Category Archives: Nieuws – immigratie

Nog altijd vertrekken er Spanjaarden uit Spanje

Het aantal Spanjaarden die naar het buitenland gaan wonen neemt nog steeds toe. De groei wordt kleiner ten opzichte van de vorige  jaren en in 2016 is het nu 4,4% of 101.581 personen.

Tussen 2009 en 2017 is het aantal Spanjaarden die naar het buitenland trokken met 935.611 personen gegroeid van 1.471.000 naar 2.406.611.

Het grote merendeel van de Spanjaarden die in het buitenland wonen zijn weliswaar Spaans of hebben een Spaans paspoort maar ze zijn niet in Spanje geboren.  Slechts een op de drie Spanjaarden die in het buitenland wonen zijn ook echt in Spanje geboren. Van de 2.406.611 personen is 33% ofwel 794.209 in Spanje geboren maar woonachtig in het buitenland terwijl de rest of een Spaans paspoort heeft maar ook een andere nationaliteit hebben of Spanjaard geworden zijn.

De grootste groep “mensen met een Spaans paspoort” vinden we in Argentinië met 448.050 personen gevolgd door Frankrijk met 243.582 en Venezuela met 180.497 personen. Deze top 3 landen worden gevolgd door Duitsland met 148.211 Spaanse inwoners, de Verenigde Staten met 136.805 personen, Cuba met 134.677 personen, Mexico met 130.832 Spanjaarden en Brazilië met 129.083 inwoners.

Gekeken naar de andere Europese landen zijn er 116.182 Spaanse inwoners in Zwitserland en zijn 115.779 Spanjaarden in Groot Brittannië. In Nederland wonen volgens de laatste gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) 25.586 Spanjaarden en in België zijn dat 61.338 personen.

Bij deze aantallen is er gekeken naar het aantal Spanjaarden of personen met de Spaanse nationaliteit die ingeschreven staan in het Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Van dat aantal woont 62,5% in Amerika (het continent), 34,2% in Europa en 3,4% in de rest van de wereld. In Amerika steeg in 2016 het aantal Spanjaarden met 48.612 personen en in Europa met 46.479 personen.

Nog nooit in de geschiedenis kreeg Spanje in een jaar zoveel asielaanvragen te verwerken

Spanje heeft een record gebroken, nog nooit in de geschiedenis mocht het land zoveel asielaanvragen ontvangen als in 2016.

In totaal vroegen 15.755 personen asiel aan in het land en dat is zes maal meer dan in 2015. Van dit aantal kregen er van de Spaanse autoriteiten 6.855 personen asiel, van 3.395 personen werd de aanvraag geweigerd en de overige 5.505 asielaanvragen moeten nog behandelt worden.

Volgens de cijfers van de Spaanse Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ligt het aantal asielaanvragen in Spanje, in vergelijking tot andere Europese landen, nog erg laag. De 15.755 aanvragen die Spanje te verwerken kreeg is goed voor 1,3% van alle 1.259.265 asielaanvragen die Europa te verwerken kreeg in 2016.

 Van de mensen die in 2016 in Spanje asiel vroegen  waren er 2.960 afkomstig uit Venezuela gevolgd door 2.975 personen uit Syrië en 2.570 personen uit Oekraïne.

Momenteel is er in Almeria een tekort aan politieagenten

Hooggeplaatste politieagenten in Almeria  hebben gewaarschuwd dat zij de bevolking niet meer afdoende tegen terrorisme kunnen beschermen omdat zij teveel middelen moeten inzetten om illegale immigranten te redden en te screenen.

De provincie wordt beschouwd als een broeinest voor islamitisch extremisme, een plaats waar jihadis zich verbergen en zo de rest van Europa kunnen betreden. De Nationale en de politie van Almeria zijn zich bewust van deze feiten en zij hebben al spectaculaire arrestaties kunnen verrichten in de oorlog tegen de terreur.

Maar met bijna 600 immigranten die, in januari en februari alleen al, op de kust van Almeria aankwamen heeft de politie niet genoeg capaciteit om tegen het terrorisme op te treden en dan ook de geredde immigranten te screenen.  Meer dan 5.000 mensen werden in 2016 op zee gered en naar Motril en Almeria overgebracht.

De politievakbond heeft gezegd dat de politiediensten in Almeria overwerkt zijn en lijdt onder een extreem personeelstekort op een moment dat terreuralarm in Spanje nog altijd op niveau 4 staat, het op een na hoogste terreuralarm.

Het probleem zal tijdens de zomermaanden nog veel groter worden omdat er duizenden Noord-Afrikanen klaar staan om naar Europa te vertrekken.  Daar komt nog bij dat door het sluiten van de Balkan route voor Syrische vluchtelingen er velen Europa zullen willen bereiken langs Spanje en Italië.

De situatie is nu zo nijpend geworden dat Almeria er aan denkt om een speciale gevangenis voor vreemdelingen te openen waar er honderden immigranten kunnen worden vastgehouden.

Dezelfde detentiecentra hebben in Melilla en Murcia al oproer en protesten veroorzaakt.

Nieuwe bestorming van het hekwerk in Ceuta

Meer dan 300 illegale immigranten zijn door het hek gebroken dat de Spaanse enclave Ceuta afsluit van Marokko.

De Guardia Civil zegde dat een bewakingscamera de beelden van 500 mensen oppikte die allen op weg naar het hek waren gewapend met allerhande gereedschappen om het hekwerk te slopen.

Officieel waren er twee agenten gewond maar op een later tweet werd er gezegd dat er vijftien gekwetste agenten werden behandeld voor allerhande verwondingen.

Honderden Afrikaanse migranten proberen elk jaar om Ceuta en Melilla, de twee Spaanse enclaves in Marokko, te bereiken om zo verder Europa in te trekken.

Spanje aanvaard 55 Syrische en Iraanse vluchtelingen

55 vluchtelingen zijn aangekomen in Spanje vanuit Griekenland onder het relocatieprogramma van de Europese Unie dat is opgezet om de humanitaire gevolgen van de oorlog in Syrië te beperken.

De vluchtelingen, 36 met de Syrische nationaliteit en 19 met de Iraanse, zijn aangekomen op Adolfo Suarez Madrid-Barajas luchthaven.

21 van hen zijn mannen, 11 vrouwen en 22 kinderen. Zij zullen ondergebracht worden in: Malaga (4), Almeria (4), Huesca (7), Palencia (5), Tarragona (14), Castellon (17), Murcia (2) en Caceres (2).

Spanje heeft nu in totaal 1034 aanvragers aangenomen voor internationale protectie, 745 onder het relocatieprogramma en 289 onder het hervestigingsprogramma.

Ze zijn verzekerd van woonst, eten, rechtsadvies, psychologische bijstand, sociale zekerheid en advies, begeleiding naar onderwijs centra, volksgezondheid en sociale centra, taal leren en basis sociale vaardigheden, culturele activiteiten en economische hulp.

Detentiecentra in Zuid Spanje laten 495 illegale immigranten wegens plaatsgebrek vrij

Een chronisch gebrek aan ruimte in de opvangcentra voor immigranten in Tarifa en Algeciras, Cadiz heeft ertoe geleid dat 495 immigranten die deze week uit Afrika aankwamen op vrije voeten werden gesteld.

Immigranten die proberen om Spanje illegaal binnen te komen worden normaal automatisch naar deze centra gebracht.  Omdat het aantal mensen dat de laatste tijd zo Spanje willen binnenkomen enorm oploopt kan de politie dit niet meer aan en werd deze groep overgedragen aan de NGOs.

Ondertussen zegt rechter Belen Barranco die het centrum in Tarifa bezocht dat de levenscondities van de mensen die er opgesloten zitten onmiddelijk moeten verbeteren.

Zo mogen volgens Barranco niet meer dan drie personen in een kamer verblijven, moet elke kamer zijn eigen badkamer hebben met een wc en een douche en moeten de gevangenen bezoek kunnen ontvangen.

De omstandigheden in de centra zijn volgens vertegenwoordigers van de NGO’s gelijkaardig aan die in de Spaanse gevangenissen maar de mensen die hier opgesloten zitten hebben geen enkel misdrijf gepleegd met uitzondering dat zij het land wilden binnenkomen zonder de benodigde papieren.

Verder zegt Jose Miguel Sanchez, een professor aan de Universidad Rey Juan Carlos in Madrid dat de meerderheid van de immigranten toch nooit terug gedeporteerd zullen worden en is de opsluiting van 60 dagen volledig nutteloos.

Honderden Afrikanen hebben de Spaanse grens in Ceuta bestormd

immigranten

Honderden Afrikanen hebben een groot gevecht met de Spaanse politie uitgevochten toen zij de grenspost in Ceuta bestormden om zo toegang te krijgen tot Europa.  Ceuta is een Spaanse enclave in Marokko.

Tientallen Afrikanen moesten later behandeld worden voor opgelopen verwondingen die zij opliepen toen zij over het hek kropen.  Drie politieagenten hadden ook een medische behandeling nodig.

Het incident kwam er ondanks een grotere grensbeveiliging  van Ceuta en de andere enclave, Melilla.  Beide enclaves staan al jaren onder druk van Afrikanen die allen Europa willen bereiken om er asiel aan te vragen.

Uitbraak van illegalen uit een opvangcentrum

Vorige maand ontsnapten 67 illegale immigranten in een georganiseerde uitbraak uit een gevangenis in Murcia.

Vijf agenten van de Nationale Politie werden gewond tijdens het opstootje toen een migrant deed dat hij onwel werd.  Toen een opgeroepen ambulance de toelating kreeg om het interneringscentrum in Sangonera la Verde te betreden brak er een oproer uit.

De bewakers werden aangevallen met messen en brandblusapparaten maar er vielen geen zwaar gewonden onder de bewakers.

Patrouilles van de provinciale brigade van de Nationale Politie werden onmiddellijk gevormd en dat gebeurde in samenwerking met de lokale politie uit Molina de Segura en Cartagena.

Het team had snel 38 van de ontsnapten, allen van Algerijnse nationaliteit, opgepakt en zij zoeken nog verder naar de andere 29 illegalen.

Vier van de gewonde agenten werden met een ambulance naar het  La Vega Hospitaal in Murcia gebracht terwijl de vijfde agent op eigen kracht naar het Quironsalud Hospitaal reed.

Dit is niet de eerste maal dat er in Murcia een uitbraak is, in 2000 ontsnapten 11 immigranten door de tralies open te breken.  In 2012 ontsnapten er 25 immigranten na een aanval op hun bewakers en  hetzelfde gebeurde in 2013 en in 2015 toen een aantal immigranten het hekwerk vernielden en zo konden ontsnappen.

Twee soldaten zijn gearresteerd wegens een schietpartij in Ceuta

Twee sergeanten zijn in Almeria gearresteerd omdat zij verdacht werden van een schietpartij in Ceuta en zij werden overgebracht naar deze enclave.

Zij worden verdacht om, nadat zij teveel alcohol hadden gedronken, het vuur te hebben geopend op een Marokkaanse man die wou tussenbeide komen nadat hij had gezien dat de twee soldaten een aantal jongeren wilden oppakken.

Onderzoek door het leger wees direct de schutters aan maar het probleem was dat het regiment ondertussen teruggekeerd was naar het Spaanse vasteland om er mee te werken aan manoeuvres.

Na hun overbrenging naar en ondervraging in Ceuta door de Nationale Politie werden de twee soldaten gearresteerd.

Ondertussen protesteerden er een honderdtal vrienden en familie van het slachtoffer voor het politiekantoor.  Het slachtoffer zelf  ligt nog op de intensive care afdeling  met een schotwonde in de maag.

Drukke tijden op zee

Het zijn niet alleen drukke tijden tussen Libië en Italië maar ook tussen Marokko en Spanje.

Onlangs had de kustwacht van Almeria een drukke dag toen zij immigranten op twee rubberbootjes moesten oppikken op zee.

Zij hadden een bericht opgevangen dat een rubberbootje een stadje in Marokko had verlaten met daarin 43 mensen.

De kustwacht heeft onmiddellijk actie ondernemen met 3 boten en 1 vliegtuig maar het was een privé bootje die wist te vertellen waar de rubberboot zich bevond.

Toen de kustwacht naar daar onderweg was ontvingen zij een bericht dat er nog een tweede rubberbootje onderweg was en dat had de Spaanse kust in Cabo de Gata bijna bereikt.

Zij werden allemaal overgebracht naar de haven van Almeria waar het Rode Kruis hen stond op te wachten.

Later op de avond heeft de Guardia Civil rond Cabo de Gata nog een derde rubberbootje gevonden met ook nog tientallen immigranten aan boord.

Vier illegale immigranten in Melilla opgepakt

immigrant

Op zondag 4 september werden 4 illegale immigranten gevonden in een wagen die van Marokko naar Melilla kwam.  Agenten van de Guardia Civil herkenden de nummerplaat van de wagen die eigendom was van een mensensmokkelaar.  Daarop beslisten zij om de wagen beter te onderzoeken met het gekende gevolg.

Tijdens het onderzoek ontdekten zij een dubbele bodem in de wagen en daarop hoorden zij een vrouw in het Frans om hulp roepen.  Toen zij de paniek in de stem van de vrouw hoorden riepen de agenten de hulp van de brandweer in die met aangepast gereedschap het verborgen compartiment openden.

Drie mannen uit Guinee tussen de 21 en de 23 jaar en een vrouw van 27  jaar uit Congo werden ontdekt in een ellendige toestand waarop zij medische zorg kregen toegediend.

De Marokkaanse autobestuurder werd aangehouden op beschuldiging van misdaden tegen buitenlandse burgers.

Speciale controles op illegale immigratie in Algeciras, Ceuta en Tarifa.

politie

Operatie Minerva loopt vooral gedurende de zomermaanden wanneer duizenden Marokkanen die in Europa wonen hun vakantie gaan doorbrengen in Marokko.  Als zij terug naar Europa komen dan gebruiken zij de ferry tussen de Spaanse havens Algeciras en Tarifa en de Spaanse enclave in Marokko, Ceuta.

Agenten van de Nationale Politie richten dan speciale controleposten op in die drie havens om zoveel als mogelijk illegale immigranten te betrappen die Spanje tijdens deze uitzonderlijke drukte willen binnenkomen.

Werkend als een deel van een team maken agenten uit 13 Europese landen deel uit van dergelijke teams om op deze manier zoveel mogelijk illegalen te kunnen identificeren zodat zij niet meer naar andere Europese landen kunnen gaan.

Veel jonge Marokkanen proberen om in Ceuta te geraken vanwaar zij verder naar Spanje kunnen doorreizen waar zij denken dat zij een beter leven kunnen hebben.  Agenten van de Nationale Politie hebben tijdens de laatste week van augustus vier jongeren in twee verschillende voertuigen ontdekt.  Allemaal werden zij ontdekt door speciale hondenteams die getraind zijn om illegalen te vinden.

De ontdekte illegalen werden naar Marokko teruggestuurd en de bestuurders van de voertuigen werden gearresteerd.

 

De Nationale Politie voert een controle uit bij de deelnemers aan de Tall Ships Race

Een eenheid van de Nationale Politie die bestaat uit agenten die gespecialiseerd zijn in de grenscontrole en vervalsingen van identiteitspapieren stond tussen 11 en 14 augustus de aankomst van de Tall Ships Races 2016 in La Coruña op te wachten.

Met een totaal van 33 boten en 1,300  bemanningsleden met 12 verschillende nationaliteiten was er voldoende werk voorhanden.  De agenten waren vooral op zoek naar illegale immigratie en mensenhandel.

Naast de deelnemers aan de race werden ook tal van kleine bootjes en hun bemanningsleden gecontroleerd.  Deze bootje volgen de grote schepen en zij meren in tal van havens in Galicië aan.

Deze speciale brigade is verantwoordelijk voor de controle op de illegale immigratie en zij werd 10 jaar geleden opgericht als een mobiele eenheid die speciaal een aantal pijnpunten gaat controleren.

Zo zijn er agenten van deze eenheid aanwezig in Ceuta en Melilla, in de haven van Algeciras en aan de grens met Frankrijk in La Junquera.

Spaans bedrijf onder vuur voor misdaden tegen de menselijkheid

Een Spaans bedrijf kreeg een waarschuwing dat er een aanklacht tegen hen kan komen voor misdaden tegen de menselijkheid.  Ferrovial, een infrastructuur bedrijf met belangrijke aandelen in de luchthavens van Heathrow, Southampton en Glasgow baat ook een van de Australische offshore opvang faciliteiten voor immigranten uit.

Deze kampen krijgen veel kritiek van groeperingen die werken rond mensenrechten en advocaten voor hun barbaarse werk methodes.

In een poging om zich aan het internationale recht te onttrekken heeft Australië deze kampen voor immigranten ingericht op de eilanden Nauru en Manus op Papoea Nieuw Guinea.  Deze actie lijkt veel op het Amerikaans kamp op Cuba, Guantanamo Bay..

In mei kocht  Ferrovial Broadspectrum uit die tot dan toe de uitbating van de kampen voor hun rekening namen.

Diala Shamas, een advocaat zegt dat volgens hun onderzoek individuele werknemers van Ferrovial zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Ferrovial ontkend de feitelijke en de juridische feiten.

De multinational, die begon met de constructie van Spoorwegen zegt ook dat de meeste feiten zich hebben afgespeeld voordat zij de uitbating voor hun rekening namen als de belangrijkste leverancier van diensten.

Verder zegt het bedrijf dat het zijn contract met de Australische regering en dat in 2017 afloopt niet zal verlengen.  Maar de mensenrechten vinden dat Ferrovial reeds te ver is gegaan.  Zij roepen bijgevolg investeerders, financierders en andere partners op om alle banden met de groep te verbreken.

Volgens de Verenigde Naties is dit programma onwettelijk omdat het arbitrair is en omdat het een gevangenschap oplegt.  Asielzoekers die per boot en zonder visa aankomen krijgen te horen dat zij nooit toegang tot Australië zullen krijgen en dat zij daarom naar Nauru of Manus zullen gestuurd worden.

Momenteel zitten er meer dan 1.300 mannen, vrouwen en kinderen op de twee eilanden vast en er zijn tal van rapporten over de handelswijze van de bewakers.

Spanje wijst meer asielzoekers af dan de meeste andere Europese landen

Volgens het verslag uit 2016 van de Spaanse Commissie voor de Vluchtelingen zijn er in 2015 in Europa meer aanvragen voor asiel geweest maar door een aantal draconische maatregelen in een aantal Europese landen wordt het steeds moeilijker om asiel te krijgen.

In 2015 verdubbelde het aantal aanvragen voor asiel tot 1.321.600 en dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014.  Hiervan kregen er 300.000 daadwerkelijk asiel.

De verdeling van het aantal asielzoekers verliep onregelmatig, zo kreeg Duitsland het overgrote deel van de asielzoekers te verwerken terwijl in Spanje, ondanks de enorme stijging in het aantal asielzoekers, er slecht 15.000 te verwerken kreeg en dat is ongeveer 1 procent van het totaal.

De meeste asielzoekers in Spanje kwamen uit Syrië, Oekraïne en Palestina.  Van de 3.200 afgewerkte aanvragen werden er 69 procent afgewezen, een aantal dat veel hoger ligt dan het Europees gemiddelde.

Daarnaast heeft Spanje beslist om geen aanvragen uit Oekraïne en Mali meer te behandelen omdat de gevechten in die twee landen ten einde liepen.