die uitblinken met milieu-initiatieven,  proper strandwater en waar goede faciliteiten aanwezig zijn.

Spanje staat voor het dertigste opeenvolgende jaar aan de top van deze lijst, ondanks dat het nu 6 blauwe vlaggen minder heeft dan in 2016.

Van de 684 gekregen vlaggen gingen er 579 naar stranden, 100 naar jachthavens en vijf naar toeristische schepen.

De Comunidad Valencia kreeg in Spanje de meeste vlaggen met 129 gevolgd door Galicië (113), Catalonië (95) en Andalusië (90).

Vanaf 2019 worden er geen vervuilende voertuigen meer toegelaten in Barcelona

Vanaf 1 december 2019 mogen auto’s ouder dan 20 jaar het centrum van Barcelona en 40 gemeenten rondom de Catalaanse hoofdstad niet meer in vanwege de luchtverontreiniging. Vanaf 1 december dit jaar zal de nieuwe regel in principe al in werking treden maar alleen op die dagen dat vanwege de hoge verontreiniging er restricties plaatsvinden. Het doel van deze nieuwe en vergaande maatregel is om de luchtverontreiniging in enkele jaren met tenminste 30% terug te draaien.

Het is een van de vergaande nieuwe regels die de gemeente Barcelona en vertegenwoordigers van 40 gemeenten rondom de Catalaanse stad zullen gaan invoeren om de luchtverontreiniging terug te gaan dringen. Barcelona werd nog niet zo lang geleden samen met Madrid door de EU flink op de vingers getikt vanwege het veel te hoge stikstofdioxide gehalte in de lucht.

Volgens de berekeningen van de stad Barcelona zullen er door de nieuwe regel 106.018 voertuigen zijn die de stad niet meer in mogen en bij de de bestelbussen mogen er 22.049 de stad niet meer in.

Studies wijzen uit dat op dit moment jaarlijks 3.500 inwoners van het gebied voortijdig sterven als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Inwoners die hun oude wagen wegdoen en er geen nieuwe kopen, mogen gedurende drie jaar gratis van het openbaar vervoer gebruikmaken.

Experts waarschuwen voor een tsunami aan de kusten van Portugal en Spanje

Onlangs is er een nieuwe documentaire ‘La Gran Ola’ (De Grote Golf) op de mark gebracht waarin regisseur Fernando Arroyo een batterij specialisten aan het woord laat. En ze brengen geen geruststellende boodschap. Het uitgangspunt van de documentaire is de tsunami die de kusten van Spanje en Portugal zal overspoelen en we zijn volgens de makers op dat moment niet voorbereid.”

Mocht een muur van water de toeristische kustplaatsen van Spanje en Zuid-Portugal nu treffen, zou dat de dood van duizenden mensen kunnen betekenen stelt de documentaire. Ze vergelijkt het met de grote aardbeving uit 1755, die 10.000 dodelijke slachtoffers maakte, onder meer in Lissabon.

De reden is dat de Golf van Cádiz op een belangrijke tektonische breuklijn ligt – die van de Azoren tot Gibraltar loopt – wat de regio vatbaar maakt voor zeebevingen en daarop volgende vloedgolven. En die kunnen het Iberische schiereiland hard treffen.

In de documentaire,  die in première ging op het filmfestival van Málaga, komen heel wat wetenschappers aan het woord. Ze zijn vooral bezorgd over de afwezigheid van een systeem om het gevaar tijdig te detecteren, wat het mogelijk zou maken om mensen te evacueren uit de gevarenzones. “Het is een kwestie van tijd voor het gebeurt, dus we bereiden ons beter voor”, aldus Begona Perez, het hoofd van de dienst oceanografie van de Spaanse havens, en Luis Matias, een seismoloog van het Dom Luiz Instituut in Portugal.

TRAILER LA GRAN OLA from Twizé Films on Vimeo.

Spanje kreeg zijn laatste waarschuwing over de luchtverontreiniging

Spanje kreeg onlangs zijn laatste waarschuwing van de Europese Commissie omdat het zijn luchtvervuiling niet terugdringt.

Indien Spanje niet kan aantonen hoe zij binnen de twee maanden de Europese regelgeving wil toepassen dan volgt er een hoorzitting die de macht heeft om grote boetes uit te spreken.

In Spanje zijn er drie “zones voor luchtkwaliteit” die de normen overschrijden, een in Madrid en twee in Barcelona.

Volgens cijfers van het Europees Milieuagentschap is luchtverontreiniging jaarlijks in Spanje verantwoordelijk voor vermoedelijk 30.000 doden.

Inwoners roepen halt toe aan industriële projecten in Marina Alta:


Inwoners van de regio Marina hebben een petitie gelanceerd om hun omgeving te verdedigen tegen industriële projecten.

De buurtorganisaties van Vall de Polop, Barxell en Baradello vragen voor het nieuwe Generale Structureringsplan van Alcoy om de regio te beschermen en om te vermijden dat er nieuwe industrieterreinen en een stortplaats komen.

De groep is een campagne gestart om handtekeningen te verzamelen op de populaire website change.org met ongeveer al 2.000 namen geregistreerd.

Documentatie werd door de groepering toegevoegd en gepresenteerd aan het Generale Structureringsplan, ongeveer 500 pagina’s, gedetailleerd hoe Vall de Polop kan beschermt worden in zijn totaal maar ook specifiek hoe nieuwe constructies het rijke natuurlijke, culturele en traditionele karakter zouden bedreigen, waar de parklandschappen Mariola en Font Roja van afhangen.

De groepering zegt dat ze campagne zullen blijven voeren tot de raad bevestigd dat de stedelijke status van verzoeken worden voldaan en opgelost