Category Archives: Nieuws – milieu

Spanje faalt in de verwerking van zijn stedelijk afval en de uitbouw van een kringloopeconomie

Foto: Schumi4ever

Er bestaan in Europa 2 snelheden wanneer we de afvalrecyclage bekijken, de eerste wordt bepaalt door de Europese instellingen die nu werken voor de doelstellingen die de lidstaten moeten halen tijdens de volgende 10 jaar.  Aan de andere kant is er de snelheid die door Spanje wordt gehaald, een land dat er maar niet in slaagt om de recyclage door de gemeentes te verbeteren.

Momenteel wordt gemiddeld 45 procent van het stedelijk afval in Europa gerecycleerd terwijl het in Spanje blijft hangen op slechts 29 procent.  De overige 71 procent wordt gewoon gestort op een stortplaats.

De commissie leefmilieu van het Europees Parlement keurde onlangs de nieuwe doelstellingen voor de volgende jaren goed en men denkt dat het voorstel in de algemene vergadering van het parlement in april  zal goedgekeurd worden.

Vanaf dat punt, in 2025 zullen alle Europese lidstaten 55 procent van hun stedelijk afval moeten recycleren, een doelstelling die tegen 2035 zal oplopen tot een recyclage van 65 procent van alle stedelijk afval.

Recyclage is een van de pilaren van de kringloopeconomie, dit is een economie waarin men de afvalproducten wil gebruiken als een van de grondstoffen voor de industrie.  Het is volgens een aantal specialisten een kwestie van overleven, met de steeds groter wordende wereldbevolking zijn er simpelweg onvoldoende grondstoffen beschikbaar.

Maar in landen zoals Spanje klinken deze doelstellingen zoals pure science fiction. Volgens Carlos Arribas van de milieubeweging,   Ecologistas en Acción, is dit onmogelijk, het is gewoon materieel onmogelijk om de 55 procent doelstelling tegen 2025 te halen.

De laatste Eurostat gegevens geven hem dan ook gelijk.  In 2016, de laatste beschikbare gegevens, recycleerde Spanje 29,7 procent van zijn stedelijk afval.  Maar het ergste aan deze gegevens is dat deze hoeveelheid sindsdien gelijk gebleven is sinds 2010.

Bronnen binnen het ministerie van Landbouw, Visvangst en Leefmilieu geven toe dat er maatregelen moeten getroffen worden om de recyclage met 20 procent te laten stijgen.  Het ministerie beweert dan ook dat het een plan heeft om de kringloopeconomie in de periode 2018-2020 te laten stijgen zodat aan de Europese eisen kan tegemoet gekomen worden.

Als alle maatregelen die in het plan staan worden uitgevoerd dan zal, volgens het ministerie, Spanje de Europese doelstellingen tegen 2020 halen.

Dit jaar wil de Europese  Commissie (EC) een rapport opmaken met daarin opgenomen de vooruitgang die de lidstaten maken zodat er tijdig een alarm kan gegeven worden aan die landen die in de problemen kunnen komen met de doelstellingen voor 2020.  Spanje komt ongetwijfeld terecht op de lijst van lidstaten die de doelstellingen niet zullen halen.  Vorig plaatste de Europese Commissie Spanje al op een lijst van acht landen die werden aangemaand om hun inspanningen te vergroten.

In de analyse onderstreepte de Commissie wel de verschillen tussen de Spaanse regio’s.  La Rioja, bijvoorbeeld, komt boven de 50 procent uit wat betreft het recycleren van het stedelijk afval maar de Canarische Eilanden, Madrid en Galicië komen nog niet aan de 20 procent.  Daarom vragen Europese beleidsmakers voor een grotere coördinatie tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten.

Het ministerie zegt dat de nationale overheid enkel zeggenschap heeft over de wetgeving en de algemene planning, maar dat het de regionale en lokale overheden zijn die zeggenschap hebben over het eigenlijke afvalbeheer.

Portugal vraagt dringend meer uitleg over een uraniummijn aan de Spaanse zijde van de grens

Portugese regeringsverantwoordelijken hebben een vergadering gevraagd met de Spanjaarden over de plannen die er bestaan om een uraniummijn te openen op slechts 40 km van de Portugese grens.  De Portugezen vrezen de vervuiling van rivieren, bodem en lucht.

Portugal heeft tot op heden al talloze vragen voor informatie aan de Spanjaarden gesteld maar de Spanjaarden hebben tot nu toe of niet of onvolledig geantwoord.

De Portugese minister voor Leefmilieu zegt dat Portugal er alles zal aan doen om de relevante informatie te verkrijgen zodat alle veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden.  Volgens deze minister is er een probleem met de wijze waarop deze mijnbouw hier is georganiseerd.

Verder zijn tal van milieugroeperingen in Spanje fel gekant tegen dit project die alle bezorgd zijn over de schade die de mijn kan aanrichten aan de plaatselijke bevolking en aan het milieu.

Verder hebben een aantal anergie-experten uit tal van landen hun steun uitgesproken voor Stop Uranio, een groep die sterk gekant is tegen de mijn van  Berkeley Minera España.

De campagnevoerder voor  Greenpeace, Raquel Monton, zegt dat Spanje geen nieuwe nucleaire centrales nodig heeft omdat het land de weg van de duurzame energie is ingeslagen en zij meer en meer schone energie produceren.

Het Australische mijnbedrijf die het project uitvoert zegt dat de inwoners van Retortillo de mijn willen.

De CEO van het bedrijf, Paul Atherley,  zegt dat bijna 25% van de lokale bevolking al trainingscursussen bij hen gevolgd en naar werk gevraagd heeft.  Volgend jaar zullen er volgens plan 450 mensen te werk gesteld zijn en dat in een regio met de hoogste werkloosheid van gans Europa.  Tevens verlieten er vorig jaar 25.000 mensen de streek op zoek naar een beter leven.

De Retortillo-Santidad uraniummijn is een onderdeel van Berkeley’s vlaggenschip  Salamanca en deze mijn zou bijna 2 ton uranium per jaar moeten opbrengen.

Regering van Andalusië start met het gebruik van drones om dieren in het oog te houden

Foto: Junta de Andalucia

Het ministerie van Leefmilieu in Andalusië is gestart met het gebruik van drones om zo een oogje in het zeil te houden op zeldzame planten en dieren.

De drones, waarvan het gebruik op kruissnelheid zal komen tegen 2020. zullen zich vooral richten op de controle van steenbokken, kiezersarenden, kraagtrappen en allerhande watervogels.

Momenteel zit het project met de drones in zijn eerste fase.

De drones zullen vier taken opgelegd krijgen: de identificatie van watervogels, het lokaliseren van bepaalde soorten vogels, in het oog houden van bejaagde soorten en het in het oog houden van gemerkte dieren.

Volgens een verklaring van de regering van Andalusië plaatst dit project met drones Andalusië op de voorgrond in het gebruik van deze technologie.  Testen die tot op heden zijn uitgevoerd tonen aan dat drones hun nut hebben en zeer efficiënt kunnen gebruikt worden.

De eerste fase in het gebruik van de drones loopt af tegen het einde van het jaar.  In de verdere toekomst plant men een uitbreiding in het gebruik van de drones en wil men nog meer soorten dieren in het oog gaan houden waaronder reeën en konijnen.

Spanje trekt ten strijde tegen illegale dierenhandel

De raad van ministers in Madrid heeft een actieplan goedgekeurd dat bestaat uit 16 punten om zo de illegale planten en dierenhandel te stoppen.

Het is her eerste plan van Spanje tegen de illegale handel in planten en dieren en het zal de volgende twee jaar ingevoerd worden.

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Milieu, Economie en Financiën maar ook de Guardia Civil en de procureur generaal gaan samenwerken in deze strijd.

Er komt meer geld ter beschikking om het publiek voor te lichten om zo de stroperij te kunnen dringen, geen klanten is geen aanvoer.  De overheid gaat ook zijn diplomatieke inspanningen opvoeren om de bron aan te pakken.

Er zal steun gegeven worden aan buitenlandse gemeenschappen die momenteel bezig zijn met de illegale handel, zij moeten overtuigd worden dat er alternatieve methodes zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

De handel in illegaal verkregen planten en dieren is een zeer lucratieve zaak geworden.  Deze handel staat nu op de derde plaats van lucratieve zaken en er gaat een omzet in rond van 21 miljard euro per jaar.  Hierin zit de handel in dieren die niet in de handel mogen gebracht worden.

Spanje is een van de voornaamste landen wat betreft de invoer van illegale goederen en dat komt vooral door zijn locatie met een grote import uit Afrika en de Amerika’s in zijn havens.

De Spaanse afdeling van het World Wildlife Foundation (WWF) schat dat er in 2013 en 2014 er 9.500 zaken werden geopend in verband met dierenhandel en 10.000 zaken in verband met illegale plantenhandel.

Producten van reptielen worden het meest naar Spanje  verhandeld, de oorzaak van deze populariteit is de vraag naar hun vel door verzamelaars en lederbewerkers.

Exotische vogels en dan vooral papegaaien uit Zuid-Amerika worden ook in grote aantallen ingevoerd.  Producten van grote zoogdieren waarvan sommige soorten ernstig bedreigd worden met uitsterven zijn ook populair.  Onlangs werd nog een lading in beslag genomen van 70 hele olifant slagtanden.

Spanje kreeg een ultimatum van Brussel over de uitstoot van fijne stof en koolstofmonoxide

Spanje is een van de negen Europese landen waarvan de Europese Commissie hun voorstellen wilde weten om de uitstoot van fijn stof terug te dringen.  De negen landen riskeren om voor het Hof van Justitie gebracht te worden.

Naast Spanje zijn Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Tsjechië, Roemenië, Groot-Brittannië en Slovakije de landen die nog geen gevolg hebben gegeven aan een eerdere vraag van de Commissie.

De Spaanse milieuvereniging, Ecologistas en Acción, zegt dat er een wetgeving moet komen die de vervuiling echt aanpakt.  De wetgeving op koolstofdioxide is al overtreden sinds 2010 en die op fijn stof is dode letter gebleven sinds 2005.

De Spaanse staatssecretaris voor Milieu, Maria Garcia Rodriguez, vertelde op een bijeenkomst in Brussel dat de Spaanse regering de aanschaf van auto’s op alternatieve energie stimuleert.

Volgens haar is de oplossing van de luchtverontreiniging een zaak van de overheid en de burgers.

Aqualia start met een campagne tegen natte doekjes in het toilet

Een maatschappij probeert de bevolking bewust te maken van de problemen en de onkosten die kunnen voorkomen door natte doekjes in het toilet door te spoelen.

Aqualia spendeerde in Almeria reeds €200.000 om de verstoppingen weg te werken die door dergelijke doekjes veroorzaakt werden. Natte doekjes en andere hygiënische producten veroorzaakten problemen in 72 van de pompen die gebruikt worden om het afvalwater te vervoeren naar de waterzuiveringsinstallaties.

Arbeiders van het bedrijf moesten al meer dan 100 maal de pompen reinigen nadat er een blokkering was voorgekomen in deze toestellen.

Ongeveer 1 miljoen kilo afval werd al verwijderd uit de waterzuiveringsinstallaties in Almeria.  Meer dan de helft van dat afval waren natte doekjes.

Aqualia heeft nu, nadat de cijfers over afval van vorig jaar bekend raakten, een campagne gelanceerd.  Het bedrijf becijferde de economische kost van het reinigen van de installaties op €3 miljoen per jaar in Almeria alleen al.

Volgens de Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) veroorzaakt elk nat doekje dat in het toilet wordt doorgespoeld een kost van €4-6.

De Balearen maken plannen om hun milieu te verbeteren

De invoering van een aantal groene hervormingen was de laatste week een belangrijk agendapunt op de Balearen.

Als de regionale overheid zijn zin krijgt dan zal het plastiekafval en niet recycleerbaar materiaal op termijn helemaal verboden worden.

Als de wet in voege komt dan zal ze een aantal plastieken voorwerpen volledig verbieden tijdens de volgende jaren.

Aangezien plastieken flessen als zeer vervuilend worden aanzien zal er al snel een verbod op deze flessen komen.  Zelfs uitbaters van drankautomaten zullen verplicht worden om een fonteintje in de nabijheid aan te leggen met gratis drinkwater of zij moeten herbruikbare flessen in hun automaten verkopen.

De wet wil het hergebruik van materialen met 50 procent verhogen en daarnaast moet het afval met 10 procent dalen.

Plastieken voorwerpen voor eenmalig gebruik zoals borden, schalen, strootjes, bestek en koffiekopjes worden streng beperkt voordat de meerderheid van deze producten in januari 2020 helemaal verboden wordt.

De verkoop van plastiektassen wordt verboden vanaf 1 januari 2019.

Wereldwijd lijdt plastiekafval tot de dood van tal van zeedieren die kleine deeltjes plastiek in hun lichaam krijgen.

Wetenschappers geloven dat plastiek nu zo algemeen in de oceanen aanwezig is dat het plastiek wordt opgenomen in onze menselijke voedselketen en dat er op  termijn mensen gaan aan sterven.

In oktober werd Spanje het tweeëndertigste land dat de campagne van de VN, “Schone Zeeën” ondertekende.

Het gebruik van plastiek neemt wereldwijd nog altijd toe en daardoor komt er acht miljoen ton elk jaar in de oceanen terecht.

Vanaf 2020 zal het wetsvoorstel het gebruik en de verkoop van een aantal soorten sigaret aanstekers, scheermesjes, cartridges en toner voor printers en fotokopiemachines verbieden.

De breed omvattende wet reguleert tal van producten zoals wattenstaafjes, lollystokjes en afval van bouwmateriaal.

Bedrijven die de nieuwe regels overtreden riskeren zware boetes tot 1,75 miljoen euro voor zware overtredingen.

Zware overtredingen leiden tot boetes tot €300.000 en kleinere overtredingen geven boetes tussen de €300 en €9.000.

Bedrijven die afval produceren worden verplicht om alle vier jaar een studie op te maken over hoe zij denken op welke wijze zij hun afval gaan verminderen.

Het eerste voorontwerp van deze nieuwe wet zal binnen enkele dagen gepubliceerd worden.

Meer dan 150 stuks wild werden onder het mom van natuurbeheer afgeslacht

Foto: Ecologistas en Acción

De milieuvereniging, Ecologistas en Acción, en de politieke partij, Izquierda Unida, hebben een beroep op de Andalusische autoriteiten gedaan om een onderzoek in te stellen naar de grote slachtpartij van herten en everzwijnen.

Deze slachtpartij gebeurde in een gebied dat aangetast was door de bosbranden in september in de gemeentes Zufre en La Granada de Riotinto in de provincie Huelva.

De brand verwoestte toen meer dan 4.000 hectare bos.

De slachtpartij gebeurde al op 30 december en de milieuverenigingen verwittigden de regionale overheid omdat er zoveel dieren gedood werden.  Verder willen zij dat de overheid zich meer bewust toont van het probleem en vragen zij de overbrenging van de dieren naar andere plaatsen waar zij verder kunnen leven.

Maar de regionale overheid zegt dat de jacht op 30 december was toegelaten omdat ze deel uitmaakte van een plan zodat het gebied zich sneller kan herstellen door het verminderen van grazende dieren in het gebied.

Zij voegen er nog aan toe dat de vermindering van het wildbestand niet met plezier wordt gedaan maar dat het de beste oplossing is.

Mijnbouw en corruptie zijn nefast voor het milieu

Monte Neme is een magische plaats voor de inwoners van de Costa da Morte in Galicië.  Legendes en archeologische vondsten bewijzen het bestaan van heksen en bovendien is het nog een plaats van waarop men prachtige zichten over de kust krijgt.

Maar Monte Neme is ook een plaats met littekens die veroorzaakt worden door bedrijven die “komen, plunderen en vertrekken”.  Althans dat zegt Luis Lamas, een gemeenteraadslid uit het nabije Carballo.  Dit is gewoon een ander voorbeeld hoe sommige bedrijven Galicië nog altijd behandelen alsof het stamt uit het koloniaal verleden.

De Monte Neme groeve werd sinds 2012 uitgebaat door het bedrijf, Leitosa SAU, een dochterbedrijf van het ook reeds gestopte bedrijf, Sedesa, uit Valencia dat eigendom is van de familie van de politicus van de Partido Popular, Juan Cotino.  Hij is een voormalige ondervoorzitter van de Spaanse regio Valencia.

Openbare aanklagers hebben 11 jaar gevangenisstraf tegen Cotino gevraagd voor corruptie gepleegd tijdens het bezoek van de toenmalige paus in 2006.  In februari 2017 heeft Cotino Escribá dan een akkoord met de aanklagers gesloten in nog een andere zaak van corruptie.

Volgens het handelsregister in Spanje was Sedesa actief van 2006 tot 2012 voordat een neef van Cotino het faillissement had aangevraagd.

Leitosa won kwarts, zand en cement uit de Monte Neme groeve maar zonder dat de regionale overheid van Galicië garanties had gevraagd dat de zone na de exploitatie in de oorspronkelijke staat zou teruggebracht worden.  Maar alhoewel er van het bedrijf geen garanties waren betaalde de overheid 500.000 euro aan subsidies.

Toen het bedrijf failliet ging liet het bedrijf van Cotino  een maanlandschap achter waarin zes grote poelen waarin een rare substantie was achtergebleven met een turkoois kleur.   Om de plaats terug in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen zal het 1,5 miljoen euro kosten.

De milieuschade stopt nog niet met het verdwijnen van Leitosa. In februari 2014 brak een van de randen van een van de poelen waardoor er 24.000 kubieke meter giftig materiaal naar beneden stroomde waarbij de nabijgelegen dorpjes Aviño en Razo da Costa overstroomd werden wat een schade veroorzaakte van €140.000. Nadat er een rechtszaak gevoerd kreeg de regionale regering een schadevergoeding van €6.000 van de verzekeringsmaatschappij.  De lokale overheden Carballo en Malpica proberen nog altijd om een schadevergoeding los te krijgen.

De breuk in de rand van een van de poelen gebeurde ondanks de eerdere waarschuwingen van de lokale autoriteiten.  De regionale overheid houdt vol dat alles veilig is en dat zij de randen versterken.

Maar de lokale autoriteiten zeggen dat de regering enkel het absolute minimum doet om de plaats te beveiligen.

In feite gaat de regering nog verder want zij hebben de plaats, inclusief de poelen met het giftige product in, opgenomen in een regionale toeristische campagne. Men liet daarin uitschijnen dat de mooie turkoois kleur iets natuurlijks was. Na  protest werd dit wel gecorrigeerd.

Volgens activisten van het Plataforma pola Defensa de Monte Neme (Verdedigers van Monte Neme) lopen toeristen nog altijd op de randen van de poelen en is het enkel een kwestie van tijd vooraleer er iemand in het giftige water valt.

 

De werken aan de opkuis van het “dodend meer” bij Huelva gaan beginnen

Het Nyosmeer na de uitbarsting

Het Spaans Nationaal Instituut voor Geologie en Mijnbouw is begonnen met de werken om de afzetting van koostofdioxide te neutraliseren in het kunstmatig reservoir bij Huelva, in het zuidwesten van Spanje.

Het meer bevat 80.000 kubieke meter koolstofdioxide en het is daarmee het enige potentieel vernietigend waterreservoir in Europa.

Alhoewel het bekend staat als het “el lago asesino” , het dodend meer, in Puebla de Guzmán, lijkt het een idyllische plaats.

Maar het is wat op de bodem van het meer ligt dat een ramp kan veroorzaken, daar liggen 80.000 kubieke meter koolstofdioxide.

Deze afzetting werd veroorzaakt doordat het zure water van de oude mijnbouw in contact kwam met de carbonaten in de bodem.

Een studie uit 2016 van geologen beweert dat tot  2,5 liter koolstofdioxide opgelost is in een liter water van op de bodem van het meer.

Volgens Javier Sánchez España, een IGGE biogeochemist is er genoeg CO2 aanwezig in het meer om gevaarlijk te zijn.

De geologen willen een systeem installeren dat het gas zal scheiden van de bodem van het meer en aan dat project hangt een prijskaartje van meer dan €21 miljoen.

Het systaam zal zoiets zijn zoals een enorm rietje dat zo de koolstofdioxide naar boven zal brengen. Het is een pijp die in het water wordt geplaatst en die tot op de bodem van het meer gaat.  Het werk zou binnen de vijf maanden moeten voltooid zijn.

Volgens experten levert het CO2 in het water in normale omstandigheden geen gevaar op.

Maar een aardbeving zou wel gevaar kunnen opleveren omdat het koolstofdioxide plots vrij in de atmosfeer komt en dat is met catastrofale gevolgen.

Wat de experten het meest vrezen is dat er een limnische uitbarsting zal optreden.  Dat is een een natuurverschijnsel waarbij opeens een grote hoeveelheid koolzuurgas (of methaan) uit een meer omhoog komt.  Dit gas heeft zich in de periode ervoor opgehoopt in de diepten van het meer. Dit kan tot een natuurramp leiden waarbij mensen en dieren langs de oevers verstikt raken en soms op grote schaal overlijden.

Een dergelijke uitbarsting in 1986 in het Nyosmeer in Kameroen, veroorzaakt door vulkanische activiteit, doodde meer dan 1.700 mensen.

Vanaf 1 december gelden er voor het autoverkeer nieuwe milieuwetten in Barcelona

Enkele dagen geleden bleek het nog eens, de luchtverontreiniging in de Spaanse steden, maar hier niet alleen, is een groot probleem. Een aantal gemeentebesturen verkiest het om zijn kop in het zand te steken en enkele gemeentebesturen ondernemen actie.

In Barcelona is men recent wakker geschoten en heeft men nu ook een aantal maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  Een van die maatregelen is dat men vanaf 1 december niet zomaar de stad mag binnen rijden met oude vervuilende voertuigen.

Vanaf 1 december mogen automobilisten die geen speciale milieusticker (etiqueta ambiental) van de Spaanse verkeersdienst DGT hebben niet zomaar de stad binnenrijden op dagen dat er veel last is van luchtverontreiniging.

Auto’s die toch in de stad geflitst worden of die bij controles worden aangetroffen kunnen een boete verwachten van 100 euro of meer.

Volgens de gemeente gaat het niet alleen om aan deze maatregel geld te verdienen maar men wil zo autobestuurders bewust maken van het milieuprobleem.

De Guardia Urbana, de gemeentepolitie dus, kan boetes uitschrijven maar zij mogen in geen enkel geval de verontreinigende auto stilzetten.

Je kan op deze website van de gemeente Barcelona zien hoe de situatie momenteel is maar ook voor de volgende dagen is er een voorspelling opgenomen.

Vanaf 1 december 2017 treedt de nieuwe maatregel in werking maar alleen op die dagen dat er een hoge verontreiniging is en alleen tussen 7 en 20 uur op doordeweekse dagen. Deze toestand zou maximaal 3 maal per jaar voorkomen.

Auto’s die op benzine rijden en voor het jaar 2000 zijn gebouwd, auto’s die op diesel rijden die voor 2006 zijn gebouwd en minibussen die gebouwd zijn voor Euro1 (voor 1994) mogen de stad niet inrijden op dagen dat er teveel milieuverontreiniging is.

Bestelbussen, vrachtwagens, bussen en motoren zijn gedurende de eerste twee jaar uitgesloten van deze beperking. Vanaf 1 december 2017 zullen 48 speciale eenheden van de Guardia Urbana controles op de stickers uitvoeren.

De toestand veranderd nogmaals op 1 december 2019, vanaf dat moment mogen auto’s die voor 1997 gebouwd zijn en bestelbussen die gebouwd zijn voor 1994 de stad Barcelona en 40 andere gemeenten in de provincie niet meer inrijden.

Het is een van de vergaande nieuwe regels die de gemeente Barcelona en vertegenwoordigers van 40 gemeenten rondom de Catalaanse hoofdstad zullen gaan invoeren om de luchtverontreiniging terug te gaan dringen.

De vraag is natuurlijk, wat gebeurd er met die voertuigen die niet ingeschreven staan in de stad Barcelona of de ruim 40 randgemeenten van de Catalaanse hoofdstad. Mogen deze wel het centrum inrijden of niet.

Als het om Spaanse auto’s gaat in principe niet want alle milieuverontreinigende auto’s zouden in feite een sticker van de Spaanse verkeersdienst (DGT) moeten hebben.

In het geval van buitenlandse auto’s is dat een ander verhaal maar het is niet helemaal duidelijk wat de regelgeving is maar er zal waarschijnlijk gekeken worden naar de Europese aanduidingen van Euro1, Euro2, Euro3 en Euro4 modellen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

13 Spaanse gemeentebesturen worden beschuldigd om gevaarlijke luchtverontreiniging te verzwijgen

Een Spaanse milieugroepering beweert dat 16 Spaanse steden regelmatig te lijden hebben onder gevaarlijke niveaus van luchtverontreiniging en slechts drie van hen zeggen dit tegen hun inwoners.

Ecologistas en Accion beweert dat in A Coruña, Aviles, Bailen, Barcelona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Puertollano, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, Valencia, Valladolid en Zaragoza regelmatig de gevaarlijke uitstoot limiet aan PM10 van 50 microgram per kubieke meter overstegen wordt.

Volgens de groepering waarschuwen enkel Madrid, Valladolid en zeer recent Barcelona hun inwoners voor deze vervuiling en hebben zij verkeersbeperkingen ingesteld.

Vijf andere steden, Getafe, Guadalajara, Salamanca, Sevilla en Zaragoza, hebben gevaarlijke niveaus aan CO2 bereikt en hebben tot hiertoe nog geen enkele maatregel genomen om de luchtvervuiling in hun stad tegen te gaan.

Zij kritiseren de steden voor hun gebrek aan kort en langlopende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan en zij vragen onmiddellijke maatregelen om de situatie te verbeteren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn schadelijke luchtverontreinigende stoffen verantwoordelijk voor ongeveer 30.000 vroegtijdige sterftegevallen in het land.

Massale vissterfte in de rivier Segura in de regio Murcia

Duizenden dode vissen drijven weer rond in de rivier de Segura in Murcia.

De vereniging voor instandhouding van het erfgoed in Murcia (HUERMUR) heeft aangifte gedaan bij de Guardia Civil en bij het bevoegde waterschap.  Het gaat dan vooral over het hoge aantal dode vissen in de rivier die omringd zijn door schuim.

Inwoners merkten de dode vissen op toen zij langs de rivier over de  Manterola promenade wandelden.

De vereniging HUERMUR schreef op haar Twitter account: “Het is altijd hetzelfde met de Segura.  Elke maal het regent is er schuim en sterven er vissen.  We doen aangifte van de situatie.”

Volgens het waterschap is een van de verklaringen voor de hoeveelheid schuim de regenval van een paar dagen daarvoor.  Het is een verklaring die ze altijd geven.

In augustus gebeurde hetzelfde en het waterschap nam toen een aantal watermonsters voor analyse om zo te kijken of er een onderliggende reden was voor de sterfte bij de vissen.  Ook deze maal namen zij een aantal watermonsters.

De vorige testen slaagden er niet in om een oorzaak voor de schuimontwikkeling en de sterfte van de vissen aan te wijzen.

HUERMUR roept de overheid nu op om tot op de bodem te gaan want dit gebeurt toch te vaak.

Spaanse problemen met water worden steeds maar groter

Er zijn meer dan 1.800 rivieren in Spanje. De meeste zijn relatief kort en bevatten slechts water in bepaalde periodes van het jaar. Droge rivierbeddingen zijn gewoon geworden en de Spaanse overheid legt de laatste jaren pijpleidingen aan van het noorden naar het droge zuiden.

Vijf van de grote rivieren in Spanje monden uit in de Atlantische Oceaan en enkele zoals de Tajo en de Duero, vloeien nog door Portugal voordat zij de oceaan bereiken.

Andere rivieren, inclusief de Ebro, hebben hun monding in de Middellandse Zee.

Veel rivieren irrigeren vruchtbaar land zodat men er groenten en fruit kan telen. De rivieren worden ook gebruikt om hydro-elektrisch centrales aan te drijven en in een aantal gevallen zijn het gewoon transportwegen.

De Tajo is de langste rivier op het Iberisch schiereiland en heeft een lengte van meer dan 1.000 km.

Hij ontspringt in de Sistema Ibérico bergen bij Madrid en stroomt dan langs Toledo voordat hij de Portugese grens overschrijdt en zo verder naar Lissabon stroomt waar hij in de oceaan uitmondt.

Er staan maar weinig dorpen en steden langs de rivier, met Toledo als de grootste stad, maar de rivier vloeit vooral langs rotsachtige valleien die ongeschikt zijn voor bouwprojecten.

Het water van de Tajo loopt nu in een serieus gevaar om op te drogen en dat is het resultaat van o.a. het transport van water met pijpleidingen naar de drogere regio’s waaronder Almeria en Murcia. Daarnaast lopen de temperaturen steeds meer en meer op waardoor er ook meer en meer verdampt.

Problemen in de delta

De Ebro delta, bij Tarragona, bevat een van Europa’s grootste draslanden maar dit systeem komt zwaar onder druk te staan door het oppompen van water dat men gebruikt voor de teelt van groenten, fruit en rijst.

Dammen op de rivier bemoeilijken het transport van slib tot in de delta wat een potentieel gevaar oplevert voor de Spaanse voedselproductie. Minder water en minder vruchtbaar slib vormen een potentieel gevaar voor de Spaanse economie.

Spanje zet geiten aan het werk bij de brandweer

Hongerige geiten helpen om de bosbranden in Spanje te bestrijden. Een proefprogramma zet de dieren in Girona in risicovolle gebieden aan het werk.

De Pau Costa Foundation regelt het programma en zij zeggen dat zij een eeuwenoude landbouwmethode voor brandbestrijding in ere hebben hersteld.

Het plaatselijke ras, dat zeer geschikt is voor het terrein, wordt naar een gebied gezonden om er het overgroeide kreupelhout af te grazen.

Deze methode geeft dus minder brandstof aan het vuur, het limiteert zo het gebied dat kan branden en brandweermannen hebben een duidelijke weg naar het vuur zodat zij dichterbij kunnen komen en zo het vuur meer effectief kunnen bestrijden.

Landbouwers genieten ook van deze methode want het geeft hun product een uniek verkooppunt.