Category Archives: Nieuws – familie

Het eerste homokoppel bij de politie is gehuwd

huwelijk

Gekleed in gala uniform zijn twee mannelijke leden van de Nationale Politie in het huwelijk getreden.

Het koppel, dat al een relatie met elkaar heeft gedurende vijf jaar, is het eerste homokoppel bij de Nationale Politie maar volgens hen hebben zij meer homovrienden in de dienst.  Een homokoppel mag sinds 10 jaar in Spanje huwen.

Alhoewel zij een rustig huwelijk wensten met enkel vrienden en familieleden lekte op Facebook hun huwelijk uit en daardoor was er veel belangstelling voor hun huwelijk.

Voordat Chema en zijn partner Jonathan op huwelijksreis naar de Verenigde Staten vertrokken maakten zij nog duidelijk dat hun relatie een lange termijn relatie moest worden en zij sloten een adoptie in de toekomst niet uit.

Het zwangerschapsverlof gaat terug in stijgende lijn

De sociale zekerheid heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar140.455 periodes van zwangerschaps-verlof geregistreerd en dit is een stijging met  0,44 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Het ministerie van Tewerkstelling en Sociale Zekerheid zegt dat zij het bedrag dat zij tijdens de eerste zes maanden hebben uitgegeven aan het zwangerschapsverlof gestegen is met 0,6 procent tot € 766,7 miljoen.  Het grootste deel van dit verlof (137.837) werd opgenomen door de moeders.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd voor het zwangerschapsverlof bedraagt 100 procent van het loon en het INSS betaalt rechtstreeks aan de ouder voor de 16 weken.

Kijken we naar de regio’s dan zijn de meeste zwangerschapsverloven tussen januari en juni uitbetaald in Andalusië (24.783), Catalonië (24.553), Madrid (24.472) en Valencia (13.678).

Maar de regio’s met de grootste stijgingen in het aantal geboortes zijn Galicië (4,06 procent) en Madrid (3,41 procent).   Maar er zijn ook regio’s met een daling en dat zijn La Rioja (5,32 procent), Navarra (4,57 procent) en Murcia (3,15 procent).

Vaderschapsverlof werd opgenomen door 119.409 nieuwe vaders en dat is een stijging met 2,45 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar.

Vaderschapsverlof bedraagt 15 dagen en het is apart van het moederschapsverlof.  De regio’s met de meeste vaderschapsverloven zijn Catalonië (22,306), Madrid (20,138), Andalusië (10,095), Valencia (11,826) en het Baskenland (6,783).

Geweld tegen vrouwen ligt het hoogste op de Balearen

De Balearen zijn volgens het IPFB, Instituut voor Familiale Aangelegenheden, de autonome regio in Spanje met het meeste geweld tegenover vrouwen.

De gegevens wijzen uit dat er op de Balearen  gemiddeld 20,18 zaken van geweld voor elke 10.000 vrouwen zijn terwijl het landelijk gemiddelde op 13,21 zaken per 10.000 vrouwen ligt.

Maar er is nog goed nieuws, binnen het huwelijk zijn er nu minder vrouwen waartegen geweld gebruikt wordt want hier daalde het aantal gevallen van 35 procent in  2006 over 29 procent in 2010 en 25 procent in 2014.

Aan de andere kant, tussen ex-partners, gaat het geweld in stijgende lijn van 22 procent in 2006 over 29 procent in 2010 en  33 procent in 2014.

Ouders moeten hun pasgeborenen niet meer aangeven op de dienst bevolking

De Spaanse senaat heeft een maatregel goedgekeurd waarin pasgeborenen kunnen aangegeven worden vanuit het hospitaal en daardoor moeten de ouders niet meer naar de dienst bevolking vanaf 15 oktober.

Met 23 stemmen voor, 14 tegen en 2 onthoudingen heeft de commissie justitie het wetsvoorstel goedgekeurd maar het moet nu nog naar de voltallige senaat.

Eenmaal de wet in voege komt zullen geboortes en overlijdens direct gemeld worden aan de dienst bevolking door het personeel van het hospitaal en moeten de ouders en de familie niet meer tussen komen.

Voor geboortes moeten hospitalen binnen de 72 uur na de geboorte alle relevante informatie overmaken aan de dienst bevolking zoals de identiteit van de baby en van de moeder.

De meest voorkomende voornamen in Spanje bij pasgeborenen

In Spanje zijn momenteel Lucia en Hugo de meest voorkomende voornamen bij pasgeborenen.

De gegevens komen van Nationaal Instituut voor de Statistiek en ze geven de 100 meest voorkomende in 2013 onder de 425.390 pasgeborenen.

Bij de meisjes werd Lucia gevolgd door Maria, Paula, Daniela, Martina, Carla, Sara, Sofia, Valeria en Julia.

Bij de jongens werd Hugo gevolgd door Daniel, Pablo, Alejandro, Alvaro, Adrian, David, Mario, Diego en Javier.

Onder de volwassenen zijn in 2014 de populairste voornamen bij de mannen Antonio, Jose, Manuel, Francisco en Juan. Bij de vrouwen is het Maria Carmen, Maria, Carmen, Jose en Isabel.

Minderen jongeren die niet werken of studeren

Het aantal Spaanse jongeren tussen de 15 en de 29 jaar dat niet studeert of werkt is vorig jaar gedaald van 22,5 procent in 2013 tot  20, .7 procent vorig jaar.

Het is sinds 2008 de eerste geregistreerde daling toen het aantal jongeren op 15,3 procent stond.

Wat betreft het geslacht is er bijna geen verschil tussen jongens en meisjes, jongens halen 20,5 procent en meisjes staan op 20,9 procent.

De daling deed zich voor in alle regio’s behalve op de Balearen en in Aragon die een toename zagen van respectievelijk van 21,2 procent tot 22,4 procent en van 19 procent tot 19,4 procent.

Het hoogste aantal jongeren tussen 15 en 29 jaar dat niet studeert of werkt vinden we op de Canarische eilanden (25,6 procent) en in Andalusië (25,5 procent).  De laagste percentages vinden we in het Baskenland (14) en in Madrid (15.5).

Minimum leeftijd om te huwen gaat naar 16 jaar

Spanje gaat de minimum om te huwen verhogen van 14 naar 16 jaar en het land staat daarmee dan op gelijke voet met de andere Europese landen.

De wetgeving is reeds goedgekeurd door de volksvertegen-woordigers en de wet is nu doorgestuurd naar de Senaat.

Momenteel laat de Spaanse wet een huwelijk vanaf de leeftijd vanaf 14 jaar toe op voorwaarde dat een rechter zijn goedkeuring er aan geeft. Zonder rechterlijke toelating is de minimum leeftijd 18 jaar.

Momenteel is Spanje dus nog een van de Europese landen waar de laagste minimumleeftijd geldig is.  In het merendeel van de Europese landen is de minimumleeftijd 16 jaar.

Ana Sastre van de vereniging Save the Children in Spanje zegt dat het wetsvoorstel er maar kwam nadat de Verenigde Naties in 2010 hadden aangedrongen op een wetswijziging.

Moeders in Spanje blijven de voornaamste kinderverzorgers

De laatste cijfers over moeder- of vaderschapsverlof van de Spaanse Sociale Dienst tonen aan dat van januari tot maart van dit jaar veel meer moeders dan vaders voor de pasgeboren zorgden.

De Sociale Dienst betaalde in die periode voor 70.521 ouderschapsverloven en daarvan waren er 69.254 voor moeders tegenover 1.267 voor vaders.

In Spanje moeten de eerste zes weken ouderschapsverlof opgenomen worden door de moeder, de tien volgende weken kunnen verdeeld worden door de beide ouders.

Spaanse jongeren blijven lang bij hun ouders wonen

De recentste studie van Eurostat heeft uitgewezen dat de Spaanse jongeren het langste bij hun ouders blijven wonen.

De gemiddelde leeftijd in de EU ligt momenteel op 26,1 jaar maar in Spanje is die gemiddelde leeftijd 28,9 jaar.

Spaanse vrouwen hebben wel meer haast, hun gemiddelde leeftijd ligt op 27,9 jaar, jonge mannen blijven gemiddelde twee jaar bij hun ouder wonen.

In de Scandinavische landen zijn de jongeren het meest gehaast van de ganse EU, Zweedse jongeren verlaten het ouderlijk huis op gemiddeld 19,6 jaar, Deense jongeren op 21 en Finse jongeren op 21,9 jaar.

Die landen worden gevolgd door Nederland met23,5, Frankrijk op  23,6 en Duitsland op 23,9 jaar.

Maar de Spaanse jongeren blijven niet het langste thuis bij hun ouders.

Kroatische jongeren zijn de oudste met hun gemiddelde leeftijd van 31,9 jaar en zij worden gevolgd door Slovakije met 30,7, Malta met 30,1, Italië met 29,9, Griekenland met 29,3, Bulgarije met 29,1 en Portugal met 29 jaar.

Doorheen de ganse  EU is er verder een constante, vrouwen verlaten het ouderlijk huis het snelste.

Een op acht vrouwen in Spanje heeft te maken met huiselijk geweld

Volgens een nieuw onderzoek heeft een op acht vrouwen in Spanje te maken met huiselijk geweld.

Volgens deze studie heeft 12,5 procent van alle vrouwen ouder dan 16 te maken met een of andere vorm van huiselijk geweld aangericht door hun partners of hun ex-partners.

Maar ook 77,6 procent van de slachtoffers slaagt er in om dit misbruik achter zich te laten en een nieuw leven op te bouwen.

Het vorig onderzoek stamt uit 2011 en nu blijkt dat er een stijging is van het aantal vrouwen dat een nieuw leven kan opbouwen.

Voor het onderzoek werden er 10.171 vrouwen ouder dan 16 ondervraagd en daaruit bleek verder dat 25,4 procent had te lijden onder psychologisch misbruik, 21,9 procent van de vrouwen had te lijden onder emotioneel misbruik en 10,8 had te lijden onder financieel misbruik.

Deze cijfers liggen lager dan het Europees gemiddelde van respectievelijk 35, 32 en 12 procent.

67,4 procent van de vrouwen beëindigd hun relatie omwille van dit huiselijk geweld.

Men denkt dat maar 26,8 procent van de vrouwen aangifte doet van dit geweld.

Dure Spaanse schoolkosten

Zestig procent van de ouders hebben schrik voor de start van het nieuwe schooljaar.

Vorig jaar betaalde een familie gemiddeld € 670 aan registratiekosten, boeken en ander materiaal..

Dit bedrag steeg nog tot € 1.080 tot € 1.530 in respectievelijk een school met staatssteun of in privé scholen.

Ondanks hun schrik hebben slechts 13 procent van de ouders hun kinderen naar een andere school gebracht.  Van deze 13 procent was er 30 procent die een goedkopere school hebben gezocht binnen dezelfde categorie.  30 procent ging van een privéschool naar een staatsschool, 25 procent ging van een school met staatssteun naar een staatsschool en 14 procent ging van een privéschool naar een school met staatssteun.

Driekwart van de ouders gaat dit jaar prijzen vergelijken en 55 procent is echt op zoek naar een beurs.

Andere ouders gaan op zoek naar tweedehands leerboeken en uniformen terwijl anderen willen besparen op maaltijden, transport en andere activiteiten.

Meer inwoners maar minder buitenlanders

In Vicar gaat het inwonersaantal terug in de hoogte maar het aantal buitenlanders gaat verder in dalende lijn.

Volgens de cijfers van de gemeente is 28 procent van de bevolking buitenlands terwijl het vorig jaar nog 30 procent was.

Momenteel leven er 17.680 Spanjaarden in de gemeente.

Er zijn 70 verschillende nationaliteiten in de gemeente waarvan de Marokkanen het grootst in aantal zijn met 2.871 inwoners.

Vicar heeft ook de jongste bevolking van de provincie Almeria.

 

 

 

Spaanse consumenten krijgen meer en betere rechten

Onlangs werd de wet voor de bescherming van consumenten aangepast en deze is nu gebaseerd op Europese richtlijnen.

Door deze wet krijgen consumenten meer tijd om onder een reeds getekend contract uit te komen,  Top op heden hadden zij zeven dagen om het contract op te zeggen en dat is vanaf nu 14 dagen.  Er mogen ook geen kosten aangerekend worden en de consument moet zijn beslissing niet rechtvaardigen.

Bedrijven mogen u niet meer willekeurig opbellen, voor 9 uur ’s morgens en na 21 uur ’s avonds mag u niet meer gebeld worden.  Ook in de weekends en op feestdagen is het verboden.  Tevens moet het bedrijf een identificeerbaar nummer gebruiken.  De persoon die gebeld wordt moet ingelicht worden over het consumentenrecht en hij moet kunnen aangeven dat hij of zij tegen telefonische verkoop is en dat hij deze aanbiedingen niet meer wil ontvangen.  Tenslotte is het gebruik van een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst of een faxmachine verboden tenzij de consument daar uitdrukkelijk zijn toestemming voor heeft gegeven.

Voor een papieren factuur mogen er geen extra kosten in rekening gebracht worden.  Alle facturen zijn op papier, elektronische facturen mogen enkel indien de consument heeft ingestemd met een elektronische factuur.

Er mogen geen diensten meer worden afgesloten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de consument. Is de toestemming er niet dan is de consument niet verplicht om voor deze dienst te betalen.

Ten slotte is er nu een minimum grootte voor het lettertype van contracten, consumenten kunnen vragen op een minimum letter van 1,5 millimeter.

Spaanse jongeren blijven langer thuis wonen

Er zijn verschillen tussen de regio’s maar Spaanse jongeren tussen de 16 en 29 jaar blijven langer thuis bij hun ouders wonen.  Dat komt onder meer door de hoge werkloosheid en de lage salarissen.

Op de Balearen heeft 30% voldoende inkomsten om zelfstandig te kunnen wonen, in Catalonië is dat 29% en in Madrid is het 25%.

In de andere deelstaten is minder dan 20% van de jongeren financieel in staat om alleen te gaan wonen.

De verschillen tussen de deelstaten is te verklaren door de werkloosheidscijfers en de prijs van de woningen.

In sommige regio’s moeten jongeren 70% van hun inkomen besteden aan hun woning. Het gemiddelde ligt op 55,9% van het netto inkomen.

Het gaat dan over een woning met een gemiddeld woonoppervlak van 53,7 vierkante meter.