Category Archives: Nieuws – dieren

Nieuwe Spaanse wetten op de dierenbescherming zijn van kracht

Foto: M.Arafat

Vanaf 1 februari is er, door de nieuwe wetten op de dierenbescherming,  iets veranderd in het hebben van huisdieren en poogt de overheid zo om het lijden van dieren te verminderen.

De amputatie van staarten en oren of het verwijderen van tanden, nagels en stembanden zijn vanaf nu in gans Spanje verboden.

Verder is het niet meer toegelaten om dieren als prijs te geven en mag men, als cadeau,  geen dieren meer aan jongeren onder de 16 jaar oud geven.

Sinds 2007 werkt de Spaanse wetgever aan de ratificatie van de Europese Conventie over de bescherming van dieren, 2 decennia na het akkoord in Straatsburg in 1987.

De Asociación Nacional para la Defensa de los Animales viert nu, na tien jaren wachten, dat Spanje uiteindelijk de conventie geratificeerd heeft om de dieren te beschermen.

Maar zij waarschuwen ook dat tal van autonome regio’s nu hun regionale wetgeving moeten aanpassen aan de nationale wetgeving.  Voor tal van regio’s ging het inpassen van de Europese conventie niet snel genoeg en zij voerden zelf regels in om de bescherming van dieren te regelen.

Spanje heeft zich nu verplicht om informatieprogramma’s te starten over het fokken, trainen, handel en het bezit van dieren om dit alles onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

Het akkoord wil ook een beletsel zijn om dieren als cadeau te geven aan kinderen jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toelating van de ouders.

De nieuwe wetgeving regelt ook een aantal aspecten van het dierenwelzijn en de fok van dieren met commerciële doeleinden en het gebruik van dieren in advertenties en op shows, tentoonstellingen en wedstrijden.

Chirurgische tussenkomsten zonder een medische noodzakelijkheid zijn verboden.  Moet er toch een chirurgische tussenkomst zijn dan moet zij gebeuren onder verdoving en zij moet uitgevoerd worden door een dierenarts.

Verder mag men een dier laten inslapen maar dat moet uitgevoerd worden door een dierenarts of een ander bevoegd persoon.  Er is een enkele uitzondering voorzien en dat is in geval van nood als het lijden van het dier te groot is en er geen dierenarts beschikbaar is.

Verdrinking of andere vormen van verstikking, het gebruik van gif of medicijnen en de elektrocutie zijn verboden.

De schildpadden in het spoorwegstation Atocha moeten vertrekken

Foto: YouTube

Het Atocha treinstation in Madrid gaat zijn beroemde schildpadden verliezen omdat er ondertussen veel te veel schildpadden zijn en er kannibalisme voorkomt.

Atocha is het grootste treinstation in de hoofdstad en het is bekend voor zijn grote groep schildpadden van ongeveer 300 dieren.

Maar, volgens een lokale krant, overbevolking en gezondheids-problemen zijn een dergelijk groot probleem geworden dat minstens een deel van de populatie definitief moet verwijderd worden.

Campagnevoerders voor dierenrechten hebben al lang kritiek op de levensomstandigheden van de schildpadden.  Een aantal dieren is al overgegaan tot kannibalisme om de populatie kleiner te houden.

Stationspersoneel verwijderd regelmatig dode of gekwetste dieren maar dat is niet altijd even gemakkelijk.  De meerderheid van de schildpadden behoort tot de agressieve en erg territoriale roodwangschildpadden.

Adif, een spoorweginfrastructuur bedrijf, heeft onlangs aangekondigd dat de ganse populatie moet overgebracht worden naar een natuurpark in het oosten van Madrid.

Hun nieuwe woonst zal bijna dubbel zo groot zijn als hun huidige verblijf.

Na het vertrek van de schildpadden zal hun huidige verblijf opgevuld worden met beton.

Circus geeft vrijwillig enkele grote katachtigen af aan een reddingscentrum

Circo Paris heeft drie grote katachtigen overbracht naar een reddingscentrum in Alicante en zij beloven tevens om geen wilde dieren meer te gebruiken tijdens voorstellingen in de toekomst.

Dit circus is het derde circus in een jaar dat vrijwillig grote katachtigen naar het Villena centrum brengt.  Dit centrum is het grootste centrum in zijn soort voor de opvang van exotische dieren in zuidelijk Europa.

Specialisten van het reddingscentrum dat in de Salinas de Villena bergen ligt, tussen Alicante, Albacete en Murcia, zijn geschokt door de conditie van de twee leeuwen en de tijger.

Volgens het hoofd van de grote katten in het centrum, Pablo Delgado, is de pijnlijke toestand waarin de dieren zich bevinden een veel voorkomende kwaal in de reddingen uit circussen.

De klauwen van de dieren waren verwijderd, een algemene praktijk in de circuswereld, terwijl de kooivloer zo glad was dat zij zich bijna niet konden verplaatsen.

De staart van een van de leeuwen was ook verwijderd en de verzorgers in het circus hadden niet de juiste kwalificaties voor de verzorging van de dieren.

De nieuwe accommodatie, Primadomus, is het Spaanse hoofdkwartier van de Stichting AAP en het opende zijn deuren in mei 2016.

Deze overbrenging van de drie dieren volgde op maandenlange onderhandelingen tussen de verantwoordelijken van het circus dat ook bekend staat als Circo Francia, de autoriteiten en dierenrechtenorganisaties.

Andere dieren die voorheen bij het circus waren, waaronder een pony en een stier, hebben een opvang gekregen in andere centra.

De politie heeft een aantal hondendieven gearresteerd

Foto: Guardia Civil

Onlangs werden in Andalusië 22 personen opgepakt in het kader van een onderzoek naar de diefstal en verkoop van jachthonden.

De Guardia Civil voerde zeven huiszoekingen uit in de provincies Granada en Málaga en daarbij maakten zij een grote vondst buit.  Daarbij waren 42 honden van verschillend ras en een aantal illegale zaken zoals 19 schietwapens, munitie, drugs voor de honden, een microchip injecteerder, marihuana planten, telefoons, vier voertuigen en €2.000 cash.

De groep had zijn basis in Granada maar zij werkten vooral in de provincie Málaga en zij waren zo provisioneel dat zij op bestelling werkten.  Daarvoor infiltreerden zij in een groep jagers waar zij op zoek gingen naar het bestelde ras en zij maakten een lijst van de aanwezige honden en hun verblijfplaats.

Tijdens het onderzoek ontdekten agenten dat vier leden van de groep illegaal op jacht gingen en zij filmden aanvallen met pitbulls die zij daarna deelden met vrienden.

De gearresteerden zullen aangeklaagd worden voor tal van zaken waaronder diefstal, drugshandel, overtredingen tegen de openbare gezondheid, wapenhandel, illegaal bezit van wapens, diefstal en gebruik van voertuigen, vervalsingen van officiële documenten, witwassen van geld en dierenmishandeling.

Saudi-Arabië verbiedt de import van Spaanse koeien

Foto: koe met gekke koeienziekte

Het Saudische ministerie van Milieu, water en landbouw heeft een tijdelijk verbod ingesteld op de invoer van vee uit Spanje nadat er een geval van gekke koeienziekte werden vastgesteld.

Het ministerie ging tot deze actie over nadat de World Organisation for Animal Health een recent geval bevestigde van gekke koeienziekte in Spanje.

De H vorm van het Boviene spongiforme encefalopathie (BSE), algemeen bekend als de gekke koeienziekte, werd ontdekt in een koe in El Sahugo, Salamanca, dichtbij de Portugese grens.

Een ander geval van de gekke koeienziekte werd in maart van dit jaar ontdekt in Castilla y Leon.

Deze ziekte is een fatale neurodegeneratieve ziekte bij koeien die op mensen kan overgaan na het eten van besmet vlees.

Mensen kunnen de gekke koeienziekte niet krijgen maar in een zeldzaam geval kunnen mensen de menselijke vorm van deze ziekte, Creutzfeldt-Jakob, krijgen die wel fataal kan aflopen.

Dit kan gebeuren wanneer je zenuwweefsel (hersenen of ruggenmerg) eet van besmette dieren.

 

Dierenrechtenactivisten hebben een actie gevoerd in het centrum van Madrid

Dierenrechtenactivisten  van de actiegroep AnimaNaturalis hebben gisteren in Madrid actie gevoerd tegen het gebruik van bont in de textielindustrie.

Bijna honderd activisten namen deel aan de actie waarbij zij posters droegen waarop slogans stonden tegen het gebruik van bont in de textielindustrie.  Op de posters werden ook beelden van gedode dieren getoond en aan het hoofd van de actie stond een bebloed model in een jas van bont.

De actievoerders wilden de aandacht van het publiek trekken door hen er op te wijzen dat er nog andere opties bestaan dan het dragen van bont.  Het uiteindelijke doel is wel dat er geen vraag meer bestaat naar kledij van bont.

Volgens Belén Molina, coördinator van AnimaNaturalis in Madrid wordt het dragen van bont geassocieerd met luxe en mode maar dat is een misvatting.

Volgens de activisten zijn nertsen, fretten, vossen, konijnen, zeehonden, otters, chinchilla’s en in China zelfs honden en katten, voorbeelden van een groep dieren die gedood worden voor hun vel om er kleding van te maken.

Momenteel worden er in de Europese Unie 32 miljoen dieren enkel gedood voor hun pels maar sinds 2007 zijn er een aantal landen waar de commerciële kweek van deze dieren verboden is.  Bij deze landen zijn Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië.  AnimaNaturalis wil dat de Spaanse overheid een dergelijk verbod overneemt.

Dierenrechtenactivisten houden nu zaterdag een actie in Madrid

Dierenrechtenactivisten plannen, in de aanloop naar de Internationale Dieren Dag, nu zaterdag een protestactie in Madrid.

Tijdens de actie zullen de actievoerders in stilte beelden van dode dieren dragen die door wreedheid gestorven zijn.

Met deze actie wil men het publiek bewust maken dat het in het land slecht gesteld is met de houding ten opzichte van wreedheid tegenover dieren.

Vorig jaar voerde Seprona, de afdeling van de Guardia Civil belast met milieu en dierenzaken, 12.000 operaties uit in verband met misbruik van dieren.

De actie op zaterdag begint om 11.00 in de Spaanse hoofdstad.

Vorig jaar waren er 400 actievoerders maar dit jaar verwacht men meer deelnemers.

Het Grondwettelijk Hof schort de wet van de Balearen op de dierenbescherming op

Het Tribunal Constitucional heeft de wet van de regioregering van de Balearen waarmee men een verbod instelde op het doden van de stier tijdens de stierenvechten, ongeldig verklaard. Volgens het Hof heeft de regioregering niet de bevoegdheden om dit soort wetten die landelijk geregeld dienen te worden aan te passen of in te voeren omdat bepaalde voorschriften niet voldoen aan de staatswetten.

Het Grondwettelijk Hof werd op aandringen van de Spaanse regering bestaande uit de conservatieve Partido Popular (PP) erbij gehaald omdat deze partij van de minister-president van mening is dat autonome regeringen niet de bevoegdheden hebben om deze wetten op te stellen.

De opschorting van de regionale wet is nog niet definitief maar werd op 10 november van kracht toen de Partido Popular haar klacht indiende bij het Grondwettelijk Hof. De opschorting van de wet op de dierenbescherming is gedurende vijf maanden van kracht waarna definitief besloten wordt of de wet legaal of illegaal is. Het nieuws van deze tijdelijke opschorting werd pas op 28 november geregistreerd en op 4 december bekend gemaakt.

Het is de zoveelste keer dat de regering van de Partido Popular het stierenvechten of de zogenaamde “Tauromaquia” een warm hart toedraagt. In de ogen van de PP is het stierengevecht een onderdeel van het cultureel erfgoed en hebben regeringen van autonome deelstaten niet de bevoegdheden om de nationaal geldende regels en wetten wat betreft het stierenvechten en dierenmishandeling in het algemeen aan te passen, te veranderen of te verbieden.

Vorig jaar werd ook al de Catalaanse wet op het stierengevecht door het Grondwettelijk Hof op aandringen van de PP verboden.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Politie rolt een illegale dierenhandel op de Balearen op

Slechtvalk Foto: Lily M

Politieagenten op de Balearen hebben een aantal invallen gedaan in dierentuinen en vogelcentra en daarbij werden 23 roofvogels gered uit de illegale dierenhandel.

Op Mallorca, Menorca en Ibiza werden acht arrestaties verricht waaronder de voorzitters van drie valkerij verenigingen.

Tijdens de operatie “Pihuelas” werd er ook nog een aap door de agenten gered.

Twee havikarenden en een slechtvalk waren onder de roofvogels die in beslag genomen werden.  De inspecties vonden plaats in Esporles, Cala Murada, Palma en Felanitx op Mallorca waarbij de politie onderzocht of de broedplaatsen legaal werden uitgebaat.

De meeste dieren, inclusief de arenden en de aap, waren afkomstig van een klein broedcentrum in Raiguer. Er lag geen documentatie over de dieren in het centrum en de arrestaties gebeurden op basis van het vervalsen van documenten.

De politie denkt dat de eigenaars van het broedcentrum nieuwe, juist uitgebroede vogels uit het wild namen en dat zij dan de documenten vervalsten alsof zij in gevangenschap geboren waren.

Dit laat hen toe om onder de huidige wetgeving de vogels te verkopen.

Naast de illegale vogelhandel hadden de uitbaters van het vogelcentrum nog een andere handel, de politie vond er 142  marihuanaplanten.

Een Europese boete voor een onverdoofde slacht van een varken

Foto: Hortensia

Een vereniging in de buurt van Avila, in het noorden van Spanje, kreeg een zware boete omdat zij de Europese regels overtreden hebben die de matanza, een traditionele slacht van een varken, moeten regelen.

Het was een boete van €3.600 omdat het dier voor het doden niet verdoofd was.

Er was een klacht ingediend door de Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) nadat leden van de vereniging een video op YouTube zagen waarin het dier op 25 maart onverdoofd gedood werd.

De slacht van de varkens is een oude populaire gewoonte die nog in een aantal Europese landen blijft verder leven.  Het is een eeuwenoude manier om de winter door te komen en om zichzelf van voedsel te voorzien gedurende de rest van het jaar.

Matar betekend ‘doden’ in het Spaans maar met ‘matanza’ bedoeld men het ganse slacht en verwerkingsproces dat twee à drie dagen zal duren.

Historische gevangenisstraf begint met een valse noot

De voormalige voorzitster van het Costa del Sol dierenasiel zal de eerste persoon in Spanje worden die de gevangenis in moet omwille van wreedheid ten opzichte van dieren.

Een rechter in Málaga heeft Carmen Marin veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden.

Marin werd vorig jaar schuldig bevonden aan,  in de periode van 2008-2010,  het afslachten van duizenden dieren,  zelf was zij naar buiten toe een grote verdedigster van een nul politiek waarbij men geen enkel dier laat inslapen.

In een verklaring zegde de rechter dat  Marin honden en katten injecteerde met middelen om euthanasie te plegen maar zonder de controle van een dierenarts en zij gebruikte daarbij te lage dosissen waarbij de dieren een trage pijnlijke dood stierven.

Voor haar was dit een zeer lucratieve deal omdat het stadsbestuur haar geld gaf voor de opvang van elk dier.

Alhoewel het grootste deel van de straf gerelateerd is aan het vervalsen van documenten is het een historische zaak in de bestraffing van dierenmishandeling.  Het is zelfs de eerste maal dat iemand naar de gevangenis moet omwille van dierenmishandeling.

Haar straf kan nog groter worden omdat er tegen haar en haar dochters nog altijd een zaak loopt voor fraude, wegwerken van gelden en het witwassen van geld.

Dat zij aan het afslachten van de dieren goed geld verdiende blijkt uit haar royale levenswandel waaronder een koopreisje voor €104.000, plastische chirurgie, luxe vakanties, dure wagens en dure etentjes.

Maar door een administratie fout werd zij niet tijdig verwittigd dat zij zich op het politiebureau moest aanbieden een daardoor kreeg zij enkele dagen langer in vrijheid.

De Spaanse regering gaat in beroep tegen het verbod op het stierengevecht op de Balearen

De Spaanse regering heeft op zijn vergadering van vorige vrijdag de beslissing genomen om in beroep te gaan tegen de regionale wet van de Balearen om het stierengevecht aan banden te leggen.

Een woordvoerder van de conservatieve Partido Popular regering zegde dat zij bezwaar maken tegen bepaalde onderdelen van de wet die werd goedgekeurd.  Volgens hem kan een regionaal parlement geen beslissing nemen die een effect heeft op de dierenbescherming.

Waar het stierengevecht niet in zijn geheel werd verboden nam het parlement op de Balearen een aantal beperkende maatregelen.  Zij werd het gebruik van scherpe voorwerpen die het dier kunnen verwonden of doden verboden waardoor het belangrijkste onderdeel van het stierengevecht in feite  werd verboden.

De wet beperkt ook het aantal stieren die op een dag kunnen gebruikt worden tot 3 en de stieren mogen een gevecht leveren van maximum 10 minuten.

Het verplicht de stierenvechters en de dieren tot een doping test die moet gebeuren voor en na het gevecht en enkel personen van boven de 18 jaar mogen een stierengevecht bijwonen.

De Balearen zijn niet de enige regio die stierengevechten hebben verboden of ingeperkt omdat steeds meer en meer Spanjaarden zich keren tegen het spektakel.

Maar alle maatregelen die de regio’s nemen botsen op een sterke weerstand van een aantal conservatie liefhebbers die vinden dat  het stierengevecht een en ondeelbaar verbonden is met de Spaanse cultuur.

In oktober 2016 heeft het Spaans Grondwettelijk Hof het verbod op het stierengevecht in Catalonië vernietigd.

Het hof argumenteerde zijn beslissing door de verwijzen naar de Spaanse cultuur waarin het stierengevecht onlosmakelijk verbonden is en daardoor is het een beslissing die enkel door de Spaanse nationale regering kan genomen worden.

De enige andere Spaanse regio die een verbod op het stierengevecht invoerde waren de Canarische Eilanden.  Maar Castilië y León in het noordwesten van het land heeft een verbod op het doden van stieren tijdens de festivals.

Een aantal steden hebben een verbod ingesteld op het houden van de stieren rennen.

 

Volgens de milieupolitie Seprona moeten sommige oude praktijken gestopt worden

Agenten van de Guardia Civil gaan actie ondernemen tegen de mishandeling van paarden door ze mank te maken.

Paarden mank maken is een praktijk waarbij een of meer poten worden vast gemaakt aan een stok om zo het paard te laten grazen zonder dat het kan lopen en grote afstanden kan afleggen.

Maar dikwijls worden de stokken te hard vastgebonden en ontstaan er zo erge verwondingen.

Wetgeving die een verbod op deze praktijken instelde kwam er al in 2015 en er waren boetes voorzien van €10.000 voor overtreders die de eerste maal betrapt werden.

Bij meerdere overtredingen kwam er een levenslang verbod op het houden van paarden.

De milieuafdeling van de Guardia Civil, Seprona, doet nu een beroep op het publiek om, als zij getuige zijn van deze praktijken dat zij onmiddellijk het nummer 062 bellen.

Op hun Twitter zeggen de agenten dat de mishandeling van dieren slecht is en een laffe daad.  De oude tradities moeten gestopt worden.

Wilde everzwijnen bezetten de straten rond Madrid

De gemeentebesturen van enkele gemeentes rond Madrid vragen nieuwe maatregelen om de aantallen wilde everzwijnen onder controle te brengen.  Momenteel schat men hun aantal in de streek tussen de 35.000 en de 40.000 en het is nog altijd groeiend.

Een bijkomend probleem is dat men denkt dat de helft van de dieren lijdt aan tuberculose.

De problemen zijn het ergst in de gemeenten Torrelodones, Las Rozas, Galapagar, Hoyo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes en Aranjuez.

Everzwijnen krijgen de schuld dat zij twee zware verkeersongevallen hebben veroorzaakt en de gemeentebesturen hebben nu aangepaste verkeersborden geplaatst.

De inwoners krijgen het advies om de dieren niet te voederen en om geen afval buiten de vuilnisbakken achter te laten.

Sommige gemeentes hebben daarenboven  zwaar geïnvesteerd in speciale afsluitingen om zo de dieren uit de straten te houden.

Het is zeldzaam dat een mannelijk everzwijn mensen aanvalt maar de vrouwelijke dieren zijn onvoorspelbaar, afhankelijk of ze biggetjes hebben of niet.

De regionale overheid zegt dat het haar verantwoordelijkheid niet is en dat de gemeentes het probleem zelf moeten oplossen.  Volgens de regering is de controle op de everzwijnen hetzelfde als ongediertebestrijding zoals ratten, duiven, kakkerlakken enz.  Geen enkele van deze dieren kan beschouwd worden als een huisdier en dat is een everzwijn ook niet.

Tijdens de laatste vijf jaren zouden jagers met een vergunning al 21.000 dieren gedood hebben maar het probleem geraakt dus niet onder controle.

Experten zeggen dat de everzwijnen geen natuurlijke vijanden hebben en het zijn alleseters.  Een tweejarig vrouwtje kan 10 nakomelingen per jaar hebben.

Men wil de aantallen nu verder terugdringen en de regionale regering zal speciale jachtvergunningen afleveren.

Daarnaastwil men het vlees van de geslachte dieren, na een voedselcontrole,  doneren aan NGO’s.

Mysterieus virus tast Spaanse mosselen aan

Foto: Hectonichus

Wetenschappers waarschuwen  dat een inheemse Mediterrane mossel een groot risico loopt op uitsterven.

In de Alboran Zee rond Almeria maar ook rond de Balearen lopen deze mosselen volgens het Spaans ministerie voor Visvangst een grote kans op uitsterven.

Dit alarmerend verslag wordt bevestigd door een onderzoek van het Instituto Español de Oceanografía. 

Zij maken zich zorgen over de Pinna Nobilis, de Grote Steekmossel, waarvan de schelp een lengte kan bereiken van 1,20 m.  Dit is afhankelijk van de regio waarin de mossel leeft, rond Spanje zal ze 0,80 cm blijven.

Deze mossel is enorm belangrijk voor het ecosysteem onder water en daarom is het uitsterven van het dier geen geïsoleerde bekommernis. Zij wordt beschouwd als een belangrijke aanwijzer voor een gezond ecosysteem.

Monsters van “zieke” mosselen zijn voor de kust van Almeria genomen om zo de precieze oorzaak te kunnen bepalen van de catastrofe.

Momenteel denkt men in de richting van een soort ziektedrager.

Het dreigingsniveau voor uitsterving van de grote steekmossel staat momenteel  op “kritiek”.