Category Archives: Nieuws – arbeid

De inactieve jeugd van Spanje

Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport  gaan een op de vijf jongeren tussen de 15 en de 29 niet naar school en zij werken niet.  Het gaat over de zogenaamde ‘ninis’ van het Spaanse ‘ni trabajan ni estudian’.

Dit cijfers komt van het laatste bevolkingsonderzoek en dat bracht aan het licht dat 19,4 procent geen werk had in de week voor het onderzoek en niet naar school ging in de maand voor het onderzoek.

Dit cijfer is hoog maar er is al een verbetering ten opzichte van het jaar voordien.

Jongens zijn iets actiever dan meisjes met respectievelijk 19,2 procent en 19,7 procent van de inactieve jeugd.

Alhoewel het aantal inactieve Spaanse jongeren in dalende lijn gaat ligt het nog steeds veel hoger dan in de andere Europese landen.

Het gemiddelde in de Europese Unie staat op 14,8 procent, een gemiddelde 4,6 procent lager dan in Spanje.  De enige landen waar er een hoger percentage is zijn Kroatië (21,1 procent), Roemenië (21,9 procent), Bulgarije (22,2 procent), Griekenland (24,1 procent) en Italië (25,7 procent).

Aan de andere kant staan de actiefste jongeren en die kan men vinden in Zweden (7,4 procent inactief), Luxemburg (7,6 procent), Denemarken (7,7 procent), Duitsland (8,5 procent) en Oostenrijk (8.7 procent).

Het gemiddelde en het minimumloon in Spanje

Het gemiddelde Spaanse maandloon is nog steeds 17,8% lager dan het Europese gemiddelde. Met zijn gemiddeld loon per maand van € 1.640 zit Spanje dus ver onder het Europese gemiddelde van € 1.995 per maand. Spanje valt daarmee in de middenmoot van alle 28 Europese Unie landen.  Er zijn 12 landen waar men meer verdiend en 15 landen waar men minder verdiend dan in Spanje.

Als we kijken naar de 2 buurlanden van Spanje dan valt op dat men in Spanje 66,4% oftewel € 654 meer verdiend dan in Portugal maar tegelijkertijd verdiend men 27,3% of € 615 minder dan in Frankrijk.

Naast het gemiddelde loon bestaat er nog zoiets als het minimumloon en dat is in Spanje momenteel vastgelegd op € 655,20 bruto per maand in 14 betalingen.

 

Het Spaanse familierecht gaat boven het arbeidsrecht

Een vader die graag flexibele werkuren had om zijn kind naar de kinderopvang te brengen heeft zijn zaak voor een Spaanse rechtbank gewonnen.  Hij wou daarvoor graag een uur later beginnen.

In een baanbrekend arrest heeft de rechter beslist dat het familie recht voor de organisatie van het bedrijf komt.

De man, een chef in Madrid, had zijn werkgever flexibele uren gevraagd omdat zijn begin uur in conflict kwam met de kinderopvang.

Het restaurant zei dat hij nodig in de keuken nodig was om het ontbijt te kunnen opdienen maar hij kreeg de steun van zijn collega’s.

De rechter heeft gezegd dat “het recht van de werknemer voorrang heeft over het recht van het bedrijf  in de organisatie van de dienst”.  De moeilijkheden van het bedrijf met de organisatie van de dienst kunnen nooit voorrang krijgen over de wettelijke bescherming van het gezin zoals het beschreven is in artikel 39.1 van de grondwet.

In een recent EU rapport staat dat Spanje en Portugal de minst flexibele arbeidsomstandigheden van de Unie hebben waaronder de langste arbeidsuren in gans Europa..

Spanjaarden blijven hun geluk in het buitenland zoeken

Tijdens de eerste helft van 2015 is een record aantal Spanjaarden in het buitenland op zoek gegaan naar werk en zelfs het positieve economische nieuws kon deze trend niet stoppen.

Volgens het Spaanse Nationaal Instituut voor de Statistiek verlieten tussen januari en juni 50.844 Spanjaarden het land en dat is een stijging met 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.  Dit aantal ligt zelfs hoger dan in 2010 toen de economische op zijn hardst toesloeg en er maar 40.000 mensen het land verlieten.

Aan de andere kant verlaten buitenlandse inwoners in Spanje het land in lagere aantallen dan in de vorige jaren.  Zo kwamen er zelfs nog 134.143 buitenlanders tijdens de zes eerste maanden van 2015 naar Spanje en zij kwamen vooral uit Italië, Roemenië en Marokko.

 

Mannen verdienen meer dan vrouwen

Het ministerie van Financiën heeft een studie bekend gemaakt met de gegevens van 2014 waarin bevestigd wordt dat de grote meerderheid van de grootverdieners mannen zijn.

Het nieuws komt na de jaarlijkse Dag van Gelijk Loon wanneer de Europese Commissie bekend maakte dat het verschil in loon in de Europese Unie gemiddeld 16,3 procent bedraagt.

54 procent van alle uitbetaalde salarissen in Spanje gaat naar mannen maar als we kijken naar de lonen die tienmaal het minimum loon bedragen dan is het deel voor mannen 82 procent.

De gegevens tonen aan dat er 22.792 vrouwen en 104.914 mannen onder de grootverdieners vallen maar onder hen zijn er ook nog verschillen.  Het gemiddelde jaarsalaris voor mannen is € 152.174 terwijl dat voor vrouwen op € 133.404 komt.

Het nieuws in Spanje komt er nadat het World Economic Forum heeft gezegd dat zij schatten dat het nog 118 jaar zal duren voordat mannen en vrouwen een gelijk loon hebben.

Volgens deze cijfers verdienen vrouwen nu het loon dat mannen reeds in 2006 verdienden.

Amazon creëert 1.000 nieuwe jobs in Spanje

Amazon gaat in Spanje 1.000 nieuwe jobs creëren omdat het bedrijf grote uitbreidingsplannen heeft.

Naast een nieuw distributiecentrum in  Barcelona gaat het bedrijf het logistiek centrum in Madrid uitbreiden van 32.000 naar 75.000 vierkante meter.

Sinds de start van Amazon in 2011 in Spanje heeft het bedrijf 400 werknemers in dienst.   Amazon plant de in dienst name van het nieuwe personeel  voor het begin van 2016 en het loon dat voorzien is bedraagt € 1.422.

De werknemers kunnen na zes maanden  een loonsverhoging verwachten van 7 procent en daarmee komt het loon op € 1.599.  Volgens Amazon is dat 111 procent meer dan het minimumloon.

De regionale leider van Madrid, Cristina Cifuentes, verwelkomde de beslissing en zegt dat het een positieve stap is.

Een harmonieuze balans bereiken tussen werk en privé

Slaag je er amper in om een harmonieuze balans te bereiken tussen werk en privé?  Bedenk dan eens dat we hier in Spanje weinig reden tot klagen hebben. Zo scoort Spanje op dat vlak overigens heel goed, zo blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Spanje staat hier op de tweede plaats in de rangschikking.

Korte werkdagen en veel tijd voor vrienden en familie zorgen ervoor de Denemarken op kop staat in de Better Life Index van de OESO.

1. Denemarken
De sleutel tot het Deense succes? Korte werkweken en een gezinsvriendelijke werkomgeving. Slechts 2% van de voltijdse werknemers doet overuren. De Deense staat steunt ook gezinnen en alleenstaanden met jonge kinderen: de staatsuitgaven voor gezinnen bedraagt er 4% van het BNP, bijna het dubbele van het OESO-gemiddelde.

2. Spanje
Spanjaarden hebben evenveel vrije tijd voor zichzelf en hun gezinnen als Denen. Er zijn evenwel meer Spanjaarden die overuren kloppen. Spaanse werknemers hebben 16,1 uur of 67% van de dag ter beschikking voor hun persoonlijke leven en ontspanning, maar toch werkt 8% van hen lange dagen. Spanje heeft ook één van de laagste geboortecijfers van Europa en een zwakke tewerkstellingsgraad onder vrouwen.

3. Nederland
Slechts 0.5% van de Nederlanders werkt lange dagen. Dat vertaalt zich evenwel niet in meer vrije tijd. Gemiddeld hebben de Nederlanders 15,4 uur per dag de tijd voor zichzelf en hun gezin. De gelijkheid tussen man en vrouw is er groot en gezinnen genieten ruime staatssteun.

4. België
Slechts 5% van de Belgen werkt lange dagen. We genieten ook van flexibele werkagenda’s en veel vrije tijd.

Nieuwe stakingen van de Spaanse luchtverkeersleiders

De luchtverkeersleiders die aangesloten zijn bij de vakbond USCA houden een staking op 26 september en 3 oktober.

Volgens de vakbond gaan op beide dagen de stakingen door van 6.00 tot 18.00 uur omdat Enaire onvoldoende goed wil aan de dag legt om de straffen die werden opgelegd na de staking in 2010 te bespreken.

De verkeersleiders gaan verder met hun stakingen die zij enkele maanden geleden begonnen waren en die werkonderbrekingen van 2 tot 3 uur gaven in juni en juli.  Zij werden in augustus opgeschort om de passagiers niet meer last te bezorgen.

Volgens de vakbond wil  Enaire helemaal niet onderhandelen om het langdurig conflict op te lossen en moeten zij daarom terug overgaan tot de actie.

USCA hoopt dat Enaire en de regering niet overgaan tot opeising om een minimum dienst te leveren zoals zij hebben gedaan in juni en juli.

Het gemiddelde Spaanse maandsalaris is € 1.941

Als men dit zegt aan de meeste Spanjaarden dan zal men zeggen dat het niet waar is en het gemiddelde maandsalaris meer rond de € 1.000 ligt.  Dit laatste klopt ook wel want ook al is het gemiddelde maandsalaris meer dan 1.900 euro, het gemiddelde jaarsalaris ligt rond de € 15.500 wat neerkomt op € 1.107 per maand in 14 betalingen.

Dat gemiddelde maandloon van € 1.941 komt van het nationale bureau voor de statistiek (INE) en volgens hen is het gemiddelde maandsalaris in het tweede trimester van 2015 met 0,6% gestegen naar 1.941,74 euro.

Of dit ook waar  is is nog maar de vraag. Er zijn immers steeds meer tijdelijke en part time contracten die minder goed betalen dan de full time banen waarvan er steeds minder zijn in Spanje.

De gemiddelde kosten per werknemer zijn ook gestegen gedurende het tweede trimester tot € 2.591,50, een stijging met  0,4% ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.

In dit bedrag zitten dan het salaris, belastingen en sociale lasten verwerkt

 

Coca Cola mag in Madrid geen commercial opnemen

Coco Cola wilde in Madrid een commercial opnemen in een gemeentelijk gymnasium maar het bedrijf kreeg geen toelating om er te filmen omdat het bedrijf Spaanse werknemers heeft ontslagen.

Dit is na 18 maanden een volgende stap  in de verzuurde relatie tussen het bedrijf en de gemeenteraad.  De verzuurde relatie kwam er na het sluiten van de bottelfabriek in een nabijgelegen gemeente.

In een mededeling van het bedrijf werd gezegd dat zij de situatie betreuren maar dat zij blijven openstaan voor een samenwerking met de overheid.

De huidige gemeenteraad kwam in functie na de laatste gemeenteraadsverkiezingen en een aantal nieuwe gemeenteraadsleden komen uit de ‘Indignado’ anti-crisis beweging.

Coca-Cola had de intentie om 1.200 werknemers te ontslaan maar een Spaanse rechtbank stak hier een stokje voor en het bedrijf moest de ontslagen intrekken en 200 reeds ontslagen werknemers moesten terug in dienst genomen werden.

Maar er werden enkel 85 mensen terug aangeworven voor een job in een logistiek centrum.  Een andere rechtbank gaat binnenkort over het lot van een andere 130 werknemers beslissen.

De Spaanse werkloosheid gaat terug in stijgende lijn

Augustus zag in Spanje een verlies van 134.000 jobs en het aantal werklozen steeg met 21.679 personen en dat is bijna driemaal zoveel als vorig jaar.

Het totale aantal geregistreerde werklozen staat nog altijd over de vier miljoen en daarvan krijgt ongeveer de helft een werkloosheids-vergoeding van gemiddeld € 770 per maand.

Maar als er nog grotere besparingen noodzakelijk zijn bestaat de mogelijkheid dat deze maandelijkse vergoeding nog zal verminderd worden of dat er nog minder mensen in aanmerking zullen komen.

 

Staking op de Spaanse luchthavens

De vakbonden van het luchthavenpersoneel hebben voor een aantal dagen in september een staking aangekondigd en daarvoor kiezen ze de belangrijkste luchthavens van het land en dat zijn Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona en Madrid Barajas.

De bagagebehandelaars die werken bij Menzies Aviation Iberica zeggen dat zij staken omdat de werkgever de onderhandelingen die al anderhalf jaar lopen hebben uitgesteld.

EasyJet en Vueling zijn de twee luchtvaartmaatschappijen die met deze behandelaar werken.

De vakbonden willen enkele dagen staken maar telkens op een andere dag per luchthaven.

In Malaga loopt de staking gedurende acht dagen en dat zijn 5, 12, 19 en 26 september van 8.00 tot12.00 en van 18.00 tot 21.00.  De andere dagen zijn 6, 13, 20 en 27 september van 8.00 tot 11.00 en van 20.00 tot 23.00.

De luchthavens van Alicante en Palma krijgen ook acht dagen staking te verwerken en dat zijn 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 en 30 september van 10.00 tot 14.00 en van 16.00 tot 20.00.

De luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas heeft maar vier dagen staking en dat zijn 4, 11, 18 en 25 september van 4.30 tot 7.30 en van 19.30 tot 21.30.

De luchthaven van Barcelona-El Prat krijgt ook 8 dagen staking te verwerken en dat zijn 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 september van 10.00 tot 12.00 en van 18.00 tot 20.00.

Er kom een nieuw tewerkstellingsplan

Er komt een nieuw tewerkstellingsplan en daarmee gaat de nationale regering € 110 miljoen in Andalusië uitgeven zodat er 280.000 langdurig werklozen aan een job kunnen geholpen worden.

Fatima Bañez, de minister voor Tewerkstelling en Sociale Zekerheid kondigde dit plan aan en het bedoeld om mensen tussen de 30 en de 55 die al lange tijd werkloos zijn aan werk te helpen.  Het plan komt in 2016 in voege.

Het bedrag dat aan Andalusië werd toegewezen is 22 procent van het totaal voorziene bedrag maar de regering doet dit omdat deze regio het meest te lijden heeft onder de werkloosheid.

Komt er een staking op de luchthaven van Malaga?

De vakbond UGT heeft op 21 en 28 augustus een staking uitgeroepen bij de bagagebehandelaar IBERIA op de luchthaven van Malaga.

De luchtvaartmaatschappijen die hinder kunnen ondervinden van deze staking zijn Iberia, Vueling, Tui Group, British Airways en Turkish Airlines.

Volgens de vakbond is meer dan 10 procent van het personeel ziek door de hectische werkomstandigheden en niemand krijgt momenteel nog voldoende rust.

Volgens de vakbond kan er een zwaar ongeluk gebeuren doordat men moet werken aan vliegtuigen vol met passagiers en de kans bestaat dat een bestuurder van een van de laadwagens een aanrijding krijgt met een vliegtuig door oververmoeidheid.

Verder bemoeilijken de huidige temperaturen op de runway. die oplopen tot 58 graden, de werkomstandigheden nog meer.

25 procent van de Spaanse werklozen zijn meer dan 4 jaar werkloos

Bijna 1 op de 4 werklozen in Spanje  zijn nu sinds lange tijd werkloos.

Recente trends laten bemoedigende dalingen zien in het aantal werklozen.  Maar 23 procent van hen die nog werk zoeken zijn al 4 jaar of meer werkloos en dat staat nog altijd voor 1,2 miljoen mensen.

In die groep zijn er 180.000 mensen die in wanhopige omstandigheden moeten overleven omdat er in het gezin geen enkele vorm van inkomen is.

De economische crisis in Spanje begon in 2008 en 7,3 procent van de werklozen was werkloos voor meer dan 1 jaar.  In 2011 had 6 procent van de werklozen geen job meer voor meer dan 4 jaar, een aantal dat momenteel is opgelopen tot 23,4 procent.

Vrouwen aan het werk bij de reinigingsdienst in Torremolinos

Voor de eerste maal gaat Torremolinos vrouwen in dienst nemen voor haar reinigingsdienst.

Er zijn vijf gewone betrekkingen en een voor een persoon met een handicap beschikbaar.

Deze nieuwe werknemers moeten op 1 augustus beginnen en zij moeten versterking bieden aan het bestaande team.

Volgens het stadsbestuur moeten alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om een betrekking in een openbare dienst te krijgen.  Tot op heden  was dit niet het geval, vrouwen mochten niet solliciteren voor een job bij de reinigingsdien van de stad maar dat is nu veranderd.

Vijf opeenvolgende maanden is er een dalende werkloosheid

Volgens de gegevens van het ministerie van Arbeid is tijdens de maand juni de werkloosheid gedaald met 94.727 personen en daarmee komt het totale aantal werklozen op 4.120.304, het laagste aantal sinds augustus 2011.

De werkloosheid gaat nu voor de vijfde opeenvolgende maand in dalende lijn met in februari -13.500, maart -60.200, april -119.000 en mei -118.000.

Vergelijken we juni 2015 met juni 2014 dan zien we een daling met 7,4 procent.

De daling zet zich door in alle economische sectoren maar de grootste daling is te zien in de dienstensector.

Momenteel zijn er 1.877.698 mannen en 2.242.606 vrouwen werkloos.

Ook voor jonge mensen onder de 25 jaar lijkt de toekomst rooskleuriger want ook hier is een daling te zien van 26.277 personen.

Het soort werk dat aangeboden wordt is ook stabieler geworden met meer permanente contracten, hier zijn we een stijging van 15 procent.

De staking van de Spaanse luchtverkeersleiders

Maandag begon de eerste van de vier stakingsdagen van de Spaanse luchtverkeersleiders en de stakingen lopen op 8, 10, 12 en 14 juni.

Het Spaanse ministerie van Verkeer heeft gevraagd dat er 70 procent operationeel niveau moet gehaald worden maar dan heeft de staking nog altijd een effect op 5.000 vluchten.

De stakingen zijn georganiseerd door de USCA, de vakbond van de luchtverkeersleiders, als straf voor de overheid omdat 61 lucht-verkeersleiders gestraft werden na de staking van 2010.  Toen werd het leger opgeroepen om de luchthavens open te houden.

Sommige Spaanse regio’s hebben veel te veel werklozen

De hoge werkloosheid in Spanje is een van de grootste problemen waar het land nee te maken heeft. Onlangs is de nieuwe Eurostat lijst uitgekomen met de gebieden waar de hoogste werkloosheid is.  Op deze lijst  nemen vijf Spaanse regio’s de top vijf in beslag terwijl er in de top 10  zes Spaanse regio’s staan. De vier andere gebieden liggen in Griekenland.

De vijf eerste plaatsen worden ingenomen door Andalusië met een werkloosheidspercentage van 34,8%, de Canarische Eilanden met 32,4%, Ceuta met 31,9%, Extremadura met 29,8% en Castilla la Mancha met 29%. Op de achtste plaats vinden we dan nog Melilla met 28,4%.

Op de lijst met laagste  werkloosheid staan  bijna alleen Duitse regio’s  waar de werkloosheid tussen de 2,5% en 3,1% ligt.

Spanje doet het ook slecht wat de jeugd werkloosheid betreft en ook hier staat Spanje met 4 regio’s in de top 10.  Ceuta staat met 67,5% op de tweede plaats, Andalusië met 61,5% op de derde plaats, Castilla la Mancha met 61,3% op de vierde plaats en de Canarische Eilanden staan met 57,4% op de tiende plaats