Category Archives: Nieuws – arbeid

Het minimumloon in Spanje stijgt naar 707 euro bruto per maand

Voor de eerste maal in 30 jaar stijgt het Spaans minimumloon en dat is te danken aan een overeenkomst tussen de PP en PSOE partijen. Het minimumsalaris in Spanje zal met 8% of 52,40 euro per maand omhoog gaan waardoor dit salaris op 707,60 euro bruto per maand komt. Tot nu toe was dat minimumsalaris nog 655,20 euro bruto per maand maar dat gaat dus vanaf 1 januari omhoog.

De verhoging van het minimumloon van 655,20 euro naar 707,60 euro bruto per maand is niet wat de vakbonden en diverse politieke partijen wilden zien want zij wilden een verhoging tot tenminste 800 euro bruto per maand.  Dat maandsalaris wordt daarnaast 14 keer per jaar uitbetaald, iets wat vrij normaal is in Spanje voor iemand die acht uur per dag werkt.

Het is vooral goed nieuws voor zo’n 230.000 Spanjaarden dat het minimumloon (of Salario Mínimo interprofesional) omhoog gaat want zij verdienen dit minimumloon ook daadwerkelijk.  De meeste arbeiders verdienen meer dan het minimumloon.

Nu is het natuurlijk goed nieuws dat het Spaanse minimumloon stijgt maar het land staat niet zo best tussen de andere Europese landen.  De 707 euro is echter wel meer dan de 684 euro in Griekenland of 589 euro in Portugal maar het is veel minder dan de 1.923 euro in Luxemburg, 1.510 euro in Groot Brittannië, 1.508 euro in Nederland, 1.502 euro in België, 1.473 euro in Duitsland, 1.462 euro in Ierland en 1.458 euro in Frankrijk

Spaanse jongeren zijn hun toekomst in het buitenland

Meer dan de helft van de jonge Spanjaarden denkt dat zij de volgende twee jaar het land moeten verlaten om aan werk te geraken.

Onderzoekers hebben 2013 jongeren tussen de 16 en 29 jaar ondervraagd over hoe zij hun toekomst zagen.  Het zijn de Spaanse jongeren die sinds 2008 de volle last van de economische crisis moeten dragen en zo is het percentage werklozen tussen de 20 en de 29 jaar opgelopen tot 35 procent.

De studie wees tevens uit dat drie op de vier jongeren geloven dat zij elke job moeten aanvaarden die hen een degelijk loon kan opleveren en dat dat voor gaat op een job die zij graag doen.

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren, 49 procent, denkt dat de toestand tijdens de volgende jaren niet zal verbeteren, 13,1 procent denkt zelfs dat de toestand nog zal verslechteren en 32 procent denkt dat de toestand zal verbeteren.

Loonverschillen in Spanje

geld

Volgens de gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) is het gemiddelde bruto jaarsalaris sinds 2014 met 0,7% gestegen naar 22.858,17 euro. Dat is echter niet het meest voorkomende bruto jaarsalaris want dat is minder en staat op 16.490,80 euro, een verschil van bijna 6.400 euro. Dit verschil is groot maar het is sinds 2013 wat kleiner geworden want toen was het meest voorkomende bruto jaarsalaris nog 15.500 euro.

Omdat er in Spanje steeds meer tijdelijke en niet vaste contracten zijn, is ook daar een verschil in salarissen. Zo heeft een arbeider die een tijdelijk contract heeft gemiddeld een jaarsalaris van 15.680,54 euro terwijl iemand die een vast contract heeft 24.746,47 euro zal verdienen. Er is ook een groot verschil tussen fulltime en parttime banen. Zo verdient iemand die fulltime werkt 26.965,35 per jaar en iemand die parttime werkt slechts 9.794,79 euro op jaarbasis.

Het gemiddelde uurloon is vastgesteld op 11,51 euro waarbij er een verschil is tussen fulltime werkers met 12,01 euro per uur en parttime werkers met een uurloon van 8,53 euro.

Daarnaast is er nog steeds een te groot verschil in de salarissen voor mannen en vrouwen waarbij de mannen gemiddeld nog steeds 23,2% meer verdienen dan de vrouwen. Het verschil gaat de laatste jaren de goede richting uit maar het verschil is nog steeds te groot.

Alhoewel we de cijfers van het Spaanse Bureau voor de Statistiek niet betwisten is de realiteit in het echte leven vaak anders. Er is in Spanje nog steeds een enorm verschil in salarissen, van extreem laag naar enorm hoog. Het merendeel van de ruim 18 miljoen werkende Spanjaarden zit op of onder het jaarlijks gemiddelde.

Spaanse werklozen worden in groepen gedeeld

De miljoenen Spaanse werklozen zullen in de toekomst ingedeeld worden in een nieuw informaticasysteem van het Ministerie van Werkgelegenheid om zo een profiel te creëren van elke werkloze. Het is een van de eisen die de Europese Commissie stelt aan Spanje om het aantal werklozen te laten dalen en diegene die al werkloos zijn beter te controleren.

Met het nieuwe computersysteem krijgen de werklozen een eigen profiel. Daarna worden deze werklozen in groepen verdeeld waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid om werk te vinden binnen 3 , 6 of 12 maanden en meer. Binnen elke groep komen categorieën verdeeld van A tot D waarbij werklozen in de categorie A de meeste kans hebben op werk en werkzoekenden in de categorie D de minste kans.

Als de gegevens in het nieuwe systeem ingevoerd zijn kunnen het Ministerie van Werkgelegenheid en de daartoe bevoegde instanties acties ondernemen voor de werkloze. Zo kan beter werk gezocht worden voor de werklozen en kunnen werkzoekenden cursussen  en omscholingen krijgen om zo sterker in de arbeidsmarkt te staan.

Het Ministerie van Werkgelegenheid heeft de regionale instanties die zich bezig houden met de registratie van werklozen in het land al de opdracht gegeven om het nieuwe computersysteem in gebruik te nemen wanneer dit klaar is. Hopelijk wordt daardoor het aantal werklozen verminderd al hangt dat natuurlijk ook af van het aanbod van werk.

Een groen licht voor een kortere werkweek in Andalusië

De regionale regering van Andalusië heeft het licht op groen gezet waarbij 270.000 gemeentelijke werknemers vanaf januari 2017 nog maar een werkweek van 35 uur zullen hebben.

Een hindernis die wel nog moet genomen worden is dat de maatregel  de goedkeuring moet krijgen van het Spaanse parlement.

Volgens de woordvoerder van de regionale regering moeten ook deze werknemers kunnen genieten van het economisch herstel.

Als de maatregel door de nationale regering wordt goedgekeurd dan wordt de werkweek van 37,5 uur, die in voege kwam in 2012, afgeschaft maar die goedkeuring is niet vanzelfsprekend.  Ook de gemeenteraad van Madrid en de regionale regering van het Baskenland hebben deze plannen al moeten opbergen.

Deze vermindering van de arbeidsduur was al afgesproken met de vakbonden en had in voege moeten treden in januari 2016.  De werkvermindering, als er een goedkeuring van de nationale regering komt, moet eerst in de gezondheidssector worden ingevoerd en daarna volgt het onderwijs met het begin van het schooljaar 2017.

Er zijn veel buitenlanders onder de Spaanse zelfstandigen

Volgens de gegevens van ATA zijn van elke drie zelfstandige ondernemers in Spanje er twee afkomstig uit het buitenland. Hierbij is gekeken naar de cijfers van de eerste negen maanden van dit jaar en het aantal geregistreerde zelfstandigen bij het Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de instantie die bijhoudt hoeveel zelfstandige ondernemers er zijn in Spanje.

Volgens de verzamelde gegevens steeg het aantal zelfstandige ondernemers in de eerste negen maanden van dit jaar met 23.840 personen. Dat is een stijging van 6,3% op nationaal niveau waarbij het totaal aantal buitenlandse zelfstandigen op 278.035 personen komt.

Van de 23.840 nieuwe zelfstandigen dit jaar zijn er 16.422 afkomstig uit het buitenland wat goed is voor een aandeel van 68,9%.

Als we kijken naar de autonome regio’s zien wij dat de meeste buitenlandse zelfstandigen in Catalonië te vinden zijn met een totaal van 63.380 personen en een stijging dit jaar van 4.340 personen. Als tweede op de lijst staat de regio Madrid met 44.125 buitenlandse zelfstandigen en een stijging van 832 personen gevolgd door de Comunidad Valenciana met een totaal van 37.865 zelfstandige buitenlanders en een stijging van 1.901 personen dit jaar.

Het is wel opvallend dat het aantal buitenlandse zelfstandigen gestegen is omdat Spanje een van de duurste landen is om zelfstandig te gaan werken. In vergelijking, in Spanje kost dit 260 euro per maand terwijl dat in Nederland 50 euro per jaar is.

Voor beginnende zelfstandige ondernemers die jonger zijn dan 30 jaar zijn er speciale tarieven gedurende enkele maanden om het begin makkelijker te maken

141 bedrijven kregen samen voor € 600.000 boetes omdat zij de regels niet volgden

Vorig jaar kregen er in de provincie Almeria 141 bedrijven een boete van de Werk Inspectie en de Sociale Zekerheid omdat zij de arbeids- regels niet volgden.

Onlangs werden de cijfers voor 2015 gepubliceerd en zij onthulden dat de meerderheid van de boetes (€ 450.000) gegeven werden voor zaken in verband met de gezondheid van de werknemers.

De rest van de boetes was voor slechte werkomstandigheden en de lange werktijden die werden opgelegd.

In heel Andalusië liep het boetebedrag op tot meer dan € 5 miljoen.

Het aantal werklozen in Spanje is sinds lang onder de 20 procent gedaald

Voor het eerst sinds 2009 is volgens het EPA onderzoek van het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) het aantal werklozen onder de 20% gedaald. Gedurende het derde trimester is het aantal werklozen met 253.900 personen gedaald tot een totaal van nog steeds 4.320.800 werkzoekenden. Het nieuws van de daling komt precies op de dag dat Spanje probeert een nieuwe regering te vormen, iets wat de PP zeker zal gebruiken als argument.

Het merendeel van deze nieuwe banen is echter tijdelijk van aard en van korte duur waardoor het kan voorkomen dat de volgende keer als de INE weer een onderzoek doet, het aantal werklozen weer kan gestegen zijn.

Dit lijkt goed nieuws maar dat is helaas niet helemaal waar. Het aantal werklozen is weliswaar met meer dan 250.000 mensen gedaald en dat was minder dan tijdens het derde trimester van 2015 toen het aantal werklozen met bijna 300.000 mensen daalde. Daarnaast is de daling van de werkloosheid mede veroorzaakt door de daling van de groep Spanjaarden die in de groep zitten die de leeftijd hebben om te kunnen werken.

In het derde trimester moet men de maanden juli tot september meerekenen die in de zomer vallen en er veel werk te vinden is in de  toeristische sector.

De informatie over de werkloosheid in Spanje die het EPA enquête onderzoek weergeven zijn altijd anders dan de informatie die de regering van Spanje gebruikt aangezien die informatie afkomstig is van de instanties die de werklozen registreren.

Meer dan zes miljoen Spanjaarden verdienen jaarlijks minder dan het minimumloon

Meer dan 6 miljoen Spaanse werknemers verdienen jaarlijks minder dan het wettelijk vastgelegde minimumsalaris. Het gaat hier dan om een bedrag van 9.080 euro, met daarin verwerkt het maandsalaris en extra betalingen. Als men daarbij de eventuele uitkeringen voor werkloosheid optelt dan wordt dat aantal lager en daalt dit naar 5,6 miljoen arbeiders.

Uit een onderzoek is gebleken dat 1 op de 3 Spaanse arbeiders op jaarbasis minder verdient dan het wettelijk vastgestelde minimumloon van 9.080 euro. 31% van de ruim 17 miljoen Spanjaarden die een baan hebben verdient dus minder dan wat de wet voorschrijft.

In Spanje heeft 15,3% van de arbeiders een contract voor slechts enkele uren per week of een kort tijdelijk contract. Daarbij moet men dan nog de arbeiders optellen die een seizoenscontract hebben of die zogenaamd “fijos discontinuos” zijn en slechts een deel van het jaar werken zoals de Spanjaarden die in de landbouwsector of toeristische sector werken.

Aantal werklozen na het einde van de zomer weer gestegen

Het aantal ingeschreven Spaanse werklozen is na het afsluiten van augustus met 14.435 personen gestegen.  Dat is op zich niets nieuws omdat er elk jaar rond deze tijd van het jaar een stijging merkbaar is.  Op dit moment telt Spanje volgens de cijfers van de sociale diensten  3.697.000 werklozen.

Het einde van het drukke toeristisch seizoen heeft er dus weer voor gezorgd dat werknemers na slechts enkele maanden werken terug werkloos zijn.  Zoals bekend hebben de meeste werknemers tijdelijke contracten die in het bijzonder in het toerisme of de landbouw slechts van korte of zeer korte duur zijn. Zo kan het voorkomen dat Spanjaarden een contract hebben van 1 of 2 maanden waarna ze terug werkloos worden.

Daardoor zijn er veel mensen die niet genoeg maanden gewerkt hebben om kans te hebben op een werkloosheidsuitkering of een vorm van bijstand (minimaal 6 of 12 maanden gewerkt) en schrijven veel nieuwe werklozen zich niet meer in bij de instellingen.

De Spaanse werkloosheid blijft dalen

In het tweede kwartaal van 2016 blijft de werkloosheid dalen en ze staat nu op 20 procent, het laagste percentage sinds het vierde kwartaal 2009.

Momenteel zijn er nog steeds 4.570.000 werklozen maar ook in het derde kwartaal zal de werkloosheid blijven dalen door de vele kort lopende contracten in de toeristische sector.

Na dit goede nieuws in de economische sector is er nog een zwak punt in het huidige verhaal en dat is de enorme jeugdwerkloosheid die nu op 60 procent staat voor jongeren onder de 20 jaar en op 43 procent voor jongeren tussen de 20 en de 24 jaar.

De motor van de Spaanse economie blijft niettegenstaande de plannen voor onafhankelijkheid Catalonië.  Sinds het begin van 2016 daalde het aantal werklozen daar met 65.608 en in juni was er de grootste daling sinds 20 jaar.

Werkgevers in Catalonië blijven dus vertrouwen hebben in de economische toekomst van de streek.

Spanjaarden gaan druiven plukken in Frankrijk

Eind deze maand zullen zoals elk jaar zo’n 15.000 Spanjaarden naar Frankrijk gaan om er te gaan werken in de druivenoogst.

15.000 lijkt veel  maar in 1972 gingen er nog 96.000 Spanjaarden naar Frankrijk om er druiven te gaan plukken. Begin de jaren ’90 was het  aantal plukkers gedaald tot 10.000 maar de economische crisis en de hoge werkloosheid in Spanje hebben ervoor gezorgd dat er weer meer Spanjaarden naar Frankrijk gaan druiven plukken.

De campagne begint eind augustus of begin september en duurt normaal gesproken een maand tot anderhalve maand.

Men begint te werken rond 5.00 en men stopt rond 12,15.  Het minimum uurloon in Frankrijk is 9,67 euro voor een werkweek van 35 uur.  Dit staat in een schril contrast met het loon in Spanje waar de plukkers maar 6,50 euro per uur verdienen.

Veel Spanjaarden kiezen dus voor een verblijf in Frankrijk omdat het loon er hoger ligt en bovendien zijn de werkomstandigheden er beter.

Van de Spaanse plukkers die naar Frankrijk gaan werken zijn 75% of 11.000 personen afkomstig uit Andalusië

De inactieve jeugd van Spanje

Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport  gaan een op de vijf jongeren tussen de 15 en de 29 niet naar school en zij werken niet.  Het gaat over de zogenaamde ‘ninis’ van het Spaanse ‘ni trabajan ni estudian’.

Dit cijfers komt van het laatste bevolkingsonderzoek en dat bracht aan het licht dat 19,4 procent geen werk had in de week voor het onderzoek en niet naar school ging in de maand voor het onderzoek.

Dit cijfer is hoog maar er is al een verbetering ten opzichte van het jaar voordien.

Jongens zijn iets actiever dan meisjes met respectievelijk 19,2 procent en 19,7 procent van de inactieve jeugd.

Alhoewel het aantal inactieve Spaanse jongeren in dalende lijn gaat ligt het nog steeds veel hoger dan in de andere Europese landen.

Het gemiddelde in de Europese Unie staat op 14,8 procent, een gemiddelde 4,6 procent lager dan in Spanje.  De enige landen waar er een hoger percentage is zijn Kroatië (21,1 procent), Roemenië (21,9 procent), Bulgarije (22,2 procent), Griekenland (24,1 procent) en Italië (25,7 procent).

Aan de andere kant staan de actiefste jongeren en die kan men vinden in Zweden (7,4 procent inactief), Luxemburg (7,6 procent), Denemarken (7,7 procent), Duitsland (8,5 procent) en Oostenrijk (8.7 procent).

Het gemiddelde en het minimumloon in Spanje

Het gemiddelde Spaanse maandloon is nog steeds 17,8% lager dan het Europese gemiddelde. Met zijn gemiddeld loon per maand van € 1.640 zit Spanje dus ver onder het Europese gemiddelde van € 1.995 per maand. Spanje valt daarmee in de middenmoot van alle 28 Europese Unie landen.  Er zijn 12 landen waar men meer verdiend en 15 landen waar men minder verdiend dan in Spanje.

Als we kijken naar de 2 buurlanden van Spanje dan valt op dat men in Spanje 66,4% oftewel € 654 meer verdiend dan in Portugal maar tegelijkertijd verdiend men 27,3% of € 615 minder dan in Frankrijk.

Naast het gemiddelde loon bestaat er nog zoiets als het minimumloon en dat is in Spanje momenteel vastgelegd op € 655,20 bruto per maand in 14 betalingen.

 

Het Spaanse familierecht gaat boven het arbeidsrecht

Een vader die graag flexibele werkuren had om zijn kind naar de kinderopvang te brengen heeft zijn zaak voor een Spaanse rechtbank gewonnen.  Hij wou daarvoor graag een uur later beginnen.

In een baanbrekend arrest heeft de rechter beslist dat het familie recht voor de organisatie van het bedrijf komt.

De man, een chef in Madrid, had zijn werkgever flexibele uren gevraagd omdat zijn begin uur in conflict kwam met de kinderopvang.

Het restaurant zei dat hij nodig in de keuken nodig was om het ontbijt te kunnen opdienen maar hij kreeg de steun van zijn collega’s.

De rechter heeft gezegd dat “het recht van de werknemer voorrang heeft over het recht van het bedrijf  in de organisatie van de dienst”.  De moeilijkheden van het bedrijf met de organisatie van de dienst kunnen nooit voorrang krijgen over de wettelijke bescherming van het gezin zoals het beschreven is in artikel 39.1 van de grondwet.

In een recent EU rapport staat dat Spanje en Portugal de minst flexibele arbeidsomstandigheden van de Unie hebben waaronder de langste arbeidsuren in gans Europa..

Spanjaarden blijven hun geluk in het buitenland zoeken

Tijdens de eerste helft van 2015 is een record aantal Spanjaarden in het buitenland op zoek gegaan naar werk en zelfs het positieve economische nieuws kon deze trend niet stoppen.

Volgens het Spaanse Nationaal Instituut voor de Statistiek verlieten tussen januari en juni 50.844 Spanjaarden het land en dat is een stijging met 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.  Dit aantal ligt zelfs hoger dan in 2010 toen de economische op zijn hardst toesloeg en er maar 40.000 mensen het land verlieten.

Aan de andere kant verlaten buitenlandse inwoners in Spanje het land in lagere aantallen dan in de vorige jaren.  Zo kwamen er zelfs nog 134.143 buitenlanders tijdens de zes eerste maanden van 2015 naar Spanje en zij kwamen vooral uit Italië, Roemenië en Marokko.

 

Mannen verdienen meer dan vrouwen

Het ministerie van Financiën heeft een studie bekend gemaakt met de gegevens van 2014 waarin bevestigd wordt dat de grote meerderheid van de grootverdieners mannen zijn.

Het nieuws komt na de jaarlijkse Dag van Gelijk Loon wanneer de Europese Commissie bekend maakte dat het verschil in loon in de Europese Unie gemiddeld 16,3 procent bedraagt.

54 procent van alle uitbetaalde salarissen in Spanje gaat naar mannen maar als we kijken naar de lonen die tienmaal het minimum loon bedragen dan is het deel voor mannen 82 procent.

De gegevens tonen aan dat er 22.792 vrouwen en 104.914 mannen onder de grootverdieners vallen maar onder hen zijn er ook nog verschillen.  Het gemiddelde jaarsalaris voor mannen is € 152.174 terwijl dat voor vrouwen op € 133.404 komt.

Het nieuws in Spanje komt er nadat het World Economic Forum heeft gezegd dat zij schatten dat het nog 118 jaar zal duren voordat mannen en vrouwen een gelijk loon hebben.

Volgens deze cijfers verdienen vrouwen nu het loon dat mannen reeds in 2006 verdienden.

Amazon creëert 1.000 nieuwe jobs in Spanje

Amazon gaat in Spanje 1.000 nieuwe jobs creëren omdat het bedrijf grote uitbreidingsplannen heeft.

Naast een nieuw distributiecentrum in  Barcelona gaat het bedrijf het logistiek centrum in Madrid uitbreiden van 32.000 naar 75.000 vierkante meter.

Sinds de start van Amazon in 2011 in Spanje heeft het bedrijf 400 werknemers in dienst.   Amazon plant de in dienst name van het nieuwe personeel  voor het begin van 2016 en het loon dat voorzien is bedraagt € 1.422.

De werknemers kunnen na zes maanden  een loonsverhoging verwachten van 7 procent en daarmee komt het loon op € 1.599.  Volgens Amazon is dat 111 procent meer dan het minimumloon.

De regionale leider van Madrid, Cristina Cifuentes, verwelkomde de beslissing en zegt dat het een positieve stap is.

Een harmonieuze balans bereiken tussen werk en privé

Slaag je er amper in om een harmonieuze balans te bereiken tussen werk en privé?  Bedenk dan eens dat we hier in Spanje weinig reden tot klagen hebben. Zo scoort Spanje op dat vlak overigens heel goed, zo blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Spanje staat hier op de tweede plaats in de rangschikking.

Korte werkdagen en veel tijd voor vrienden en familie zorgen ervoor de Denemarken op kop staat in de Better Life Index van de OESO.

1. Denemarken
De sleutel tot het Deense succes? Korte werkweken en een gezinsvriendelijke werkomgeving. Slechts 2% van de voltijdse werknemers doet overuren. De Deense staat steunt ook gezinnen en alleenstaanden met jonge kinderen: de staatsuitgaven voor gezinnen bedraagt er 4% van het BNP, bijna het dubbele van het OESO-gemiddelde.

2. Spanje
Spanjaarden hebben evenveel vrije tijd voor zichzelf en hun gezinnen als Denen. Er zijn evenwel meer Spanjaarden die overuren kloppen. Spaanse werknemers hebben 16,1 uur of 67% van de dag ter beschikking voor hun persoonlijke leven en ontspanning, maar toch werkt 8% van hen lange dagen. Spanje heeft ook één van de laagste geboortecijfers van Europa en een zwakke tewerkstellingsgraad onder vrouwen.

3. Nederland
Slechts 0.5% van de Nederlanders werkt lange dagen. Dat vertaalt zich evenwel niet in meer vrije tijd. Gemiddeld hebben de Nederlanders 15,4 uur per dag de tijd voor zichzelf en hun gezin. De gelijkheid tussen man en vrouw is er groot en gezinnen genieten ruime staatssteun.

4. België
Slechts 5% van de Belgen werkt lange dagen. We genieten ook van flexibele werkagenda’s en veel vrije tijd.