Gratis wifi in de Spaanse hogesnelheidstreinen

trein

Vanaf 5 december zal de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe beginnen met het testen van gratis wifi aan boord van de Spaanse hogesnelheidstreinen AVE. De eerste route die gratis draadloos internet zal aanbieden is de lijn tussen Madrid en Sevilla. Deze wifi zal enkele maanden getest worden waarna het gratis internet langzaamaan in alle AVE treinen zal komen. Naast een gratis verbinding komt er ook een betaalde premium connectie.

Er was al wifi aan boord van de AVE treinen maar tot nu toe moest daarvoor betaald worden aangezien het om een “extra” service ging van internetaanbieder Movistar. Daar gaat echter verandeing in komen en de AVE hogesnelheidstreinen zullen eind 2017 allemaal gratis wifi aan boord hebben. Als reizigers een betere en snellere verbinding willen hebben kunnen ze voor een premium service kiezen. Alle Renfe reizigers die echter een “tarjeta de fidelización” kaart hebben als speciale reiziger, hebben kans op een gratis premium verbinding.

Vanaf volgend jaar kunnen dus alle AVE passagiers gratis gebruik maken van een “basis” wifi internetverbinding. Wil men echter meer en sneller gaan dan kunnen de reizigers met een “MásRenfe” kaart voor 2 euro extra een premium pakket nemen terwijl de reizigers die een zilveren, gouden of premium kaart hebben gratis gebruik kunnen gaan maken van de premium wifi verbinding.

 

Een elektrische wagen voor de Guardia Civil

guardia

De Guardia Civil kondigde op 10 november aan dat zij als hun aandeel in de bescherming van het milieu zij een eerste elektrische wagen hebben aangeschaft.  Zij moesten hierbij wel de afweging maken tussen de operationele beschikbaarheid van de wagen en de bescherming van het milieu.

De keuze viel op de Nissan Leaf en men zal de wagen vooral gebruiken op plaatsen waar er relatief weinig kilometers gereden worden zoals in havens en luchthavens.

Het eerste voertuig heeft vijf plaatsen en kost ongeveer € 20.000 met een bereik van 200 kilometer.  De wagen heeft enkel een elektrische aandrijving.

Een massagraf op Mallorca

massagraf

De opgraving in het massagraf in Porreres gaat steeds verder er er werden tot hiertoe 10 volledige skeletten opgegraven.  Men denkt dat er nog ongeveer de resten van 120 mensen zullen gevonden worden, allen republikeinse gevangen die in 1936 werden neergeschoten door soldaten van generaal Franco.

De opgraving begon na Allerheiligen en vermoedelijk liggen er nog 2.000 ongeïdentificeerde lichamen op Mallorca.

De site in Porreres is wel het grootste massagraf dat men tot hiertoe op de eilanden gevonden heeft  en men denkt dat de opgraving een maand zal duren.  Doorheen gans Spanje zijn er tot nu toe al 500 massagraven gevonden.

Deze opgravingen wekken wel een grote controverse in Spanje op.  Na de herinvoering, na de dood van Franco,  van de democratie kwam er een algemene amnestie voor misdaden die gepleegd werden tijdens de Franco dictatuur en men ging er van uit dat het “verleden het verleden” was.

Stilletjes aan veranderd deze zienswijze omdat nu men nu meer en meer te weten komt van wat er allemaal gebeurde tijdens de dictatuur.  Families van de slachtoffers vragen nu geen rechtspraak maar zij willen simpelweg weten wat er met hun familieleden gebeurt is.

Er is nu ook een beweging aan de gang, en dan speciaal in Catalonië, om alles wat nog een herinnering aan Franco is uit het straatbeeld te verwijderen.

Tesla komt naar Barcelona

tesla

Ondanks de mogelijke afscheiding van Catalonië van Spanje heeft het Amerikaanse bedrijf Tesla beslist om zijn hoofdkwartier voor Spanje  in Barcelona te openen.  Van daaruit zullen de elektrische wagens en de accessoires door gans Spanje verdeeld worden.

Dit kan men duidelijk beschouwen als een bewijs van vertrouwen in de Catalaanse overheid.  De beslissing is wel nog niet aangekondigd maar enkele journalisten met een scherp oog vonden de registratie van een nieuw bedrijf, Tesla Spain SL, in het aankondigingsblad van het  Handelsregister.

Men verwacht dat er showrooms in zowel Barcelona als Madrid komen omdat dat simpelweg de twee meest attractieve markten zijn voor de verkoop van elektrische wagens.

De hotels aan de Costa del Sol doen grote investeringen

hotel

Maanden van nieuwe records in de aantallen toeristen hebben de hotelindustrie aan de Costa del Sol aangezet tot bijkomende investeringen.  27 bedrijven gaan tijdens de komende winterperiode € 56 miljoen investeren om hun hotels te verbeteren.

De verbeteringen worden nu uitgevoerd omdat tijdens de winterperiode er toch een grote terugloop is van het aantal bezoekers en men wil klaar zijn tegen het komende hoogseizoen.

Met de geplande investeringen is er tijdens de laatste drie jaar in het totaal € 168 miljoen geïnvesteerd om de hotelinfrastructuur te verbeteren.

In Torremolinos komen de grootste investeringen met de geplande fusie tussen de Riu Belplaya en Riu Costa Lago hotels die een nieuw complex met 600 kamers willen maken.  Het idee erachter is dat men een  ‘mini-resort’ wil maken met drie restaurants, vijf bars, drie buitenzwembaden, een binnenzwembad en een water park.

Volgens de hoteliers vereniging is de sector er in geslaagd om, niettegenstaande de lange financiële crisis, grote aantallen toeristen te blijven aantrekken maar beseffen zij nu dat er terug de broodnodige investeringen moeten gebeuren om een blijvende groei te bekomen.

Spaanse werklozen worden in groepen gedeeld

De miljoenen Spaanse werklozen zullen in de toekomst ingedeeld worden in een nieuw informaticasysteem van het Ministerie van Werkgelegenheid om zo een profiel te creëren van elke werkloze. Het is een van de eisen die de Europese Commissie stelt aan Spanje om het aantal werklozen te laten dalen en diegene die al werkloos zijn beter te controleren.

Met het nieuwe computersysteem krijgen de werklozen een eigen profiel. Daarna worden deze werklozen in groepen verdeeld waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid om werk te vinden binnen 3 , 6 of 12 maanden en meer. Binnen elke groep komen categorieën verdeeld van A tot D waarbij werklozen in de categorie A de meeste kans hebben op werk en werkzoekenden in de categorie D de minste kans.

Als de gegevens in het nieuwe systeem ingevoerd zijn kunnen het Ministerie van Werkgelegenheid en de daartoe bevoegde instanties acties ondernemen voor de werkloze. Zo kan beter werk gezocht worden voor de werklozen en kunnen werkzoekenden cursussen  en omscholingen krijgen om zo sterker in de arbeidsmarkt te staan.

Het Ministerie van Werkgelegenheid heeft de regionale instanties die zich bezig houden met de registratie van werklozen in het land al de opdracht gegeven om het nieuwe computersysteem in gebruik te nemen wanneer dit klaar is. Hopelijk wordt daardoor het aantal werklozen verminderd al hangt dat natuurlijk ook af van het aanbod van werk.

Het verbod op het houden van een stierengevecht is verboden

stierengevecht

Een rechtbank  in San Sebastian heeft het verbod op het houden van stierengevechten in Illunbe opgeheven en daardoor kunnen ze nu daar terug door gaan.

Het verbod was in voege gekomen toen de politieke partij Bildu de gemeenteraad controleerde.  De rechtbank besliste nu dat de gemeenteraad zijn bevoegdheid had overschreden en de beslissing komt er slechts enkele weken nadat het Spaanse Hooggerechtshof de beslissing vernietigde op het verbod van stierengevechten in Catalonië.

Het verbod was er gekomen als een onderdeel van een beheersovereenkomst van het Donostia Arena complex, een plaats waar de plaatselijke arena was opgenomen.  De overeenkomst stipuleerde duidelijk dat er een verbod van kracht was op het houden van activiteiten zoals stierengevechten, hanengevechten en hondengevechten.

Er werd in San Sebastian geen enkel stierengevecht gehouden toen  Bildu tussen 2012 en 2015 aan de macht was maar nu de PNV aan de macht is zijn ook de eerste stierengevechten gehouden.

Een andere rechtbank in dezelfde streek verbood een volksraadpleging die op 19 februari 2017 zou gehouden waarin de bevolking zich zou kunnen uitspreken tussen voor of tegen het stierengevecht.

Het Spaanse leger voert momenteel 13 buitenlandse missies uit

leger

Men denk dikwijls dat het Spaanse leger niet erg actief deelneemt aan militaire acties in het buitenland maar dat is een misverstand.  Zo zijn er 2.235 Spaanse soldaten actief in 13 missies waaronder in Libanon, Irak, Mali, Bangui, Somalië, Kabul, Senegal en Dakar.

Van deze 2.235 militairen behoren er 1.179 toe aan het leger, 754 aan de marine, 244 aan de luchtmacht en onder andere de Guardia Civil heeft 22 agenten werkzaam is in verschillende landen.

Het Spaanse leger is sinds 1989 actief bezig tijdens internationale missies en sindsdien hebben er al meer dan 150.000 Spaanse militairen aan buitenlandse missies deelgenomen.

Momenteel heeft het Spaanse leger de meeste militairen in Libanon waar 597 militairen en Guardia Civil agenten werkzaam zijn, het merendeel in het grensgebied in het zuiden.

De tweede grote groep militairen met 307 militairen is te vinden in Irak waar zij deelnemen aan de strijd tegen de terroristische beweging IS.

In het Middellandse zeegebied heeft Spanje 252 militairen actief tijdens de EU Eunavfor Med Sophia missie tegen de illegale immigratie. Het merendeel is actief op het water op verschillende schepen.

In de Indische Oceaan doet het Spaanse leger mee in de strijd tegen de piraterij. 151 militairen moeten hier schepen beveiligen en eventuele piraten bevechten of arresteren.

In Mali heeft het Spaanse leger 109 militairen die het lokale leger trainen en nog eens 45 militairen in de stad Libreville (Gabon) waar de Spanjaarden als ondersteuning van het Franse leger dienen.

Dan zijn er nog vele kleinere missies zoals Kabul in Afghanistan met 20 militairen, Somalië met 15 militairen, Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek met 22 militairen, Senegal met 41 militairen, Dakar met 63 militairen en Mauritanië met 16 militairen.

Spanje heeft 208.273 militairen in dienst die onderverdeeld zijn in landmacht, luchtmacht, marine en speciale eenheden. Daarnaast heeft Spanje ook nog eens bijna 85.000 agenten bij de Guardia Civil. Het merendeel daarvan werkt in Spanje zelf maar er zijn eenheden die regelmatig op buitenlandse missies gestuurd worden.

De goedkoopste prijzen voor toeristenhotels

aguilas

Volgens het laatste onderzoek van Trivago naar de prijzen van de Spaanse hotelprijzen bleek dat Murcia de goedkoopste stad voor een hotelkamer is maar daarentegen is Barcelona de duurste.

De gemiddelde prijs voor een twee-persoonskamer is in Murcia € 60 terwijl die in Barcelona op € 171 ligt voor een nacht.

Maar nu verwacht de regio Murcia meer hotelovernachtingen omdat er een overeenkomst is gesloten met een grote Franse reisoperator die vermoedelijk 15.400 overnachtingen in de regio zal opleveren.

Aguilas, een stadje aan de kust met 40.000 inwoners, zal de belangrijkste bestemming voor de Franse toeristen zijn die hier de volgende twee jaar zullen aankomen.

Een groen licht voor een kortere werkweek in Andalusië

De regionale regering van Andalusië heeft het licht op groen gezet waarbij 270.000 gemeentelijke werknemers vanaf januari 2017 nog maar een werkweek van 35 uur zullen hebben.

Een hindernis die wel nog moet genomen worden is dat de maatregel  de goedkeuring moet krijgen van het Spaanse parlement.

Volgens de woordvoerder van de regionale regering moeten ook deze werknemers kunnen genieten van het economisch herstel.

Als de maatregel door de nationale regering wordt goedgekeurd dan wordt de werkweek van 37,5 uur, die in voege kwam in 2012, afgeschaft maar die goedkeuring is niet vanzelfsprekend.  Ook de gemeenteraad van Madrid en de regionale regering van het Baskenland hebben deze plannen al moeten opbergen.

Deze vermindering van de arbeidsduur was al afgesproken met de vakbonden en had in voege moeten treden in januari 2016.  De werkvermindering, als er een goedkeuring van de nationale regering komt, moet eerst in de gezondheidssector worden ingevoerd en daarna volgt het onderwijs met het begin van het schooljaar 2017.

Wanbetalingen door de regionale regering van Andalusië

postkantoor

De regionale regering van Andalusië laat volgens de provincieraad van Malaga een spoor na van 8.203 onbetaalde rekeningen voor de  onroerende voorheffing en dat is sinds 1996.

Vierenzeventig gemeentes hebben van deze wanbetaling schade ondervonden en een deel daarvan liggen in Axarquia met daarbij Nerja, Velez-Malaga en La Viñuela als de voornaamste slachtoffers.

De provincie is dit nu beu en zij heeft een beslag laten leggen op het oude postkantoor in Malaga dat eigendom is van de regionale overheid.

De regionale administratie is inderdaad gestopt met het betalen van deze rekeningen die geheven worden op openbare infrastructuur zoals havens en stuwmeren.  Zij vinden dat er geen onroerende voorheffing moet betaald worden op dergelijke infrastructuur.

De juiste cijfers ontbreken nog maar voor Velez-Malaga is de rekening opgelopen tot € 766.000 en voor La Viñuela, een gemeente met slechts 2.013 inwoners, is de rekening opgelopen tot € 483.000.

Het provinciebestuur onderhandeld al jaren met de regionale regering maar men komt tot geen vergelijk wegens het gebrek aan inzet van de regering.

Men heeft gekozen om een beslag te leggen op het oude, niet in gebruik zijnde postkantoor omdat alle andere eigendommen van de regering in gebruik zijn voor sociale zaken.

De vertegenwoordiger van de regering in Malaga, Jose Luis Ruiz Espejo, is ontzet dat de wanbetaling is uitgelekt en hij heeft twijfels over de omvang van de wanbetaling.  Verder weigerde hij om een termijn te kleven op de periode dat de regering zou overgaan tot betaling van de openstaande rekeningen.

 

Geen limiet op het aantal toeristen op de Balearen

De presidente van de regionale regering van de Balearen, Francina Armengol, heeft uitgesloten dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal toeristen dat de eilanden jaarlijks mag bezoeken.  Dit was een vraag van de oppositiepartijen en milieugroeperingen.

Het onderwerp domineert het laatste jaar van het politieke leven.

Maar Armengol moest wel toegeven dat dit jaar, dat een uitzonderlijk jaar was op toeristisch gebied, er een aantal onhoudbare excessen zich hebben voorgedaan.

De oppositiepartijen, Mes and Podemos, willen nu een limiet stellen aan het aantal toeristen dat de eilanden mag bezoeken, een politiek die ook de steun kreeg van milieuverenigingen.

Armengol zegt dat men het probleem flexibel moet benaderen omdat er door de wereldwijde onveiligheidsgevoel en het terrorisme Mallorca voor veel mensen een veilig alternatief is.  Zij beloofde wel dat er bijkomende maatregelen zullen genomen worden om de kwaliteit van het leven voor de inwoners te verbeteren.

Als een van de maatregelen die reeds genomen zijn noemde zij de omstreden eco-tax die in juli in voege kwam en die reeds € 32 miljoen opbracht voor het algemeen welzijn, een groene politiek en een verbetering van de openbare infrastructuur.

Een andere maatregel zijn de strengere regels voor de privé vakantieverhuur welke buiten elk wettelijk kader opereert.  Deze maatregel wordt opgenomen in de nieuwe wetgeving op de verhuur van alle woningen die volgend jaar in voege komt .

Gemeente Tarragona zet privé-detectives in tegen hondenpoep

honden

De gemeente Tarragona zet privé-detectives in om zo de eigenaren van poepende honden op de bon te kunnen slingeren. Het inhuren van de poep-detectives vormt onderdeel van het gemeentelijke plan “Me comprometo con Tarragona” en is bedoeld om de hoeveelheid  hondenpoep drastisch te verminderen. Volgens de gemeente is het inschakelen van deze personen goedkoper en sneller dan het achterhalen van het DNA in de poep. De detectives zijn afgelopen maandag met hun werk begonnen.

In Spanje hebben al veel gemeentes een databank opgezet met daarin het DNA van de honden die in de gemeente wonen. Deze wordt dan gelinkt met de gegevens van de eigenaar waarna men de honden kan achterhalen door uit de gevonden hondenpoep het DNA te halen. Dat is een duur (het baasje betaalt de kosten meestal) en langzaam traject om de eigenaar van de poepende te achterhalen.

De gemeente Tarragona denkt nu dat ze een betere, goedkopere en snellere oplossing hebben gevonden door privé-detectives in te zetten. Deze poep-zoekers zoeken de straten af op zoek naar poepende honden waarna daar een foto van gemaakt wordt mocht de eigenaar besluiten het goedje niet op te ruimen. Op die foto staan dan afgebeeld de hond, het baasje, de datum, plaats en tijd.

De privé-detectives moeten daarna de eigenaars opzoeken en de informatie aan de gemeente doorgeven die daar dan wat mee kan gaan doen zoals hen een waarschuwing geven of meteen een bekeuring, welke kan oplopen tot 300 euro.

Volgens de gemeente is het een drastische manier om het probleem van de hondenpoep aan te pakken maar andere manieren om de eigenaren van de honden een beetje meer op te voeden zijn niet gelukt.

Weliswaar is er een steeds groter deel van hondeneigenaren die wel de poep van hun geliefde huisdier opruimen maar er zijn er nog steeds genoeg die dat niet doen.

Spaanse voorspellingen voor 2066

Het Spaanse bureau voor de statistiek (INE) werpt een blik in de toekomst en daaruit blijkt dat  de Spanjaarden steeds ouder gaan worden maar dat het aantal inwoners flink zal gaan dalen tijdens de komende jaren.

Volgens de INE zal Spanje de komende 15 jaar 552.245 inwoners minder hebben waardoor Spanje in 2031 nog maar 45,9 miljoen inwoners zal hebben, 1,2% minder. Het aantal inwoners wordt zelfs nog lager als men 50 jaar vooruit blikt naar 2066 en dan zullen er 5 miljoen inwoners minder in Spanje zijn, het totaal komt dan op 41.068.643 inwoners.

De voorspellingen zeggen dat dit jaar het aantal inwoners nog licht zal stijgen omdat er minder overlijdens zullen zijn door o.a. het griepvirus. In 2017 en de jaren die daarop volgen zal het aantal inwoners elk jaar gaan dalen.

Daarnaast worden de Spanjaarden steeds ouder, dat wil zeggen er worden minder mensen geboren en diegene die momenteel al leven leven langer. Zo meent men dat in 2066 een op de drie Spanjaarden ouder zal zijn64 jaar.

Tijdens de volgende 15 jaar zullen er wel meer gezinnen bijkomen waarbij dat aantal met 900.000 zal stijgen tot 19.281.354 gezinnen. Het feit dat het aantal gezinnen zal stijgen komt doordat er minder grote gezinnen zullen zijn maar daardoor wel meer gezinnen. Zo zal een Spaans gezin in 2031 gemiddeld niet meer uit 2,5 personen bestaan maar uit 2.35 personen. Het aantal grote gezinnen van vijf of meer leden zal de komende 15 jaar met maar liefst 24,8% gaan dalen terwijl het aantal alleenstaanden met 19,8% zal stijgen

Tomeu Penya

tomeu

Bartomeu Nicolau Morlà is beter bekend onder zijn artiestennaam Tomeu Penya en hij is een zanger die zingt in het dialect van Mallorca waar hij ook geboren is in 1949.

Zijn muziek is een mengeling van de traditionele muziek van Mallorca, de klassieke rock and roll en daar voegt hij nog wat country aan toe.

In 1992 kreeg hij de “Premi Nacional de Música” van de Catalaanse overheid voor zijn album “Sirena”.

Discografie

 • Tomeu Penya canta a la vila (1980)
 • Càrritx i roses (Blau 1982)
 • Coverbos (Blau 1984)
 • Illamor (Blau 1985)
 • D’amor i Festa
 • Mallorquins i catalans (Blau 1986)
 • Tomeu (Blau 1987)
 • Arrels (Blau 1988)
 • Arrels’89 (Blau 1989)
 • Els cors ferits (Blau, 1990)
 • Sirena (álbum) (Blau, 1992)
 • 10 anys d’èxits (Recopilatorio) (Blau, 1992)
 • Una aclucada d’ull (Blau, 1994)
 • Anuats (Picap, 1995)
 • Balades (Recopilatorio) (Blau, 1996)
 • De tot cor (Picap, 1997)
 • Penya al descobert (Picap, 1998)
 • Antologia (Recopilatorio) (1999)
 • Això és Pecat (Picap 2001)
 • Concert al Palau d’Esports de Barcelona (CD+DVD)
 • Fàcil (DiscMedi-Blau (2003)
 • Sa força d’una mirada (2004)
 • Bàsic (Recopilatorio) (2007)
 • Paraules que s’endú es vent (2007)
 • Tomeu Penya, 30 anys després (akoestischen live, CD+DVD) (2010)
 • És per tu (2012)
 • Arruix (2013)
 • Enamorant-nos (2014)
 • Optimista (2015)

Hij heeft een eigen website en die kan je vinden op Tomeu Penya

Een voorbeeld van zijn muziek kan je hierna beluisteren:

Een blog met klein nieuws over Spanje, de Spaanse keuken, de Spaanse bieren en informatie voor voor de overwinteraar en de immigrant