Category Archives: Nieuws – arbeid

De vakbonden zien de onderhandelingen positief in maar houden een stok achter de deur

De vakbonden van het luchthavenpersoneel zijn er gerust in dat er een overeenkomst gemaakt zal worden en dat de gesprekken gewoon verder gaan op het ministerie van Ontwikkeling.

Hun doel blijft, volgens de verslagen, om de bereikte overeenkomsten op papier te zetten wat betreft het aantal personeelsleden en het hoger loon.

De vakbonden hebben een deadline gezet, op eind september,  om tot een overeenkomst te komen want de stakingen geen anders gewoon van start begin oktober.

De Spaanse overheid is het al eens om 600 extra werknemers in dienst te nemen, momenteel wordt er dus enkel nog onderhandeld over een opslag van het loon maar het is de belastingdienst die hier de touwtjes in handen heeft.

De Spaanse belastingdienst is onwillig om de eisen van de vakbonden te accepteren

De Spaanse belastingdienst, Hacienda, gaat nu meedoen aan de vergaderingen tussen de vakbonden en de overheid om de 25 stakingsdagen te vermijden.

Het sleuteldepartement van de overheid is de belastingdienst en het is deze dienst die uiteindelijk zal beslissen of men de eisen van de werknemers zal goedkeuren.  Het is dus niet Aena en Enaire, de werkgevers van het luchthavenpersoneel, maar het is de belastingdienst die beslist omdat de twee bedrijven deel uitmaken van de openbare sector.

De minister van Hacienda, Cristobal Montoro, argumenteert dat als men meer personeel aanwerft en een loonsverhoging geeft dit een precedent is.  Dit zet dan de deur open voor alle andere bedrijven uit de openbare sector zoals Correos (de Post) , RTVE (radio en televisie) en RENFE (treinmaatschappij) .

Het luchthavenpersoneel, met de steun van de voorzitter van AENA Jose Ramon Vargas, zegt dat zij een uitzondering verdienen omdat zij de enige groep binnen AENA zijn die niet genieten van de vooruitgang van de industrie.

De gesprekken gaan dus verder maar de vakbonden zijn zich bewust dat zij de goedkeuring moeten krijgen van de Spaanse belastingdienst.

De vakbonden van het luchthavenpersoneel vrezen het ergste voor de verdere gesprekken

De gesprekken tussen de overheid en de vakbonden van het luchthavenpersoneel gaan niet zo vlot meer als bij de vorige gesprekken en enkele vakbonden vrezen al het ergste.

De vergadering van 12 september was een technische vergadering en juist deze onderwerpen brachten een grotere afstand tussen de twee partijen aan het licht.  De gesprekken van 13 september moeten nu gebruikt worden om terug gemeenschappelijke raakvlakken te vinden.

De vakbonden hebben al gewaarschuwd dat zij hun 25 stakingsdagen enkel opgeschort hebben en dat ze enkel definitief afgeschaft worden als aan al hun eisen over salaris en personeel voldaan worden.  Momenteel vinden zij het aanbod van de overheid te weinig.

Zo willen de vakbonden voor alle Spaanse luchthavens 700 werknemers extra en een opslag van hun loon  die groter is dan 1%.

De Spaanse werkloosheid daalde tot een recordlaagte

De werkloosheid in Spanje is teruggevallen tot het laagste aantal in 8 jaar.

3.382.324 mensen zijn momenteel geregistreerd als werkloze, een aantal dat voordien hoger dan 4 miljoen was.

Het laatste jaar was er een daling te zien van meer dan 300.000 werklozen.

Niettegenstaande een toename van 15.000 werklozen in augustus, door het einde van het toeristisch seizoen, blijven de cijfers voor dit jaar zeer positief.

De meerderheid van de nieuwe jobs zijn dit jaar gecreëerd in de gezondheid- en sociale diensten.

Onderwijs, constructie en productie daalde licht maar een herstel zal optreden in september.

Spaanse treinstaking op komst voor eind september

De grootste vakbond in Spanje heeft een nationale treinstaking uitgeroepen voor 29 september, deze staking kan samenvallen met een staking op de Spaanse luchthavens.

De vakbond CC.OO. die de werknemers vertegenwoordigd bij de treinmaatschappij Renfe en de infrastructuurmaatschappij Adif vraagt meer jobs en beter loon.

De nationale staking loopt van 0:00 tot 23:00 op 29 september en zal een effect hebben op alle lokale,  regionale en hoge snelheidstreinen van het netwerk.

De vakbond zegt dat de twee maatschappijen een personeelsbestand hebben dat zo klein is dat het schadelijk is voor de dienstverlening en de veiligheid.  Verder zou het treinmateriaal en de infrastructuur te lijden hebben onder een gebrek aan onderhoud.

Volgens cijfers van de vakbond hebben de twee overheidsbedrijven samen 26.000 werknemers, in 2005 waren dat er nog 32.000.

Op het einde van juli heeft Renfe nog 274 treinen moeten afschaffen als gevolg van een staking van de vakbond CGT.

De stakingen op de luchthavens zijn opgeschort omdat de onderhandelingen verdergaan

De luchthavenvakbonden hebben hun 25 dagen staking opgeschort omdat de onderhandelingen met de regering een substantiële vooruitgang hebben gemaakt.

De minister van Infrastructuur en Transport, de voorzitter van Enaire en de voorzitter van Aena hebben op een vergadering met de vakbonden CCOO, UGT en USO een nieuw plan voorgelegd dat zij verder bespreken op een vergadering op 12 september.

Met deze vergadering zijn de stakingen opgeschort en er zijn geen nieuwe data vastgelegd waarop de deadline kan verstrijken.

Een woordvoerder van de vakbond CCOO zegde dat zij de onderhandelingen een kans moeten geven.

De vakbonden vragen een loonverhoging van meer dan 1 procent, een lijst met voordelen voor alle werknemers en meer personeel op de werkvloer.

Nieuwe gesprekken tussen de overheid en de vakbonden van het luchthavenpersoneel

Er komen meer gesprekken tussen de Spaanse regering en de vakbonden om zo de vooropgestelde 25 dagen staking af te wenden.

De minister van Infrastructuur en Transport en Wonen, Julio Gomez-Pomar, zegde na de vergadering van 29 augustus dat de beide partijen een akkoord willen bereiken.

Maar hij zegde erbij dat de overheid meer tijd nodig heeft om aan de eisen van de vakbonden te voldoen omdat er een aantal overheidsdiensten bij betrokken zijn.

Volgens de Secretaris Generaal van de vakbond CC OO, Francisco Casado, zijn de eisen van de werknemers eerlijk en adequaat.

De volgende vergadering is voorzien voor 7 september.

De volledige lijst van de geplande stakingsdagen is:

  • September: 15, 17, 22, 24 en 29
  • Oktober; 1, 6, 11, 15, 27, 30 en 31
  • November: 3 en 5
  • December: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 en30

Momenteel worden er positieve gesprekken gevoerd tussen AENA en de vakbonden

Foto: Twitter AENA

Gesprekken tussen de uitbater van de Spaanse luchthavens AENA en de vakbonden van het veiligheidspersoneel worden omschreven als “positief” maar de aangekondigde stakingen worden nog niet stopgezet.

Zowel AENA als de luchtverkeersleiding ENAIRE zijn akkoord dat er een loonsverhoging moet komen en dat er meer personeel moet voorzien worden en zij hebben een planning opgemaakt om zij te gaan uitvoeren.

Voor beide bedrijven is het toegenomen luchtverkeer, dat de volgende jaren verder zal toenemen, de voornaamste reden dat er meer personeel zal nodig zijn.

Er zijn nu nog meer vergaderingen gepland waaronder een met de minister van Transport en Infrastructuur, Julio Gomez-Pomar.

AENA zegt verder dat de dialoog tussen het bedrijf en de vakbonden altijd open blijft.

Maar er schuilt een addertje onder het gras, het veiligheidspersoneel dat momenteel in staking is is tewerkgesteld door privé bedrijven die voor AENA werken.

De luchthavens van Alicante en Valencia riskeren stakingen van het veiligheidspersoneel

De veiligheidsdiensten op de luchthavens van Valencia enAlicante kunnen binnenkort in staking gaan.

Het personeel van Prosegur, de firma die instaat voor de beveiliging op meerdere luchthavens, dreigt er mee om in staking te gaan omwille van hun lage lonen en de toenemende besparingen.

Op de luchthaven van Alicante zijn er ook stakingen mogelijk maar die zijn afhankelijk van de onderhandelingen tussen het ministerie van Openbare Werken en de vakbonden.

Een felle competitie ligt aan de oorsprong van strijd tussen de beveiligingsfirma’s om zo de laagste prijzen te kunnen hanteren en er moet bespaart worden op alle werkingskosten.

De vakbonden beschuldigen bedrijven zoals de Grupo Ralons, die eigenaar is van Seguridad Integral Canaria, zij zouden aan de oorsprong liggen in de loondalingen en de slechte werkomstandigheden.

Gelijkaardige stakingen veroorzaakten op de luchthaven van Barcelona El Prat een groot ongemak voor de toeristen en de pendelaars.  Op deze luchthaven heeft de overheid de Guardia Civil het werk laten overnemen.

Spaanse minister is voorstander van de vierdaagse werkweek

De Spaanse minister voor Toerisme, Energie en Technologie, Alvaro Nadal, is voorstander van een vierdaagse werkweek, dat verkondigde hij onlangs op een technologieconferentie in Madrid.

Vertegenwoordigers van de overheid, technologiebedrijven en het onderwijs kwamen samen op Future Digital om er te praten over de invloed die de nieuwe technologieën hebben op de tewerkstelling, privacy en onderwijs.

Nadal opende het seminarie met een gesprek over de rol van de openbare administratie, het onderwijs en de technologische investeringen.  Op het einde van zijn speech speculeerde hij dat door de technologische revolutie de vierdaagse werkweek dichterbij kan komen.

De minister legde uit dat er 51,2 miljoen mobiele telefoons zijn in Spanje en daarvan hebben er meer dan 40 miljoen een internet verbinding, daarmee kunnen meer mensen van thuis uit of van onderweg werken.

Volgens de minister heeft dit concept positieve effecten op de productiviteit, overheidsuitgaven en de openbare gezondheid.

Het idee is niet nieuw. In 2014, zegde de Mexicaanse zakenman Carlos Slim dat “de Internationale Arbeidsorganisatie vraagt naar een vierdaagse werkweek sinds de arbeidsexpert, Jon Messenger, zegde dat de traditionele arbeidsstructuur slecht is voor de gezondheid.

Maar, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zegt dat de gemiddelde Spanjaard dit jaar 1.762 gewerkt heeft en dat is 12 uur muur dan in 2006.

Momenteel worden er proeven met deze nieuwe arbeidsstructuur gedaan in sommige delen van de Verenigde Staten, Zweden en Gambia maar het is onduidelijk dat het realiteit in Spanje zal worden.

Spaanse nationale luchtvaartmaatschappij beboet voor zwangerschapstesten bij sollicitanten

De Spaanse nationale luchtvaartmaatschappij, Iberia, kreeg een boete van € 25.000  van de overheid in Mallorca omdat zij sollicitanten dwongen om een zwangerschapstest te ondergaan.

Iberia zelf zegt dan weer dat zij enkel het welzijn van moeder en baby voor ogen hadden. De testen waren niet bedoeld om aanstaande moeders weg te filteren maar wel om jobs te kunnen aanbieden zonder risico voor de zwangerschap.

Maar de autoriteiten in Mallorca, waar de testen oorspronkelijk ontdekt werden, verwierpen de uitleg van de maatschappij en legde hen een boete van  € 25.000 op voor een inbreuk op seksediscriminatie.

Onder de Spaanse wet moeten vrouwen na de aanwerving de werkgevers verwittigen dat zij in verwachting zijn en zij kunnen daar niet voor ontslagen worden.

Voor de eerste maal sinds 2008 zijn er minder dan 4 miljoen Spaanse werklozen

Eindelijk, voor de eerste maal sinds 2008 zijn er minder dan 4 miljoen Spaanse werklozen.  Volgens het Spaanse statistiekbureau, INE, staat de teller in het tweede kwartaal op 3.914.300 werklozen.  Daarbij zakte de werkloosheidsgraad naar 17,2 procent en dat is dan weer het laagste peil sinds 2009.

De Spaanse werkloosheidsgraad bereikte in 2013 zijn hoogste piek toen hij naar een astronomische 26,9 procent ging.

In Spanje gingen door de financiële – en de eurocrisis 3,3 miljoen arbeidsplaatsen verloren.

Ondanks de daling die de  laatste jaren is ingezet blijft de Spaanse werkloosheidsgraad een van de hoogste van de eurolanden.

Weinig Spanjaarden werken van thuis uit

In Spanje werkt slechts 6,7% van de Spanjaarden van huis uit, een percentage wat ver weg is van het Europese gemiddelde van 17%. Het zogenaamde “teletrabajo” is nog niet echt een succes in Spanje maar dat neemt niet weg dat veel Spanjaarden wel bereid zouden zijn om thuiswerk te verrichten.

Het probleem in Spanje is echter dat slechts 13% van alle bedrijven in het land de mogelijkheid biedt om van huis uit te werken. Het merendeel van de werknemers die dat dan doen zijn vrouwen die op deze manier het familie- en het arbeidsleven kunnen combineren.

Door deze lage flexibiliteit van het werk is Spanje nog ver weg van de andere Europese landen. Zweden en Finland staan helemaal bovenaan de lijst van landen waar men het meeste aan thuiswerk doet. Andere landen, waaronder Nederland,  België, Groot Brittannië en Frankrijk staan ook hoog op de lijst van 28 Europese landen. Spanje staat samen met Hongarije en Duitsland ver onderaan de lijst en onder het Europese gemiddelde.

In Spanje is de werkcultuur nog gebaseerd op het aanwezig zijn tijdens de werktijden en is dat niet zo gedreven door de werkcultuur van doelstellingen bereiken.

Er zijn slechts enkele grote Spaanse bedrijven waaronder  Telefónica, Banco Santander en Repsol waar men al vele jaren geleden begon met de mogelijkheid om van huis uit te werken. Dit werd gedaan tot volle tevredenheid van veel werknemers die niet alleen met meer plezier hun werk doen maar ook nog eens beter wat betreft productiviteit. Daar staat wel tegenover dat er over het algemeen vaak meer uur wordt gewerkt door de thuiswerker.

Werkloosheidsgraad in Spanje daalt naar het laagste punt in 7 jaar

De werkloosheidsgraad daalde naar het laagste punt in 7 jaar, 18,6% op het einde van 2016, volgens het Nationaal Instituut van de Statistiek.

Het is het laagste niveau sinds het laatste kwartaal van 2009. Maar het is nog steeds het 2de hoogste van de Europese Unie na Griekenland.

Het aantal mensen zonder werk is met 83.000 gedaald naar 4,2 miljoen in de periode oktober-december .

Een pijnpunt blijft de jeugdwerkloosheid van mensen onder de 25 jaar die op 43% bijzonder hoog blijft.

Toerisme heeft een grote rol gespeeld in de verbeterde werkloosheidscijfers want  Spanje ontving vorig jaar een record aan buitenlandse bezoekers. Ze bleven weg van andere bestemmingen omwille van de angst voor terroristische aanslagen.

In gesprek met radio Onda Cero zei eerste minister Rajoy dat Spanje 1,75 miljoen jobs heeft gecreeërd sinds 2013.

Momenteel komen er zo’n 450.000 jobs per jaar extra, Spanje is op weg om tegen 2020 ongeveer 20 miljoen werkende inwoners te hebben tegenover 18,5 miljoen op het einde van 2016.

Er is nog veel te doen maar 5 slechte jaren van crisis zijn niet op te lossen in een kwartier zei Rajoy.