Category Archives: Nieuws – dieren

Dierenrechtenactivisten houden nu zaterdag een actie in Madrid

Dierenrechtenactivisten plannen, in de aanloop naar de Internationale Dieren Dag, nu zaterdag een protestactie in Madrid.

Tijdens de actie zullen de actievoerders in stilte beelden van dode dieren dragen die door wreedheid gestorven zijn.

Met deze actie wil men het publiek bewust maken dat het in het land slecht gesteld is met de houding ten opzichte van wreedheid tegenover dieren.

Vorig jaar voerde Seprona, de afdeling van de Guardia Civil belast met milieu en dierenzaken, 12.000 operaties uit in verband met misbruik van dieren.

De actie op zaterdag begint om 11.00 in de Spaanse hoofdstad.

Vorig jaar waren er 400 actievoerders maar dit jaar verwacht men meer deelnemers.

Het Grondwettelijk Hof schort de wet van de Balearen op de dierenbescherming op

Het Tribunal Constitucional heeft de wet van de regioregering van de Balearen waarmee men een verbod instelde op het doden van de stier tijdens de stierenvechten, ongeldig verklaard. Volgens het Hof heeft de regioregering niet de bevoegdheden om dit soort wetten die landelijk geregeld dienen te worden aan te passen of in te voeren omdat bepaalde voorschriften niet voldoen aan de staatswetten.

Het Grondwettelijk Hof werd op aandringen van de Spaanse regering bestaande uit de conservatieve Partido Popular (PP) erbij gehaald omdat deze partij van de minister-president van mening is dat autonome regeringen niet de bevoegdheden hebben om deze wetten op te stellen.

De opschorting van de regionale wet is nog niet definitief maar werd op 10 november van kracht toen de Partido Popular haar klacht indiende bij het Grondwettelijk Hof. De opschorting van de wet op de dierenbescherming is gedurende vijf maanden van kracht waarna definitief besloten wordt of de wet legaal of illegaal is. Het nieuws van deze tijdelijke opschorting werd pas op 28 november geregistreerd en op 4 december bekend gemaakt.

Het is de zoveelste keer dat de regering van de Partido Popular het stierenvechten of de zogenaamde “Tauromaquia” een warm hart toedraagt. In de ogen van de PP is het stierengevecht een onderdeel van het cultureel erfgoed en hebben regeringen van autonome deelstaten niet de bevoegdheden om de nationaal geldende regels en wetten wat betreft het stierenvechten en dierenmishandeling in het algemeen aan te passen, te veranderen of te verbieden.

Vorig jaar werd ook al de Catalaanse wet op het stierengevecht door het Grondwettelijk Hof op aandringen van de PP verboden.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Politie rolt een illegale dierenhandel op de Balearen op

Slechtvalk Foto: Lily M

Politieagenten op de Balearen hebben een aantal invallen gedaan in dierentuinen en vogelcentra en daarbij werden 23 roofvogels gered uit de illegale dierenhandel.

Op Mallorca, Menorca en Ibiza werden acht arrestaties verricht waaronder de voorzitters van drie valkerij verenigingen.

Tijdens de operatie “Pihuelas” werd er ook nog een aap door de agenten gered.

Twee havikarenden en een slechtvalk waren onder de roofvogels die in beslag genomen werden.  De inspecties vonden plaats in Esporles, Cala Murada, Palma en Felanitx op Mallorca waarbij de politie onderzocht of de broedplaatsen legaal werden uitgebaat.

De meeste dieren, inclusief de arenden en de aap, waren afkomstig van een klein broedcentrum in Raiguer. Er lag geen documentatie over de dieren in het centrum en de arrestaties gebeurden op basis van het vervalsen van documenten.

De politie denkt dat de eigenaars van het broedcentrum nieuwe, juist uitgebroede vogels uit het wild namen en dat zij dan de documenten vervalsten alsof zij in gevangenschap geboren waren.

Dit laat hen toe om onder de huidige wetgeving de vogels te verkopen.

Naast de illegale vogelhandel hadden de uitbaters van het vogelcentrum nog een andere handel, de politie vond er 142  marihuanaplanten.

Een Europese boete voor een onverdoofde slacht van een varken

Foto: Hortensia

Een vereniging in de buurt van Avila, in het noorden van Spanje, kreeg een zware boete omdat zij de Europese regels overtreden hebben die de matanza, een traditionele slacht van een varken, moeten regelen.

Het was een boete van €3.600 omdat het dier voor het doden niet verdoofd was.

Er was een klacht ingediend door de Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) nadat leden van de vereniging een video op YouTube zagen waarin het dier op 25 maart onverdoofd gedood werd.

De slacht van de varkens is een oude populaire gewoonte die nog in een aantal Europese landen blijft verder leven.  Het is een eeuwenoude manier om de winter door te komen en om zichzelf van voedsel te voorzien gedurende de rest van het jaar.

Matar betekend ‘doden’ in het Spaans maar met ‘matanza’ bedoeld men het ganse slacht en verwerkingsproces dat twee à drie dagen zal duren.

Historische gevangenisstraf begint met een valse noot

De voormalige voorzitster van het Costa del Sol dierenasiel zal de eerste persoon in Spanje worden die de gevangenis in moet omwille van wreedheid ten opzichte van dieren.

Een rechter in Málaga heeft Carmen Marin veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden.

Marin werd vorig jaar schuldig bevonden aan,  in de periode van 2008-2010,  het afslachten van duizenden dieren,  zelf was zij naar buiten toe een grote verdedigster van een nul politiek waarbij men geen enkel dier laat inslapen.

In een verklaring zegde de rechter dat  Marin honden en katten injecteerde met middelen om euthanasie te plegen maar zonder de controle van een dierenarts en zij gebruikte daarbij te lage dosissen waarbij de dieren een trage pijnlijke dood stierven.

Voor haar was dit een zeer lucratieve deal omdat het stadsbestuur haar geld gaf voor de opvang van elk dier.

Alhoewel het grootste deel van de straf gerelateerd is aan het vervalsen van documenten is het een historische zaak in de bestraffing van dierenmishandeling.  Het is zelfs de eerste maal dat iemand naar de gevangenis moet omwille van dierenmishandeling.

Haar straf kan nog groter worden omdat er tegen haar en haar dochters nog altijd een zaak loopt voor fraude, wegwerken van gelden en het witwassen van geld.

Dat zij aan het afslachten van de dieren goed geld verdiende blijkt uit haar royale levenswandel waaronder een koopreisje voor €104.000, plastische chirurgie, luxe vakanties, dure wagens en dure etentjes.

Maar door een administratie fout werd zij niet tijdig verwittigd dat zij zich op het politiebureau moest aanbieden een daardoor kreeg zij enkele dagen langer in vrijheid.

De Spaanse regering gaat in beroep tegen het verbod op het stierengevecht op de Balearen

De Spaanse regering heeft op zijn vergadering van vorige vrijdag de beslissing genomen om in beroep te gaan tegen de regionale wet van de Balearen om het stierengevecht aan banden te leggen.

Een woordvoerder van de conservatieve Partido Popular regering zegde dat zij bezwaar maken tegen bepaalde onderdelen van de wet die werd goedgekeurd.  Volgens hem kan een regionaal parlement geen beslissing nemen die een effect heeft op de dierenbescherming.

Waar het stierengevecht niet in zijn geheel werd verboden nam het parlement op de Balearen een aantal beperkende maatregelen.  Zij werd het gebruik van scherpe voorwerpen die het dier kunnen verwonden of doden verboden waardoor het belangrijkste onderdeel van het stierengevecht in feite  werd verboden.

De wet beperkt ook het aantal stieren die op een dag kunnen gebruikt worden tot 3 en de stieren mogen een gevecht leveren van maximum 10 minuten.

Het verplicht de stierenvechters en de dieren tot een doping test die moet gebeuren voor en na het gevecht en enkel personen van boven de 18 jaar mogen een stierengevecht bijwonen.

De Balearen zijn niet de enige regio die stierengevechten hebben verboden of ingeperkt omdat steeds meer en meer Spanjaarden zich keren tegen het spektakel.

Maar alle maatregelen die de regio’s nemen botsen op een sterke weerstand van een aantal conservatie liefhebbers die vinden dat  het stierengevecht een en ondeelbaar verbonden is met de Spaanse cultuur.

In oktober 2016 heeft het Spaans Grondwettelijk Hof het verbod op het stierengevecht in Catalonië vernietigd.

Het hof argumenteerde zijn beslissing door de verwijzen naar de Spaanse cultuur waarin het stierengevecht onlosmakelijk verbonden is en daardoor is het een beslissing die enkel door de Spaanse nationale regering kan genomen worden.

De enige andere Spaanse regio die een verbod op het stierengevecht invoerde waren de Canarische Eilanden.  Maar Castilië y León in het noordwesten van het land heeft een verbod op het doden van stieren tijdens de festivals.

Een aantal steden hebben een verbod ingesteld op het houden van de stieren rennen.

 

Volgens de milieupolitie Seprona moeten sommige oude praktijken gestopt worden

Agenten van de Guardia Civil gaan actie ondernemen tegen de mishandeling van paarden door ze mank te maken.

Paarden mank maken is een praktijk waarbij een of meer poten worden vast gemaakt aan een stok om zo het paard te laten grazen zonder dat het kan lopen en grote afstanden kan afleggen.

Maar dikwijls worden de stokken te hard vastgebonden en ontstaan er zo erge verwondingen.

Wetgeving die een verbod op deze praktijken instelde kwam er al in 2015 en er waren boetes voorzien van €10.000 voor overtreders die de eerste maal betrapt werden.

Bij meerdere overtredingen kwam er een levenslang verbod op het houden van paarden.

De milieuafdeling van de Guardia Civil, Seprona, doet nu een beroep op het publiek om, als zij getuige zijn van deze praktijken dat zij onmiddellijk het nummer 062 bellen.

Op hun Twitter zeggen de agenten dat de mishandeling van dieren slecht is en een laffe daad.  De oude tradities moeten gestopt worden.

Wilde everzwijnen bezetten de straten rond Madrid

De gemeentebesturen van enkele gemeentes rond Madrid vragen nieuwe maatregelen om de aantallen wilde everzwijnen onder controle te brengen.  Momenteel schat men hun aantal in de streek tussen de 35.000 en de 40.000 en het is nog altijd groeiend.

Een bijkomend probleem is dat men denkt dat de helft van de dieren lijdt aan tuberculose.

De problemen zijn het ergst in de gemeenten Torrelodones, Las Rozas, Galapagar, Hoyo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes en Aranjuez.

Everzwijnen krijgen de schuld dat zij twee zware verkeersongevallen hebben veroorzaakt en de gemeentebesturen hebben nu aangepaste verkeersborden geplaatst.

De inwoners krijgen het advies om de dieren niet te voederen en om geen afval buiten de vuilnisbakken achter te laten.

Sommige gemeentes hebben daarenboven  zwaar geïnvesteerd in speciale afsluitingen om zo de dieren uit de straten te houden.

Het is zeldzaam dat een mannelijk everzwijn mensen aanvalt maar de vrouwelijke dieren zijn onvoorspelbaar, afhankelijk of ze biggetjes hebben of niet.

De regionale overheid zegt dat het haar verantwoordelijkheid niet is en dat de gemeentes het probleem zelf moeten oplossen.  Volgens de regering is de controle op de everzwijnen hetzelfde als ongediertebestrijding zoals ratten, duiven, kakkerlakken enz.  Geen enkele van deze dieren kan beschouwd worden als een huisdier en dat is een everzwijn ook niet.

Tijdens de laatste vijf jaren zouden jagers met een vergunning al 21.000 dieren gedood hebben maar het probleem geraakt dus niet onder controle.

Experten zeggen dat de everzwijnen geen natuurlijke vijanden hebben en het zijn alleseters.  Een tweejarig vrouwtje kan 10 nakomelingen per jaar hebben.

Men wil de aantallen nu verder terugdringen en de regionale regering zal speciale jachtvergunningen afleveren.

Daarnaastwil men het vlees van de geslachte dieren, na een voedselcontrole,  doneren aan NGO’s.

Mysterieus virus tast Spaanse mosselen aan

Foto: Hectonichus

Wetenschappers waarschuwen  dat een inheemse Mediterrane mossel een groot risico loopt op uitsterven.

In de Alboran Zee rond Almeria maar ook rond de Balearen lopen deze mosselen volgens het Spaans ministerie voor Visvangst een grote kans op uitsterven.

Dit alarmerend verslag wordt bevestigd door een onderzoek van het Instituto Español de Oceanografía. 

Zij maken zich zorgen over de Pinna Nobilis, de Grote Steekmossel, waarvan de schelp een lengte kan bereiken van 1,20 m.  Dit is afhankelijk van de regio waarin de mossel leeft, rond Spanje zal ze 0,80 cm blijven.

Deze mossel is enorm belangrijk voor het ecosysteem onder water en daarom is het uitsterven van het dier geen geïsoleerde bekommernis. Zij wordt beschouwd als een belangrijke aanwijzer voor een gezond ecosysteem.

Monsters van “zieke” mosselen zijn voor de kust van Almeria genomen om zo de precieze oorzaak te kunnen bepalen van de catastrofe.

Momenteel denkt men in de richting van een soort ziektedrager.

Het dreigingsniveau voor uitsterving van de grote steekmossel staat momenteel  op “kritiek”.

 

UPDATE: Een grote roofvis in een park in Marbella veroorzaakte paniek

Het artikel van vorige zaterdag over de grote roofvis was iets te voorbarig.  In feite kon de kaaimansnoek vorige vrijdag zijn gevangenschap vermijden.

Medewerkers van de gemeente probeerden de vis driemaal te vangen en uiteindelijk gaven zij hun pogingen tot volgende maandag op.

Tweemaal waren zij dicht bij de vangst van de vis maar hij slaagde er elke maal in om het net kapot te bijten.

Het plan blijft hetzelfde, de vis moet overgebracht worden naar het Animales Bioparc in Fuengirola en dat kan dan hopelijk maandag gebeuren.

Ik zou wel niet in de plaats willen zijn van de man die met een sardientje in het water zit.

Een grote roofvis in een park in Marbella veroorzaakte paniek

De ontdekking van een roofvis in een park van Marbella veroorzaakte paniek.

De paniek kwam er nadat een foto van een kaaimansnoek of beensnoek viraal ging op de sociale media.

Deze soort komt voor in Noord  Amerika en hij kan 2 meter lang en 15 kg zwaar worden.  Hij zou niet gevaarlijk voor mensen zijn, deze vis  eet vooral eenden, grote vogels en andere grote vissen.

Men denkt dat hij in het kunstmatig meer Estanque de La Represa is vrij gelaten omdat hij te groot werd om in een aquarium te blijven.

Ondertussen is de vis door medewerkers van het Animales Bioparc in Fuengirola uit het water gehaald en verplaatst naar een opvang in het dierenpark.

Vanaf 2018 mogen de oren en de staarten van honden niet meer verwijderd worden

Een Europese wet moet de verminking van honden in Spanje tegen gaan.

De wrede praktijk om de staarten en de oren van jachthonden te verwijderen gebeurt in Spanje al tientallen jaren en de laatste jaren kwam er nog een nieuw soort verminking bij.  Zo is de laatste trend om de stembanden van de honden te verwijderen om het blaffen tegen te gaan.

Veel van deze verminkingen worden uitgevoerd door de jagers zelf met een scheermesje of een ander scherp mes.

Veel van deze verminkte dieren lijden pijn, of ze hebben infecties en andere gezondheidsproblemen door het gebrek aan kennis of een gebrek aan kwalificaties van hun eigenaar.

Tot onlangs kwamen de Seprona agenten (dierenpolitie van de Guardia Civil) niet tussenbeide voor een dergelijke verminking. Er werden in 2016 wel 414 personen gearresteerd voor wreedheid tegenover dieren.

In de provincie Huelva is er al langer een verandering aan de gang en zo lopen er hier 12 zaken tegen 30 jagers omdat zij de oren en de staarten van meer dan 1.000 honden hebben verwijderd.

Deze zaken brachten duizenden mensen op de been voor een protest tegen deze zaken.  Zij verdedigden de traditie en zij beweren dat de jagers voldoende ervaring hebben in het couperen en dat zij zo de chirurgische vaardigheden van een dierenarts evenaren.

Twee personen, een in de provincie Valencia en een in de provincie Huelva gaven toe dat zijzelf de stembanden van honden hadden verwijderd en zij waren de eersten die een gevangenisstraf opliepen.

De Europese Conventie voor de Bescherming van Gezelschapsdieren komt nu in Spanje snel in voege en dat is een grote stap in de bescherming van de dieren en de bestraffing van diegenen die dieren mishandelen.

Deze wetgeving kwam al in voege in Frankrijk in 1987 maar ze werd eerst geratificeerd door de Spaanse senaat in maart van dit jaar, ze komt dus in voege vanaf 2018.

Momenteel hebben slecht zeven van de zeventien autonome regio’s een wetgeving die sancties voorziet voor diegenen die oren en staarten van honden verwijderen, de rest laat dit toe maar zij vragen dat de verwijdering wordt uitgevoerd door een dierenarts.

Tijdens de ratificatie wrong de Partido Popular zich in alle bochten omdat zij jagers wilden uitsluiten van de wet.  De reden dat zij vonden dat jagers een toelating moesten krijgen om de staarten te verwijderen was hallucinant.  Als jagers achter een hond aanlopen die nog een staart heeft dan doet dit pijn bij de jager doordat de staart zich gedraagt als een zweep.

Verslagen van de Officiële Vereniging van Dierenartsen bevestigen dat de honden waarvan de oren en de staart verwijderd is hevige pijn lijden.

Een achtergelaten hond stookt het debat op

Onlangs werd een hond ‘s nachts achtergelaten aan het Centro Zoosanitario Municipal van Almeria.  De volgende ochtend werd het dier gered door de personeelsleden van het centrum en zij gaven hem ook al een naam, Floro.

Het dier was door zijn voormalige baas met een verroeste ketting aan een paal  vastgebonden en er was geen identificatie chip bij de hond te vinden.

Tijdens de nacht werd het dier door een groep jongeren gevonden die de politie verwittigden.  Maar de agenten zegden dat er geen plaats was waar de hond kon verblijven en zij besloten om hem tot de volgende ochtend daar te laten.

Ongelukkige medewerkers van de kennel zegden dat dit dier aantoont dat er in Almeria dringend een 24 uur opvangdienst voor dieren in nood moet komen en zij krijgen gelijk van de brandweermannen.  Zij hebben al meermaals bij de raad geklaagd dat het hun taak niet is om zwerfhonden ‘s nachts te redden.

Ook de vakbond van de politieagenten bekritiseerde het ontbreken tijdens het weekend van een redding- en opvangdienst voor dieren.  De lokale politie zegt dat een groot deel van de oproepen die zij van bezorgde inwoners tijdens het weekend krijgen betrekking hebben op achtergelaten honden.

Maar het Centro Zoosanitario Municipal is ook verwikkeld in zijn eigen controverse.  Beheerders van het centrum proberen nog altijd aan te tonen waar de duizenden “vermiste” katten en honden gebleven zijn.  Een gemeenteraadslid denkt dat zij allemaal zijn ingeslapen.

 

Honden van stierenvechter werden in zijn tuin vergiftigd

De stierenvechter die tijdens de Toro de la Vega vieringen in 2015 de stier doodde vond zijn honden vergiftigd in zijn achtertuin.

Francisco Alcala, ook bekend als ‘Cachobo’, kwam thuis en hij vond drie van zijn honden dood en twee andere waren in een doodsstrijd verwikkeld.  Naast de dieren was de tekst geschilderd “Kchovo, moordenaar” en een tekening van wat een stier moet voorstellen.

Volgens geruchten werden er sporen van dierenvoeding gevonden die behandeld waren met vergif.

Seprona, de dieren en milieuafdeling van de Guardia Civil, onderzoekt het voorval maar een theorie is dat actievoerders tegen het stierenvechten verantwoordelijk zijn voor dit wrede voorval.

Weer een vale gier gered door agenten van Seprona

Foto: Guardia Civil

Zolang hun migratie verder gaat, zolang loopt het aantal vale gieren in gans Spanje op dat uitgeput moet gered worden.

Deze maal was het een uitgeputte jonge vale gier die op de SA-20 in Salamanca gevonden werd en agenten van de Guardia Civil sloten een rijbaan af totdat hun collega’s van Seprona het dier konden vangen.

Dit gebeurde succesvol zonder dat de agenten verwondingen opliepen en hij werd overgebracht naar een centrum waar de gier terug op krachten kan komen.