Category Archives: Nieuws – familie

Spanje brak in 2017 een triestig record, het was het ergste jaar met geweld tegen vrouwen

Een week nadat 5,3 miljoen vrouwen een staking tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hielden zijn de cijfers bekend gemaakt in verband met geweld tegenover vrouwen.

Nu dat de Spaanse vrouwen hun stem, ook internationaal, laten horen in hun gevecht tegen ongelijkheid en discriminatie op het werk hebben de gerechtshoven in het land de cijfers vrijgegeven die aantonen dat de situatie voor vrouwen ook thuis alarmerend zijn.

In 2017 kregen 158.217 vrouwen in Spanje te maken met geweld en die cijfers komen van een instelling binnen justitie, het Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) zelf.

Deze halucinante cijfers tonen bovendien een stijging met 17,7 procent aan ten opzichte van 2016.  Met de cijfers van 2017 heeft men een tragisch record in de geschiedenis gebroken.

De Spaanse gerechtshoven ontvingen in het totaal 166.620 klachten in verband met geweld tegen vrouwen en dat is een stijging met 16,4 procent ten opzichte van 2016.

De CGPJ benadrukt speciaal dat ook het aantal minderjarigen die voor deze beschuldigingen voor de rechter komen ook in stijgende lijn gaan.  Deze cijfers stegen van 179 in 2017 tot 266 in 2017.

 

In het totaal werden 33.146 mannen in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor misdaden die in verband staan met geweld tegenover vrouwen.

In december 2017 keurde het Spaanse parlement nog een actieplan, ter waarde van €1 miljard, goed dat de volgende 5 jaar het geweld tegen vrouwen moest tegengaan.

Een van de maatregelen in dit actieplan is dat vrouwen die omwille van geweld in het gezin hun partner verlaten recht hebben op zes maanden werkloosheidsvergoeding om zo financieel iets onafhankelijker te staan.

Het Spaans parlement heeft tot op heden al meer dan 200 maatregelen goedgekeurd na de zaak van Ana Orantes in 1997.  Dat was een 60 jarige vrouw die geslagen, over een balkon gegooid en in brand gestoken was door haar ex echtgenoot.  Dit gebeurde nadat zij al herhaaldelijk bij de politie over hem geklaagd had over zijn gewelddadig gedrag.

Men kan zich wel afvragen of deze maatregelen werken omdat tussen 2003 en 2017 meer dan 900 vrouwen de dood vonden door geweld van hun (ex) partner.

 

Ouders die kiezen voor een thuisbevalling zonder medische assistentie riskeren een gevangenisstraf

Ouders in Spanje die medische hulp voor hun kinderen weigeren kunnen door justitie aansprakelijk gesteld worden indien de kinderen schade ondervinden van deze beslissing.  Dat is althans de uitspraak van het Hooggerechtshof.  Het betreft een celstraf van 15 jaar die bevestigd werd tegen een koppel waarvan de pasgeboren dochter gestorven is.  Het koppel koos voor een thuisbevalling zonder medische hulp en de baby stierf  omdat zij geen afdoende medische verzorging kreeg en omdat zij niet naar een dokter werd gebracht toen de situatie ernstiger werd.

Vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling, een minderheid in Spanje, kiezen er soms voor om geen elke medische verzorging te krijgen.  Zij argumenteren dat een bevalling geen ziekte is en dat het lichaam van een vrouw klaar is voor een bevalling.  Volgens hen worden er in ziekenhuizen agressieve methodes gebruikt waarbij moeder en kind schade ondervinden.

Het Hooggerechtshof waarschuwt ouders voor deze vormen van thuisbevalling en dat zij aansprakelijk kunnen gesteld worden als het mis loopt.

Nalatigheid is een strafbaar feit dat optreedt wanneer een persoon tekort schiet in zijn taak van zorg, of het nu opzettelijk is of niet.  In dergelijke situatie kunnen ouders aangeklaagd worden voor roekeloos gedrag als de baby gekwetst geraakt als resultaat van hun beslissing.  In het ergste geval, bij het overlijden van de baby, kan men aangeklaagd worden voor onvrijwillige doodslag.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is uitermate belangrijk omdat in die zaak er geen bewijs is van een roekeloze daad van de ouders.  Integendeel pleegden de ouders een  crimineel feit omdat zij hun dochter niet naar de dokter brachten niettegenstaande de baby duidelijke signalen gaf dat zij hulp nodig had.

Volgens het officiële verslag wilde de moeder een thuisbevalling en de vader volgde haar daar in.  Na de geboorte knipten zij de navelstreng niet door, reinigden zij de baby niet en wikkelden zij de baby niet in een doek.  De ouders gaven haar de volgende dag geen eten en zij brachten haar niet naar het hospitaal ondanks dat de baby in gevaar was.  Zij brachten haar enkel naar het hospitaal toen de baby reeds gestorven was.

Het besluit dat het hof nam om de ouders te vervolgens voor een zwaardere misdaad legde zij uit dat de ouders het risico van een thuisbevalling kenden en dat daardoor er een grotere verplichting rust op de ouders, dat hun passiviteit wijst op het feit dat zij de dood van de baby aanvaarden of dat zij er minstens onverschillig tegenover stonden.

Omwille van deze reden besliste het hof om de straf van 15 jaar gevangenis te behouden voor de beide ouders.

Besmette babymelk kan kinderen in Spanje besmetten

Een Franse producent van zuivelbedrijven, waaronder babymelk, die zijn producten ook in Spanje verkoopt heeft een algemene terugname afgekondigd van alle producten omdat de vrees bestaat dat de producten besmet zijn met salmonella.

Lactalis, het bedrijf in kwestie, nam in 2010 de groep Puleva over die haar basis heeft in Granada heeft heeft toegegeven dat tot nu toe, in december, reeds 26 Franse gebruikers ziek werden na het gebruik van de producten die op de markt komen onder de namen Celi, Milumel en Picot.

Een woordvoerder van het bedrijf, dat een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld is, vertelde de pers dat 7.000 ton poeder uit een fabriek in noord Frankrijk besmet kan zijn.

Het Franse ministerie van Economie en Financiën heeft een lijst gepubliceerd van 620 loten die worden teruggeroepen. Het gaat om honderdduizenden verpakkingen.

Maar Lactalis kan momenteel niet zeggen hoeveel babymelk nog wereldwijd in de winkels ligt.

De hoogte van een Spaans pensioen is afhankelijk van de regio waar men woonachtig is

Foto: Picasdre

Sommige belangrijke zaken zijn in Spanje, vreemd genoeg, niet nationaal geregeld en er zijn grote verschillen mogelijk tussen de 17 autonome deelstaten. Dat geldt ook voor de pensioenen en de hoogte van het maandelijkse bedrag wat gepensioneerden in Spanje ontvangen. Er zijn enorme verschillen waarbij iemand in het Baskenland meer zal ontvangen per maand dan een gepensioneerde in Extremadura of Galicië.

Er zijn in Spanje enorm grote verschillen in de hoogte van de pensioenuitkering. Zo ontvangt een gepensioneerde (jubilado) in Pais Vasco (Baskenland) gemiddeld 1.320 euro per maand maar een gepensioneerde in Extremadura of Galicië gemiddeld slechts iets meer dan 881 euro per maand.

Zo is het gemiddelde Spaanse pensioen “pensión por jubilación” 1.068,38 euro, een 1,95% meer dan oktober vorig jaar maar de inwoners van het Baskenland, Madrid en Navarra zitten daar met respectievelijk 1.320,62 euro, 1.261,33 euro en 1.210,47 euro ruim boven. Ook in Asturië met 1.298,78 euro, Aragón met 1.116,41 euro, Cantabrië met 1.135,24 euro, Catalonië met 1.086,60 euro, La Rioja met 1.111,57 euro, Ceuta met 1.160,14 euro en Melilla met 1.119,20 euro zullen gepensioneerden meer dan het landelijk gemiddelde ontvangen.

Gepensioneerden in de overige autonome deelstaten ontvangen minder dan het landelijk gemiddelde en dat zijn dan Castilla y León met 1.046,32 euro, Balearen met 982,24 euro, Castilla-La Mancha met 985,12 euro, Canarische Eilanden met 1.004,79 euro, Comunidad Valenciana met 974,47 euro, Andalusië met 963,50 euro en helemaal onderaan de lijst dus de eerder genoemde deelstaten Galicië met 889,50 euro en Extremadura met 881,03 euro gemiddeld per maand.

In totaal zijn er 9.552.302 personen in Spanje die een vorm van een “pensión” ontvangen waarbij meer dan de helft, te weten 5.858.984 personen een uitkering ontvangen voor “jubilación” wat een pensioen is, 2.703.349 vanwege de “viudedad en orfandad” ofwel het overlevingspensioen of nabestaandenwet, 948.920 vanwege arbeidsongeschikt en 41.049 voor familiehulp. Het bedrag wat maandelijks uitgekeerd wordt aan alle uitkeringen is opgelopen tot 8,8 miljard euro, een 2,97% meer dan oktober 2016.

Het pensioen in Spanje is dit jaar, net zoals de afgelopen jaren, opnieuw verhoogd maar slechts met 0,25%, het minimale wat de Spaanse regering verplicht is te verhogen. Helaas is de inflatie vele malen hoger waardoor de jubilados er weer op achteruit zijn gegaan. Toch hebben de gepensioneerden in Spanje de afgelopen 10 jaar hun pensioenen met meer dan 25% zien stijgen van 678 euro in 2007 naar 1.068 euro in 2017. Het levensonderhoud is gedurende die 10 jaar echter vele malen duurder geworden dan de 25% aan pensioenverhogingen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

De eerste persoon na de grote babyroof uit de Francoperiode gaat nu naar de gevangenis

Een vermoedelijk slachtoffer van de grote babyroof uit de Francoperiode is de eerste persoon die naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Ascension Lopez werd in 2015 schuldig bevonden aan laster toen zij bleef beweren dat een non, zuster Dolores Baena, als tussenpersoon optrad in een hospitaal in Almeria tussen het ziekenhuis en de adoptieouders.

De uitspraak van de rechtbank was dat Lopez een boete van €3.000 en een schadevergoeding van €40.000 moet betalen.  Daarbovenop komt dan nog een gevangenisstraf van vijf maanden.

Meer dan 90.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gevangenisstraf maar vorige week kreeg zij te horen dat haar beroep tegen de straf afgewezen is en dat zij effectief naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Volgens de gerechtsverslagen beweert mevrouw Lopez dat zij in 1964 voor 250.000 pesetas door haar vader, een vooraanstaand lid van het toenmalig Franco regime in Almeria, gekocht werd door bemiddeling van zuster Dolores Baena.

Tot op heden is er nog niemand anders voor een rechtbank verschenen in verband met dit stelen van kinderen of voor het vervalsen van documenten.

Onlangs is de zaak van de verdwenen baby’s uit de Francoperiode tot in het Europees Parlement geraakt.  Een aantal parlementsleden heeft een onderzoek gevoerd naar de zaak van de gestolen baby’s en er werden vijftien aanbevelingen aan de Spaanse staat gedaan.

Volgens het onderzoek heeft de Spaanse staat tot op heden weinig of niets gedaan om deze zaak op te lossen en is het nu tijd om het vreselijke onrecht dat de slachtoffers werd aangedaan gedeeltelijk recht te zetten.

In het Europees Parlement is er echter geen eensgezindheid over de zaak.  Het zijn vooral de linkse partijen in het parlement die een kritischer houding ten opzichte van Spanje willen.  Verder wensen zij meer eisen aan de Spaanse staat in de plaats van een aantal aanbevelingen.

Een onderzoek onthult de goedkoopste en de duurste supermarkten in Spanje

De mogelijkheid om uw winkelwagentje te vullen met gelijkwaardige producten in de goedkoopste supermarkt in uw woonplaats heeft een grote weerslag op uw geldbeugel. Zo loopt, in Madrid, het verschil tussen de goedkoopste en de duurste supermarkt op tot € 3.013 per jaar.

Volgens een studie van de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) is Madrid bij de Spaanse steden waar de grootste prijsverschillen bestaan tussen de verschillende supermarkten. Gemiddeld toont de studie aan dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste supermarkt € 909 is voor gelijkaardige aankopen.

In Alcobendas, een gemeente buiten Madrid, betaal je in de duurste supermarkt €7.329 per jaar maar ga je naar de goedkoopste supermarkt dan spaar je €2.850 uit. In de Baskische stad, San Sebastián bedraagt het verschil €1.502 en in Santa Cruz de Tenerife, op de Canarische Eilanden is het verschil tussen de duurste en de goedkoopste supermarkt €1.410.

In Granada kan je uw winkelkarretje voor de laagste prijs vullen, je betaalt hier €4.051 per jaar.

Tijdens de test analyseerde de OCU meer dan 164.000 prijzen in 1.137 supermarkten voor 233 verschillende producten. Daaronder waren 52 verse producten (vlees, vis, fruit en groenten), 98 verpakte producten (voedsel, drogisterij en hygiënische producten) van A merken en 83 goedkope producten.

De studie toont aan dat de gemiddelde besparing die een consument kan maken door van een dure naar een goedkope supermarkt te gaan is €909. Dit is 2,5% lager dan vorig jaar. Gemiddeld geeft een gemiddeld huishouden €4.773 jaarlijks uit in een supermarkt wat een mogelijke besparing kan opleveren van 19%.

Alcampo, de goedkoopste keten

De goedkoopste supermarkt in Spanje is Dani in de Calle Melchor Almagro in Granada. De Alcampo supermarkt in Vigo, de goedkoopste van vorig jaar, staat dit jaar op de tweede plaats maar wel gelijk met de drie andere Dani supermarkten in Granada. De duurste winkels op de lijst zijn de drie Sánchez Romero supermarkten in Madrid, gevolgd door Sorli Discau in Barcelona.

De goedkoopste nationale ketens zijn Alcampo, Mercadona, Carrefour, Simply Market, Maxi Dia, Dia Market, Carrefour Market, Lidl, Eroski en Dia Plaza. De duurste nationale ketens zijn El Corte Inglés, gevolgd door Supercor en Carrefour Express.

Volgens de studie van de OCU is Mercadona de goedkoopste optie in de helft van de steden maar als er een Alcampo in de stad is dan is Alcampo meestal de goedkoopste optie. Lidl is de keten met de sterkst gestegen prijzen, gemiddeld met 4,3%. Maxi Dia verhoogde zijn prijzen met 1,8% en Alimerka met 1,6%. De ketens die hun prijzen lieten dalen waren BM Urban met 3,2%, Lupa met 2,9%, en Más y Más met 2.3%.

De ‘discount’ verandert van gezicht

De hypermarkten die zowel voeding als andere kleinhandel producten verkopen zijn volgens de studie de plaatsen waar men zijn winkelkarretje het goedkoopst kan vullen. In tegenstelling met de vorige jaren zijn hypermarkten goedkoper geworden voor algemene producten maar dat gebeurde nadat de “echte” discounters zoals Lidl, Dia en Aldi hun imago willen veranderen om zo dichter in de buurt van de traditionele supermarkten te komen.

Prijzen van versproducten stijgen bijna overal

De gemiddelde kost van het OCU winkelkarretje steeg gemiddeld met 0,1% sinds vorig jaar. Maar versproducten kregen de grootste prijsstijging te verwerken. Zo stegen deze producten met 5,3% bij Lidl, 5,2% bij Alimerka, 4,3% bij Consum gevolgd door de 18 andere ketens. De prijzen daalden enkel bij Día Plaza, Urban BM, Simply Market, Supersol, Erosky en Lupa. De stijgende prijzen van de versproducten werden dikwijls in evenwicht gehouden door een daling van de verpakte producten.

In het geheel, kopers betalen het meeste in Barcelona, Teruel en Palma de Mallorca en het minste in Almería en Puertollano. Regionaal zijn de regio’s La Rioja en Galicia het goedkoopste en zijn Catalonië en de Balearen het duurste.

Juana Rivas riskeert nu toch een gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van een borgsom

Foto: Pinterest

Juana Rivas heeft nu beslist om haar kinderen over te dragen aan de autoriteiten maar zij riskeert nog altijd een gevangenisstraf.

De Openbare Aanklager heeft een gevangenisstraf geëist, zonder de mogelijkheid om een borgsom te betalen, omdat zij de beslissing van een eerdere rechtbank niet gevolgd heeft.  Deze eis is in tegenspraak met de beslissing van een andere rechter die haar toeliet om voorlopig, met de kinderen, vrijuit te gaan.

Zij kreeg nu van de rechtbank in Granada te horen dat elke beslissing in verband met haar kinderen moet genomen worden door een rechtbank in Italië.  Juana Rivas heeft deze beslissing aanvaard.

Zij heeft dus haar twee kinderen overgedragen aan de  Guardia Civil waarop de kinderen aan de vader werden gegeven.

De Spaanse Juana huwde met een Italiaan toen zij in Londen Engels studeerde en waar zij twee kinderen, van nu 3 en 11 jaar, mee heeft.

Het koppel vestigde zich in Sardinië maar zij keerde vorig jaar terug naar Spanje, met haar twee kinderen, zonder de toelating van haar echtgenoot. Zij beschuldigde hem van mentale en fysieke mishandeling en van misbruik van het oudste zoontje.

Haar zaak wordt als extreem belangrijk gezien voor vrouwen die tegen geweld in een relatie strijden.  De overdracht van de kinderen aan de politie veroorzaakte een opstoot aan activiteit op de sociale media en tal van groepen die opkomen voor vrouwenrechten begonnen met een protest tegen de beslissing.

Er werden al klachten ingediend bij de Consejo General del Poder Judicial welke de beslissing in vraag stelt om de kinderen over te dragen  zonder dat de kinderen zelf gehoord zijn en zonder dat het de vader verboden wordt om met hen naar Italië terug te keren.

Daarbij komt dan nog dat, volgens de vrouwenverenigingen, de Openbare Aanklager en het Kantoor van de Aanklager voor Gendergerelateerd Geweld de bestaande rechtsregels niet hebben gevolgd tijdens het onderzoek en de daarop volgende besluitvorming.

Spaanse die voor haar ex echtgenoot vluchtte heeft zich aangegeven

Onlangs kwam het geweld tegen vrouwen volop in het nieuws en aan de oorzaak hiervan lag Juana Rivas en haar twee kinderen.  Een zaak die Spanje verdeelde, sommigen hadden begrip voor haar maar anderen hadden geen begrip voor haar vlucht.

De Spaanse Juana huwde met een Italiaan toen zij in Londen Engels studeerde en waar zij twee kinderen, van nu 3 en 11 jaar, mee heeft.

Het koppel vestigde zich in Sardinië maar zij keerde vorig jaar terug naar Spanje, met haar twee kinderen, zonder de toelating van haar echtgenoot.  Zij beschuldigde hem van mentale en fysieke mishandeling en van misbruik van het oudste zoontje.

Haar partner verkreeg in Granada een rechterlijk bevel waarmee zij de twee kinderen moest overdragen aan haar echtgenoot.  Daarop verdween zij met haar kinderen maar zij gaf wel een foto vrij van haar en haar kinderen.

Ondertussen werd zij landelijk gezocht en riskeert zij vier jaar gevangenis maar haar supporters blijven beweren dat er bewijs is van de mishandeling en van het misbruik.

De vader ontkent alle misbruik maar hij geeft toe dat hij haar eenmaal, acht jaar geleden, mishandeld heeft, een feit waarvoor hij trouwens, in Spanje, veroordeeld werd.

Ondertussen verschijnt er op de sociale media en op bordjes op straat de tekst “Juana esta en mi casa” (Juana is in mijn huis).

Het laatste nieuws is nu dat zij zich heeft aangemeld bij de rechtbank van Granada. Ze mocht voorlopig beschikken en kreeg in afwachting van het proces in beroep het hoederecht over de twee jongens toegewezen.

Moeder gaf haar zoon een draai rond de oren maar zij kreeg gelijk van de rechter

Onlangs werd een moeder door de rechter in het gelijk gesteld omdat zij haar 11-jarige zoon een draai rond de oren had gegeven.

Het voorval deed zich voor in de stad A Coruña in de regio Galicië waarbij de moeder vroeg aan haar zoon om te helpen met het dekken van de ontbijttafel. Toen de moeder het voor de zoveelste maal vroeg en de jongen voor de zoveelste maal weigerde te helpen en daarnaast naar zijn moeder schreeuwde gaf ze hem een flinke draai om zijn oren. De jongen schrok daar behoorlijk van maar raakte niet gewond. Wel sleepte hij zijn eigen moeder voor de familierechter.

De rechter heeft na het onderzoeken van de omstandigheden geoordeeld dat de moeder correct heeft gehandeld door haar zoon een opvoedende tik te geven. De rechter oordeelde daarnaast dat de 11-jarige zoon aan het zogenaamde “síndrome del emperador”, een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, lijdt wat neerkomt op een kind die een houding heeft van een tiran waarbij deze het hele huishouden probeert te terroriseren.

14-jarig meisje werd door haar ouders verkocht voor een bestelwagen en € 5.000

De Guardia Civil heeft de ouders van een 14-jarig meisje en twee andere personen opgesloten op beschuldiging van mensenhandel.

Op 19 april begon de Guardia Civil met een onderzoek in Pedrera, Sevilla naar de verdwijning van een Roemeens meisje.  Na een aantal gesprekken met getuigen kregen de agenten het vermoeden dat haar ouders haar verkocht hadden aan een buur in Huelva.  De verkoopprijs was een bestelwagen en € 5.000.

Het kind is dan door de politie opgemerkt Obrezje, Slovenië, vanwaar zij in het gezelschap van een volwassen man, VM, op weg was naar Roemenië.  Het was zijn vader die het meisje in Huelva had gekocht.  Nadat de hulpdiensten het meisje gered hadden werd zij overgebracht naar een hospitaal om er een aantal medische testen te ondergaan.

Na de medische testen liet de Guardia Civil een internationaal aanhoudingsbevel voor VM uitgaan.  Hij werd daarop aangehouden en beschuldigd van mensenhandel en kindermisbruik.  Hij is momenteel opgesloten zonder mogelijkheid van  een borgtocht.

Ook de ouders van het meisje zijn gearresteerd.

 

Vanaf 30 juni kunnen ouders zelf de volgorde van de familienaam kiezen voor hun pasgeborene

Spanje gaat de weg van een aantal andere Europese landen volgen en zo krijgen de ouders een grotere vrijheid wat de familienaam van hun pasgeborene betreft.

Vanaf 30 juni krijgen de ouders de vrijheid om de volgorde van de naam vrij te kiezen, eerst de familienaam van de vader gevolgd door de familienaam van de moeder, zoals het nu is, of zij kunnen de familienaam van de moeder eerst zetten en dan gevolgd door de familienaam van de vader.

Vanaf de nieuwe reglementering in voege is moeten de ouders, vóór zij naar het Registro Civil gaan, een akkoord bereiken over de volgorde van de familienaam.

Sinds 2000 was het al mogelijk dat de familienaam van de moeder als eerste werd vermeld maar daarvoor moesten de ouders schriftelijk toestemming vragen aan de rechter van de Burgerlijke Stand.

Slagen de ouders van de pasgeborene er drie dagen na de geboorte niet in om zelf de volgorde vast te leggen dan doet het Registro Civil dat voor hen.

Een grote meerderheid van de buitenlanders die in Spanje wonen zijn tevreden over het land

Expat Statistics for Spain — infographic

Volgens een onderzoek van Internations en het Expat Insider 2016 rapport, blijkt dat 92% van alle ondervraagde “expats” tevreden is met het leven in Spanje. Weliswaar zijn er af en toe zaken die niet zo goed zijn maar bijna iedereen is het erover eens dat wonen in Spanje naar alle tevredenheid verloopt. Spanje staat als land daarmee op de 14e plaats van de 45 landen die onderzocht werden.

Volgens het onderzoeksrapport speelt de zon en het lekkere weer een belangrijke rol waarbij 84% van de ondervraagden dit als reden opgeeft als iets wat zeer belangrijk is voor de keuze van Spanje. Ook de wijze waarop Spanjaarden met de buitenlanders omgaan en de manier van leven wordt door minstens 70% zeer gewaardeerd. Veel buitenlanders die naar Spanje zijn verhuisd menen dan ook dat geld niet het belangrijkste is in het leven van de gemiddelde Spanjaard maar meer het welzijn, vrienden, het sociale en familieleven. Ook lijkt er meer aandacht te liggen op de gezondheid en plezier in het leven.

Vrienden vinden in Spanje

Eenmaal men in Spanje is is het niet moeilijk om u welkom te voelen en om er vrienden te maken.  Bijna driekwart van de ondervraagden  (74%) zeggt dat het in het algemeen gemakkelijk is om zich in te burgeren  en deze hoge score plaatst Spanje op de vijfde plaats in de categorie “Zich welkom voelen”.   86% van de ondervraagden zegt dat de Spanjaarden vriendelijk zijn en Spanje staat ook op de 14de plaats op de lijst om er vrienden te vinden.

Gezondheidszorg

Als men kijkt naar de gezondheidszorg in Spanje dan kan geconcludeerd worden dat de expats voor 34% tevreden zijn en 39% geeft aan dat de gezondheidszorg uitstekend en betaalbaar is. Buitenlandse ouders met kinderen zeggen ook dat de gezondheidszorg uitstekend is en slechts 3% zegt dat dit tegenvalt.

Families

Over het algemeen vindt men dat Spanje een goed land om in te leven is en zo is Spanje geëindigd op de 26e plaats van de 45 onderzochte landen. Meer dan de helft van de buitenlandse families zegt dat Spanjaarden aardig zijn tegen alle leden van de familie. Het enige minpunt bij buitenlandse families die naar Spanje zijn gekomen is het onderwijs wat volgens velen niet het beste is en 11% is hierover ontevreden, een serieus verschil met het wereldwijde gemiddelde van 21%.

Een zwart weekend voor huishoudelijk geweld in Spanje

Drie vrouwen stierven het voorbije weekend door de handen van hun partner.

Het eerste geval gebeurde zaterdagnacht in Ciudad Lineal een stadje in de buurt van Madrid.  Daar wurgde een man zijn 55-jarige vrouw waarna hij probeerde om zelfmoord te plegen.

Nadat de zelfmoordpoging mislukte belde hij de politie en bekende hij de wurging van zijn vrouw.  Daarna werd hij overgebracht naar het hospitaal voor de behandeling van zijn verwondingen en werd hij overgedragen aan de politie.

Op zondagochtend werd het lichaam van een 31-jarige vrouw ontdekt in Molina de Segura, Murcia.  Zij lag met haar gezicht naar beneden in een plas bloed in een centrum voor autisme.

Haar 48-jarige collega en vriend werd in een aparte kamer gevonden waar hij zelfmoord had gepleegd nadat hij haar had neergestoken.

Volgens de lokale pers was zij de dochter van een ex-raadslid en de moeder van een 4 jarig zoontje.

Ook op zondag werd een 38-jarige Roemeense vrouw in haar woning vermoord in Collado Villalba, Madrid.

Zij werd verstikt met een plastiek zak en de dader was haar 43-jarige Spaanse echtgenoot.

Sinds het begin van het jaar werden er reeds 30 vrouwen gedood tijdens huishoudelijk geweld.

Meer dan een kwart van de Spanjaarden leeft onder de armoedegrens

Volgens de gegevens van het Spaanse bureau voor de statistiek (INE) worden de huishoudens met de laagste inkomens gevormd door jonge, slecht opgeleide buitenlandse (het merendeel van buiten de EU) werkloze eenoudergezinnen die daarnaast hoofdzakelijk in het zuiden van het land te vinden zijn, met name in Andalusië.

Het gemiddelde jaarinkomen van de Spaanse huishoudens is met 2,4% gestegen tot 26.730. Dat is goed nieuws maar nog steeds ver weg van de 28.206 euro op jaarbasis in 2010. Toch schrijft men in het rapport dat een op de drie inwoners van Spanje, dat zijn dus 13 miljoen mensen, op de armoedegrens leven en een risico hebben om sociaal uitgesloten te raken in de samenleving.

Een van de grootste groep getroffen mensen zijn de zogenaamde monoparentales, alleenstaande ouders. Ook minderjarigen jonger dan 16 jaar en personen ouder dan 65 jaar behoren tot de grootste risicogroepen. Het zijn deze groepen mensen die steeds meer gebruik moeten maken van de voedselbanken om aan voldoende eten te komen en om zo te kunnen overleven. Ook kunnen zij de rekeningen vaak niet betalen met kans op huisuitzetting, geen water, geen stroom of geen verwarming/gas.

Volgens Europese instellingen is het verschil tussen arm en rijk in Spanje het hoogste van heel Europa. Dat wil zeggen, 20% van de rijkste inwoners is goed voor zeven keer meer welzijn dan 20% van de arme inwoners.

Spaanse voorspellingen voor 2066

Het Spaanse bureau voor de statistiek (INE) werpt een blik in de toekomst en daaruit blijkt dat  de Spanjaarden steeds ouder gaan worden maar dat het aantal inwoners flink zal gaan dalen tijdens de komende jaren.

Volgens de INE zal Spanje de komende 15 jaar 552.245 inwoners minder hebben waardoor Spanje in 2031 nog maar 45,9 miljoen inwoners zal hebben, 1,2% minder. Het aantal inwoners wordt zelfs nog lager als men 50 jaar vooruit blikt naar 2066 en dan zullen er 5 miljoen inwoners minder in Spanje zijn, het totaal komt dan op 41.068.643 inwoners.

De voorspellingen zeggen dat dit jaar het aantal inwoners nog licht zal stijgen omdat er minder overlijdens zullen zijn door o.a. het griepvirus. In 2017 en de jaren die daarop volgen zal het aantal inwoners elk jaar gaan dalen.

Daarnaast worden de Spanjaarden steeds ouder, dat wil zeggen er worden minder mensen geboren en diegene die momenteel al leven leven langer. Zo meent men dat in 2066 een op de drie Spanjaarden ouder zal zijn64 jaar.

Tijdens de volgende 15 jaar zullen er wel meer gezinnen bijkomen waarbij dat aantal met 900.000 zal stijgen tot 19.281.354 gezinnen. Het feit dat het aantal gezinnen zal stijgen komt doordat er minder grote gezinnen zullen zijn maar daardoor wel meer gezinnen. Zo zal een Spaans gezin in 2031 gemiddeld niet meer uit 2,5 personen bestaan maar uit 2.35 personen. Het aantal grote gezinnen van vijf of meer leden zal de komende 15 jaar met maar liefst 24,8% gaan dalen terwijl het aantal alleenstaanden met 19,8% zal stijgen