Category Archives: Nieuws – onderwijs

Een school in Madrid heeft een klacht over seksisme aan zijn been

In een school in de voorstad van Madrid, Alcorcón,  is een onderzoek gestart nadat aan het licht kwam dat de leerlingen anders werden behandeld afhankelijk van hun geslacht.

De jongens mochten voor een buitenschoolse uitstap naar het stadion van Real Madrid.  De meisjes daarentegen kregen een cursus haken aangeboden.

Ook een tweede klacht tegen de school zal onderzocht werden en hier gaat de beschuldiging over een bezoek van de jongens aan het Santiago Bernabéu stadion terwijl de meisjes een bezoek aan een gaarkeuken voor de armen kregen.

De regionale onderwijsinspectie van Madrid, die de fondsen voor de katholieke school, Juan Pablo II, ter beschikking stelt heeft inspecteurs naar de school gestuurd om de beschuldigingen van seksuele discriminatie te onderzoeken.

De school is een onderdeel van de Educatio Servanda keten van scholen en het is een van de 18 door de overheid gesubsidieerde privé scholen die een scheiding maakt tussen de twee geslachten.

Als het resultaat van het onderzoek is dat er een verschil gemaakt is tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen dan riskeert de school een forse boete.  Jongens en meisjes moeten volgens de wetgeving op school gelijke kansen krijgen.

Juan Carlos Corvera, de voorzitter van de stichting die de controle moet uitvoeren over de Juan Pablo II en andere katholieke scholen, ontkent alle beschuldigingen van seksisme.  Volgens hem kan elke scholier vrij kiezen uit de aangeboden activiteiten.

Maar het is niet de eerste maal dat de school in opspraak komt.  Zo kreeg de directeur van de school,  Carlos Martínez, al eerder een boete van de onderwijsinspectie .  Hij had toen een brief naar de ouders geschreven waarin hij een wet aanviel waarmee de school verplicht werd om de genderidentiteit uit te leggen in het klaslokaal.

In de brief vergeleek hij de nieuwe wetgeving waarin de rechten van de holebi gemeenschap werd uitgelegd met “fanatiek terrorisme”.

Het taalplan in de regio Valencia gaat ondanks protesten toch door

De verantwoordelijke voor het onderwijs in de regio Valencia, Vincent Marza, blijft bij zijn controversieel plan om het aantal schooluren in het Valenciaans in de scholen te verhogen, iets wat vooral buitenlandse ouders niet zien zitten.

Hij drijft zijn wil door niettegenstaande er een uitspraak van een regionale rechtbank is die de invoering van de nieuwe regels tijdelijk opschortte en nu is ook de nationale minister van Onderwijs tussengekomen omdat hij de maatregel discriminerend vindt in het recht op onderwijs.

In de nieuwe regels worden de lessen die in het Spaans gegeven worden geleidelijk verlaagd en komen er drie verschillende niveaus: basis, tussenvorm en gevorderd.  Scholen kunnen, afhankelijk van hun noden, zelf hun niveau kiezen.

Op het basis niveau blijft het Spaans de standaard taal, in de tussenvorm worden de lessen gelijk over de twee talen gedeeld en in gevorderd is het Valenciaans de standaard taal.

Volgens een aantal buitenlandse ouders hebben niet alle scholen de keuze gekregen en werd hen het gevorderd niveau opgedrongen.

Wil je meer informatie over de vereniging van ouders, ga dan eens kijken op Idiomas y Educación.

 

Mickey Mouse helpt de Spaanse politie

De Walt Disney Company gaat tijdens het schooljaar 2017/2018 in een speciale campagne samenwerken met de Guardia Civil om de verkeersveiligheid voor kinderen te promoten.

Zo gaan zij het dragen van helmen en handschoenen promoten wanneer de kinderen met de fiets rijden of wanneer zij op een skateboard staan.

De Disney Channel reeks Mickey and the Superpilotos, waarin Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy en Pluto met elkaar wedijveren in races met snelle wagens wordt gezien als een ideaal middel om de kinderen bewust te maken om een helm te dragen.

In 2014 werkten de twee organisaties al eens samen om zo de veiligheid van kinderen op het internet te promoten.

Het regionale Hoog Gerechtshof schort de onderwijsbeslissing van de overheid in Valencia op

Een groep kwade ouders heeft een grote overwinning behaald in hun strijd tegen de Generalitat Valenciana.

Het regionale Hoog Gerechtshof heeft tijdelijk de beslissing van de raad opgeschort om vanaf 2019  de Spaanse taal in het onderwijs terug te dringen.

Als de raadsbeslissing er toch doorkomt dan ontvangen kinderen 80% van hun lessen in het Valenciaans, een soort Catalaans dat in de regio Valencia gesproken wordt.  In september van dit jaar zouden de lagere scholen en de secundaire scholen zouden later volgen.

Het is de tweede maal in de geschiedenis dat een regionale wet wordt opgeschort.

Toen de beslissing bekend werd gingen een aantal buitenlandse ouders in het verweer en zij hebben nu ten dele hun gelijk behaald.

 

Het regionale Hoog Gerechtshof schortte de wet dus op en in tussentijd moeten specialisten onderzoeken of de mensenrechten van de leerlingen niet geschonden werden.

Op deze blog kwam dit probleem al eerder aan bod en dat artikel kan je hier vinden.

De oudervereniging Idiomas y Education kan je op hun website vinden.

Het Valenciaans zal de verplichte schooltaal in de regio Valencia worden

Internationale inwoners zijn op weg naar een confrontatie met de regionale overheid van Valencia.

De regionale overheid heeft de beslissing genomen dat de Valenciaanse taal verplicht wordt in alle scholen tegen 2019.  Het plan komt dit jaar al in de lagere scholen in voege en het secundair onderwijs volgt de volgende twee schooljaren.

De buitenlanders hebben een betoging gehad waarin zij eisen dat zij het recht krijgen om de taal van de school te kiezen.

Nu is het wel afhankelijk van de school, de ene school voert het nieuwe decreet strenger in dan de andere maar de ouders weten niet welke school streng is en welke niet.

Een gratis meldlijn voor gepeste kinderen

pesten

Sinds 1 november kunnen kinderen die gepest worden door leeftijdgenoten anoniem telefonisch contact opnemen met de speciale meldlijn. Het telefoonnummer 900.018.018 zal 24 uur per dag bereikbaar zijn en 7 dagen per week bemand zijn door speciaal getrainde telefonische medewerkers die gepeste kinderen te woord kunnen staan. Het nieuwe telefoonnummer is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs en heeft in het Spaans de naam “Teléfono contra el abuso y acoso escolar” gekregen.

Het pesten onder kinderen gebeurt steeds meer en steeds vaker niet alleen meer op het schoolplein maar ook via de sociale media en andere moderne manieren. Steeds meer kinderen krijgen te maken met een vorm van pesten en vaak kunnen of durven zij niet hun zegje te doen. Met het nieuwe telefoonnummer 900.018.018 wil het Ministerie van Onderwijs de kinderen tussen 0 en 18 (zoals in het telefoonnummer verwerkt) een kans geven om anoniem met een speciaal getrainde persoon over de problemen te praten.

Bij het callcenter zullen een twintigtal personen gaan werken die allemaal een achtergrond hebben als sociaal werker, juristen, psychologen en personen die gespecialiseerd zijn op het vlak van problemen bij kinderen. In principe is het bellen met deze meldlijn natuurlijk anoniem maar eventueel zullen ernstige gevallen  doorgegeven worden aan de bevoegde instanties waarna eventueel de politie, scholen en ouders geïnformeerd kunnen worden.

Ondanks het feit dat het hier om een goed initiatief gaat is er ook kritiek. Zo meent de bond van psychologen dat het personeel wat bij de meldlijn is neergezet zeker niet bevoegd is om de problemen van de kinderen op te vangen. Volgens hen moet een ieder die belt naar de meldlijn door een gediplomeerd persoon geholpen worden, iets waar schijnbaar niet naar gekeken is bij de sollicitatiegesprekken.

Daarnaast uitten de ouders ook kritiek op het feit dat er uiteindelijk niets gedaan wordt aan de problemen zelf. Zo zou er een compleet pakket moeten komen om het pesten op school de kop in te drukken

Er is geen geld meer voor wc-papier in Spaanse school

papier

In Spanje is deining ontstaan nadat de directie van een lagere school de ouders heeft verzocht hun kinderen wc-papier mee te geven naar de klas. Het krappe budget van de school laat deze vorm van ‘gratis dienstverlening’ immers niet meer toe, zo luidt het.

Tijdens een vergadering op de Rafael García Valiño-school in Yepes, nabij Toledo, kregen de ouders te horen dat er geen geld meer voorhanden was om wc-papier te bekostigen. Derhalve werd gevraagd om elk kind zes rollen toiletpapier mee te geven.

“Dit tart toch elke verbeelding”, briest Carmen Contreras, een van de betrokken ouders. “Wat gaat het volgende zijn? Dat we zelf voor krijt zorgen? Dat we een jerrycan stookolie aan onze kinderen meegeven om de klas te verwarmen?” Mevrouw Contreras heeft inmiddels een campagne opgezet om te protesteren bij de onderwijsautoriteiten van de autonome regio Castilië-La Mancha.

“Elk schooljaar moeten we betalen voor leerboeken, voor maaltijden in de school, voor schriften, schrijfgerief… noem maar op”, vervolgt Carmen Contreras. “Dat we nu ook voor wc-papier moeten zorgen, slaat alles”.

Minder gegoede ouders kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming om de schoolkosten te dekken. De besparingen in het onderwijs, als gevolg van de economische en financiële crisis in Spanje, hebben er echter toe geleid dat ook in deze subsidies werd gesnoeid.

De inactieve jeugd van Spanje

Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport  gaan een op de vijf jongeren tussen de 15 en de 29 niet naar school en zij werken niet.  Het gaat over de zogenaamde ‘ninis’ van het Spaanse ‘ni trabajan ni estudian’.

Dit cijfers komt van het laatste bevolkingsonderzoek en dat bracht aan het licht dat 19,4 procent geen werk had in de week voor het onderzoek en niet naar school ging in de maand voor het onderzoek.

Dit cijfer is hoog maar er is al een verbetering ten opzichte van het jaar voordien.

Jongens zijn iets actiever dan meisjes met respectievelijk 19,2 procent en 19,7 procent van de inactieve jeugd.

Alhoewel het aantal inactieve Spaanse jongeren in dalende lijn gaat ligt het nog steeds veel hoger dan in de andere Europese landen.

Het gemiddelde in de Europese Unie staat op 14,8 procent, een gemiddelde 4,6 procent lager dan in Spanje.  De enige landen waar er een hoger percentage is zijn Kroatië (21,1 procent), Roemenië (21,9 procent), Bulgarije (22,2 procent), Griekenland (24,1 procent) en Italië (25,7 procent).

Aan de andere kant staan de actiefste jongeren en die kan men vinden in Zweden (7,4 procent inactief), Luxemburg (7,6 procent), Denemarken (7,7 procent), Duitsland (8,5 procent) en Oostenrijk (8.7 procent).

Studentenprotest doorheen gans Spanje

In steden in gans Spanje braken er op 14 april demonstraties uit van secondaire scholieren die protesteerden tegen veranderingen in het onderwijs.  Onder meer de verlenging van een aantal universitaire studies, de verhoging van de lesgelden en nog een aantal kleinere wijzigingen aan het onderwijs lagen aan de basis van dit protest.

De onderwijswet uit 2014 van de regerende Partido Popular veroorzaakte al ergernis bij de andere politieke partijen, bij de ouders en bij de leraars.  Bij de onpopulaire veranderingen waren onder meer een vermeerdering van het aantal schriftelijke ondervragingen, de wederinvoering van het godsdienstonderwijs en de bijkomende moeilijkheden voor kinderen uit de lagere inkomensklasse om naar de universiteit te gaan.

Deze demonstraties vallen onder het algemeen protest tegen verdere besparingen en tegen de hervorming van de arbeidsmarkt.

De grootste betogingen vonden plaats in Madrid, Barcelona en Valencia.

Voorafgaand de betogingen was er al een tweedaagse studentenstaking.

Het gemeentebestuur van Pamplona voert meer Baskisch in de kinderopvang in

In de hoofdstad Pamplona van de regio Navarra komt er meer kinderopvang in het Baskisch.  Het stadsbestuur wordt bestuurd door de onafhankelijkheidspartij Bildu en de linkse Podemos met de gedoogsteun van Geroa Bai.

Door deze verandering gaat het aanbod van onderwijs in het Baskisch voor kinderen van 0 tot 3 jaar flink omhoog.  Tot nu toe waren er in de stad 6 instellingen die het Spaans als voertaal aanboden en daarnaast waren er 4 instellingen die opvang aanboden in het Spaans en het Engels en waren er 2 instellingen in het Baskisch.

Twee instellingen die momenteel Spaanse kinderopvang aanboden schakelen nu over naar het Baskisch en het zijn de instellingen Donibane en Fuerte El Principe.

Pesten op de Spaanse scholen

Onlangs is er van Save the Children een studie verschenen  over het pesten op Spaanse scholen en het onderzoek richtte zich vooral op de slachtoffers tussen de 12 en de 16 jaar.

21,487 leerlingen vanuit gans Spanje hebben aan het onderzoek meegewerkt en het is het eerste dergelijke onderzoek dat in 10 jaar in Spanje werd uitgevoerd.

Het onderzoek van 130 pagina’s werd op 18 februari voorgesteld en 1 op de 3 Spaanse kinderen geeft er in toe dat het in de afgelopen twee maanden voor het onderzoek een schoolgenoot heeft gepest en 50% van hen geeft toe dat ze tegen schoolgenoten hebben gescholden.

Zes op de tien zegt het slachtoffer van schelden te zijn en drie op de tien is het slachtoffer geweest van lichamelijk pestgedrag.

De studie geeft ook de moderne pestmethodes aan evenals de consequenties op de jeugdige psyche.  Cyberpesten via Facebook en de andere sociale netwerken is een veel voorkomend probleem naast het verspreiden van roddels, diefstal van eigendommen,  het toebrengen van lichamelijk letsel en het uitsluiten van het slachtoffer uit het sociaal leven.

6,3 procent van de ondervraagden was het slachtoffer van cyberpesten op Facebook en daar werden hun gegevens veranderd of afgesloten.

De regio’s waar het meest gepest werd zijn Andalusië, Murcia, Melilla en de Balearen.

Depressie, afwezigheid op school, eetstoornissen, onhandelbaar gedrag en in enkele extreme gevallen zelfs zelfmoord waren het gevolg van het pesten.

Als men de cijfers uit de studie overzet naar het nationaal gemiddelde dan komt men tot 111.000 kinderen onder de 16 jaar die te lijden hebben onder het pesten en daarvan zijn er 82.000 het slachtoffer van het cyberpesten.

Volgens de onderzoekers zijn deze hoge cijfers te wijten aan het totale gebrek aan verantwoordelijkheid in de Spaanse scholen om streng op te treden tegen de pesters.

Misschien komen er kortere schoolvakanties in de zomer

De Spaanse schoolkinderen hebben nu een zomervakantie van half juni tot half september en dat zijn dus drie maanden non-stop zomerplezier. Voor de kinderen is het geweldig maar volgens onderwijsexperts hebben zo lange vakanties een negatief effect op het studeren en is de tijd rijp om te veranderen.

Spanje is op dit moment het land binnen Europa met de langste schoolvakanties.

Maar waarom hebben Spaanse schoolkinderen nu eigenlijk zo lang vrij?

De belangrijkste reden is de hoge temperatuur gedurende de zomermaanden maar dat is in veel scholen al opgelost door de  airconditioning. Een andere reden was dat de lange schoolvakanties beter in de agrarische kalender pasten vanwege de aanplant en oogst periodes Vroeger moesten kinderen naast school ook meehelpen op de boerderij en op het land.

Volgens studies zijn lange onderbrekingen van school niet goed aangezien de routine wegvalt en de leerlingen simpelweg vergeten wat leren is.

Misschien gaat dat dit in de toekomst wel veranderen want er wordt nu al veel over gesproken maar zoals het in veel gevallen gaat, het veranderen van tradities en gewoontes duren wat langer in Spanje

Universiteiten uit Valencia en Alicante zijn bij de beste ter wereld

Volgens het Centre for World University Rankings (CWUR) zijn de vijf openbare universiteiten in de regio Valencia zijn bij de beste 1.000 universiteiten ter wereld.

De eerste op de lijst is de Universiteit van Valencia (UV) en die staat op plaats 294.  Zij wordt gevolgd door de Polytechnische Universiteit op plaats 440,  de Universiteit  Alicante op plaats  681, Miguel Hernandez in Elche staat op plaats 767 en de Jaume I staat op plaats 808.

Op de lijst staan nog 40 andere Spaanse universiteiten maar op de eerste plaats staat de Harvard University, gevolgd door Stanford University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT.  Deze drie universiteiten zijn Amerikaans en op plaats 4 en 5 staan de Britse universiteiten van Cambridge en Oxford.

Jonge Spanjaarden weten niet genoeg van een computer

Volgens een studie van de OESO, een instelling die 34 ontwikkelde landen vertegenwoordigd, moeten jonge Spanjaarden en Italianen hun kennis van de computer opvijzelen.

Als men deze Spaanse  jongeren vergelijkt met hun leeftijdsgenoten elders  dan spreekt het resultaat voor zichzelf.  Amper 50 procent van de Spanjaarden tussen de 16 en de 29 jaar hebben ervaring in het gebruik van de computer.

Het onderzoek keek naar 35 miljoen jongeren die niet werkten of studeerden uit Zuid Korea, Noorwegen, Australië, Japan, de Verenigde Staten, Canada en de Europese landen en Italië was het enige land dat slechter presteerde dan Spanje.  Maar interessant is wel dat als men kijkt naar het gebruik van de computer in het dagelijks leven de achterstand van Spanje kleiner wordt.

De cijfers zijn vooral voor Spanje en Griekenland een kwalijke zaak met hun torenhoge jeugdwerkloosheid.

 

Spaanse studenten kiezen voor Groot-Brittannië om hun studies te voleindigen

Volgens een nieuwe studie hebben 578.000 Spaanse studenten tussen 18 en 34 jaar hun studies voleindigen in het buitenland en daarvan gaat 81,7 procent naar Groot-Brittannië.

Er zijn meer meisjes (344,800) dan jongens (233,200) die van de gelegenheid gebruik maakten om hun studies in het buitenland verder te zetten en de meesten bleven langer dan zes maanden daar.