Category Archives: Wonen – belastingen

Identificatienummers voor de Spaanse belastingen

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero)

Iedereen die een aktiviteit uitoefent, een woning of een wagen wenst te kopen moet een NIE nummer hebben.  Het is tevens een persoonlijk nummer.

Er is geen verplichting om een dergelijk nummer te bezitten maar in de praktijk kan men niet zonder. 

Men heeft het nodig om een bankrekening te openen, een telefoonaansluiting aan te vragen, om de kaart van de sociale zekerheid aan te vragen, enz.  Vraag het nummer dus zo snel mogelijk aan.

Belangrijk:

Het NIE nummer wordt aangevraagd samen met het “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión” met het formulier EX 16

Het CIF nummer (Codigo de Identificación Fiscal)

Dit nummer heeft men altijd nodig als men zaken wil doen in Spanje. 

Belastingen in Spanje

Men betaald zijn belastingen in het land waar men 182 dagen + 1  doorbrengt of als men er bepaalde economische belangen heeft.   Men is dan onderworpen aan de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  Deze belasting is progressief en gaat van 15 % tot 45 %.

Daarnaast kent men nog een vermogensbelasting.  Hierin is een verschil tussen personen die in Spanje wonen en die er niet wonen.

Hiernaast vindt u alle mogelijke belastingen welke in Spanje voorkomen.

In Spanje loopt een fiscaal jaar van 1 januari tot 31 december.

Tussen België/Nederland en Spanje bestaat er een verdrag dat dubbele belasting moet vermijden.  Woont u in Spanje dan vindt u hier enkele punten die geregeld zijn door dit verdrag:

  • Lonen worden belast in de staat van verblijf.
  • Werknemers en zelfstandigenpensioenen worden eveneens belast in de staat van verblijf.
  • Overheidspensioenen blijven in België belastbaar.   Heeft u de dubbele nationaliteit dan wordt u belast in Spanje.

Voor uw Spaanse belastingaangifte moet men zich identificeren met zijn NIE nummer (kleefzegels).

Vroeger was men verplicht een fiscaal vertegenwoordiger te hebben die uw belastingaangifte indient.  De meeste mensen maken nu nog steeds gebruik van zijn diensten.  Deze vertegenwoordiger is ook geheel verantwoordelijk voor de aangifte welke hij indient.

OPGELET: Anders dan in België stuurt de belastingdienst u geen aangifteformulier.  Men moet het formulier zelf afhalen bij de belastingdienst.

De website van de Spaanse belastingdienst is: Agencia Tributaria