Category Archives: Nieuws – geschiedenis

Een groot aantal mortiergranaten uit de Spaanse burgeroorlog teruggevonden

Onlangs werden 538 mortiergranaten in een rivier in Aragon gevonden toen duikers op zoek waren naar een vermiste persoon.

De agenten van de Guardia Civil waren onderwater in een gebied dat bekend staat als Los Ojos del Rio Jiloca (De Ogen van de Rivier Jiloca) toen zij de granaten uit de Spaanse Burgeroorlog op de rivierbodem ontdekten.

Dit is een van de grootste ontdekkingen in Spanje van onontplofte granaten en het was extreem gevaarlijk om de granaten uit de rivier te verwijderen en ze te transporteren naar een gebied waar zij veilig tot ontploffing konden gebracht worden.

Het project om de granaten te verwijderen was zo gevaarlijk dat het ganse gebied werd afgesloten en de granaten werden in kleine aantallen boven gehaald en getransporteerd.

De granaten lagen in relatief ontoegankelijk gebied en zij waren onstabiel geworden.  Daardoor moesten tal van specialisten gedurende weken samen werken om alles veilig te laten verlopen.

Het is vrijwel zeker dat beide zijden in de burgeroorlog wapentuig hebben achtergelaten en alle drie dagen worden dan ook wapens of munitie gevonden.  De Guardia Civil geeft dan ook de raad om niets aan te raken, de plaats te markeren en om onmiddellijk met hen contact op te nemen.

Kleine gemeentes kunnen een toelage krijgen om Franco symbolen te verwijderen

Kleine gemeentes in Alicante met minder dan 20.000 inwoners hebben de mogelijkheid om een toelage te vragen om symbolen of kunstwerken uit de Franco periode van hun openbare gebouwen te verwijderen.

Momenteel is er door de regionale overheid voor het project  € 50.000 uitgetrokken.  De gemeentes die in aanmerking komen krijgen een tussenkomst tot max. €1.100 voor elk symbool dat ze verwijderen.

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode zullen alle aanvragen beoordeeld worden op de grootte van het werk, de moeilijkheden om het te verwijderen en zijn geschiedkundige belangrijkheid.

De regionale overheid heeft het initiatief in het budget ingeschreven na consultatie in Valencia met de politieke drukkingsgroep Esquerra Unida.

De overheid wil zich zo verder in regel stellen met de bestaande Wet op het Historisch Geheugen uit 2007.

 

De verwijdering van het lichaam van Franco is door het parlement goedgekeurd

Spaanse parlementsleden hebben een motie van de Spaanse socialisten goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de stoffelijke resten van Franco over te brengen naar een nieuwe locatie.

Alhoewel de motie niet bindend is, is het resultaat politiek significant omdat het goedgekeurd is met 197 stemmen voor, 140 stemmen tegen, van de conservatieve Partido Popular en de onthoudingen van het (Esquerra Republicana de Catalunya (Catalaans Republikeins links).

Het gaat niet alleen over de stoffelijke resten van Franco maar ook over die van zijn voorganger, Jose Antonio Primo de Rivera, die de politieke partij, Falange, oprichtte in 1933.

Beide mannen zijn momenteel begraven in de controversiële Valle de los Caídos (Vallei van de Gevallenen) bij Madrid.

Het monument zo de ongeveer 500.000 doden moeten herdenken die gevallen zijn in de Spaanse Burgeroorlog en het monument bevat de stoffelijke resten van 33.000 slachtoffers.  Maar er zijn maar twee benoemde graven en die zijn van Franco en Primo de Rivera.

Franco heeft het land geleid van 1939 tot 1975 en als de motie wordt uitgevoerd zal het lichaam worden opgegraven en overgebracht worden naar een andere plaats.  Dat van  Primo de Rivera moet naar een minder prominente plaats in de basiliek overgebracht worden.

De motie vraagt ook dat er een DNA databank komt om zo de duizenden ongeïdentificeerde slachtoffers van de burgeroorlog nog een naam te kunnen geven.

Deze motie maakt deel uit van een poging van de socialisten om de Ley de Memoria Histórica (Wet op het Historisch Geheugen) nieuw leven in te blazen.  Deze wet werd goedgekeurd in 2007 onder de socialistische eerste minister Jose Luis Rodriguez Zapatero en zij regelde de verwijdering van alle standbeelden en straatnamen die het Franco regime in een gunstig daglicht plaatste.

Deze wet werd afgeschaft door eerste minister Mariano Rajoy toen hij aan de macht kwam.

Stadsbestuur van Madrid verwijdert herdenkingsmonument voor Duitse piloten

Tachtig jaar nadat een Duits bombardement het Baskische stadje Guernica met de grond gelijk gemaakt had, heeft de gemeenteraad van Madrid meegedeeld dat een van de laatste herinneringen aan de beruchtste gruweldaad van de Spaanse Burgeroorlog, verwijderd is. Het gaat om een herdenkingsmonument voor de zeven piloten van het “Legioen Condor” op het Madrileense kerkhof van La Amudena.

Het Condorlegioen, of het Duitse Vrijwilligerslegioen, was een militaire eenheid van vrijwilligers uit nazi-Duitsland die de Spaanse nationalisten van generaal Franco militaire hulp boden tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Het bombardement op Guernica vond plaats op 26 april 1937 en duurde uren. Honderden burgers kwamen daarbij om het leven.

De tombe op het kerkhof werd ontmanteld op vraag van de Duitse ambassade in Madrid. Die had gevraagd om dat voor de 80ste verjaardag van het bombardement te doen en ze te vervangen door “zeven eenvoudige gedenkplaatjes voor de zeven piloten”.

Het monument, dat zeer controversieel was, ook in de Spaanse hoofdstad, had een Duitse inscriptie, waarop te lezen stond: “Hier rusten de Duitse piloten die gesneuveld zijn voor een vrij Spanje.” Daaronder stond in het Spaans: “Duitse piloten die gesneuveld zijn voor God en Spanje. Aanwezig! ”

De inscriptie was eerder al eens verwijderd op vraag van de Duitse ambassade, maar door onbekenden opnieuw aangebracht. “Net om dat te vermijden, heeft de gemeenteraad beslist om het monument volledig te ontmantelen op de tachtigste verjaardag van het bombardement.

Een massagraf uit de Burgeroorlog werd ontdekt door de verklaring van een getuige

Gedenksteen voor de overledenen

Op 22 mei 1938 ontsnapten 795 republikeinse gevangenen uit de gevangenis van Fuerte de San Cristóbal in de regio Navarra,  Slechts drie van hen geraakten tot in Frankrijk en 211 kwamen tijdens de uitbraak om het leven.

Nu, bijna 80 jaar later, is eindelijk het graf ontdekt door de verklaring van een momenteel 87-jarige getuige.  Men weet nog niet hoeveel personen er juist in het graf liggen.

De uitbraak is een van de grootste uitbraken uit de Europese geschiedenis, van de 2.500 gevangen sloegen er 795 op de vlucht.  Omdat de meesten dachten dat de Burgeroorlog al voorbij was trokken zij naar het station van Pamplona waar zij werden aangehouden.

Tijdens een achtervolging werden er nog meer dan 200 gevangenen neergeschoten en 14 weren er ter dood veroordeeld.  Van de overblijvende stierven er meer dan 400 van honger en ziekte.

De gevangenis op vijftien kilometer van Pamplona bestaat nog maar zij doet geen dienst meer als gevangenis.  Nu en dan komen er nog verenigingen van slachtoffers uit de Francoperiode langs.

Wapens uit de Spaanse Burgeroorlog in een klooster gevonden

Onlangs is er een geheime bewaarplaats van wapens en explosieven uit de Spaanse Burgeroorlog gevonden op de zolder van het klooster van Santa Teresa de Vic.  De vondst gebeurde toen werkmannen renovatiewerken uitvoerden en zij de geheime kamer vonden.

Een vleugel van het klooster bij Osona in Catalonië werd ontruimd toen de specialisten van Tedax begonnen met de ontruiming van de zolder.  Zij namen 30 kilogram dynamiet, 26 handgranaten, 290 ontstekers, twee geweren, 16,5 kilogram buskruit, 2.232 kogels en 12 meter lont mee.

In 1936 was het klooster bezet door anarchisten van de CNT-FDI en vanaf 1939 was het een wapenmagazijn van de nationalistische troepen van generaal Franco.  Voordat het klooster terug werd overgedragen aan de Karmelieten deed het nog een tijdje dienst als een kazerne van de Guardia Civil.

Alle wapentuig werd veilig verwijderd en naar Osona overgebracht waar het vernietigd werd in een gecontroleerde ontploffing.

Het Europees parlement wil dat Spanje de misdaden van Franco onderzoekt

Mausoleum van Franco in de Vallei van de Gevallenen

In het Europees parlement is er een resolutie aangenomen waarmee men Spanje oproept om de misdaden die gepleegd werden tijdens de Franco periode te onderzoeken.  Tijdens deze periode werden duizenden burgers gedood of zij verdwenen gewoon.

De Europese parlementsleden waren in vergadering bijeen in Straatsburg en zij vragen dat alle lidstaten slachtoffers van oorlogsmisdaden een eerlijke behandeling bij justitie geven,  De resolutie was ingediend door een alliantie van Catalaanse socialisten en Baskische nationalisten.

De resolutie verwijst rechtstreeks naar Spanje’s speciale wet over het Geschiedkundig Geheugen uit 2007.   Deze wet werd ondanks een sterke oppositie van de Partido Popular goedgekeurd  door de Spaanse socialisten.  Ze  maakte een einde aan het akkoord dat na de dood van Franco afgesloten  werd onder alle partijen om de spons te vegen over alle misdrijven die gepleegd werden onder het Franco bestuur.

De Europese resolutie werd aangenomen met 456 stemmen voor en 138 tegen.  Deze resolutie heeft geen bindend karakter maar zij zal wel binnen Spanje gebruikt worden om de volledige waarheid boven water te halen van wat er gebeurt is tijdens de periode 1936-1975.

Massagraven werden onlangs nog op Mallorca opgegraven en standbeelden werden neergehaald en straatnamen werden veranderd doorheen gans Catalonië.

Een Catalaans lid van het Europees parlement heeft gezegd dat enkel Cambodja meer verdwenen personen dan Spanje.  Meer dan 100.000 personen verdwenen tijdens de regeerperiode van Franco.

Een massagraf op Mallorca

massagraf

De opgraving in het massagraf in Porreres gaat steeds verder er er werden tot hiertoe 10 volledige skeletten opgegraven.  Men denkt dat er nog ongeveer de resten van 120 mensen zullen gevonden worden, allen republikeinse gevangen die in 1936 werden neergeschoten door soldaten van generaal Franco.

De opgraving begon na Allerheiligen en vermoedelijk liggen er nog 2.000 ongeïdentificeerde lichamen op Mallorca.

De site in Porreres is wel het grootste massagraf dat men tot hiertoe op de eilanden gevonden heeft  en men denkt dat de opgraving een maand zal duren.  Doorheen gans Spanje zijn er tot nu toe al 500 massagraven gevonden.

Deze opgravingen wekken wel een grote controverse in Spanje op.  Na de herinvoering, na de dood van Franco,  van de democratie kwam er een algemene amnestie voor misdaden die gepleegd werden tijdens de Franco dictatuur en men ging er van uit dat het “verleden het verleden” was.

Stilletjes aan veranderd deze zienswijze omdat nu men nu meer en meer te weten komt van wat er allemaal gebeurde tijdens de dictatuur.  Families van de slachtoffers vragen nu geen rechtspraak maar zij willen simpelweg weten wat er met hun familieleden gebeurt is.

Er is nu ook een beweging aan de gang, en dan speciaal in Catalonië, om alles wat nog een herinnering aan Franco is uit het straatbeeld te verwijderen.

Het einde van een tijdperk, het laatste Britse lid van de Internationale Brigade is gestorven

stan

Het einde van een tijdperk is inderdaad aangebroken want het laatste overgebleven Britse lid van de Internationale Brigade is gestorven.  In november1937, de 19-jarige zeeman, Stan Hilton, verliet zijn schip in de haven van Alicante en hij trok naar Albacete waar hij het Britse Bataljon van de 15de Internationale Brigade vervoegde.

Die winter vocht hij in de buurt van Teruel en in de lente van 1938 werd zijn bataljon verslagen door de troepen van Generaal Franco die aangevuld waren door troepen uit Italië en die de steun kregen van het Duitse Condor Legioen.

Stan vertrok direct naar Barcelona waar hij aanmonsterde op een schip dat hem terug naar Groot-Brittannië bracht.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij op zee als lid van de Britse handelsvloot maar in 1956 immigreerde hij naar Australië.

Hij was een van de 2.500 Britse vrijwilligers die in het Republikeinse leger meevochten en daarvan stierven er 500 in de strijd tegen de rebellen van Franco die de steun kregen van Duitsland en Italië.  Zij vonden hier een uniek testgebied voor hun oorlogstuig dat zij nadien in de rest van Europa gebruiken.

Het laatste Britse lid van de Internationale Brigade stierf op 98 jarige leeftijd  in Melbourne en een herdenking werd gehouden in zijn geboorteplaats, Newhaven, East Sussex.

Koning Felipe VI wil Gibraltar terug bij Spanje

gibraltar

Koning Felipe VI hield onlangs voor de Verenigde Naties een toespraak over de toekomst van Gibraltar en daar vertolkte hij de mening van de Spaanse regering.  Hij hield de aanwezige staatshoofden voor dat Groot-Brittannië na de Brexit Gibraltar moet verlaten en dat  Gibraltar terug Spaans moet worden.

Hij geeft de voorkeur aan een onderhandelde oplossing tussen de beide landen om zo de territoriale integriteit van Spanje over het ganse grondgebied te herstellen.  Volgens de koning biedt dit voor zowel de inwoners van Gibraltar als voor de inwoners van de Campo de Gibraltar (een gebied in de provincie Cádiz) enkel voordelen .

Gemakkelijkheidshalve vergat de vorst dat de inwoners van Gibraltar en de vakbonden en een aantal gemeentebesturen in de Campo dit helemaal niet willen.

Miljoenenschat ontdekt in het zuiden van Spanje

munten

Bij rioleringswerken in de Spaanse regio Andalusië, zijn arbeiders op negentien amforen gestoten die gevuld waren met bronzen muntstukken uit de 3de of 4de eeuw.

Dat heeft de directrice van het archeologisch museum van Sevilla bekendgemaakt. De waarde van de vondst wordt geschat op “meerdere miljoenen euro’s”.

De amforen, waarvan er negen nog volledig intact zijn, werden gevonden in Tomares, een dorpje in de provincie Sevilla, en zaten stampvol met 600 kilo aan bronzen centen. De muntstukken bevatten opschriften die verwijzen naar de keizers Maximinus en Constantijn en lijken nooit gebruikt te zijn.

Volgens directrice Ana Navarro is het een unieke verzameling en er zijn slechts weinig gelijkaardige gevallen bekend van vondsten die uit dezelfde periode van het Romeinse Rijk stammen.

Waarvoor het geld precies bedoeld was, is moeilijk te achterhalen. Volgens Navarro is de meest voor de hand liggende verklaring dat het gebruikt werd om de soldij van soldaten en lokale functionarissen te betalen.

Een wapenschild uit de Franco periode moet verwijderd worden

Een wapenschild uit de Franco periode moet verwijderd worden van de voorgevel van de Celia Viñas school in Almeria.

De smeedijzeren arend, een symbool voor het vorig regime, zal verwijderd worden uit het decoratieve smeedwerk boven de deur.

Voor het einde van de maand moet de arend verwijderd zijn.

Personeel van de cultuurdienst heeft het wapenschild in januari onderzocht om de plaatsingsdatum te achterhalen.

Zo kon men achterhalen dat de arend pas later was bijgeplaatst op het smeedwerk en zo kan men met een minimum aan kosten het beeld verwijderen en moet ook de regionale erfgoedcommissie niet tussen beide komen.

Een kruis mag (voorlopig) blijven staan

cruz

In de Sierra de Orihuela staat het Cruz de la Muela en voorlopig blijft dat kruis er ook staan.

Al jarenlang is er een strijd gaande om dit religieus symbool te verwijderen van gemeenschapsgrond.  Maar volgens het hooggerechtshof is er sprake van een culturele waarde en dat het daarom mag blijven staan.

De klagers gaan nu naar het hoogste gerechtshof in Spanje om toch nog te proberen het kruis te laten verwijderen.

De reden dat de rechter beslist heeft dat het kruis mag blijven staan komt er doordat er op die plaats sinds 1411 al een kruis stond.

Er bestaat in Spanje een scheiding tussen religie en staat maar een uiting van cultuur laat toe dat er een religieus symbool blijft staan.

De initiatiefnemers tot het verbod hebben al aangekondigd dat als ook het allerhoogste gerechtshof beslist dat het kruis mag blijven staan zij naar het Europese hof gaan.

Een vernieuwde nationaliteit na 500 jaar?

De Spaanse overheid denkt er aan om de afstammelingen van de Joden die in 1492 Spanje werden uit gezet de Spaanse nationaliteit terug te geven.

Als het parlement deze wet stemt dan kan het proces van de aanvraagverwerking einde dit jaar van start gaan.

Er woonden in die tijd ongeveer 300.000 Joden in Spanje maar deze mensen kregen van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella de keuze, ofwel katholiek worden ofwel Spanje verlaten.

De Spaanse overheid denkt niet dat er grote aantallen naar Spanje zullen komen maar zij verwacht dat ongeveer 90.000 personen zullen kiezen voor de dubbele nationaliteit.

Afstammelingen van de uitgezette Joden leven momenteel in de Verenigde Staten, Israël, Frankrijk, Argentinië, Chili, Turkije en Mexico.

Mensen die de Spaanse nationaliteit op basis van deze wet aanvragen moeten hun joods zijn bewijzen en hun band met Spanje.

 

Loopgraven uit de Spaanse burgeroorlog worden gerestaureerd

loopgraven

In Huerca Overa worden acht loopgraven uit de Spaanse burgeroorlog  gerestaureerd.

Alle acht de loopgraven werden juist voor de val van Malaga tijdens deze oorlog gebruikt.  Een van de loopgraven ligt in de omgeving van het pick-nick gebied van de stad en de andere liggen in en rond het kasteel.

Tijdens de restauratie gaat men stenen vervangen, rommel en gras verwijderen en men gaat de deuren vervangen.

Eenmaal gerestaureerd en veilig gemaakt voor het publiek zullen ze open gesteld worden voor het publiek.

De loopgraven waren vooral in gebruik op 7 februari 1937 en men wou er de vooruitgang van de Franco troepen mee stoppen.