De man die in Madrid werd neergeschoten zou een ex bendelid zijn

Een man van 43 jaar is in de buurt van een school doodgeschoten en de politie denkt dat hij een ex bendelid is van de beruchte bende, Los Miami.

De Colombiaanse man kreeg 10 kogels in zijn lichaam toen hij zijn kind naar school bracht op de Britse school Pozuelo, Madrid.

Volgens getuigen waren het twee mannen op een moto die naast de wagen van het slachtoffer kwamen rijden waarna zij het vuur openden op Jose Ricardo Rojas Montes.  De mannen konden ontsnappen door het drukke verkeer in hun voordeel te gebruiken.

De partner van het slachtoffer, die ook in de wagen zat, is in een programma van getuigenbescherming geplaatst.

De politie werkt aan de hypothese dat de moordaanslag een oude afrekening is tussen drug dealers.

De Spaanse werknemers van Amazon staken op 21 en 22 maart

Het beroemde lachende logo van Amazon zal even ophouden met lachen omdat de meer dan 1.000 Spaanse werknemers twee dagen gaan staken omdat er geen akkoord komt met het bedrijf over hun salaris en de arbeidsomstandigheden.

De grootste Spaanse vakbond, Comisiones Obreras (CCOO) heeft een staking aangekondigd voor 21 en 22 maart en de andere vakbonden steunen de staking.

De vakbond zegt dat Amazon alle loonsverhogingen stopzet, dat de lonen worden geblokkeerd en dat de vergoedingen voor nacht en week end werk naar beneden gaan.

Het bedrijf zegt dan weer dat het concurrerende lonen geeft en dat de gesprekken met de vakbonden zullen opgestart worden.

Een groot deel van de Spaanse werknemers ontvangt geen betaling voor zijn overwerk

Volgens een studie van Adecco en Infoempleo heeft de helft van de werknemers in Spanje het gevoel dat ze niet gewaardeerd worden in het bedrijf. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de werkende Spanjaarden zijn overuren niet of onvoldoende krijgt uitbetaald.

58,7% van de Spanjaarden die overuren moet maken krijgt deze dikwijls niet uitbetaald of slechts gedeeltelijk. 46,4% zegt dat ze geen financiële vergoeding krijgen t en ook geen extra dagen vrij terwijl 13% aangeeft dat ze geen extra uren betaald krijgt en men alleen kan kiezen uit extra dagen vrij.

In de Spaanse arbeidswetgeving staat dat overuren enkel op een vrijwillige basis kunnen behalve in een noodgeval zoals een ongeval of een crisis. Maar een groot deel van de Spaanse werknemers durft geen overwerk te weigeren omdat zij schrik hebben om ontslagen te worden.

De wet verplicht de werkgever om de werknemer die overwerk uitgevoerd heeft te vergoeden met minstens hetzelfde bedrag per uur als bij normaal werk of om hetzelfde aantal uren vrij te geven.

Volgens de wet mag een werknemer op jaarbasis 80 uren overwerken.

Iets meer dan de helft (51,2%) van de ondervraagden zegt dat het werk dat ze doen onder hun opleiding is terwijl meer dan de helft van de respondenten van mening is dat het hun taak niet in overeenstemming is met hun kwalificaties.

Volgens de studie van Adecco is 41 procent van de Spanjaarden actief op zoek naar een andere job maar 83 procent denkt dat het moeilijk is om een goede job te vinden door de financiële crisis.

Hoe zit het nu met de beschikbare watervoorraad in de Spaanse stuwmeren?

Het antwoord op de vraag is vrij gemakkelijk beantwoord, er is een Spaanstalige website Embalses.net en hier kan je het antwoord vinden.

Zo leren we dat de toestand voor gans Spanje de laatste week, door de overvloedige regenval, verbeterd is ten opzichte van de week voordien maar als we kijken naar een jaar en tien jaar geleden dan is het antwoord niet positief.

Op 12/3/2018 was er 30.120 hm³ beschikbaar in de stuwmeren in gans Spanje. In het totaal kunnen deze meren 56.074 hm³ bevatten en daaruit volgt dus dat 53,71% van de totale capaciteit beschikbaar is en dat is een verbetering met 6,80% ten opzichte van een week voordien.

Kijken we nu naar één jaar terug dan is de toestand is minder goed.  Toen was er 33.032 hm³ water aanwezig in de stuwmeren en daarmee haalde men een beschikbaarheid van 58,91%.

Ten opzichte van tien jaar terug is de toestand vandaag nog slechter. Toen was er 38.042 hm³ water aanwezig in de stuwmeren en daarmee haalde men een beschikbaarheid van 67,84%.

De toestand in Andalusië

Als we nu nog eens kijken naar de toestand in Andalusië dan tonen de grafieken een vergelijkbare situatie.

Op 12/3/2018 was er in Andalusië 6.106 hm³ beschikbaar in de stuwmeren in de regio. In het totaal kunnen deze meren 12.035 hm³ bevatten en daaruit volgt dus dat 50,74% van de totale capaciteit beschikbaar is.

Kijken we nu naar één jaar terug dan is de toestand is minder goed.  Toen was er 6.943 hm³ water aanwezig in de stuwmeren en daarmee haalde men een beschikbaarheid van 57,69%.

Ten opzichte van tien jaar terug is de toestand vandaag nog slechter. Toen was er 8.256 hm³ water aanwezig in de stuwmeren en daarmee haalde men een beschikbaarheid van 68,61%.

 

Hier is dan de zevende storm van dit jaar, Gisele

Foto: Aemet

Direct na de storm Felix is er nu reeds de volgende storm, Gisele.

Het Staats Meteorologisch Agentschap (AEMET) heeft vandaag voor 38 provincies het weeralarm afgekondigd voor hevige regen, stevige winden, sneeuwval en een wilde zee.

Galicië, Asturië, Cantabrië, Extremadura, Castilla y Leon, Andalusië, Castilla-La Mancha, Navarra end Aragon hebben het oranje weeralarm gekregen voor stevige winden die kunnen oplopen tot meer dan 80 km/h en voor windstoten die boven de 120  km/h kunnen uitkomen in Galicië en de bergachtige regio’s van Cantabrië.

Een groot deel van het land kreeg het gele alarm voor regen en sneeuw.

De regen zal in het westen, vroeg in de ochtend, beginnen vallen en zal stelselmatig opschuiven in westelijke richting om zo in het centrum van het land te komen.

In delen van Cantabrië en Galicië zal boven de 1.000 meter sneeuw vallen, vooral op het einde van de dag.

Deze storm zal zich vooral laten voelen aan de Spaanse kusten met een oranje alarm in Galicië, vooral in de provincie A Coruña.

De kust van de Middellandse Zee zal door hoge golven getroffen worden vanaf Huelva tot in het zuiden van Alicante.

Maar in het algemeen ontsnappen het oostelijk deel van het land, de  Balearen en de Canarische Eilanden aan deze storm.

De oudste voetbalploeg van Spanje stond te koop voor 1 euro

De oudste voetbalploeg van Spanje stond te koop voor 1 euro nadat het gemeentebestuur akkoord ging om een aantal schulden kwijt te schelden.

De Recreativo de Huelva voetbalclub was gesticht op 23 december 1889 door een Schotse dokter, Alexander Mackay, die werkzaam was in de nabijgelegen Rio Tinto mijnen. De dokter begon met een recreatieve club om zo de mijnwerkers van een sportieve lichaamsbeweging te voorzien.

Maar 128 jaar later riskeerde  de Recreativo de Huelva club uitzetting uit het Estadio Nuevo Colombino nadat er een schuld was opgebouwd van meer dan  €7,6 miljoen waaronder een groot deel aan belastingen en elektriciteit.

Doordat het gemeentebestuur de schulden kwijtschold was de weg vrij voor Eurosamop om de aandelen van de club te kopen voor €1.

De club speelde drie opeenvolgende jaren in La Liga tussen 2006 en 2009 maar dan begon de achteruitgang naar de tweede divisie om uiteindelijk, sinds 2015, in de derde afdeling terecht te komen.

Ouders die kiezen voor een thuisbevalling zonder medische assistentie riskeren een gevangenisstraf

Ouders in Spanje die medische hulp voor hun kinderen weigeren kunnen door justitie aansprakelijk gesteld worden indien de kinderen schade ondervinden van deze beslissing.  Dat is althans de uitspraak van het Hooggerechtshof.  Het betreft een celstraf van 15 jaar die bevestigd werd tegen een koppel waarvan de pasgeboren dochter gestorven is.  Het koppel koos voor een thuisbevalling zonder medische hulp en de baby stierf  omdat zij geen afdoende medische verzorging kreeg en omdat zij niet naar een dokter werd gebracht toen de situatie ernstiger werd.

Vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling, een minderheid in Spanje, kiezen er soms voor om geen elke medische verzorging te krijgen.  Zij argumenteren dat een bevalling geen ziekte is en dat het lichaam van een vrouw klaar is voor een bevalling.  Volgens hen worden er in ziekenhuizen agressieve methodes gebruikt waarbij moeder en kind schade ondervinden.

Het Hooggerechtshof waarschuwt ouders voor deze vormen van thuisbevalling en dat zij aansprakelijk kunnen gesteld worden als het mis loopt.

Nalatigheid is een strafbaar feit dat optreedt wanneer een persoon tekort schiet in zijn taak van zorg, of het nu opzettelijk is of niet.  In dergelijke situatie kunnen ouders aangeklaagd worden voor roekeloos gedrag als de baby gekwetst geraakt als resultaat van hun beslissing.  In het ergste geval, bij het overlijden van de baby, kan men aangeklaagd worden voor onvrijwillige doodslag.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is uitermate belangrijk omdat in die zaak er geen bewijs is van een roekeloze daad van de ouders.  Integendeel pleegden de ouders een  crimineel feit omdat zij hun dochter niet naar de dokter brachten niettegenstaande de baby duidelijke signalen gaf dat zij hulp nodig had.

Volgens het officiële verslag wilde de moeder een thuisbevalling en de vader volgde haar daar in.  Na de geboorte knipten zij de navelstreng niet door, reinigden zij de baby niet en wikkelden zij de baby niet in een doek.  De ouders gaven haar de volgende dag geen eten en zij brachten haar niet naar het hospitaal ondanks dat de baby in gevaar was.  Zij brachten haar enkel naar het hospitaal toen de baby reeds gestorven was.

Het besluit dat het hof nam om de ouders te vervolgens voor een zwaardere misdaad legde zij uit dat de ouders het risico van een thuisbevalling kenden en dat daardoor er een grotere verplichting rust op de ouders, dat hun passiviteit wijst op het feit dat zij de dood van de baby aanvaarden of dat zij er minstens onverschillig tegenover stonden.

Omwille van deze reden besliste het hof om de straf van 15 jaar gevangenis te behouden voor de beide ouders.

Mag men binnenkort de Spaanse koninklijke familie ongestraft beledigen?

De Kamer van Volksvertegenwoordigers komt bijeen om een discussie te houden over het decriminaliseren van het beledigingen van het staatshoofd en zijn familie.

Het voorstel werd ingediend door de linkse Catalaanse partij, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) omdat momenteel het vrije woord ernstig is ingeperkt.

De ERC zegt dat in democratieën zoals Spanje er toch een zou moeten zijn een vrijheid van expressie moet bestaan.

Volgens de partij zijn er de laatste jaren tal van voorbeelden geweest waarbij gewone mensen, artiesten en satirische magazines gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrije meningsuiting maar dat zij toch vervolgd werden omdat zij onvoldoende respect betoonden aan de koninklijke familie.

Het nieuws komt nadat de rapper uit Malllorca, Valtonyc, recent in beroep werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar omdat de overheid vond dat zijn liedjesteksten de koninklijke familie beledigden.

Verder zeggen zij  dat een vrije uitdrukking een fundamenteel recht is dat in de Spaanse Grondwet staat.

De wetsartikelen die de overheid gebruikt om mensen voor de rechtbank te brengen zijn de artikelen 490, 491 en 543 van het strafwetboek.

Met het naderen van de Brexit verlaten meer en meer Britten Spanje

Foto: Rlevente

Spanje kent de 1 euro winkeltjes, alle producten voor 1 euro en geproduceerd in China, maar de laatste tijd zijn er nog dergelijke  winkeltjes bijgekomen.  Alleen zijn het geen Chinese producten die men hier kan kopen maar is kledij, huisraad en decoratieve elementen in de aanbieding.

De producten komen dus niet uit China maar ze komen uit de woningen van lokale Britten die hun goederen aan liefdadigheid geven.  De laatste tijd zien we meer en meer Britten die Spanje verlaten en die daarom hun woning verkopen.  Omdat zij veel van hun klein huisraad niet meenemen komen die in de winkeltjes voor liefdadigheid terecht.

Veel Britten keren terug naar Groot-Brittannië omdat voor hen het leven hier zeer duur is geworden.  Veel Britten verliezen relatief veel geld door de devaluatie van het Britse pond die werd ingezet na het referendum voor de Brexit.  Momenteel krijgen zij voor een pond slechts 1,12 euro en dat is een pak minder dan de meer dan 1,7 euro in de, voor hen, gouden jaren.

Volgens het Spaanse Instituto Nacional de Estadística is het aantal Britse residenten in de laatste vijf jaar gedaald van 397.892 naar  240.785, een daling met 157.107. Een deel van de daling kan ongetwijfeld toegeschreven worden door de nieuwe regelgeving over de gemeentelijke inschrijvingen in een aantal Spaanse regio’s.

De statistieken van de INE tonen aan dat 102.367 Britse residenten Spanje tussen 2012 en 2017 verlieten. Terwijl er elk jaar mensen vanuit Groot-Brittannië naar Spanje komen, 88.799 in dezelfde periode, zijn er toch meer Britten die Spanje verlaten dan die naar hier komen.  Dit is voor de eerste maal dat dit gebeurt, tussen 2008 en 2012 kwamen er 40.454 meer Britten naar Spanje dan dat er vertrokken.

Experten geven aan dat er twee oorzaken zijn voor de daling van de Britse residenten. Op de eerste plaats is er de nieuwe regelgeving voor de inschrijving in de gemeente.  Men denkt dat er tienduizenden Britten nog altijd ingeschreven zijn in een gemeente maar al jaren geleden zijn vertrokken.  Gemeentebesturen krijgen geld voor elke inwoner en dus namen zij een controle niet echt serieus.

Maar veranderingen in de wet verplichten gemeentebesturen nu om alle twee jaar een controle uit te voeren en om de vijf jaar als de persoon opgenomen is in het Centraal Register voor Buitenlanders.

De daling in het officiële aantal Britten is zeer ernstig te noemen in de regio Valencia, een regio die lang de grootste aantrekking uitoefende op de Britten.  Maar in de voorbije vijf jaar is het aantal Britten in de regio bijna gehalveerd, van 145.652 naar 75.054.  Maar ook Andalusië is een groot aantal Britten verloren maar niet zo veel als in de regio Valencia.  Andalusië is momenteel de Spaanse regio met de grootste gemeenschap Britten.

Britten in Spanje geloven dat de invloed van de Brexit een aantal onder hen zal dwingen om te vertrekken.   Velen wachten af hoe de gezondheidszorg voor hen zal evolueren.  Momenteel vinden zij de zorg uitstekend maar zal dit zo blijven?  De eerste minister van de regio Valencia,  Ximo Puig, verzekerde de Britse inwoners al dat zij aangesloten kunnen blijven in de plaatselijke gezondheidszorg maar daar kan hij geen beslissing over nemen.  De beslissing zal genomen worden op de Brexit onderhandelingen tussen Europa en Groot-Brittannië.

Het dalend aantal Britten in Spanje kan ook gekoppeld worden aan het verlies van koopkracht.  De Britse gemeenschap is een gesloten gemeenschap met hun eigen bars, restaurants, winkels en clubs maar door de devaluatie van de pond hebben zij minder geld te spenderen, iets wat de Britse winkels en bars maar al te goed voelen.

Naar gelang deze gemeenschap steeds ouder wordt, veel Britten komen naar Spanje bij hun pensioen op 65 jaar, en als zij dan weduwe of weduwnaar worden is de drang om naar Groot-Brittannië terug te keren steeds groter.

De bisschop van San Sebastian heeft een uitgesproken mening over vrouwendag en de vrouwen

Foto: Conferencia Episcopal Española

De bisschop van San Sebastian zegt dat de eerste stakingsdag voor vrouwendag een “overwinning is voor Satan.”

In een druk beluisterd radio interview zegde de bisschop, Jose Ignacio Munilla, 56, dat feministen “bezeten zijn door de duivel.”

De controversiële bisschop veroordeelde de vrouwen die hadden meegedaan aan de staking  omdat zij “vrije en gratis abortus willen” en daarbovenop kwam dan nog dat zij de “idealen van het lesbisch zijn volgen” en dat zij voorstander zijn van “bisexualiteit.”

Hij bleef verder gaan door de feministen de schuld te geven van het “verlagen van de pensioenen” en van “vrouwelijke genocide” waardoor sommige landen nu abortus gebruiken als een “selectief instrument” om te voorkomen dat er meisjes geboren worden.

“Er zijn twee soorten feminisme, een gezonde vorm en een radicale vorm die gemanipuleerd is door de sekse ideologie” voegde hij er nog aan toe.

“Het is grappig hoe de duivel een own goal kan scoren…feminisme, door de aanname van de sekse ideologie, heeft harakiri gepleegd.

De bisschop zegde verder dat monogamie en trouw twee van christelijke bijdragen zijn aan de “waardigheid van vrouwen” maar dat het radicale feminisme van de vrouwen een slachtoffer gemaakt.  De vrouw is nu gereduceerd tot een instrument van plezier doordat seksualiteit gescheiden werd van de voortplanting.

“Wat vrouwen hun waardigheid geeft is het geschenk van het moederschap en het heeft haar de kracht als bewaarder van het geschenk van het leven.”

Zijn commentaar veroorzaakte woede bij een aantal feministische groeperingen waaronder een woordvoerster van de Baskische feministische beweging die het interview een grote grap vond als het niet kwam van de “kerk, een instelling die deel uitmaakt van het machismo systeem dat constant zegt wat vrouwen moeten doen.

Josu Erkoreka, een regionale regeringsverantwoordelijke, zegt dat het radio-interview  onbegrijpelijk, ongelukkig en ongepast was.

De burgemeester van San Sebastian, Eneko Goia, voegde er nog aan toe dat de bisschop duidelijk in een andere wereld leeft.

Het is trouwens niet de eerste maal dat de bisschop met zijn opvattingen in het nieuws komt.

In 2015 publiceerde hij een handleiding van 168 pagina’s dat de naam droeg van “Seks met lichaam en ziel” waarin hij beweerde dat masturbatie gelijk is aan lichaamsbeschadiging en dat homoseksualiteit een zonde is.

“Beide daden zijn verderfelijk en zij kunnen onder geen enkele voorwaarde goedgekeurd worden” schreef hij nog.

Vanaf 1 juli 2018 loert de Spaanse belastingdienst mee naar de huuropbrengsten via de online platformen

Het was al langer bekend maar de Spaanse belastingdienst loert vanaf 1 juli 2018 mee naar de opbrengsten uit de verhuur via de onlineplatformen.

Mensen die een appartement of woning via online verhuur platforms zoals Airbnb, HomeAway, Wimdu of Niumba te verhuren moeten oppassen want vanaf oktober weet de Spaanse belastingdienst hun gegevens. De verhuur platforms zijn namelijk verplicht niet alleen de namen van de verhuurders te geven maar ook het aantal keren dat een accommodatie verhuurd werd en het geld wat daarmee is verdiend.

Voor 31 oktober moet de Spaanse belastingdienst toegang krijgen tot de gegevens van de internet verhuur platforms zoals de meest bekende Airbnb. Particulieren die dus een extra zakcentje bijverdienen met de verhuur van hun appartement of woning zijn vanaf die datum bekend bij de Spaanse Agencia Tributaria ofwel Hacienda. Dit is onderdeel van een nieuwe regeling wat betreft toeristische verhuur die reeds in december 2017 werd aangenomen en actief zal worden in juli van dit jaar.

Naast de identiteit en de huurbedragen moeten de verhuur platforms de identificatie van de verhuurde objecten doorgeven zoals het kadasternummer. Ook moet de Spaanse belastingdienst weten hoeveel dagen een bepaalde accommodatie verhuurd werd en daarnaast de prijzen waarvoor deze verhuurd werd.

Er komt dus vanuit de Agencia Tributaria extra controle op de verhuur van accommodaties via online platforms om zo een beter beeld te krijgen van de verhuurders die eventueel extra belasting moeten gaan betalen over de inkomsten die zij uit hun verhuur hebben verkregen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer voor Spanje Vandaag maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Er werd een groen licht gegeven voor de aanleg van de hogesnelheidslijn tot in Almeria

De bestuurder van de Spoorweginfrastructuur (ADIF) heeft de onteigening van 359 percelen goedgekeurd om de aanleg van het 17,8 kilometer lange stuk tussen Los Arejos tot Nijar van de hogesnelheidstrein mogelijk te maken.

De consultatie periode voor de onteigening, waar mensen hun stem kunnen laten horen, is gisteren begonnen en zal 15 dagen duren.

De meeste percelen die voor onteigening in aanmerking komen liggen in Nijar met 266.  In Lucainena de las Torres zijn er 68 percelen en 25 percelen liggen in Sorbas.

De lokale overheid van Nijar is reeds in het bezit van 124 van de 266 benodigde percelen die nodig zijn voor de aanleg van de lijn.

Door het ministerie van Ontwikkeling is er €732.000 voorzien  voor de aanleg van het stuk tussen Los Arejos tot Nijar. Het ganse project werd helemaal herzien nadat er een studie werd uitgevoerd om het traject uit te voeren van een dubbel naar een enkel spoor.

Aan zes van de zeven secties van de lijn is tot op heden nog niet gewerkt maar de plannen blijven nog altijd om Almeria, Lorca en Murcia met elkaar te verbinden.

De overheid heeft vier jaar voorzien voor de uitwerking van dit werk en de werkzaamheden zullen vier jaren duren.

 

Illegaal netwerk met betaaltelevisiekanalen in Galicië opgerold

Agenten van de Spaanse Nationale Politie hebben een bende opgerold die een illegale toegang leverde tot een aantal televisiekanalen.

Deze agenten kregen daarbij de steun van Europol en zij slaagden er in om zes personen te arresteren die tot een bende behoorden die illegale toegang tot internationale televisiekanalen verkochten.

De signalen werden verkocht door een bedrijf dat de toepassing had ontworpen die het mogelijk maakte om zo films, televisiereeksen en sportevenementen te bekijken.

Tijdens het onderzoek ontdekten de agenten een bedrijf in Galicië dat de signalen van betaalkanalen illegaal doorzond.  Dit bedrijf ontwierp de decoder en de toepassing die dit allemaal moest mogelijk maken.

De decoder werd verkocht voor €120 en de server die de signalen doorzond stond in Frankrijk onder controle van het Spaans bedrijf.

In totaal werden er in Spanje acht huiszoekingen uitgevoerd en het resultaat was dat er zes personen werden aangehouden en kon men 4.600 IT apparaten in beslag nemen.

Op de dag van de invallen steunde Europol deze actie door een analist en specialist naar Spanje te sturen die de beschikking hadden over geavanceerde apparaten.  Dit liet toe om in real-time gegevens uit te wisselen en deze gegevens te vergeleken met de gegevens van Europol.

Het onderzoek begon toen EGEDA ((Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), de Spaanse multimediagroep Mediapro en de Spaanse Voetbalbond klacht indienden bij de politie.

Spanje faalt in de verwerking van zijn stedelijk afval en de uitbouw van een kringloopeconomie

Foto: Schumi4ever

Er bestaan in Europa 2 snelheden wanneer we de afvalrecyclage bekijken, de eerste wordt bepaalt door de Europese instellingen die nu werken voor de doelstellingen die de lidstaten moeten halen tijdens de volgende 10 jaar.  Aan de andere kant is er de snelheid die door Spanje wordt gehaald, een land dat er maar niet in slaagt om de recyclage door de gemeentes te verbeteren.

Momenteel wordt gemiddeld 45 procent van het stedelijk afval in Europa gerecycleerd terwijl het in Spanje blijft hangen op slechts 29 procent.  De overige 71 procent wordt gewoon gestort op een stortplaats.

De commissie leefmilieu van het Europees Parlement keurde onlangs de nieuwe doelstellingen voor de volgende jaren goed en men denkt dat het voorstel in de algemene vergadering van het parlement in april  zal goedgekeurd worden.

Vanaf dat punt, in 2025 zullen alle Europese lidstaten 55 procent van hun stedelijk afval moeten recycleren, een doelstelling die tegen 2035 zal oplopen tot een recyclage van 65 procent van alle stedelijk afval.

Recyclage is een van de pilaren van de kringloopeconomie, dit is een economie waarin men de afvalproducten wil gebruiken als een van de grondstoffen voor de industrie.  Het is volgens een aantal specialisten een kwestie van overleven, met de steeds groter wordende wereldbevolking zijn er simpelweg onvoldoende grondstoffen beschikbaar.

Maar in landen zoals Spanje klinken deze doelstellingen zoals pure science fiction. Volgens Carlos Arribas van de milieubeweging,   Ecologistas en Acción, is dit onmogelijk, het is gewoon materieel onmogelijk om de 55 procent doelstelling tegen 2025 te halen.

De laatste Eurostat gegevens geven hem dan ook gelijk.  In 2016, de laatste beschikbare gegevens, recycleerde Spanje 29,7 procent van zijn stedelijk afval.  Maar het ergste aan deze gegevens is dat deze hoeveelheid sindsdien gelijk gebleven is sinds 2010.

Bronnen binnen het ministerie van Landbouw, Visvangst en Leefmilieu geven toe dat er maatregelen moeten getroffen worden om de recyclage met 20 procent te laten stijgen.  Het ministerie beweert dan ook dat het een plan heeft om de kringloopeconomie in de periode 2018-2020 te laten stijgen zodat aan de Europese eisen kan tegemoet gekomen worden.

Als alle maatregelen die in het plan staan worden uitgevoerd dan zal, volgens het ministerie, Spanje de Europese doelstellingen tegen 2020 halen.

Dit jaar wil de Europese  Commissie (EC) een rapport opmaken met daarin opgenomen de vooruitgang die de lidstaten maken zodat er tijdig een alarm kan gegeven worden aan die landen die in de problemen kunnen komen met de doelstellingen voor 2020.  Spanje komt ongetwijfeld terecht op de lijst van lidstaten die de doelstellingen niet zullen halen.  Vorig plaatste de Europese Commissie Spanje al op een lijst van acht landen die werden aangemaand om hun inspanningen te vergroten.

In de analyse onderstreepte de Commissie wel de verschillen tussen de Spaanse regio’s.  La Rioja, bijvoorbeeld, komt boven de 50 procent uit wat betreft het recycleren van het stedelijk afval maar de Canarische Eilanden, Madrid en Galicië komen nog niet aan de 20 procent.  Daarom vragen Europese beleidsmakers voor een grotere coördinatie tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten.

Het ministerie zegt dat de nationale overheid enkel zeggenschap heeft over de wetgeving en de algemene planning, maar dat het de regionale en lokale overheden zijn die zeggenschap hebben over het eigenlijke afvalbeheer.

Islamofobie gaat in stijgende lijn onder de Spaanse bevolking

In 2017 waren er in Spanje volgens het Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia (PCI) 546 gerapporteerde incidenten in verband met islamofobie.

De meest voorkomende soort van incidenten zijn laster en kwaadsprekerij waarin moslims beschuldigd worden van gewelddadig, seksistisch, chauvinistisch, achterlijk, intolerant, terroristisch of pedofiel te zijn.  Moslim vrouwen zijn dan weer onderdanig, achterlijk of verdrukt te zijn.

De tweede meest voorkomende categorie van incidenten is discriminatie of het ontzeggen van hun rechten.

Andere soorten van discriminatie zijn pesterij, georganiseerde campagnes, nepnieuws, verbale en geschreven bedreigingen en beschadiging van eigendommen.

De stijgende trend met het aantal incidenten gebeurt zowel on- als offline.  Van de 546 gevallen gebeurden er 160 offline en 386 waren online op sociale media en een aantal nieuws sites.

Volgens het rapport gebeurden het grootste aantal incidenten in Catalonië en van de 160 offline incidenten gebeurde er 31,88 procent in deze regio.

Verder blijkt uit het rapport dat telkens er een terreuraanslag gebeurt er ook een opstoot van anti-islamitische gevoelens ontstaat.  De terreuraanslagen in 2017 in Barcelona en Cambrils is dan ook een mogelijke verklaring waarom Catalonië op de eerste plaats staat van het aantal incidenten.

Na Catalonië volgen Andalusië en Valencia met respectievelijk  13,75 procent en 12,50 procent van de gevallen.  De Spaanse hoofdstad staat op de vierde plaat met 17 gerapporteerde incidenten (10,63%).

Maar na de terreuraanslagen in Catalonië kwamen er ook protesten tegen de islam.  Zo werden in Sevilla lokale moskeeën beschilderd met graffiti en bedreigingen. In Granada werd een moskee aangevallen met vuurpijlen en omsingeld door mensen die liedjes zongen met een racistische inslag.  Verder beschuldigden zij moslims van terrorisme.

 

 

Een blog met klein nieuws over Spanje, de Spaanse keuken, de Spaanse bieren en informatie voor voor de overwinteraar en de immigrant