Category Archives: Nieuws – immigratie

Brits team aan het werk in Spanje bij de opsporing van sociale fraudeurs

Het Brits consulaat in Madrid heeft Britten gewaarschuwd dat indien zij in Spanje willen wonen en nog Britse toelagen ontvangen zij dit moeten melden aan het  Department of Work and Pensions (DWP).  Doen zij dit niet dan maken zij zich schuldig aan een misdrijf.

Indien de omstandigheden voor de steuntrekker veranderen zoals hij gaat in het buitenland wonen of hij koopt er een woning dan is dit hun eigen keuze maar dit moet worden gemeld aan de DWP:

Zo is er het voorbeeld van een man uit Cardiff.  Hij ontving gedurende 15 jaar toelages als alleenstaande invalide maar hij was ondertussen eigenaar van tal van eigendommen in Murcia en South Wales.  Die eigendommen verhuurde hij waardoor hij grote sommen cash ontving.  Hij werd gepakt en veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden gevangenis en al zijn eigendommen werden in beslag genomen.

De DWP denkt dat de sociale fraude onder UK expats een groot probleem is en zij hebben nu een team opgezet dat diegenen die het systeem misbruiken gevat kunnen worden.

Momenteel heeft men reeds € 9,95 miljoen gerecupereerd van Britten die in Spanje woonden en dat is vooral te danken aan de gratis hotline waar het publiek anoniem melding kan maken van deze fraudegevallen.

Deze hotline, 900 554 440 kan gratis en anoniem gebruikt worden van maandag tot vrijdag vanaf 8.00 tot 16.00.

Er wonen 29.625 Belgen en 45.687 Nederlanders in Spanje

Hoeveel Belgen en Nederlanders wonen er nu officieel in Spanje?  Volgens gegevens van het INE (Instituto Nacional de Estadística) telt Spanje 46.725.164 inwoners en daarvan zijn er 5.000.258 buitenlanders.

Uit de cijfers van het INE (die hier te vinden zijn) blijkt dat er in totaal 29.625 Belgen en 45.687 Nederlanders in Spanje wonen. Als men een vergelijking maakt met de cijfers van 2011 dan zien we een vrij grote daling, toen woonden er 35.876 Belgen en 54.424 Nederlanders  in Spanje..

Uiteraard zijn deze lijsten samengesteld aan de hand van de gegevens van de bevolkingsregisters in de autonome deelstaten en provincies en zijn het enkel mensen die hier officieel staan ingeschreven.  Er is in alle regio’s van Spanje een hele grote groep Belgen en Nederlanders die niet ingeschreven zijn en die dus ook niet meegeteld worden.

Nederlanders

We vinden de meeste Nederlanders in de Comunitat Valenciana en die regio wordt gevolgd door Andalusië en Catalonië.

Belgen

Ook voor de Belgen vinden we dezelfde populaire regio’s aan de top van de lijst, op de eerste plaats staat de Comunitat Valenciana en die regio wordt gevolgd door Andalusië en Catalonië.

Spanje wijst het EU quota systeem af

Vorige maandag wees Spanje het EU quota systeem af waarin alle lidstaten gevraagd werd om de last van de immigranteninstroom met elkaar te delen.

De reden dat Spanje de quota afwijst is dat het land nu al meer doet dan het normaal zou moeten doen.

Spanje staat niet alleen met zijn kritiek, ook Groot-Brittannië, Frankrijk en een aantal Oost-Europese landen zijn tegenstander van het voorgestelde quota systeem.

Volgens het plan moeten de 28 lidstaten asielzoekers opvangen afhankelijk van de eigen bevolking, economie, tewerkstelling en nog enkele andere factoren.

Buitenlanders en de gemeenteraadsverkiezingen

15.064 buitenlanders kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen  in de provincie Almeria gaan stemmen.

De provincie Malaga, waar de meeste  buitenlanders (40.676) geregistreerd zijn heeft het grootste aantal kiezers en dat staat in schril contrast met de provincie Jaen waar er slechts 960 buitenlanders geregistreerd zijn.

In de acht provincies van Andalusië zijn er 84.350 buitenlandse kiezers ingeschreven uit de andere Europese landen en uit Zuid-Amerika.

De landen uit Zuid-Amerika hebben hiervoor akkoorden afgesloten met de Spaanse overheid om hun landgenoten kiesrecht te geven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De grootste groep buitenlanders zijn de Britten gevolgd door de Roemenen, Duitsers, Italianen, Fransen, Nederlanders en Belgen.

 

Spaanse verplegers verlaten het land

Volgens officiële cijfers hebben er bijna 5.000 verplegers Spanje verlaten om naar een ander land te trekken.

Alhoewel de werkloosheid van het verplegend personeel terug in een dalende lijn gaat is hun situatie nog altijd niet goed omdat zij geen zekere loopbaan kunnen opbouwen.

Tijdens de laatste twee jaren verdwenen er bijna 20.000 jobs in deze sector en omdat er in bijna alle andere Europese landen een tekort is aan verplegend personeel trokken er dus veel Spanjaarden naar deze landen.

De populairste landen zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Nederland en Duitsland.

Omdat er veel verplegers immigreren wil dit niet zeggen dat er in Spanje te veel zijn.  Om aan het Europees gemiddelde van 797 verplegers per 100.000 inwoners te komen zouden er duizenden verplegers moeten bijkomen.

Het boerkaverbod is verboden

niqaab

Vorig jaar stemde de gemeenteraad van Reus dit verbod maar vorige week ontving het gemeentebestuur de beslissing van het Catalaans hooggerechtshof.

Het gemeentebestuur heeft al aangekondigd dat het in beroep tegen deze beslissing zal gaan.

Waar er aanvankelijk in de gemeentelijke verordening stond dat de boerka en de niqaab verboden waren had men de tekst al verzacht naar alle gezichtsbedekkende accessoires maar dit kon niet helpen.

De schorsing van de gemeentelijke verordening kwam er na een klacht van een aantal islamitische verenigingen.

Meer dan 3.000 buitenlanders werden in Cartagena uit het bevolkingsregister geschrapt

Meer dan 3,248 buitenlandse residenten werden in Cartagena uit het bevolkingsregister geschrapt.

Alhoewel er 2,320 buitenlanders zich tijdens het laatste jaar lieten registreren was er dus een daling van bijna 1.000 buitenlanders.  Er waren volgens het stadsbestuur tal van redenen om hen uit het register te schrappen.

Volgens nationaliteit ingedeeld komt de grootste daling op rekening van mensen afkomstig uit Ecuador.

Een voorname reden van schrapping, 800 in totaal, komt op rekening van het feit dat een aantal mensen alle twee jaar geen verlenging vragen van hun inschrijving zoals door de wet bepaald is.

Immigratie in Spanje langs Ceuta en Melilla

melilla

Meer dan 20.000 mensen hebben in 2014 geprobeerd om Spanje via Ceuta en Melilla binnen te komen en van dit aantal zijn er 2.300 mensen effectief in geslaagd om Spanje binnen te komen.

Cijfers bewijzen dat de illegale binnenkomst van immigranten langs Ceuta in stijgende lijn gaat maar het is vooral lang de grens van Melilla dat er een stijgende binnenkomst is, hier zijn de cijfers verdubbeld ten opzichte van 2013.

Een betere samenwerking met de Marokkaanse overheid, de versterking van het politieapparaat en bijkomende hekken hebben voorkomen dat er meer illegale immigranten de twee stadjes binnenkomen.

De aankomst langs zee daalde in 2014 in Melilla en zo kwamen er 200 immigranten binnen ten opzichte van 250 in 2013.  Het merendeel van de immigranten probeerden hun geluk langs het hek en 2.200 mensen slaagden dus in hun opzet.

Groepen van enkele honderden personen voerden aanvallen op het hek uit en van de 170 groepsaanvallen slaagden er 20 in hun opzet.

Door deze 20 geslaagde raids zit nu de totale opvangcapaciteit overvol.

Spanje verliest zijn aantrekkingskracht op immigranten

De werkloosheidscijfers in Spanje blijven zeer hoog maar er is een duidelijke daling merkbaar in het aantal immigranten.

De cijfers voor 2014 van de immigratie index tonen aan dat  Spanje en Italië, die tussen 2007 en 2011 de tweede en de derde plaats bezetten op de lijst van de landen met de grootste permanente immigratie van Europa. teruggevallen zijn naar plaats zeven en acht.

In cijfers wil dit zeggen dat Spanje in 2007 nog 691.000 permanente immigranten had en dat dit in 2012 teruggevallen is tot 209.800.

Het zijn vooral Zuid-Amerikaanse immigranten die terugkeren naar hun geboorteland.

De werkloosheid staat nu op 23,67 procent maar voor buitenlanders loopt dit op tot 36,5 procent.

 

Guardia Civil agenten riskeren vervolging

Een Spaanse rechtbank in Melilla moet beslissen of een aantal agenten van de Guardia Civil vervolgd worden.

De rechtbank gaat een onderzoek instellen naar het gedrag van deze agenten en agenten van de Marokkaanse politie tijdens een actie om 400 illegale  immigranten tegen te houden om Spanje binnen te komen.

De klagers zijn drie niet-gouvernementele organisaties.  Deze organisaties hebben een video overhandigd aan de rechtbank zodat deze kan beslissen tot vervolging,.  De klachten zijn schuldig aan geweld, dwang, vernederende behandeling, rechtsverdraaiing en misdaden tegen de individuele rechten.

Op de video ziet men hoe Spaanse politieagenten, op Spaans grondgebied,  een immigrant in een elkaar slaan en er staan agenten van de Guardia Civil naar te kijken zonder tussenbeide te komen.

Er is ook te zien hoe een groep immigranten worden teruggebracht  naar Marokko onder begeleiding van de Marokkaanse en de Spaanse politie.

Het hof heeft gevraagd dat de agenten van de Guardia Civil welke dienst hadden op dat moment worden geïdentificeerd en dat zij inzage krijgt in de bevelen aan de agenten.  Het hof heeft vooral een interesse naar de agenten die niet tussenbeide kwamen in de mishandeling van de immigrant door de Spaanse politie.

 

Een dalende bevolking in Los Gallardos

Los Gallardos is de gemeente in Andalusië met de grootste daling van zijn  bevolking tussen 2012 en 2013.

Het stadje in de provincie Almeria verloor volgens het Spaans Instituut voor de Statistiek zo maar eventjes 26% van zijn inwoners.

Op de tweede plaats, met een daling van 20%, is een dorpje in de provincie Huelva, Cumbres de Enmedio.

Los Gallardos staat op de eerste plaats, niet omwille van het grootste aantal vertrekkers maar omdat het stadje de grootste daling heeft in procenten.  Er waren in 2012, 3831 inwoners en dat is terug gevallen tot 2.848 inwoners in 2013.

Aan de oorzaak van deze enorme daling ligt het vertrek van buitenlandse immigranten, onder de vertrekkers zijn vooral Britten, Ecuadoranen en Colombianen.

Er is nog een bijkomende reden voor de daling, tijdens de aanleg van de hogesnelheidslijn volgden een aantal werknemers met hun familie de werkplaats, nu de werken opgeschoven zijn zijn ook de werknemers met hun familie vertrokken.