Spaanse jongeren zijn hun toekomst in het buitenland

Meer dan de helft van de jonge Spanjaarden denkt dat zij de volgende twee jaar het land moeten verlaten om aan werk te geraken.

Onderzoekers hebben 2013 jongeren tussen de 16 en 29 jaar ondervraagd over hoe zij hun toekomst zagen.  Het zijn de Spaanse jongeren die sinds 2008 de volle last van de economische crisis moeten dragen en zo is het percentage werklozen tussen de 20 en de 29 jaar opgelopen tot 35 procent.

De studie wees tevens uit dat drie op de vier jongeren geloven dat zij elke job moeten aanvaarden die hen een degelijk loon kan opleveren en dat dat voor gaat op een job die zij graag doen.

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren, 49 procent, denkt dat de toestand tijdens de volgende jaren niet zal verbeteren, 13,1 procent denkt zelfs dat de toestand nog zal verslechteren en 32 procent denkt dat de toestand zal verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *