Category Archives: Nieuws – dieren

138.000 dieren worden jaarlijks in Spanje in de steek gelaten

hond

Het achterlaten van een hond of kat is nog steeds een groot probleem in Spanje.  Zo worden er jaarlijks 137.831 dieren door hun baasjes in de steek gelaten, een aantal wat tussen 2008 en 2014 ongeveer gelijk bleef maar dat vreemd genoeg in 2015 iets daalde.

Dit betekent dus dat er dagelijks 378 dieren op straat worden gezet alsof het oud vuil is. In sommige gevallen kan een hond of kat weer teruggebracht worden naar de familie (die het dier kwijt was) terwijl in de meeste gevallen de huisdieren een nieuwe familie vind.

Daar waar de crisis en de financiën de afgelopen jaren nog de belangrijkste reden waren om een huisdier in de steek te laten is dat nu veranderd naar het gedrag van een dier wat voor 15% van de mensen de reden is voor het wegdoen van hun hond of kat. Dat is hetzelfde percentage als onverwachte en ongewenste geboortes met 15% als reden gevolgd door het gebrek van financiële middelen om een huisdier te onderhouden met 12%. Het einde van het jachtseizoen is in 10% van de gevallen de reden voor het in de steek laten van een hond en het verhuizen of naar een ander land vertrekken in 9% van de gevallen.

Wat doet men in Spanje met al deze in de steek gelaten huisdieren?

De opvangcentra zitten propvol en hebben bijna allemaal een overcapaciteit waardoor er eigenlijk geen nieuwe in de steek gelaten dieren meer bij kunnen. Het grootste deel van de opgenomen dieren vind via adoptie een nieuwe familie (44%) gevolgd door die dieren die dankzij de microchips en het delen van foto’s via de sociale media weer bij hun baasjes terecht komen (20%). Een ander deel blijft gedurende korte of lange tijd in een opvangcentrum (14%) totdat er een familie gevonden wordt maar helaas wordt er ook een deel vanwege ziektes, ouderdom of andere redenen zoals overcapaciteit geëuthanaseerd (10%).

Daarnaast merken opvangcentra in heel Spanje dat vanwege de economische crisis veel mensen niet meer financieel kunnen bijdragen waardoor de opbrengsten van giften etc. met zeker 30% zijn gedaald. Een gebrek aan vrijwilligers hebben de opvangtehuizen in Spanje niet en dat is dan weer positief nieuws.

Het Spaans Grondwettelijk Hof van Spanje vernietigt Catalaans verbod op stierenvechten

toro

Het Grondwettelijk Hof van Spanje heeft donderdag het wetsartikel geannuleerd dat het houden van corrida’s in Catalonië verbiedt, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. Het hof meent dat het verbod de bevoegdheden van de regio overschrijdt.  Deze Catalaanse wet was goedgekeurd met 68 stemmen voor een verbod, 55 tegen en 9 onthoudingen.

“Catalonië is bevoegd om de spektakels te reglementeren en de dieren te beschermen (…) maar stierenvechten maakt deel uit van het culturele erfgoed” van Spanje, een bevoegdheid van de Spaanse staat, zo legde de bron de motivering van het arrest uit.Catalonië had het houden van corrida’s op zijn grondgebied vanaf 1 januari 2012 verboden.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal wellicht felle reacties uitlokken van dierenbeschermingsactivisten en van Catalaanse separatisten. De onafhankelijkheidskoorts blijft stijgen in deze regio van 7,5 miljoen inwoners. Het stierenvechten werd in 2015 op de lijst van het “immateriële cultureel erfgoed” van Spanje geplaatst.

Circussen zijn niet meer toegelaten in de regio Valencia

De regionale overheid van Valencia heeft onlangs een wet goedgekeurd die wilde dieren verbiedt in circussen.

Het verbod is opgenomen in de bestaande wetgeving op het houden van dieren.  Het verbod volgt op een voorstel in het Valenciaans parlement dat unaniem werd goedgekeurd door de vijf aanwezige partijen.

De regionale parlementsleden vonden dat het gebruik van wilde dieren in een circus niet gerechtvaardigd was en dat hun aanwezigheid geen educatieve, milieu of economische waarde heeft.  Circussen met deze dieren vertegenwoordigen een ouderwetse visie die geen respect heeft voor de natuur en het gedrag van levende wezens.

Met dit verbod volgt de regio Valencia het voorbeeld van Catalonië waar sinds juli 2015 geen circussen met wilde dieren meer zijn toegelaten.

Momenteel zijn er nog 40 circussen actief in Spanje die rondtrekken met olifanten, leeuwen, zeehonden, paarden en honden maar in 170 steden zijn zij nu al niet meer welkom.

Hulp voor aangespoelde zeedieren

equinac

Sinds Equinac de toelating kreeg van het Milieu departement van de regionale regering in Almeria om aangespoelde dieren op te halen van het strand is dit een groot succes gebleken.  Equinac is een vereniging die werkt met vrijwilligers.

Tot zover heeft Equinac dit jaar al 70 dieren opgehaald, meestal schildpadden en dolfijnen.  .

Maar de vrijwilligers, wier doel enkel is om het dier te redden en terug in zee te plaatsen, klagen dikwijls dat de vinders van de dieren niet weten wat ze moeten doen en dat zij daardoor meer schade dan goed veroorzaken.

Volgens de vereniging kan men het beste, als men een dier op het strand vindt, gewoon het noodnummer 112 bellen.  Die dienst weet van het bestaan van de vereniging en zij nemen direct contact op met Equinac.  De vrijwilligers nemen dan op hun beurt contact met de vind(st)er op en zij zeggen dan wat de vinder moet doen.

Het is heel belangrijk om die dieren niet meer aan te raken dan strikt noodzakelijk is en dan volgt men de instructies van de expert.  Neem a.u.b. geen selfies en stuur gewone kijkers (ramptoeristen) weg.

Een naakt protest voor dierenrechten in Madrid

protest

Anima Naturalis, een niet-gouvernementele-organisatie die vecht voor de dierenrechten in Spanje en Latijns-Amerika heeft op 30 augustus een protest in Madrid georganiseerd.

Ongeveer 30 jonge vrouwen ontdeden zich van hun kleding en gingen op de stoep liggen aan de hoofdingang van het Retiro Park.  Zij overgoten zich met namaak bloed  om te protesteren dat er na onderzoek in de USA het zogenaamde synthetisch leder de huid van katten en honden bevatte.  Dit synthetisch leder was afkomstig uit China.

De groep koos voor hun protest Madrid omdat dit de stad in Spanje is waar het meeste bont of lederen kledij gedragen wordt, tevens is het de hoofdstad van land en zij dachten dat hier het meeste publiciteit te halen was.

Volgens de organisatie wordt meer en meer echte dierlijke huid verkocht als synthetisch leder en is de grootste exporteur ter wereld China omdat hier geen regulerende wetgeving bestaat.

Zij willen dat de Spaanse overheid een betere controle doet op de import van dit product.

Een campagne van Seprona tegen het misbruik van dieren

Spanje maakt ongetwijfeld een grote vooruitgang met het mishandelen van huisdieren en alhoewel sommige immigranten nog altijd grote problemen vinden is deze verbetering een feit.

Iets wat alle dierenliefhebbers een plezier zal doen is de aankondiging door de chef van de natuurbescherming van de Guardia Civil, Seprona.   Er komt een nationale campagne tegen mishandeling en verwaarlozing van huisdieren en de campagne kreeg de titel  #YoSiPuedoContarlo.

Het doel van deze campagne is om het bewustzijn van het grote publiek te verbeteren in verband met de bescherming, behandeling en het welzijn van huisdieren.  Verder wil men Seprona beter bekend maken en dat de bevolking bij hen ook klacht kan indienen over de mishandeling van dieren.

De campagne loopt op alle gebieden van de sociale media die de Guardia Civil kan gebruiken en zij vragen de medewerking van de andere persorganen.

In 2015 had de Guardia Civil kennis van 10.793 overtredingen en misdrijven tegen huisdieren en daarvan er 426 gevallen onderzocht en velen onder hen werden gearresteerd en kregen al een veroordeling.

De Guardia Civil begint deze campagne nu omdat zij bemerken dat het publiek steeds negatiever staat ten opzichte van het misbruik van dieren.  Zij komen tot deze conclusie omdat meer en meer mensen klacht indienen tegen misbruik maar ook omdat gebruikers van sociale media hen meer en meer aangifte doen op de pagina¡s van de Guardia Civil.

Daar komt nog bij dat men de bevolking wil waarschuwen dat het hebben van een huisdier ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.  Men kan en mag een huisdier niet buitengooien omdat men op vakantie vertrekt.

In de campagne vraagt de politie dat men klacht neerlegt indien men in kennis is van het misbruik van dieren en dat kan op het nummer 062, email seprona@guardiacivil.org of op hun sociale media.

Het traditioneel spietsen van stieren wordt verboden op het Valladolid festival

In een poging om dierenrechtenactivisten aan hun kant te krijgen heeft de regionale regering van Castilla y Leon een nieuwe wet gestemd  die een verbod oplegt om stieren te spietsen op het jaarlijks festival Toro de la Vega in Tordesillas, Valladolid.

Het Toro de la Vega is een eeuwenoud festival waarbij de stier in de stad wordt losgelaten en opgejaagd wordt door honderden ruiters te paard gewapend met lansen en speren.  Het dier wordt opgejaagd naar een open veld buiten de stad waar de ruiters het dier doden.

Als de stier het overleeft of kan ontsnappen dan krijgt hij gratie maar dit is zeer uitzonderlijk.

Traditioneel krijgt de winnaar de oren, staart … waarmee hij ging pronken op het balkon van het gemeentehuis samen met de lans waarmee hij de stier had gedood, maar deze praktijk werd de laatste jaren al niet meer uitgevoerd.

Op 19 mei werd de nieuwe wet dan gestemd maar het “gewone” stierengevecht kan gewoon blijven doorgaan.

Op de meeste plaatsen verwelkomde men de nieuwe wet maar niet in Tordesillas, de parlementsleden die de wet gestemd hebben zijn nu  personas non gratas in Tordesillas.

Politie arresteert dierenartsen voor het couperen van oren en staarten bij honden

De politie van het Zuid Spaanse Huelva heeft zes dierenartsen en een aantal jagers aangehouden voor het afknippen van oren en staarten bij honden. De aanhoudingen werden gedaan door de Seprona dienst van de Guardia Civil.

De dierenartsen worden er van verdacht de documenten te hebben vervalst om zo de jagers toe te laten om de oren en staarten van hun  jachthonden te couperen. Deze praktijk is volgens de wet in Andalusië echter verboden.

Sinds 2003 zijn deze praktijken in Andalusië niet meer toegelaten en mogen dus de oren en de staarten niet meer gecoupeerd worden tenzij er een medische reden voor deze ingreep is.  Sommige jagers kiezen er nu voor om naar de aangrenzende regio Extremadura te gaan om de Andalusische regelgeving te vermijden. Maar andere jagers kiezen ervoor om de operaties zelf uit te voeren of het te laten doen door dierenartsen die zich niet helemaal aan de regels houden.

Maar de speciale politie-eenheid SEPROMA van de Guardia Civil voert onderzoek naar deze praktijken en daardoor konden deze arrestaties plaats vinden.

Tijgermuggen in Almeria

De tijgermug heeft in minder dan tien jaar de grootste stukken van de Spaanse kust ingenomen.

De provincie Almeria is dus ook niet ontsnapt aan het zwart witte gestreepte insect is onlangs in Huercal de Almeria, Punta Entinas-Sabina, Almerimar en Roquetas verschenen.

Hun steek is groter en pijnlijker dan van de inheemse Spaanse soorten en zij kunnen tropische ziektes zoals chikungunya en dengue overbrengen.

De muggen zijn niet inheems in Europa maar zij werden voor het eerst waargenomen in 1979 in Albanië.  Zij bereikten Sant Cugat del Valles (Barcelona) in 2004 en men is praktisch zeker dat zij meekwamen met een vrachtwagen. Volgens Catalaanse onderzoekers blijven zij niet in vochtige streken maar zijn ze nauw verbonden met een menselijke aanwezigheid en zijn ze aangetrokken door de koolstofdioxide die uitgestoten wordt door voertuigen.

Tijdens hun levensduur leggen zij gemiddeld 500 meter af en om Malaga te bereiken zouden ze elf jaar nodig gehad hebben en daarom is men zeker dat zij hun verplaatsing hebben gedaan in auto’s, vrachtwagens en openbaar vervoer.

Andere dierenrechten in Spanje

Een stadje in Castilla y Leon is de eerste stad die aan dieren nu ook de titel van inwoner geeft en daardoor hebben zij gelijke rechten met de andere inwoners.

Trigueros de Valle heeft slechts 300 menselijke inwoners en het gemeentebestuur heeft een resolutie aangenomen die de rechten van katten en honden garandeert.

De burgemeester, Pedro J Perez Espinosa, heeft een Renedo Declaration, een voorstel waarin de rechten van katten en honden worden erkend als inwoners van de gemeente.

De burgemeester zegt dat omdat dieren al samenleven met mensen sinds duizenden jaren alle inwoners, menselijk en niet menselijk door hem moeten vertegenwoordigd worden.

De gemeenteraad stemde unaniem voor dit voorstel waarin onder andere staat “dat inwoners gelijk geboren zijn en dat zij gelijke rechten op een bestaan hebben”.

Het document verbiedt uitdrukkelijk wreedheid tegenover dieren inclusief verlating van een dier.

Duiven aan de pil

In een stadje bij Barcelona is er een overpopulatie aan duiven en het stadsbestuur heeft nu de beslissing genomen om anticonceptie aan de duiven te gaan geven.

De duiven zullen de pillen via automatische verdelers krijgen die over het ganse Catalaanse stadje,  Badia del Valles, verspreidt staan.

Deze pillen bevatten 10 gram Ovistop en het is een maisproduct dat bedekt is met het anticonceptie product en zo nemen de duiven op een regelmatige basis het product in.

Men hoopt op deze manier de populatie in vier à vijf jaar met 80 procent te kunnen terug dringen.

Ook in Benidorm is er protest tegen het stierengevecht

Meer dan 120 dierenrechtenactivisten hebben op Goede Vrijdag een rustig protest gehouden aan de arena in Benidorm.

Activisten uit gans Spanje deden mee met het ophouden van borden tegen het stierengevecht en zij zamelden handtekeningen van voorbijgangers  in om een verbod te vragen op het stierengevecht.

Veel van de actievoerders verfden hun handen rood om het vergoten bloed te symboliseren dat aan de handen van de  matadors en de toeschouwers kleeft.

Vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen zoals Compromis Los Verdes, Codemos en  IU naast een aantal dieren-rechtenactivisten deden mee aan de actie.

Komen de stierengevechten terug?

Nadat het stierengevecht twee jaar geleden in Catalonië verboden werd bestaat nu de kans, door een nieuwe wet in de Spaanse senaat,  dat het stierengevecht terug naar Catalonië komt.

De commissie Cultuur van het parlement gaf reeds groen licht aan de tekst waarin het stierengevecht wordt uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.  Dit is een voorstel van de conservatie Partido Popular.

Volgens de PP zal de nieuwe wet een wet zijn die door iedereen en voor iedereen is.  Zij gaan terug op het gegeven dat een manier van leven moet bewaard blijven en moet kunnen leven op een wijze die door gans de wereld wordt beschouwd als typisch Spaans.

Volgens de Catalanen komt deze wet te laat omdat het Catalaans parlement reeds een wet stemde die het stierengevecht verbood en dit verbod ging in op 1 januari 2012.