Category Archives: Nieuws – immigratie

Een deel van Madrid staat in brand na de dood van een Senegalese straatverkoper

Betogers voerden een regelrecht gevecht met de ordediensten in de multiculturele wijk van Madrid, Lavapiés.  De problemen begonnen vorige donderdag na de dood van een Senegalese man die door de politie werd gevolgd.

Oproerpolitie en de brandweer werden naar Lavapiés gestuurd nadat woeste betogers straatmeubilair hadden in brand gestoken.

De betogers protesteren naar eigen zeggen als steun voor Mmame Mbage, een illegale straatverkoper uit Senegal, die in Spanje 12 jaar geleden arriveerde.

Volgens de politie hebben patrouillerende politieagenten hem bewusteloos op straat gevonden.  Hij zou gestorven zijn aan een hartaanval.

Andere straatverkopers verklaarden dat de stedelijke politie hem heeft opgejaagd vanaf de Puerta del Sol.  Deze agenten waren bezig met een actie tegen de illegale straatverkoop.

Volgens de krant El Pais liepen zo’n 23 mensen verwondingen op bij de rellen, de meesten waren politieagenten.

Ondertussen heeft de consul van Senegal de wijk bezocht en hij eist een diepgaand onderzoek naar het overlijden van de man. Volgens hem is het verbazingwekkend  dat de dood van een migrant kan gebeuren in een Europese stad met een links bestuur.

 

Met het naderen van de Brexit verlaten meer en meer Britten Spanje

Foto: Rlevente

Spanje kent de 1 euro winkeltjes, alle producten voor 1 euro en geproduceerd in China, maar de laatste tijd zijn er nog dergelijke  winkeltjes bijgekomen.  Alleen zijn het geen Chinese producten die men hier kan kopen maar is kledij, huisraad en decoratieve elementen in de aanbieding.

De producten komen dus niet uit China maar ze komen uit de woningen van lokale Britten die hun goederen aan liefdadigheid geven.  De laatste tijd zien we meer en meer Britten die Spanje verlaten en die daarom hun woning verkopen.  Omdat zij veel van hun klein huisraad niet meenemen komen die in de winkeltjes voor liefdadigheid terecht.

Veel Britten keren terug naar Groot-Brittannië omdat voor hen het leven hier zeer duur is geworden.  Veel Britten verliezen relatief veel geld door de devaluatie van het Britse pond die werd ingezet na het referendum voor de Brexit.  Momenteel krijgen zij voor een pond slechts 1,12 euro en dat is een pak minder dan de meer dan 1,7 euro in de, voor hen, gouden jaren.

Volgens het Spaanse Instituto Nacional de Estadística is het aantal Britse residenten in de laatste vijf jaar gedaald van 397.892 naar  240.785, een daling met 157.107. Een deel van de daling kan ongetwijfeld toegeschreven worden door de nieuwe regelgeving over de gemeentelijke inschrijvingen in een aantal Spaanse regio’s.

De statistieken van de INE tonen aan dat 102.367 Britse residenten Spanje tussen 2012 en 2017 verlieten. Terwijl er elk jaar mensen vanuit Groot-Brittannië naar Spanje komen, 88.799 in dezelfde periode, zijn er toch meer Britten die Spanje verlaten dan die naar hier komen.  Dit is voor de eerste maal dat dit gebeurt, tussen 2008 en 2012 kwamen er 40.454 meer Britten naar Spanje dan dat er vertrokken.

Experten geven aan dat er twee oorzaken zijn voor de daling van de Britse residenten. Op de eerste plaats is er de nieuwe regelgeving voor de inschrijving in de gemeente.  Men denkt dat er tienduizenden Britten nog altijd ingeschreven zijn in een gemeente maar al jaren geleden zijn vertrokken.  Gemeentebesturen krijgen geld voor elke inwoner en dus namen zij een controle niet echt serieus.

Maar veranderingen in de wet verplichten gemeentebesturen nu om alle twee jaar een controle uit te voeren en om de vijf jaar als de persoon opgenomen is in het Centraal Register voor Buitenlanders.

De daling in het officiële aantal Britten is zeer ernstig te noemen in de regio Valencia, een regio die lang de grootste aantrekking uitoefende op de Britten.  Maar in de voorbije vijf jaar is het aantal Britten in de regio bijna gehalveerd, van 145.652 naar 75.054.  Maar ook Andalusië is een groot aantal Britten verloren maar niet zo veel als in de regio Valencia.  Andalusië is momenteel de Spaanse regio met de grootste gemeenschap Britten.

Britten in Spanje geloven dat de invloed van de Brexit een aantal onder hen zal dwingen om te vertrekken.   Velen wachten af hoe de gezondheidszorg voor hen zal evolueren.  Momenteel vinden zij de zorg uitstekend maar zal dit zo blijven?  De eerste minister van de regio Valencia,  Ximo Puig, verzekerde de Britse inwoners al dat zij aangesloten kunnen blijven in de plaatselijke gezondheidszorg maar daar kan hij geen beslissing over nemen.  De beslissing zal genomen worden op de Brexit onderhandelingen tussen Europa en Groot-Brittannië.

Het dalend aantal Britten in Spanje kan ook gekoppeld worden aan het verlies van koopkracht.  De Britse gemeenschap is een gesloten gemeenschap met hun eigen bars, restaurants, winkels en clubs maar door de devaluatie van de pond hebben zij minder geld te spenderen, iets wat de Britse winkels en bars maar al te goed voelen.

Naar gelang deze gemeenschap steeds ouder wordt, veel Britten komen naar Spanje bij hun pensioen op 65 jaar, en als zij dan weduwe of weduwnaar worden is de drang om naar Groot-Brittannië terug te keren steeds groter.

Spanje is wreed ten opzichte van migranten

Spanje is wreed ten opzichte van migranten, althans dat is de mening van de Spaanse ombudsman voor de mensenrechten en volgens hem moet het systeem veranderd worden.

Die verandering moet er komen omdat het volgens hem niet efficiënt en te weinig gefinancierd is.  Daardoor is het volgens hem wreed tegenover mensen die enkel op zoek zijn naar een beter leven.  Dat verklaarde hij voor een parlementaire commissie.

De ombudsman somde een aantal tekortkomingen op die hij ontdekt had in politiekantoren, opvangcentra en gesloten opvangcentra.

Immigranten kunnen tot 72 uur vastgehouden worden in cellen waar geen daglicht in komt en waar geen stromend water is.

Fundamentele rechten kunnen volgens hem niet opgeschort worden op basis van efficiëntie en urgentie.  Hij haalde hierbij de zaak aan van de Archidona gevangenis bij Málaga dat op het einde van 2017 was omgevormd tot een gesloten opvangcentrum.

De Algerijnse migrant Mohamed Bouderbala doodde zichzelf nadat hij in eenzame opsluiting gedurende 16 uur zat, deze zaak veroorzaakte openbare onrust.

De minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, zegde later dat de man samen met 12 anderen was opgesloten op beschuldiging van muiterij.

De ombudsman zegde dat de Nationale Politie,die de centra bewaakt, niet is opgeleid om mensen te bewaken die van hun vrijheid gedurende 60 dagen worden beroofd.

Ongeveer 28.350 mensen kwamen in 2017 illegaal naar Spanje en daarvan kwamen er 22.000 langs de zee.

Spanje krijgt bezoek van een commissie van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar racisme en xenofobie

Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties komen naar Spanje om hier ter plaatse de situatie van de mensenrechten van Afrikaanse immigranten te onderzoeken.

De afvaardiging met de rare naam “The delegation of the Working Group of Experts on People of African Descent” gaat Madrid, Barcelona, Almeria en Ceuta bezoeken.

Zij gaan deze week ontmoetingen hebben met Afrikaanse gemeenschappen, vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke organisaties en mensen die werken rond maatschappelijke problemen van migranten.

Sabelo Gumedze, het hoofd van de groep, zegt dat zij en haar collega’s de situatie van de Afrikanen gaan onderzoeken op het gebied van de mensenrechten.

Zij willen alle informatie verzamelen over racisme, raciale discriminatie, xenofobie, afrofobie en intolerantie.

Gumedze, samen met Marie-Evelyne Patrus-Barry en Ricardo Sunga bestuderen de maatregelen die racisme moeten voorkomen en de bescherming van de slachtoffers van racisme.  De groep gaat ook onderzoek doen naar de bescherming, integratie en inclusie van Afrikaanse migranten en vluchtelingen in de Spaanse maatschappij.

In september zal de groep zijn bevindingen presenteren aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Naast hun onderzoek gaan zij ook de Afrikaanse cultuur en afstammelingen promoten.  Dat gebeurt in het International Decade for People of African Descent (2015-2024), een initiatief van de Verenigde Naties.

Asielaanvragen zijn in Spanje in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016

Het aantal aanvragen voor asiel in Spanje is in 2017 opgelopen tot 31.700, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Een gemiddelde van 2.700 personen per maand vroegen deze status aan en daarmee is Spanje een buitenbeentje in de Europese Unie waar het aantal asielaanvragen overal daalde.

In de ganse Europese Unie vroegen in 2017 707.000 personen asiel aan, een daling met 43 procent ten opzichte van 2016.

Maria Jesus Vega, de woordvoerster van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor vluchtelingen in Spanje, zegt dat landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk en Griekenland nog altijd grotere aantallen asielzoekers opvangen dan Spanje.

Het grootste aantal asielzoekers afkomstig uit een land zijn mensen die afkomstig zijn uit Venezuela, hiervan waren 10.600 personen afkomstig.

Syriërs, Colombianen, Oekraïners en Algerijnen volgen met respectievelijk 4.300, 2.500, 2.300 en 1.200 aanvragen.

De woordvoerster van de Verenigde Naties voorspelt voor 2018 dezelfde trend.  Volgens haar moeten er ook grotere inspanningen geleverd worden om deze mensen in de maatschappij te integreren en moet men verder gaan dan alleen het voorzien in opvang.

Volgens is het de realiteit dat het aantal vluchtelingen zal blijven stijgen.

Algerijnse aanklagers openen een onderzoek naar een overlijden in een Spaans detentiecentrum

Algerijnse aanklagers zijn een onderzoek gestart naar de dood van een Algerijnse man die in een Spaanse cel gestorven is.  Volgens de Spaanse politie heeft hij zelfmoord door verhanging gepleegd.

Mohamed Boudarbala, 36, werd vorige week in zijn cel in de nieuwe gevangenis van Archidona gevonden die momenteel dienst doet als opvangcentrum voor illegale migranten waarvan de aanvraag voor asiel nog wordt onderzocht.

De politie zegt dat de autopsie heeft uitgewezen dat hij zichzelf heeft opgehangen maar een groep activisten en de broer van de overledene willen een onafhankelijk onderzoek omdat zij denken dat politie brutaliteiten verantwoordelijk zijn voor de dood van de man.

De Algerijnse minister van Jusstitie, Tayeb Louh, zegt dat de aanklagers onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het  verdachte overlijden in het detentiecentrum.

 

Afrikaanse immigranten bestormden en bereikten Melilla

Beelden van de loop door de stad.

209 Afrikaanse migranten zijn er in geslaagd om in de Spaanse enclave in Marokko, Melilla, te geraken nadat zij de twee, zes meter hoge omheiningen rond de enclave hadden bestormd.

Tijdens de gewelddadige bestorming zijn er een aantal mensen gekwetst geraakt waaronder vier migranten en een agent van de Guardia Civil.

Beelden die gemaakt zijn door de journaliste, Helena Maleno Garzon, tonen een grote groep mannen die door de straten van de stad lopen.

Migranten gebruiken dikwijls Melilla en Cueta als toegangspunt tot Europa want het zijn de twee enige landgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie.

Dit jaar bereikten een record aantal migranten Spanje met bijna 22.900 mensen die het land bereikten vanuit Afrika.

De Spaanse overheid laat 50 immigranten achter in een busstation in Granada

Volgens Spaanse media heeft de Spaanse overheid midden december 50 immigranten uit Afrika zonder hulp of uitleg achtergelaten in een busstation in Granada.

De groep was pas op zee gered en zij arriveerden in Spanje per boot.

Jemi Sanchez, een raadslid voor Sociale Rechten in Granada zegt dat een groep vrijwilligers de immigranten voorzien heeft van hulp en overnachtingsmogelijkheden maar dat de groep niet kon samenblijven want zij werden verdeeld over de ganse stad.

Er zijn beschuldigingen dat dergelijke incidenten ook al in Málaga en Almeria zijn voorgevallen.

 

Volgens een woordvoerder in Spanje van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) moeten er meer opvangmogelijkheden komen om zo een goede opvang te kunnen garanderen en waarvoor zij steun kunnen bieden. Spijtig genoeg doet de Spaanse overheid geen beroep op hun diensten.

Spanje krijgt in 2017 het grootste aantal illegale immigranten te verwerken

Spanje kreeg dit jaar het grootste aantal immigranten te verwerken van alle Europese landen.

Volgens de De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) ontving Spanje tussen 1 januari en 30 november 26.000 immigranten te verwerken en in het totaal kwamen er 171.300 mensen naar Europa.  Voor Spanje is dat een stijging met 106% ten opzichte van vorig jaar.

De meerderheid van de aankomsten via de zee zijn Marokkanen, Algerijnen en Guineeërs terwijl bij de aankomsten via land de meerderheid afkomstig is uit Syrië.

Het aantal van de aankomsten via de zee, vooral de Andalusische kusten, is dit jaar verdrievoudigd tot 20.195.

Volgens de UNHRC zijn dit “beheersbare” aantallen en staan ze niet in verhouding met de aantallen die andere landen de voorbije jaren te verwerken kregen.

Maar de UNHRC is niet tevreden over de Spaanse houding tegenover immigranten omdat het land geen nationale strategie heeft en zij beschuldigen Spanje ervan dat zij honderden migranten hebben opgesloten in de Archidona gevangenis.

 

Er zijn vermoedens dat er meer kinderen in de groep migranten zitten die in de Archidona gevangenis zijn opgesloten

De Spaanse autoriteiten hebben het gezag over vijf kinderen overgenomen die in de Archidona gevangenis zaten opgesloten.

Een andere persoon, waarbij er betwisting is over de leeftijd, zal toch gedeporteerd worden.

Onlangs was er een grote demonstratie tegen de internering van migranten in een gesloten gevangenis en hun geplande deportatie terug naar Algerije.

Er zijn beschuldigingen van politie brutaliteiten, mishandelingen van migranten en andere illegale acties door de Spaanse autoriteiten.

Twee kinderen werden voordien, voordat de uitzettingen begonnen,  al uit de groep migranten gehaald waarvan men denkt dat zij tussen de 464 en de 570 mensen omvat.

De migranten worden sinds midden november in de gevangenis vastgehouden en zij blijven daar minstens tot het begin van volgend jaar.

Een woordvoerder van een migrantenvereniging beweert dat zij bewijs hebben dat minstens een persoon in de gevangenis nog minderjarig is. Zij vrezen dat het kind, waarvan de Spaanse autoriteiten beweren dat hij meerderjarig is, zal gedeporteerd worden.

Er kwamen in 2016 bijna 151.000 nieuwe Spanjaarden bij door naturalisatie

Het aantal buitenlanders die in 2016 de Spaanse nationaliteit hebben gevraagd en gekregen is met 32% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het grootste deel van de aanvragers was afkomstig uit Marokko gevolgd door Zuid Amerikaanse landen en  Aziatische landen. In totaal zijn er vorig jaar via naturalisatie 150.944 nieuwe Spanjaarden bijgekomen. Het merendeel van de aanvragers was tussen de 30 en 39 jaar oud.

Volgens de meest actuele gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) en het onderzoek Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes (ANER) zijn er van de 150.944 buitenlanders die de Spaanse nationaliteit kregen 80.455 (53,3%) vrouwen en 70.489 (46,7%) mannen.

De grootste leeftijdsgroep viel tussen de 30 en 39 jaar gevolgd door 40 en 49 jaar en 10 en 19 jaar.

De grootste groep nieuwe Spanjaarden is volgens de gegevens van het INE afkomstig uit Marokko met 37.009 personen gevolgd door diverse Zuid Amerikaanse landen zoals Bolivia met 15.802, Ecuador met 15.255, Columbia met 14.299 en Dominicaanse Republiek met 9.176 personen. De lijst wordt verder aangevuld met genationaliseerde Spanjaarden uit Peru met 6.933 personen, Cuba met 4.353, Argentinië met 3.716, Brazilië met 3.427 en Paraguay met 3.358 personen. Onder de Aziatische landen valt vooral Pakistan op met 3.148 nieuwe Spanjaarden.

Het grootste deel van de nieuwe buitenlanders werd geregistreerd in Catalonië met 33.857 personen gevolgd door de Comunidad de Madrid met 28.559 personen, Comunidad Valenciana met 16.698 personen, Andalusië met 15.288 personen, Baskenland met 7.497 personen en de Canarische Eilanden met 7.241 personen.

Voor diegenen die de drang voelen om Spanjaard of Spaanse te worden dan kan je op Leven in Spanje de voorwaarden vinden.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Spanje verdedigd zijn beslissing om honderden migranten in de gevangenis te zetten

Spanje verdedigd zijn beslissing dat 500 migranten in de cel blijven die per boot in het land zijn aangekomen.

Volgens een aantal verslagen zijn er sinds vorige week al meer dan 1.000 migranten per boot in het zuiden van Spanje aangekomen.

De helft van hen werden onderschept in de zuid oostelijke regio Murcia en na aankomst werd de meerderheid die hier in de regio aankwamen overgebracht naar de leegstaande Archidona gevangenis juist buiten Málaga.

Deze overplaatsing gebeurt omdat er simpelweg onvoldoende opvangruimte beschikbaar is voor de migranten.

Nadat er kritiek kwam van groeperingen voor de mensenrechten en 20 klachten van NGO’s, verdedigde de minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, de beslissing om de migranten op te sluiten in een gevangenis.

Hij zei aan radio Onda Cero: “We denken dat het beter is dat de migranten worden vast gehouden in een centrum met de laatste technologie, met sanitair, douches, verwarming, bedden en sport dan ze op te sluiten in kampen zoals het in andere landen gebeurt.

Volgens eerdere verslagen heeft de ongebruikte gevangenis Archidona 1.008 kamers, een eetzaal, sport faciliteiten maar ook klaslokalen en een haarkapper ter beschikking.

Niettegenstaande al deze faciliteiten blijven de mensenrechten-organisaties sterk gekant tegen de beslissing om de migranten in een gevangenis op te sluiten. Deze opsluiting zou een fundamentele aantasting van hun mensenrechten zijn.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zijn er per boot tussen 1 januari en 15 november 17.687 migranten naar Spanje gekomen. Vorig jaar in dezelfde periode kwamen er 5.445 migranten naar Spanje.

Spanje staat nu op de derde plaats van de ingangspunten in Europa, na Griekenland en Italië.

Spanje heeft dit weekend 250 migranten gered op de Middellandse Zee

De Spaanse autoriteiten zeggen dat zij gisteren 251 migranten, waaronder een aantal kinderen, hebben gered toen zij de overtocht op de Middellandse Zee maakten naar Europa.

Zij zaten in vijf geïmproviseerde bootjes in de Alboran Zee, het meest westelijke deel van de Middellandse Zee.

Het aantal migranten die op de Spaanse kusten aankomen gaat sinds vorig jaar in een steeds stijgende lijn.  Tot nu toe is het aantal dit jaar verdrievoudigd tot 15,585.  Naast diegenen die in Spanje aankwamen zijn er ook 156 migranten tijdens de oversteek gestorven.

Veel Afrikanen die naar Europa willen komen vermijden het steeds gevaarlijker wordende Libië om zo Italië te bereiken en zij kiezen voor de weg via Marokko naar Spanje.

Meer Spanje loopt nog altijd achter op Italië waar tot nu toe dit jaar al 114.000 migranten aankwamen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Immigratie zijn er dit jaar al 155.850 migranten in Europa aangekomen en tijdens de overtocht op de Middellandse Zee zijn er 2.961 gestorven.

Grote toevloed van immigranten in de regio Murcia

Er stranden al langer bootjes met immigranten op de Spaanse kusten maar de laatste weken is er een opvallende stijging in de regio Murcia.

Vorige week kwamen er in Mazarrón 11 bootjes aan op één dag.  Daarin zaten er 118 immigranten van Noord-Afrikaanse oorsprong.

Wat de overheid het meeste zorgen baart is de grote aanwezigheid van minderjarige immigranten aan boord van die bootjes.  Moeders met baby’s, een jongen van 12 jaar en ook nog 29 anderen die verklaren dat zij minderjarig zijn.

Spijtig genoeg hebben geen van allen een identiteitsbewijs bij zich waardoor men geen identiteit, leeftijd of nationaliteit kan achterhalen.

Dit grote aantal stelt de overheid voor grote problemen wat de huisvesting en de opvang van de minderjarigen betreft, er is gewoon geen plaats voor hen beschikbaar.

Spanje wil minder vluchtelingen opnemen dan beloofd

foto: DFID – UK Department for International Development

Twee jaar geleden gaf de Europese Unie aan de lidstaten de tijd om de vluchtelingen, die gestrand waren in Griekenland en Italië, over te nemen.

Van de 160.000 vluchtelingen die zo moesten herverdeeld worden werden er uiteindelijk 27.695 vluchtelingen door de lidstaten opgenomen, 17,5 procent van wat afgesproken was.  Het percentage dat Spanje heeft opgenomen ligt nog lager, 11,4 procent.

Uiteindelijk kwamen er in de plaats van de afgesproken 17.337 vluchtelingen slechts 1.980 vluchtelingen naar Spanje.

Volgens de Spaanse regering zijn er onvoldoende vluchtelingen die voldoen aan de Spaanse eisen.

In juli maakte de vicepremier nog bekend dat Spanje 500 vluchtelingen per maand zou opnemen maar volgens haar zijn er geen vluchtelingen die voldoen aan de procedures.

Brussel lijkt zich al bij al niet druk te maken in de lage aantallen vluchtelingen die worden overgenomen, de Europese Unie richt zijn pijlen vooral op Hongarije en Polen die weigeren om één vluchteling op te nemen.