Category Archives: Nieuws – geschiedenis

Een storm in Cádiz richt tal van vernielingen aan maar onthult oude Romeinse ruïne

Zelfs het uiterste zuidwesten van Spanje ontsnapte niet aan de storm Emma en waar een groot deel van het land bedekt werd door een sneeuwtapijt had de provincie Cádiz te lijden onder hevige regenval, hoge golven en zelfs een tornado.

Maar toen het water was weggetrokken en de lucht terug blauw was kwamen er twee verrassende ontdekkingen aan het licht.

Op het strand van Cortadura werden delen van een metselwerk onthuld waarvan men denkt dat het een deel is van een Romeins aquaduct.

Gemeentelijke archeologen werden tijdens het weekend opgeroepen om al met hun onderzoek te beginnen en om het gebied te beschermen tegen amateur schattenjagers die nadat het nieuws bekend werd al aan het werk waren.

We werden gewaarschuwd dat de resten waren boven gekomen maar ook dat er al een aantal mensen opgravingen uitvoerden.  Na hun aankomst hebben de archeologen de aanwezigen gezegd dat zij met hun opgravingen moesten stoppen en daarna werd het gemeentebestuur ingelicht.  Dat zegde Moisés Camacho, de voorzitter van de vereniging voor onderzoek naar het ergoed van Cádiz (Adip).

Zijn team geloofd dat de ontdekking deel uitmaakte van een oude aquaduct dat de Romeinse haven van Gades (het hedendaagse Cádiz) van water voorzag

Door de e storm kwamen ook nog onontdekte delen van een oude weg aan de oppervlakte waarvan men denkt dat hij vernield werd na de grote aardbeving in Lissabon in 1755.

Een replica van een Spaans galjoen kan tot 7 januari 2018 in Málaga bezocht worden

Foto: Calapito

Een replica van een Spaans galjoen uit de 17de eeuw is gisteren, na een reis langs 70 steden overal ter wereld,  in de haven van Málaga aangemeerd.

Het Andalusisch galjoen (El galeón Andalucía) heeft de Atlantische Oceaan overgestoken en die reis bracht het schip langs Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, de Maagdeneilanden, de Verenigde Staten en Canada.

Daarna vertrok het terug naar Spanje waar het een aantal havens bezocht alvorens aan te meren in Málaga.

Sinds het schip in 2010 gebouwd is bezocht het steden overal ter wereld waaronder, New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Miami en Quebec. Verder werden de landen zoals China, Sri Lanka, Oman, Hong Kong, de Filipijnen, Singapore, Malta en Turkije aangedaan.

Het schip, een replica van een 17de eeuws Spaans bewapend handelsschip weegt 500 ton en het heeft een lengte van 50 meter.  De bemanning varieert tussen de 15 en de 35 personen.

Tijdens de bouw van het schip gebruikte men originele documenten van de markies van Victoria, Juan Jose Navarro, een Spaanse bevelhebber in de zeemacht uit de 18de eeuw maar men gebruikte ook nog andere archieven.

Het geld voor het project werd bijeen gebracht door een aantal privé bedrijven maar kwam ook van het Andalusisch Agentschap voor Innovatie en Ontwikkeling.

Het schip wordt momenteel gebruikt om studies uit te voeren door een aantal Spaanse universiteiten en door de universiteit van  Liverpool in Groot-Brittannië.

Momenteel ligt het aangemeerd aan stijger 1 in de haven van Málaga en men kan het bezoeken tot en met zondag 7 januari tussen 10.00 en 19.00.  Kaartjes voor kinderen tussen 5 en 10 jaar kosten 3 euro, volwassenen betalen 6 euro en ze kunnen besteld worden op deze website . Hier kan men ook een You Tube filmpje bekijken.

Opgelet, de site is Engelstalig.

Archeologische voorwerpen werden door de Guardia Civil gerecupereerd

Foto: Guardia Civil

Agenten van Seprona, een afdeling van de De Guardia Civil van Alicante heeft 315 archeologische stukken van een grote historische waarde kunnen recupereren die gestolen waren in Alicante, Murcia, Albacete en Granada.

Momenteel zijn er twee mannen van 47 en 64 jaar verdacht uit Elche en Crevillente.

De teruggevonden stukken werden in beslag genomen in de woningen van de verdachten en daarbij was er een bronzen medaillon van Gordianus III, een Romeins keizer.  Dat stuk hadden zij op de op het internet te koop aangeboden voor € 18.000.   Verder zijn er een Romeins muntstuk, een sestertie van Tito Flavio Vespasiano, dat te koop werd gezet voor € 1.800 en  een scarabee (Egyptisch amulet) voor €  2.500.

 

Op zoek naar het mysterie uit het beeld van Christus

De restaurateurs van een 18de eeuws beeld van Jezus zeggen dat zij een verborgen briefje in de bodem van het beeld hebben gevonden dat geschreven is door een Spaanse priester ongeveer 300 jaar geleden.

De ontdekking gebeurde in het Madrileens restaurateurs bedrijf, de Da Vinci Restauro.

Het document werd gevonden toen de restaurateurs een stuk stof wegnamen dat gebruikt werd om de achterkant van het beeld te bedekken.

Zij zeggen dat het briefje, handgeschreven op beide zijden van de twee pagina’s, uit 1777 stamt en het is ondertekend door priester Joaquin Minguez, toenmalig priester in de kathedraal van Burgo de Osma.

Het briefje beschrijft de auteur, populaire Spaanse ontspanning, de economie van het dorp, politieke en godsdienstige aangelegenheden en beroemde mensen.

Het standbeeld staat normaal in de kerk van Santa Agueda in het dorp Sotillo de la Ribera, provincie Burgos.

 

Het radioactief probleem in Villaricos blijft maar aanslepen

Foto: Marshall Astor

Het radioactief afval in Palomares, tussen San Juan de los Terreros en Mojacar in de provincie Almeria, zal nog niet snel verwijderd worden.

Pogingen daartoe van de milieuvereniging Ecologistas en Acción hebben opnieuw weerstand opgeroepen bij de Spaanse overheid.

Het stadje was het slachtoffer van een van de zwaarste nucleaire ongevallen in de geschiedenis en het gebeurde in 1966. In maart 2009 werd dit ongeval door Time Magazine uitgeroepen tot een van de ergste nucleaire rampen.

Een Amerikaans B-52 bommenwerper met vier waterstofbommen aan boord botste tijdens de vlucht met een tankvliegtuig.

Twee van de bommen lekten radioactiviteit doorheen het gebied rond Palomares.   De Verenigde Staten verwijderden na het ongeval  duizenden tonnen besmette grond.

Maar enkele tientallen jaren later ontdekte men dat de streek erger besmet was dan tot dan toe werd aangenomen.

In 2015 werd er terug een akkoord tussen Spanje en de Verenigde Staten afgesloten waarin de Amerikanen beloofden om de streek nu helemaal te reinigen maar tot nu toe is er niets gebeurt.

Daarop begon Ecologistas en Acción twee maanden geleden een rechtszaak tegen de Consejo de seguridad nuclear (CSN) , de Spaanse nucleaire Veiligheidsraad.  Zij vroegen dat de streek door de CSN zou gereinigd worden in de aanloop naar onderhandelingen met de nieuwe Amerikaanse regering.

Maar de advocaten van de Spaanse regering zeggen dat het Nationaal Gerechtshof geen bevoegdheid heeft om de CSN verplichtingen op te leggen.  Ook de mogelijkheid dat de CSN de streek zelf zal reinigen is volgens de advocaten niet aan de orde.

In de plaats daarvan kreeg Ecologistas en Acción te horen dat zij het ministerie van Energie moeten dagvaarden.

Volgens eigen zeggen is de regering tevreden met de veiligheid van de streek en blijven zij verder gewoon wachten tot de Amerikanen beslissen om verder te gaan met de reiniging.

 

 

Archeologen ontdekken een massagraf in het centrum van Madrid

In het centrum van Madrid is er een massagraf ontdekt met daarin de overblijfselen van minstens 90 mensen.

De ontdekking gebeurde tijdens de bouw van een nieuw theater.

Archeologen hebben de lichamen opgegraven die gevonden werden in een historisch district waar een speciale overheidsbescherming van kracht is.

Een schuilgelegenheid uit de burgeroorlog en een ondergronds kanaal dat diende voor de waterbevoorrading van de Spaanse hoofdstad werden tijdens dezelfde opgraving ook gevonden.

De menselijke overblijfselen dateren waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw en zij behoren vermoedelijk tot de Kerk van de Daklozen, een groepering die deze gronden vroeger in gebruik had.

De overblijfselen werden overgedragen aan een antropoloog die een onderzoek zal instellen naar de doodsoorzaak, het geslacht en en de leeftijd  van de overledenen.  Nadien worden de overblijfselen overgedragen aan het regionale Archeologisch Museum.

De vindplaats ligt naast de voormalige Juan de la Cuesta drukkerij in de calle Atocha.  In deze drukkerij is in 1605 de eerste druk van het invloedrijke boek, Don Quichote,  van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes gedrukt.

Meer dan 200.000 Spanjaarden willen een verbod op de stichting Francisco Franco

Meer dan 200.000 Spanjaarden hebben een petitie ondertekend waarin zij de regering vragen om een verbod in te stellen op de Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), een stichting ter meerdere eer en glorie van de voormalige dictator.

Volgens de ondertekenaars is het in Duitsland en Italië ondenkbaar dat er een Hitler Stichting of een Mussolini Stichting zou bestaan.  De initiatiefnemers van de petitie zijn nakomelingen van slachtoffers van het Franco regime dat aan de macht was van 1939 tot 1975.

Bijna 219.000 mensen ondertekenden de petitie waarin zij een wet vragen die een verbod wil instellen op het verheerlijken van de dictatuur en men wil ook de status als stichting van die vereniging  afnemen.

Volgens de inrichters van de petitie is het momenteel, door die status, zelfs mogelijk om een gift aan de stichting van uw belasting af te trekken, het is dus een soort van subsidie.

Op zijn website heeft de FNFF kritiek op de aanvallen die op hen gericht zijn.

Zij argumenteren dat terwijl Hitler zelfmoord pleegde en Mussolini vermoord werd op het einde van Wereldoorlog II Franco op zijn post bleef tot hij stierf op de leeftijd van 82.

Franco kwam aan de macht nadat hij de overwinnaar was in de Spaanse burgeroorlog, een oorlog die hij won met de actieve hulp van Hitler en Mussolini.

De Franco stichting, met als erevoorzitter Franco’s 91 jarige dochter,  blijft actief het “werk” van de dictator verdedigen.

In oktober, na een klacht van de stichting, verbood een rechtbank de plannen van het stadsbestuur van Madrid om straten en pleinen te hernoemen die een eerbetoon waren aan de helden van de Franco dictatuur zoals de Blauwe Divisie, een onderdeel van het Spaans leger dat vocht aan het oostfront, samen met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Maar de petitie zal symbolisch blijven omdat zij niet de benodigde 500.000 handtekeningen behaald heeft die het mogelijk zouden maken dat het parlement dit wel moesten behandelen.

De eerste persoon na de grote babyroof uit de Francoperiode gaat nu naar de gevangenis

Een vermoedelijk slachtoffer van de grote babyroof uit de Francoperiode is de eerste persoon die naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Ascension Lopez werd in 2015 schuldig bevonden aan laster toen zij bleef beweren dat een non, zuster Dolores Baena, als tussenpersoon optrad in een hospitaal in Almeria tussen het ziekenhuis en de adoptieouders.

De uitspraak van de rechtbank was dat Lopez een boete van €3.000 en een schadevergoeding van €40.000 moet betalen.  Daarbovenop komt dan nog een gevangenisstraf van vijf maanden.

Meer dan 90.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gevangenisstraf maar vorige week kreeg zij te horen dat haar beroep tegen de straf afgewezen is en dat zij effectief naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Volgens de gerechtsverslagen beweert mevrouw Lopez dat zij in 1964 voor 250.000 pesetas door haar vader, een vooraanstaand lid van het toenmalig Franco regime in Almeria, gekocht werd door bemiddeling van zuster Dolores Baena.

Tot op heden is er nog niemand anders voor een rechtbank verschenen in verband met dit stelen van kinderen of voor het vervalsen van documenten.

Onlangs is de zaak van de verdwenen baby’s uit de Francoperiode tot in het Europees Parlement geraakt.  Een aantal parlementsleden heeft een onderzoek gevoerd naar de zaak van de gestolen baby’s en er werden vijftien aanbevelingen aan de Spaanse staat gedaan.

Volgens het onderzoek heeft de Spaanse staat tot op heden weinig of niets gedaan om deze zaak op te lossen en is het nu tijd om het vreselijke onrecht dat de slachtoffers werd aangedaan gedeeltelijk recht te zetten.

In het Europees Parlement is er echter geen eensgezindheid over de zaak.  Het zijn vooral de linkse partijen in het parlement die een kritischer houding ten opzichte van Spanje willen.  Verder wensen zij meer eisen aan de Spaanse staat in de plaats van een aantal aanbevelingen.

Santiago de Compostela gaat een juridische strijd aan met de erfgenamen van Franco

Santiago de Compostela maakt zich klaar voor een juridische strijd  met de erfgenamen van Franco.  Het probleem ligt bij twee standbeelden die de stad in eigendom kreeg in 1948 maar in de jaren 60 werden ze op naam van Franco gezet.  Momenteel zijn ze in het bezit van Franco’s kleindochter.

De gemeente heeft de hoop verloren dat deze kleindochter vrijwillig de standbeelden zal teruggeven.  De beelden stammen uit de zevende en de achtste eeuw en ze werden gemaakt in de kathedraal van de stad.

De twee beelden verdwenen, na restauratiewerken, in de zestiende eeuw en tot in 1933 bleven zij onvindbaar. In dat jaar vond een historicus ze in Pontevedra terug.  Vijftien jaar later verkocht hij de beelden voor 60.000 pesetas aan de gemeente. De stad plaatste de beelden tegenover de kathedraal.

Maar in 1961 maakten de beelden deel uit van een tentoonstelling in het Prado museum in Madrid en werden ze op naam van de familie Franco geplaatst.

Franco had de beelden in zijn vakantieverblijf, Paza de Meirás, in Sada, A Coruña staan.  Later werden de twee beelden, Abraham en Isaac, overgebracht naar het Casa Cornida, een paleis in A Coruña, dat ook op naam van de familie Franco stond.

In principe moet het een gemakkelijke zaak voor de gemeente zijn omdat zij kunnen bewijzen, met een document van aankoop uit 1948, dat zij de rechtmatige eigenaar van de beelden zijn.

Bende die archeologische stukken verhandelde werd in Jaén opgepakt

Agenten van de Guardia Civil in de provincie Jaén hebben een bende opgerold die gespecialiseerd was in het illegaal verwerven en verkopen van archeologische voorwerpen.

Het onderzoek begon toen de agenten ontdekten dat een persoon in het bezit was van een aantal vroeg Romeinse en Iberische voorwerpen waaronder een Romeinse bracelet en een aantal loden bladen die gegraveerd waren met Iberische en Latijnse inscripties.

In het totaal werden er 748 dure archeologische voorwerpen ontdekt van Romeinse, Iberische en Griekse oorsprong,

De voorwerpen werden door experten onderzocht en zij bevestigden dat de stukken waardevol en historisch belangrijk waren.

Uit het onderzoek bleek verder dat zes personen betrokken waren in het verkrijgen van de archeologische stukken en daarvoor gebruikten zij drie verschillende methodes.

Met de eerste methode gebruikten zij metaaldetectoren die zij illegaal op historische plaatsen gebruikten, met de tweede methode kochten zij historische voorwerpen van andere bendes en de derde methode bestond er in dat zij voorwerpen van landbouwers kregen die de waarde van de voorwerpen niet kenden.

Zo beloofden zij om de voorwerpen, als zij een waarde hadden, te verkopen maar dan zegden zij dat de Guardia Civil ze in beslag had genomen.

Na de arrestatie van de zes personen ontdekten de agenten grote aantallen munten, ringen, keramiekwerk naast andere voorwerpen.  Daarnaast waren er nog een aantal metaaldetectoren en catalogi om het de bendeleden gemakkelijker te maken om een prijs te kleven op de archeologische stukken.

Ontslag van een gemeenteraadslid in Mijas gevraagd

Leden van de gemeenteraad van Mijas hebben het ontslag van raadslid Juan Manuel Muñoz gevraagd omdat hij, op Facebook, de lof zong van oud-dictator Francisco Franco.

Deze vraag kwam er nadat Muñoz, leider van de rechtse Partido Popular in Mijas (PP), berichten postte, inclusief symbolen, waarin hij zegde dat het tijdens de regeerperiode van Franco nog zo slecht niet was.

Nadat een aantal mensen kritiek hadden op de Facebook berichten werden ze verwijderd.

Sommige berichten bevatten teksten zoals “het regime van Franco was geen dictatuur maar een periode met ‘gezag’” en de “gevangenisbevolking in 1975 was 8.440 groot, nu zitten er meer dan 80.000 van hen in de gevangenis.”

Leden van de socialistische partij (PSOE) in Mijas hebben sinds de berichten gevraagd om het ontslag van het gemeenteraadslid. Zij zeggen dat het ook niet de eerste maal is dat Muñoz in opspraak komt met zijn ideeën en dat die in feite onaanvaardbaar zijn.

Een PSOE gemeenteraadslid zegt dat een dergelijke houding van een lid van de Partido Popular te verwachten was na de gebeurtenissen van een paar dagen voordien. Toen werd een journalist door een aantal partijvertegenwoordigers beledigd omwille van zijn seksuele geaardheid.

Verder willen de socialisten dat het gemeenteraadslid zich verontschuldigd voor zijn berichten op Facebook die een gebrek aan respect tonen voor diegenen die geleden hebben onder het Franco regime.

14.000 jaar oude tekeningen ontdekt in de Atxurra grot

Op 24 mei onthulde de archeoloog, Diego Garate rotsgravures waarvan men denkt dat zij 14.000 jaar oud zijn.  Zij werden gevonden in de Atxurra grot, bij de Baskische stad, Berriatua.

Volgens de archeoloog zijn er ongeveer 70 verschillende afbeeldingen van dieren in de grot ontdekt.

Alhoewel de grot zelf al in het midden van de jaren 30 van de vorige eeuw ontdekt werd zijn deze tekeningen verborgen gebleven, ze bevinden zich op 300 meter van de grotopening.

Sommige doorgangen zijn zo smal dat de archeologen er moesten doorheen kruipen om de tekeningen te ontdekken.  Garate zegt dat het een zeer belangrijke ontdekking is omdat er een aantal verschillende dieren afgebeeld zijn zoals bisons, paarden, schapen en herten.

De grot blijft voor het publiek gesloten omwille van veiligheidsredenen maar groepen archeologen blijven hun onderzoek verder zetten.

Stierenvechter veroorzaakt verontwaardiging met de Franco vlag

De 44-jarige Spaanse stierenvechter Juan Jose Padilla veroorzaakte een storm van protest nadat hij in de arena van Villacarrillo, Jaen paradeerde met de Franco vlag over zijn schouders.

Politici van tal van partijen grepen naar Twitter om de rondgang te veroordelen.

Een andere Twitter gebruiker schreef, “Spanje in de XXI eeuw. De stierenvechter Juan Jose Padilla verheerlijkt het fascisme.  Dubbele afschuw. Dieren doder en fascist.”

Padilla zelf verdedigd zich door te zeggen dat de vlag hem toegeworpen was vanuit het publiek.   Volgens hem zag hij de adelaar niet en is het een symbool uit het verleden en leeft hij in het heden.

Op 7 oktober 2011 werd hij verwond door een stier in Zaragoza, een hoorn doorboorde zijn schedel, hij had breuken aan zijn schedel en kaak, hij leed aan een gezichtsverlamming en daarbij was er nog het verlies van zijn gehoor aan een oor en hij verloor het zicht aan een oog.

Vijf maanden stond hij met een ooglapje terug in de ring  waardoor hij de bijnaam ‘De Piraat’ kreeg.

Gemeente wil niet van naam veranderen

De burgemeester van Alhaurin el Grande, Toñi Ledesma, wordt vervolgd omdat hij de naam van Villafranco del Guadalhorce, Malaga niet wil wijzigen.

Maar volgens Eduardo Ranz is dit gehucht 50 jaar geleden gesticht en is het de laatste plaats in Andalusië die nog verwijst naar Francisco Franco en zijn regeerperiode.

Ledesma verdedigt zich dat er nog geen klachten bij het stadsbestuur zijn binnen gekomen en dat het voor de inwoners, politieke partijen en buren geen probleem is.  Zij zegde dat zij geen burgemeester wil zijn die de naam van het gehucht veranderd zonder de inspraak van de bewoners.

In 2015 kwam er een wetgeving die de drie gemeentes met een verwijzing naar Franco, Bembezar del Cuadillo (Cordoba), Queipo de Llano (Seville) en Villafranco del Gualadhorce, verplichtte om van naam te veranderen.  De gemeentebesturen van Cordoba en Sevilla pasten zich zonder problemen aan aan de nieuwe wetgeving.

Jose Sanchez, de voorzitter van de Vereniging van het Historisch Geheugen in Malaga veroordeeld de gemeenteraad omwille van hun gebrek aan daadkracht.

“Stel u voor dat er nog gemeentes bestaan zoals  ‘Villa de Hitler’ of ‘Villa de Mussolini’, zouden we dit niet willen veranderen,” vraagt hij zich af.

Bezet Spanje de Portugese stad Olivenza?

Inkom,in Portugese bouwstijl,  van het stadhuis van Olivenza

Spanje geeft zijn pogingen niet op om zijn aanspraken op Gibraltar duidelijk te maken maar ondertussen zwijgt men over Olivenza.

De stad werd door de Portugezen bezet in 1170 maar de stad had een veelbewogen bestaan nadat zij de Moren, de Spanjaarden en de Tempeliers zagen voorbij komen.  In 1297 werd de stad door de Spanjaarden aan de Portugezen afgestaan met het Verdrag van Alcañices.

Deze toestand duurde tot in 1801 toen de Fransen en de Spanjaarden Portugal binnen vielen en met het Verdrag van Badajoz werd de stad terug overgedragen aan Spanje.

Ondanks dat Portugal in 1815 beweerde dat Spanje het verdrag had verbroken en de teruggave van de stad vroeg verwierp Spanje deze vraag.  Spanje verwierp de Portugese vraag omdat zij het verdrag als een het enig wettig bindend verdrag beschouwde en tot op vandaag is de stad in Spaanse handen.

In 1713 tekende Spanje het Verdrag van Utrecht waarin Gibraltar werd overgedragen aan Groot-Brittannië.  Niettegenstaande er in de achttiende eeuw twee gewapende conflicten ontstonden om Gibraltar terug in Spaanse handen te krijgen accepteert Spanje momenteel het status quo zoals het beschreven werd in de Verdragen van Sevilla en Parijs.