Category Archives: Nieuws – belastingen

Catalaanse bedrijven zitten tussen hamer en aambeeld

Foto: La Moncloa

Als de scheiding tussen de Catalaanse en de Spaanse regeringen steeds groter wordt dan is het laatste salvo voor de boeg er een over de betaling van de inkomstenbelasting en de BTW (IVA).

Het Spaanse ministerie van Financiën heeft onlangs botweg een verklaring uitgegeven waarin de belastingbetalers in Catalonië er aan herinnerd werden dat de belasting moet betaald worden aan de juiste overheid en dat dat de nationale overheid is.

Elk bedrijf of zelfstandige die de BTW, inkomstenbelasting of bedrijfsbelasting aan de Catalaanse overheid betaald zal beschouwd worden alsof hij zijn belastingen niet betaald heeft en hij riskeert strafrechtelijke vervolging.

Deze verklaring komt er in de aanloop naar het gecontesteerde referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid dat vermoedelijk op 1 oktober zal gehouden worden.  De Catalaanse overheid heeft nu al een uitgebreide belastingdienst gemaakt en zij zijn klaar om de belastingen te innen voor de nieuwe Catalaanse staat.

Volgens de Catalaanse Adjunct Eerste Minister, Oriol Junqueras, is alles in gereedheid gebracht om na de oprichting van de nieuwe staat over te gaan tot het innen van €42 miljard aan belastinggeld.

Volgens de Spaanse wet moet de BTW betaald worden aan de juiste overheid, betaald men niet dan dan blijft de rekening openstaan en riskeert men vervolging.

Nu de datum voor het referendum nadert gaan de Spaanse Eerste Minister Mariano Rajoy en de Catalaanse leider Carles Puigdemont regelmatig met elkaar in de clinch.

In Spanje belasting betalen valt wel mee

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft een rapport gepubliceerd over de belastingen die werknemers en werkgevers moeten betalen.

Uit de vergelijking tussen de 34 lidstaten blijkt dat het in Spanje allemaal nogal meevalt.

In Spanje wordt gemiddeld 16,7% van het salaris aan belastingen en bijdragen betaald, in de Europese Unie ligt het gemiddelde op 19,6% en in de eurolanden ligt het op 21,3%.

In Spanje is de belasting op arbeid dus relatief laag en dat komt vooral omdat er lagere sociale bijdragen worden afgehouden.

Spanje en Nederland gaan beter samenwerken bij de inning van de belastingen

De Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria en de Nederlandse Belastingdienst hebben een overeenstemming bereikt over wederzijdse bijstand in belastingzaken in beide landen. De Staatssecretaris van Financiën in Nederland heeft het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten “Memorandum van Overeenstemming” inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken gepubliceerd.

Het nieuwe Memorandum vervangt het “Memorandum van Overeenstemming” tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006, dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.

Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten.

Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied. Het memorandum is op 11 maart 2017 in werking getreden en werkt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is zes maanden.

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen met betrekking tot de volgende inkomsten en/of gegevens. Zie voor meer informatie dit PDF document.

Europa wil dat Spanje zijn BTW harmoniseert

De Europese Unie in Brussel voert de druk op de Spaanse regering nog een beetje op vanwege de excuses die Spanje heeft om de IVA (btw) niet te verhogen voor enkele goederen, artikelen en diensten. In Spanje zijn drie verschillende btw-percentages, te weten de algemene van 21% en daarnaast ook de gereduceerde van 10% en de super gereduceerde van 4%. Brussel is daar niet blij mee en zegt dat Spanje ruim 14 miljard euro misloopt hierdoor.

De Spaanse regering heeft altijd volgehouden dat het verhogen van de gereduceerde en super gereduceerde IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) percentages van respectievelijk 10% en 4% averechts zou werken en de werkende klasse en die personen die minder hebben extra hard getroffen worden.

In Spanje geldt het percentage of “tipo general” van 21% op de meeste goederen en diensten. Het percentage van het “tipo reducido” van 10% wordt onder andere toegepast op water, etenswaren, apotheken, dierenspeciaalzaken, woningen, garages, transport van reizigers en het toerisme. Het “tipo superreducido” percentage van 4% is van toepassing op basisproducten zoals brood, eieren, kaas, melk, kranten en alles wat met handicap te maken heeft, etc.

Spanje heeft op dit moment volgens Brussel een BTW systeem dat niet toereikend is. Weliswaar heeft het land hetzelfde algemene percentage als andere Europese landen, 21%, maar wat de staat werkelijk ophaalt is vele malen minder dankzij de gereduceerde en super gereduceerde IVA percentages. Gemiddeld wordt er in Europa 40% van het BBP opgehaald aan BTW maar in Spanje is dat slechts 34,6% van het BBP.