Category Archives: Nieuws – politiek

Spaanse ngo brengt de reisonkosten van de Europese Commissie aan het licht

Nadat zij hiervoor 3 jaar hadden geprocedeerd kreeg de Spaanse ngo Access Info Europe, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, een aantal reiskostennota’s van de Europese Commissie in handen. Het gaat om de financiële verslagen van officiële missies van de 28 eurocommissarissen tijdens de eerste twee maanden van 2016.

In die periode voerden de eurocommissarissen in totaal 261 officiële missies uit in 49 landen. In 60 procent van de gevallen duurden de bezoeken niet langer dan twee dagen. De kosten van die missies bedroegen bij elkaar 492.249 euro, oftewel gemiddeld 8.790 euro per eurocommissaris per maand. De leden van de Europese Commissie blijken geen buitensporige hotelovernachtingen erop na te houden. Veel overnachtingen kostten niet meer dan 200 euro.

Wat wel opvalt is dat de Belgische eurocommissaris Marianne Thyssen de meeste reiskostennota’s indiende. In totaal waren er het 16 missies maar in zeven gevallen ging het daarbij om nieuwjaarsrecepties, en dat waren geen gewone nieuwjaars-recepties maar het waren er van haar eigen partij, CD&V. In het totaal, voor de zeven eigen recepties rekende zij 230 euro aan aan de Europese Commissie.

Volgens haar woordvoerder is het niet vreemd dat de Europese Commissie opdraait voor reiskosten naar nieuwjaarsrecepties van Thyssens eigen partij. “Voor werkgerelateerde missies buiten Brussel wordt Eurocommissarissen gevraagd een missieaanvraag in te vullen.

Men kan meer informatie over de Spaanse ngo Access Info Europe vinden op hun website.

Madrid dreigt er mee om Catalaanse fondsen in te houden

De Spaanse regering dreigt er mee om Catalonië fondsen te onthouden tenzij de Catalanen kunnen bewijzen dat de gelden niet zullen gebruikt worden voor de inrichting van het referendum voor onafhankelijkheid.

Volgens de woordvoerder van de Spaanse regering, Inigo Mendez de  Vigo, zal er geen enkele euro naar de inrichting van een illegaal referendum gaan dat enkel gewenst is door een handvol personen.

De Spaanse regering gaat de controle op de Catalaanse uitgaven opvoeren en daarom moet de Catalaanse regering nu wekelijks een overzicht geven van hun uitgaven.

Catalonië zal geld uit het Fondo de Liquidez Autonómico krijgen, een fonds dat door de Spaanse regering is opgericht om de regio’s te helpen om door de economische crisis te geraken en het is dit geld dat Madrid wil inhouden.

De Catalaanse pro-onafhankelijkheid regering wil een referendum in oktober houden, ondanks alle Spaanse waarschuwingen dat dit een schending van de grondwet is.

Controversiële televisiepresentatrice staat terug in het oog van de storm

De controversiële televisiepresentatrice, Empar Moliner, heeft grote verontwaardiging veroorzaakt toen zij Catalanen vergeleek met homoseksuelen in moslimlanden.

“Catalaans zijn in Spanje is hetzelfde als homoseksueel zijn in Marokko”.  Dat schreef zij in haar kolom in een regionaal dagblad, Ara, waarbij zij de nationale regering op de korrel nam omdat zij een belasting annuleerde die was ingesteld door de regionale overheid, de Generalitat de Cataluña.

In hetzelfde artikel beschuldigde zij koning Felipe, de Spaanse eerste minister Mariano Rajoy en de andere Spaanse ministers er van dat zij “de Catalanen hun keel willen doorsnijden als zij voor zichzelf blijven opkomen”.

Mevrouw Moliner veroorzaakte vorig jaar al een woordenstrijd tussen Madrid en Barcelona toen zij live op televisie de Spaanse grondwet in brand stak.

De nationale regering voert de druk op de Catalanen op

De nationale regering heeft beslist dat Catalaanse burgemeesters die de kiezersregistratie ter beschikking stellen voor het aanstaande referendum een boete tot € 600.000 riskeren.

De Spaanse regering drijft de druk op om zo de Catalaanse stem voor onafhankelijkheid te stoppen en zij richten zich nu in de eerste plaats op de gemeentelijke overheden in een poging om de deelnemingsgraad aan het referendum terug te dringen.

Volgens de nationale regering is het een inbreuk op de Grondwet, artikel 21, een artikel dat de persoonlijke levenssfeer moet beschermen.

De leider van de autonome regio, Carles Puigdemont, zegt dat het zelfbeschikkingsrecht van een duizend jaar oude natie niet op deze manier kan gestopt worden.

Het referendum is voorzien voor 1 oktober van dit jaar.

Eerste minister Rajoy legt een getuigenis af in de rechtbank

De Spaanse eerste minister Mariano Rajoy ontkende tijdens zijn getuigenis in de Gürtel corruptiezaak dat hij enige kennis had over illegale partijfinanciering van de Partido Popular.

Hij handelde nooit in de economische zaken binnen de partij zegde hij.

Rajoy ontkende ook dat er leden van zijn partij een extra loon ontvingen van een geheime bankrekening. “Dat is absoluut niet waar, wij kregen allemaal een loon maar dat werd allemaal keurig aangegeven”.

De eerste minister zat tijdens zijn getuigenis op een verhoogd platform dat naast de rechters stond.  Dat is in tegenstelling met andere zaken waar getuigenissen worden afgelegd voor de rechters en de rechters torenhoog boven de getuigen zitten.

Commentatoren suggereerden dat door deze speciale behandeling Rajoy niet leek te beseffen wat er aan de hand is en enkele van zijn antwoorden waren duidelijk oneerbiedig ten opzichte van de rechters.

In een voorbeeld, toen hij gevraagd werd naar de bedragen die de Partido Popular ontving van Francisco Correa, antwoordde hij met de vraag “zijn jullie zeker dat hier de juiste getuige zit?”.  Hij werd hier door een rechter op terecht gewezen maar dat hielp niet.

Op een volgende vraag antwoordde hij met “ik zal het eens uitleggen op een manier die jullie wel begrijpen”.

De oppositie is niet opgezet met de manier waarop Rajoy getuigenis aflegde en zij roepen hem op om zelf zijn ontslag aan te bieden.

Linkse partijen in Spanje verenigen zich tegen de regering

Onlangs waren er een aantal vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de PSOE en Podemos om samen in het parlement ten strijde te trekken tegen de regerende Partido Popular.

De partijleiders Pedro Sanchez en Pablo Iglesias hielden ook al een vergadering en dat was de eerste maal in 15 maanden toen de PSOE een groot gedeelte van haar aanhang zag overlopen naar Podemos.

De gesprekken zouden in een constructieve sfeer verlopen en de eerste gesprekken gaan over de jeugdwerkloosheid en defensie.

De partij van de huidige eerste minister won tijdens de laatste verkiezing de meeste stemmen maar zij behaalde geen absolute meerderheid. Daarom zien de twee linkse partijen nu een mogelijkheid om samen te werken en op deze manier een aantal van hun voorstellen te kunnen doordrukken.

Op de lange termijn is het de bedoeling om eerste minister Rajoy te verdringen van deze positie.  Podemos heeft onlangs nog een motie van wantrouwen tegen Rajoy ingediend maar zij slaagden er niet in om deze in het parlement te laten goedkeuren.  De PSOE had zich toen van stemming onthouden.

Volgens de twee partijen toonde deze stemming aan dat er een noodzaak bestaat om beter te gaan samenwerken.

De deur voor de samenwerking ging bij de PSOE op een kier na de herverkiezing van hun voorzitter Sanchez die herkozen werd met een programma van samenwerking tussen de linkse partijen.

Koning Felipe doorbreekt de stilte over het referendum in Catalonië

Koning Felipe VI heeft zich tijdens zijn toespraak, voor de veertigste verjaardag van de vrije verkiezingen in Spanje, uitgesproken tegen het Catalaans referendum voor onafhankelijkheid.

Carles Puigdemont, de Catalaanse president, heeft onlangs een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid aangekondigd en hij veroorzaakte daarmee een grote verontwaardiging in Madrid. Op hetzelfde moment dat de koning zijn toespraak hield werden leden van de partij van Puigdemont door de Guardia Civil opgepakt voor ondervraging.

De koning opende zijn speech met “geen weg die wij in onze democratie nemen kan, en zal niet, leiden tot de opdeling van onze samenleving.”

De koning ging verder met “verdeeldheid en verschillen kunnen opgelost worden door middel van dialoog en debat” en hij waarschuwde dat het referendum, dat buiten de wet staat, “enkel onzekerheid betekent en uiteindelijk zal neerkomen op het verlies van een aantal vrijheden. ”

De speech van de koning kon rekenen op een goede ontvangst in het Spaans parlement want hij werd dikwijls door applaus onderbroken en op het einde van de speech kreeg hij een staande ovatie.

Enkel de leden van nationalistische partijen weigerden te applaudisseren en zij droegen allemaal een rode anjer om zo hun steun met Puigdemont uit te drukken.

Rajoy beschuldigt de Catalaanse regering van chantage

De Spaanse eerste minister Mariano Rajoy heeft de Catalaanse president beschuldigd om hem, met zijn plannen om de regio af te scheiden van Spanje, te chanteren.

Rajoy zegt dat het plan van Carles Puigdemont’s om een wet die toelaat om af te scheiden van Spanje als de Spaanse staat een referendum blijft weigeren te stemmen ondragelijk is.

Wat volgens hem de Catalaanse leiders willen is “een complete breuk met het Spanje van vandaag”.

Hij reageert daarmee op de, in de Spaanse pers, uitgelekte plannen van de Catalaanse overheid.

Een Catalaanse regeringsbron zegde aan AFP dat het document uit de Spaanse pers een “zeer vroeg kladwerk van enkele maanden oud is en dat het huidige document in niets meer lijkt op het oude document”.

Puigdemont heeft beloofd dat hij in september 2017 een referendum zal houden, met of zonder de toelating van de centrale regering.

Ondertussen hebben de Partido Popular en de Partido Socialista Obrero Español een akkoord om alle onafhankelijkheidseisen te verwerpen.  Beide partijen hebben samen een absolute meerderheid in het parlement.

Guardia Civil onderzoekt het gebruik van openbare gelden tijdens de kiesstrijd

De Madrileense afdeling van de Partido Popular zou openbare gelden gebruikt hebben om Mariano Rajoy te steunen in de kiesstrijd van 2008.

Er wordt onderzocht of er minstens €1,3 miljoen betaald werd aan een bijna slapende stichting en dat zou gebeurt zijn tot in 2011.

Deze onthulling staat in een samenvatting van de onderzoeks-resultaten die door de Guardia Civil gevoerd werden naar het gebruik van openbare gelden door de politieke partijen.

Het document suggereerde dat er gebruik gemaakt werd van valse facturen om zo subsidies te kunnen transfereren naar een aantal stichtingen waaronder de Fundación Desarrollo Sostenible die ironisch genoeg bekend staat als de Fundación Fundescam.

Verder onderzoek naar latere betalingen gaat ondertussen verder.

De verwijdering van het lichaam van Franco is door het parlement goedgekeurd

Spaanse parlementsleden hebben een motie van de Spaanse socialisten goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de stoffelijke resten van Franco over te brengen naar een nieuwe locatie.

Alhoewel de motie niet bindend is, is het resultaat politiek significant omdat het goedgekeurd is met 197 stemmen voor, 140 stemmen tegen, van de conservatieve Partido Popular en de onthoudingen van het (Esquerra Republicana de Catalunya (Catalaans Republikeins links).

Het gaat niet alleen over de stoffelijke resten van Franco maar ook over die van zijn voorganger, Jose Antonio Primo de Rivera, die de politieke partij, Falange, oprichtte in 1933.

Beide mannen zijn momenteel begraven in de controversiële Valle de los Caídos (Vallei van de Gevallenen) bij Madrid.

Het monument zo de ongeveer 500.000 doden moeten herdenken die gevallen zijn in de Spaanse Burgeroorlog en het monument bevat de stoffelijke resten van 33.000 slachtoffers.  Maar er zijn maar twee benoemde graven en die zijn van Franco en Primo de Rivera.

Franco heeft het land geleid van 1939 tot 1975 en als de motie wordt uitgevoerd zal het lichaam worden opgegraven en overgebracht worden naar een andere plaats.  Dat van  Primo de Rivera moet naar een minder prominente plaats in de basiliek overgebracht worden.

De motie vraagt ook dat er een DNA databank komt om zo de duizenden ongeïdentificeerde slachtoffers van de burgeroorlog nog een naam te kunnen geven.

Deze motie maakt deel uit van een poging van de socialisten om de Ley de Memoria Histórica (Wet op het Historisch Geheugen) nieuw leven in te blazen.  Deze wet werd goedgekeurd in 2007 onder de socialistische eerste minister Jose Luis Rodriguez Zapatero en zij regelde de verwijdering van alle standbeelden en straatnamen die het Franco regime in een gunstig daglicht plaatste.

Deze wet werd afgeschaft door eerste minister Mariano Rajoy toen hij aan de macht kwam.

FC Barcelona geeft zijn steun aan het Catalaanse onafhankelijkheidsproces

Onlangs heeft de Catalaanse sportvereniging FC Barcelona officieel haar steun gegeven aan het Catalaanse onafhankelijksproces en het zo erg gewilde referendum wat tot op de dag van vandaag volgens de Spaanse grondwet illegaal is. Voor sommige politieke partijen is dat een grote vergissing en heeft Barça zo een doelpunt in eigen doel gemaakt.

De huidige Catalaanse regionale premier Carles Puigdemont heeft beloofd om in september van dit jaar in Catalonië een referendum te houden. Voor hem maakt het daarbij niets uit wat de premier van Spanje Mariano Rajoy daarvan zegt of wat de eventuele negatieve houding van het Constitutionele Hof is tegenover dit referendum welke al meerdere keren illegaal werd verklaard.

Rajoy kondigt grote Spaanse investeringsplannen aan in Catalonië

In een poging om betere relaties met Catalonië te krijgen heeft de Spaanse eerste minister Mariano Rajoy investeringen in de regio aangekondigd voor een bedrag van meer dan €4,2 miljard.

Het geld zal gebruikt worden om de infrastructuur in Catalonië te verbeteren en Rajoy wil zo een demonstratie aan de Catalanen geven dat de nationale overheid de regio niet wil opgeven.

De beslissing werd aangekondigd in het Palau de Congressos in Barcelona terwijl er een conferentie doorging met het thema ‘Verbonden in de Toekomst’.  De eerste minister was enthousiast om zijn plannen hier aan te kondigen en dat voor een publiek met aanhangers van de onafhankelijkheid.

Volgens zijn plannen zal er een investering van €1,8 miljard in de Catalaanse spoorweginfrastructuur komen voor 2020.  De treinen worden dagelijks door 400.000 mensen gebruikt en er zijn al jaren problemen met deze treinen.

Daarbovenop komt er nog een investering van €2 miljard tussen 2021 en 2025.

Maar Rajoy stopte hier nog niet en zo beloofde hij €850 miljoen voor de wegeninfrastructuur,  €200 miljoen voor de luchthavens en €285 miljoen om een shuttle treinverbinding tussen de luchthaven El Prat en het Sants treinstation in Barcelona aan te leggen.  De laatste aangekondigde investering was er een van €587 miljoen voor de verbetering van de Catalaanse havens.

Omdat het voor veel inwoners van de regio niet duidelijk is wat de Spaanse overheid voor de regio doet zoekt Rajoy nu medestanders om zo duidelijk te maken dat er een gezamenlijke toekomst tussen Spanje en Catalonië mogelijk is.  Dit investeringsplan is in feite het begin van een strijd om Catalonië weg te houden van een volledige autonomie.

De Generalitat, de Catalaanse regering, verwelkomde de investeringsplannen met het nodige scepticisme en zij betwijfelen of alle plannen zullenn  uitgevoerd worden.  Volgens hen willen de Catalanen enkel een referendum.

Volgens Rajoy krijgt de ETA na de ontwapening geen enkel politiek voordeel

Onlangs verklaarde Mariano Rajoy in het parlement dat de Spaanse  regering zijn houding ten opzichte van de ETA, na hun ontwapening, niet zal veranderen.

In antwoord op deze aankondiging gaat Rajoy akkoord met de stellingname van de Socialistische Partij dat deze ontwapening onvoorwaardelijk moet zijn.

Voor Rajoy is de ETA een “terroristische groepering” en hij herhaalde zijn standpunt dat er geen onderhandelingen met terroristen worden aangeknoopt.

Daarom kan volgens hem de ETA niet genieten van ook maar een politiek voordeel door deze ontwapening zoals de groepering ook geen politiek voordeel verkregen heeft door hun wapenstilstand van enkele jaren terug.

De enige ontwapening die in zijn opinie is doorgevoerd is die door de Franse en de Spaanse veiligheidsdiensten werd doorgevoerd.  Verder wil hij dat de ETA zonder vertraging de plaats van hun wapen en munitieopslagplaatsen bekend maakt.

Verder herinnerde hij ook nog aan de slachtoffers van het terrorisme en hij zegde dat men hen nooit zal vergeten.

Spanje veranderd van mening over Schotse EU-toenadering

Spanje zal niet onmiddellijk zijn veto uitspreken over een poging van een onafhankelijk Schotland om na de brexit lid te worden van de Europese Unie.  Dat zegde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken,  Alfonso Dastis in een onlangs gepubliceerd interview met de krant El Pais.

De Schotse premier Nicola Sturgeon vroeg Londen vrijdag om een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland nu het “onvermijdelijk lijkt dat het Verenigd Koninkrijk de EU, inclusief de binnenlandse markt van de unie, verlaat”. Een meerderheid van de Schotten stemde vorig jaar tevergeefs tegen het Britse vertrek uit de Europese Unie.De Spaanse minister Dastis wierp vandaag niet direct een barricade op voor een Schots toetreden tot de EU. Hij wees er wel op dat de Schotten eerst met de rest van Groot-Brittannië de Unie zullen verlaten. “De rest zien we wel”.

Mochten de Schotten zich losmaken van het Verenigd Koninkrijk, dan is het de vraag of Spanje het land bij de EU wil hebben. De Spaanse premier Mariano Rajoy zegde  drie jaar geleden nog dat Spanje tegen een EU-lidmaatschap van Schotland zou stemmen. Madrid wil geen impuls geven aan afscheidingsbewegingen in eigen land.

Artur Mas is veroordeelt tot twee jaar ontzetting van een openbare functie maar heeft de steun van de ex premier Verhofstadt

Artur Mas zal nu door de Catalanen zeker gezien worden als martelaar voor de goede zaak, om het zo maar te zeggen.

Voormalig Catalaans president Artur Mas mag twee jaar geen politiek ambt meer uitoefenen. Het Spaans Hooggerechtshof veroordeelde de voormalig Catalaanse president Artur Mas voor burgerlijke ongehoorzaamheid wegens het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum. Dat referendum werd in 2014 op het allerlaatste moment verboden door het Grondwettelijk Hof maar Mas en zijn regering weigerden hun plannen in te trekken. Zijn oud-collega’s ex-vicepremier Ortega en ex-minister van onderwijs Rigau mogen respectievelijk 21 en 18 maanden geen publieke functie meer uitoefenen. Het Openbaar Ministerie had maar liefst tien jaar beroepsverbod geëist.

De uitspraak van de rechters van het Tribunal Superior de Justicia de Catalunya is niet meteen in werking getreden en er kan nog tegen geprotesteerd worden, iets wat de drie betrokkenen dan ook zullen gaan doen.

Mas kondigde meteen aan in beroep te gaan ‘desnoods tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’. Zijn opvolger Puigdemont zal ondertussen het Catalaanse routeplan consequent en vastberaden verder uitvoeren.

In september 2017 staat een nieuw, bindend referendum gepland en wil hij de Catalaanse onafhankelijkheid uitroepen.

Mas kreeg in 2014 de steun van de Belgische ex premier Guy Verhofstadt om in het geval er een proces tegen hem zou komen dat Verhofstadt zich ondubbelzinnig achter Mas zou plaatsen.

Explosieven in het Baskenland gevonden

Foto: bron Guardia Civil

De Guardia Civil heeft in Irun in het Baskenland een schuilplaats met explosieven gevonden waarvan men denkt dat zij van de ETA zijn. De ontdekking is het resultaat van een onderzoek naar onopgeloste zaken.

De schuilplaats bevatte volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zeven vaten met explosief materiaal maar er is geen bewijs van een recente activiteit gevonden.

De agenten onderzoeken de mogelijkheid dat de explosieven dienden voor een ETA commando in de omgeving van Irun.

Een eenheid van de Guardia Civil, gespecialiseerd in bomruiming, bevestigde dat er ongeveer 60 kilo explosieven lagen en men sluit de mogelijkheid niet uit dat er in de omgeving nog andere vondsten kunnen gedaan worden.

De nieuw verkozen voorzitter van het parlement van de Balearen kreeg een boete na zijn protest

De nieuw verkozen voorzitter van het parlement van de Balearen, Baltasar Picornell, kreeg een boete van €601 omdat hij “weerstand bood aan de Guardia Civil” tijdens een protest in Fornalutx tegen de jaarlijkse stierennren.

Picornell blijft bij zijn actie zoals hij zich blijft inzetten voor het dierenwelzijn.

Maar hij beseft dat hij aan geen verdere acties kan deelnemen omdat hij nu de voorzitter van het parlement is en hij zich nu verantwoordelijk moet opstellen.

Spanje daalde naar de eenenveertigste plaats op de Internationale Transparantie lijst

Spanje is onlangs naar de 41ste plaats, op de 176, gedaald op de Internationale Transparantie lijst.

Denemarken en Nieuw Zeeland staan helemaal aan de top van de lijst maar ook landen zoals Uruguay, Verenigde  Arabische Emiraten en Qatar staan boven Spanje.

Deze internationale lijst geeft de criteria aan waarmee men klokkenluiders bescherming geeft tegen vervolging maar zij kijken ook alle anti-corruptiewetten na op hun degelijke werking.

Groot-Brittannië, Duitsland en Luxemburg staan alle drie rond de twintigste plaats.

Verder staat Spanje één plaatsje boven Georgië.

Spaanse kritiek op de nieuwe Amerikaanse regering

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn spijt uitgedrukt dat het Witte Huis zijn Spaanstalige website offline heeft gehaald.

De Spaanse minister maakte deze opmerking nadat de persverantwoordelijke van het Witte Huis had gezegd dat de website zal aangepast worden en voor de minister is dit een vergissing.

De Spaanse minister denkt “dat het geen goed idee is om een dergelijk communicatiemiddel op te geven temeer omdat Amerika een land is waar 52 miljoen mensen Spaanstalig zijn..”

De minister kreeg voor zijn kritiek de steun van de officiële woordvoerder van de Spaanse regering die zegde dat het Spaans “helpt om in het multiculturele Noord-Amerika de mensen dichter bij elkaar te brengen,”

Volgens hem tonen meerdere talen juist de “culturele rijkdom van een land aan” en waarschuwde hij tevens dat de officiële Amerikaanse politiek “de onstopbare verspreiding van het Spaans” in het land niet kan tegen houden.

Trump kwam aan de macht met een “America First” programma en dat gebeurde in een periode van een nieuw nationalisme.  Hij voerde campagne op basis van een beperking van de immigratie uit Latijns Amerika en de terugkeer van miljoenen Spaanstalige mensen naar hun land van oorsprong.

Sinds deze tussenkomst van de Spaanse regering regende het online commentaren dat de Spaanse regering ook niet veel moeite doet om het Catalaans, Galego en Baskisch in zijn eigen culturele rijkdom te integreren.

Spanje slaat Schotse droom aan diggelen

Schotse eerste minister Sturgeon (tweede van links) in gesprek met Europese parlementsleden

Spanje heeft vlakaf geweigerd om het Schots voorstel in overweging te nemen zodat Schotland in de Europese Unie kan blijven na de Brexit en dat zij zich zo kunnen afscheiden van Engeland.

Jorge Toledo, de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken is al tussenbeide gekomen om het voorstel van Nicola Sturgeon in de kiem te smoren en volgens hem zal Madrid slechts een voorstel in overweging namen zodat gans Groot-Brittannië de Europese Gemeenschap kan verlaten.

Als Groot-Brittannië de gemeenschappelijke markt verlaat dan zal het gans Groot-Brittannië zijn dat de gemeenschappelijke markt verlaat.   Er is slechts een onderhandelaar, de regering van Groot-Brittannië.”

Aangezien Spanje een vetorecht, evenals de andere 27 lidstaten,  over de Brexit heeft is de verklaring van de Spaanse minister de genadeslag voor de plannen van de Schotse eerste minister.

Sturgeon had gezegd dat als Schotland in de Europese Vrijhandelsassociatie en in de Europese Economische Ruimte kon blijven dat het land dan later toegang zou kunnen krijgen tot de Europese Unie.  Daardoor kunnen Schotse bedrijven relatief onaangetast blijven door de Brexit.

In dezelfde toespraak riep zij op tot een grotere controle op de Schotse grenzen en dat zij meer Europese werkers in Schotland kunnen toelaten.

Dat Spanje het voorstel zou verwerpen is geen verrassing.  De Spaanse eerste minister heeft al dikwijls gezegd dat hij geen voorstander is van een onafhankelijk Schotland als lid van de Europese Unie.

Het Spaans probleem met Catalonië en het Baskenland ligt ongetwijfeld aan de basis van de stugge Spaanse houding want Madrid vreest dat een onafhankelijk Schotland een precedent is voor de Catalaanse separatisten.